Преводи

Протестанската етика и духът на капитализма
Превод Кольо Коев
София : Просвета, 2005 – с. 247
ISBN 954-01-1584-1
Оригинално заглавие: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie

Kниги за които се говори

Кои са новите книги на немския пазар? Представени тук с рецензии от немскоезичната преса