философия

Читателите на философски текстове се сблъскват със съдържателни и с езикови трудности при разбирането им. Но толкова по-труден е достъпът до тези текстове за читатели, които не владеят езика.

Следващите интернет-страници представят немскоезични философи и произведенията им и изреждат излезлите на български език преводи. Става въпрос предимно за преводи публикувани след 1990.

Kниги за които се говори

Кои са новите книги на немския пазар? Представени тук с рецензии от немскоезичната преса