Učenje nemačkog: Ispiti


Za posao, studije ili vizu Vam je potreban sertifikat ili svedočanstvo o znanju nemačkog jezika? Želite da znate koliko dobro poznajete nemački jezik? Na našem Institutu možete polagati veliki broj međunarodno priznatih ispita.Molimo Vas da na levoj strani odaberete željeni ispit. Ukoliko niste sigurni koji ispit je pravi za Vas:

Pregled nivoa ispita i kurseva nemačkog jezika Goethe-Instituta će Vam pomoći da pronađete ispite koji odgovaraju onom stepenu kursa koji ste završili.

Detaljne informacije o ispitima Goethe-Instituta i primere ispita možete pronaći na našim centralnim stranama: 
Detaljni opisi ispita 
Takse za polaganje:  (Eksterni učesnici)*
Start Deutsch 1   8.000,- RSD
Start Deutsch 2   9.300,- RSD

B1
po modulu

10.600,- RSD
  4.000,- RSD
B2 12.000,- RSD
C1 13.300,- RSD
C2
po modulu
16.000,- RSD
  5.000,- RSD


* Utvrđene su cene za interne i eksterne učesnike. Cene za eksterne učesnike su više. 

Linkovi na temu

Partner za ispite nemačkog jezika u Srbiji:
Zadužbina Kolarac
dalje ...
Kalendar
Prijava je završena
Cena: 10.600,- RSD
po modulu: 4.000,- RSD
GI Beograd
Prijava je od 23.04.2015.
Cena: 16.000,- RSD
GI Beograd
Prijava je završena
Cena: 10.600,- RSD
po modulu: 4.000,- RSD
GI Beograd
Prijava je završena
Cena: 8.000,- RSD
GI Beograd
Prijava je završena
Cena: 9.300,- RSD
GI Beograd
Prijava je završena
Cena: 8.000,- RSD
GI Beograd
Prijava je završena
Cena: 10.600,- RSD
po modulu: 4.000,- RSD
GI Beograd
Prijava je završena
Cena: 12.000,- RSD
GI Beograd
Prijava je završena
Cena: 12.000,- RSD
GI Beograd
Prijava je od 25.05.2015.
Cena: 10.600,- RSD
po modulu: 4.000,- RSD
GI Beograd
Prijava je od 26.05.2015.
Cena: 8.000,- RSD
GI Beograd
Prijava je od 01.06.2015.
Cena: 13.300,- RSD
GI Beograd
Prijava je od 08.06.2015.
Cena: 8.000,- RSD
GI Beograd
Prijava je od 09.06.2015.
Cena: 10.600,- RSD
po modulu: 4.000,- RSD
GI Beograd
Prijava je od 06.07.2015.
Cena: 8.000,- RSD
GI Beograd
Prijava je od 08.07.2015.
Cena: 10.600,- RSD
GI Beograd
Prijava je od 13.07.2015.
Cena: 12.000,- RSD
GI Beograd
Prijava je od 14.07.2015
Cena: 9.300,- RSD
GI Beograd

Učenje nemačkog

Portal Goethe-Instituta

Ispiti Goethe-Instituta

Detaljni opisi ispita

Accessible exam training materials

Online practice exam for those interested in a German exam for beginners to advanced (A1 – C2) – fully accessible and therefore especially suited for people with disabilities
Odabrani linkovi