Hans-Georg Gadamer


  • Роден на 11 февруари 1900 в Марбург като син на професор по фармацевтична химия.
  • 1918 Завършва гимназия, после следва философия, германистика, история и история на изкуството в Бреслау, Марбург, Мюнхен и Фрайбург, а от 1924 също класическа филология.
  • 1922 Докторска работа в Марбург при Паул Наторп.
  • 1929 Хабилитиране при Мартин Хайдегер с работа за диалектическата етика на Платон.
  • 1937 Извънреден професор в Марбург, 1939 професор в Лайпциг, от 1947 във Франкфурт на Майн; две години по-късно бива повикан да ръководи катедрата в Хайделберг останала незаета след отзоваването от длъжност на Ясперс от нацистите. Там преподава до пенсионирането си през 1968.
  • 1953 Основава списание Философише рундшау.
  • Гадамер умира на 13 март 2002 в Хайделберг.

Kниги за които се говори

Кои са новите книги на немския пазар? Представени тук с рецензии от немскоезичната преса
повече