Мрежа Гете-герилата

Off-водич – тврдина Шпањола, Херцег Нови


Off водич – Херцег Нови, Тврдина Шпањола


На што прво се помислува кога ќе се каже „Тврдина“? Обично замислуваме слика на некакви високи бедеми и кули изградени како заштита против некој непријател од чии отвори неуморно бдеат војници, пушки, топови или стрелци чекајќи да се појави непријателот. Тврдината е синоним за нешто неосвоиво, во кое тешко може да се влезе и секој нејзин камен вреди повеќе човечки животи. Меѓутоа тврдината го губи своето значење кога ќе ја напуштат нејзините бранители, кога ќе престане да биде желба на непознати освојувачи, кога нејзините бедеми повторно ќе ги свои природата.повеќе ...

Град – заедничка тема

Град. Место каде човекот бега за да биде таму каде сè е направено по негова мерка. Место кое давајќи сè, поттикнува на давање и каде малку што е невозможно. Место на илјада лица и дом на урбаното општество. Прилика да се спои неспојливото.повеќе ...

Од сопствен агол

Гете-герилата е група на млади луѓе со различни интересирања и образование, која врз основа на слободна волја работи во тимот, во рамките на Гете-институтот, смислува и реализира проекти во тесна врска со културните и општествените теми.

Групата се интересира за меѓузависноста на поединецот, општеството и културата и во своите размислувања на таа тема сака да ги вклучи и другите. Идеите кои Гете-герилата сака да ги подели со другите имаат различни форми и се создаваат со намера да се преиспитуваат постоечките состојби на работите и да се пробуди интерес за нивно менување. Тимската работа ја карактеризираат неколку насокиповеќе ...

Гете-герилата

Тековни информации за нашите активности

Weblog: Goethe-Guerilla

The Goethe-Institut Belgrad will be 40 - and it is getting younger: Who is the Goethe-Guerilla and what is it doing?

Goethe-Guerilla

Fotostream
Корисни линкови