Контакт

Гьоте-институт София
ул. Будапеща 1
ПК 1384
1000 София
тел.: +359 2 9390100
факс: +359 2 9390199
info@sofia.goethe.org
www.goethe.de/sofia

Kниги за които се говори

Кои са новите книги на немския пазар? Представени тук с рецензии от немскоезичната преса
повече