немски книги в български превод

 • Brecht
 • Gadamer
 • Handke
 • Hesse
 • Kehlmann
 • Krueger
 • Lewitscharoff
 • Luhmann
 • Remarque
 • Rilke
 • Robert Walser
 • Trojanow
 • Wagner
 • Zeh
  Културният обмен среща най-големи трудности при разпространение на писаното слово. Важно средство за преодоляване на езиковите граници е преводът на книги и текстове.

  Тук ще намерите избрани имена на немскоезични автори и авторки от областта на литературата, философията и социологията, чиито произведения са преведени на български език. Книгите са от фондовете на библиотеката на Гьоте-институт София и/или на българската Национална библиотека.

    Kниги за които се говори

    Кои са новите книги на немския пазар? Представени тук с рецензии от немскоезичната преса
    повече