Rrjetëzimi Goethe-Guerilja

Off-Guide Punëtori regjionale 2012


Off-Guide – Kalaja Spanjolla, Herceg Novi, 2012


Çfarë sjellim ndër mend së pari lidhur me fjalën kyçe „Kala“? Fillimisht, ndoshta muret e larta dhe kullat, të cilat janë ngritur për t’u mbrojtur nga armiqtë, dhe prapa të cilave bëjnë roje në mënyrë të palodhshme ushtarë me armë, topa ose shigjetarë dhe presin shfaqjen e armiqve. Kalatë mendohet të jenë vende, në të cilat vështirë mund të hyhet apo të pushtohen, dhe në rast se sulmohen, çdo gur i vetëm mund të kushtojë shumë jetë njerëzish. Por, kur një kala braktiset nga mbrojtësit e saj, dhe nëse nuk ka më pushtues të panjohur, të cilët ëndërrojnë pushtimin e saj, e kur muret e saj ripushtohen nga natyra, në mënyrë të pashmangshme venitet edhe domethënia e strukturës së saj.Më shumë ...

Qyteti – temë e përbashkët

Qyteti. Vend ku njeriu ikën që të jetë atje ku çdo gjë është bërë sipas masës së tij. Vend në të cilin duke dhënë çdo gjë nxit për të dhënë edhe atje ku ka pak mundësi. Vend i njëmijë vetave dhe shtëpi e shoqërisë urbane.Më shumë ...

Nga këndvështrimi ynë

Goethe-Guerila është grup i të të rinjëve me interesime dhe me arsim të ndryshëm i cili në bazë të vullnetit të lirë punon në ekip dhe në kuadër të Institutit -Goethe koncepton dhe realizon projekte në lidhje të ngushtë me temat kulturore dhe shoqërore.

Grupi interesohet për ndërvartësinë e individit, shoqërisë dhe kulturës dhe në mendimet e veta lidhur me këtë temë dëshiron të inkuadrojë edhe të tjerët. Idetë të cilat Guerila Goethe dëshiron t’i ndajë me të tjerët kanë forma të ndryshme dhe krijohen me qëllim që të rishqyrtohen gjendjet ekzistuese të gjërave dhe të zgjohet interesimi për ndryshimin e tyre. Punën në grup e karakterizojnë disa drejtimeMë shumë ...

Goethe-Guerilja

Informata aktuale rreth aksioneve tona

Weblog: Goethe-Guerilla

The Goethe-Institut Belgrad will be 40 - and it is getting younger: Who is the Goethe-Guerilla and what is it doing?

Goethe-Guerilla

Fotostream