съвременна литература

Литературата отразява ситуацията на своето време. Чрез езика обаче тя е обвързана с границите на съответното езиково пространство. Преводът е този, който разкрива културната ситуация на една страна за участниците в друга културна ситуация.

Следващите интернет-страници представят съвременни немскоезични писатели и преводи на техни произведения на български, които са излезли предимно след 1990 година.

Kниги за които се говори

Кои са новите книги на немския пазар? Представени тук с рецензии от немскоезичната преса
повече