Преводи

Ilija Trojanov - Die Welt ist groß und Rettung lauert überall

Ilija Trojanov - Die Welt ist groß und Rettung lauert überall Светът е голям и спасение дебне отвсякъде : роман
превод Гергана Фъркова
София : Народна култура, 1997. – 219 с.
ISBN 954-04-0118-6
Оригинално заглавие: Die Welt ist groß und Rettung lauert überall

Кучешки времена : Революцията менте - 1989
превод Пенка Ангелова, 
София :  Балкани, 2008. 319 с.
ISBN 978-954-9446-53-1
Оригинално заглавие: Hundezeiten, Heinkehr in ein fremdes Land

Събирачът на светове
превод Маргарит Жеков
София : Сиела, 2007. – 477 с.
ISBN 978-954-28-0104-7
Оригинално заглавие.: Der WeltensammlerНомад на четири континента. По стъпките на сър Ричард Франсис Бъртън
превод Маргарит Жеков
София: Сиела, 2008. - 338 с.
ISBN 978-954-28-0425-3
Оригинално заглавие: Nomade auf vier Kontinenten. Auf den Spuren von Sir Richard Francis BurtonПо пътя на Ганг
превод Габриела Големанска
София : Сиела, 2008. 175 с.
ISBN 978-954-28-0221-1
Оригинално заглавие: An den inneren Ufern IndiensЩурият глобус
превод Жанина Драгостинова
София: Сиела, 2008. - 187 с.
ISBN 978-954-28-0692-9
Оригинално заглавие: Der entfesselte Globus


Стичането. Пътят към всички култури
заедно с Ранджит Хоскотe
превод Димитър Камбуров
София : Сиела, 2011, 213 с.
ISBN 978-954-28-0926-5
Оригинално заглавие: Kampfabsage - Kulturen bekämpfen sich nicht, sie
fließen zusammenЛедовете се топят
превод Владко Мурдаров
София: Балкани, 2013. - 139 с.
ISBN 978-954-28-1223б4
Оригинално заглавие: Eistau


Там, където е погребан Орфей
превод Федя Филкова
София : Сиела, 2014. - 203 с.
ISBN 978-954-28-1488-7
Ориг.инално заглавие: Wo Orpheus begraben liegt

    Kниги за които се говори

    Кои са новите книги на немския пазар? Представени тук с рецензии от немскоезичната преса
    повече