Intro

Copyright: Rose Epple

Iedereen praat over de crisis, maar hoe zet die zich in feite door? Zijn steden veranderd? En hoe kunnen we de crisis achter ons laten?
Iedereen praat over de crisis, maar hoe zet die zich in feite door? Zijn steden veranderd? En hoe kunnen we de crisis achter ons laten? Sinds 2013 zijn op de We-Traders fora en tijdens de We-Traders tentoonstellingen in Lissabon, Madrid, Berlijn, Turijn en Toulouse verschillende diagnoses gelanceerd en besproken. In 2015 zullen ook We-Traders uit Brussel nieuwe inzichten aanreiken. Hier volgen enkele voorbeelden van de herfst 2013.

 

Crisis en stad

De gevolgen van de financiële crisis hebben zich laten voelen in heel wat landen van Zuidwest-Europa, maar ook in België en Duitsland. De speculatie op de vastgoedmarkt heeft zowel voor een woningoverschot als -tekort gezorgd, en duwt mensen met lagere inkomens weg uit de stadscentra. Sociale polarisatie vindt zijn opgang en individuele bevolkingsgroepen zoals jongvolwassenen worden allerlei kansen ontzegd. Maatschappelijk haalbare, ecologische maatregelen dringen zich steeds meer op, net als oplossingen voor extreme demografische verschuivingen, denk maar aan de snelle toe- en afname van bevolkingscijfers.

Democratie en stad

Eigen initiatieven rond stadsontwikkeling kunnen op crisismomenten op steeds meer waardering rekenen. Op veel plaatsen krijgen ook participatieve en coöperatieve methodes hun plaats in de stadsplanning. Er zijn heel wat redenen waarom dergelijke verschuivingen plaatsvinden, gaande van begrotingstekorten waardoor de kostprijs van projecten naar beneden moet tot sociale leemte als gevolg van buitensporig snelle groei – en daarmee een gebrek aan burgerzin. Ook de digitale media onderstrepen de vraag naar transparantie en cocreatie.

Markt en stad

De markt is uitermate interessant vanuit urbanistisch oogpunt, omdat de stad daar haar oorsprong kent. Historisch gezien is de markt een noodzakelijk criterium voor elke stad. Markten zijn plaatsen om goederen, vaardigheden en kennis uit te wisselen. Zo blijft de stad open staan voor verandering en behoudt ze haar banden met de wereld. Wat echter te doen wanneer de markten het laten afweten en door speculatie in een slecht daglicht komen te staan? Het is tijd dat we de markten zelf gaan uittekenen en de verhoudingen tussen waarde, winst en gemeenschappelijk goed gaan herdefiniëren: van harte welkom, We-Traders!

Text door: Angelika Fitz