социология

Социологията е една относително млада наука. Историята й започва през 19 век. В Германия става университетска дисциплина през 20 век. Докато в годините на създаването си често бива смятана за инструмент за опознаване и подобряване на социалните условия, днес очакванията към нея са по-ограничени.

Социологията представлява днес едно объркващо многообразие от теми и теории, както и въпроси за разбирането на собствения си предмет. Но би ли могло да бъде другояче при този неин предмет –обществото и аспектите на съвместен живот в него?

Kниги за които се говори

Кои са новите книги на немския пазар? Представени тук с рецензии от немскоезичната преса