Over het project

Copyright: Rose Epple

We-Traders. Ruil crisis voor stad

Madrid, Turijn, Berlijn, Lissabon, Toulouse, Brussel

We-Traders. Ruil crisis voor stad is een project van het Goethe-Institut dat sinds 2013 initiatieven samenbrengt van artiesten, designers, activisten en talrijke andere burgers uit Lissabon, Madrid, Toulouse, Turijn en Berlijn. In 2015 zullen ook initiatieven uit Brussel het We-Traders netwerk vervoegen en hun ervaringen delen. In deze verschillende Europese omgevingen komt de huidige crisis op uiteenlopende wijze tot uiting. Het gaat van financiële problemen en sociale polarisatie tot een gebrek aan burgerzin als gevolg van buitensporige groei. Omdat medebeschikking uitmondt in medebepaling is We-Trading op zulke crisismomenten erg interessant. Een We-Trade bevordert de ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Elke burger die actief betrokken is bij ontwikkeling, productie en ruil neemt verantwoordelijkheid op voor wat daaruit voortvloeit.

We-Traders. Ruil crisis voor stad schept een kennis- en productieplatform voor We-Traders vandaag en in de toekomst. Welke methoden pakten goed uit? Kunnen bepaalde elementen elders worden overgenomen? Hoe verloopt de samenwerking tussen privé-initiatief en overheidsinstanties? Ervaringen delen gaat veel vlotter wanneer je niet enkel op de projecten focust, maar ook op de mensen die erachter zitten.

Angelika Fitz en Rose Epple, curatoren

Project-
verantwoordelijke
Goethe-Institut Brussel

Susanne Höhn
Projectcoördinatie: Julia Förster

Concept en
Artistieke leiding

Angelika Fitz (Wenen)
Rose Epple (Berlijn)

Coproductie
Goethe-Institut

Lissabon
Madrid
Toulouse
Turijn

Co-curatoren

Charlotte Bonduel & Julia Förster (Brussel)
Julia Albani (Lissabon)
Javier Duero (Madrid)
Stéphane Gruet (Toulouse)
Lisa Parola & Luisa Perlo (Turijn)
Kuratorische Beratung Berlin: Sonja Beeck

vormgeving tentoonstelling

Alex Valder (Berlijn)