Termini kurseva

Radno vreme:
ponedeljak-četvrtak 09.00-13.00 i 14.00-16.00
Kontakt:
Ivana Topalović
Danica Vučinić
+381 11 4427115
kurs@belgrad.goethe.org 

Specijalna ponuda
180 časova za 3 meseca 
3 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časova 
Nivo Trajanje kursa Dani Termin
održavanja
B2.1 24.03.-30.04.2014. ponedeljak, sreda, petak 17:00-20:15
B2.2 05.05.-06.06.2014. ponedeljak, sreda, petak 17:00-20:15
B2.3 09.06.-11.07.2014. ponedeljak, sreda, petak 17:00-20:15
 
Letnji kursevi 12 časova nedeljno
60 časova za 5 nedelja
3 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa
Nivo Trajanje kursa Dani Termin
održavanja
A2.1 16.06.-18.07.2014. ponedeljak, sreda, petak 17:00-20:15
A2.2 21.07.-22.08.2014. ponedeljak, sreda, petak 17:00-20:15
 
Letnji kursevi 15 časova nedeljno
75 časova za 5 nedelja
3 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 5 časova
Nivo Trajanje kursa Dani Termin
održavanja
B1.1 Kompakt 16.06.-18.07.2014. ponedeljak, sreda, petak 17:00-21:30
B1.2 Kompakt 21.07.-22.08.2014. ponedeljak, sreda, petak 17:00-21:30
B2.1 Kompakt 16.06.-18.07.2014. ponedeljak, sreda, petak 17:00-21:30
B2.2 Kompakt 21.07.-22.08.2014. ponedeljak, sreda, petak 17:00-21:30
 

Termini kurseva

Intenzivni kursevi
60 časova za 3 nedelje
5 termina nedeljno,svaki termin obuhvata 4 časa
Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.1 05.05.-23.05.2014. ponedeljak-petak 09:00-12:30
A1.2 05.05.-23.05.2014. ponedeljak-petak 13:00-16:30
A1.2 02.06.-20.06.2014. ponedeljak-petak 09:00-12:30
A1.1 02.06.-20.06.2014. ponedeljak-petak 13:00-16:30
A1.1 30.06.-18.07.2014. ponedeljak-petak 09:00-12:30
A1.2 30.06.-18.07.2014. ponedeljak-petak 13:00-16:30
A1.2 21.07.-08.08.2014. ponedeljak-petak 09:00-12:30
A1.1 21.07.-08.08.2014. ponedeljak-petak 13:00-16:30
A1.1 18.08.-05.09.2014. ponedeljak-petak 09:00-12:30
A1.2 18.08.-05.09.2014. ponedeljak-petak 13:00-16:30
A1.2 08.09.-26.09.2014. ponedeljak-petak 09:00-12:30
A1.1 08.09.-26.09.2014. ponedeljak-petak 13:00-16:30
A1.1 06.10.-24.10.2014. ponedeljak-petak 09:00-12:30
A1.2 06.10.-24.10.2014. ponedeljak-petak 13:00-16:30
A1.2 03.11.-24.11.2014. ponedeljak-petak 09:00-12:30
A1.1 03.11.-24.11.2014. ponedeljak-petak 13:00-16:30
A1.1 01.12.-19.12.2014. ponedeljak-petak 09:00-12:30
A1.2 01.12.-19.12.2014. ponedeljak-petak 13:00-16:30
 

Poluintenzivni kursevi 8
60 časova za 7,5 nedelja
2 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa 

Nivo

Trajanje kursa

Dani

Termini održavanja

A1.1

15.09.-03.11.2014.

ponedeljak/sreda

17:00-20:15

A1.2

05.11.-24.12.2014.

ponedeljak/sreda

17:00-20:15

A1.1

16.09.-04.11.2014.

utorak/četvrtak

17:00-20:15

A1.2

06.11.-25.12.2014.

utorak/četvrtak

17:00-20:15

A1.1

15.09.-03.11.2014.

ponedeljak/četvrtak

17:00-20:15

A1.2

06.11.-25.12.2014.

ponedeljak/četvrtak

17:00-20:15

A1.1

17.09.-05.11.2014.

sreda/petak

17:00-20:15

A1.2

07.11.-26.12.2014.

sreda/petak

17:00-20:15

A1.2

15.09.-03.11.2014.

ponedeljak/petak

17:00-20:15

A2.1

07.11.-26.12.2014.

ponedeljak/petak

17:00-20:15

A1.2

16.09.-04.11.2014.

utorak/četvrtak

17:00-20:15

A2.1

06.11.-25.12.2014.

utorak/četvrtak

17:00-20:15

A2.1

16.09.-04.11.2014.

utorak/četvrtak

17:30-20:45

A2.2

06.11.-25.12.2014.

utorak/četvrtak

17:30-20:45

A2.1

17.09.-07.11.2014.

sreda/petak

17:00-20:15

A2.2

12.11.-29.12.2014.

sreda/petak

17:00-20:15

A2.2

15.09.-03.11.2014.

ponedeljak/petak

17:00-20:15

B1.1

07.11.-26.12.2014.

ponedeljak/petak

17:00-20:15

B1.1

15.09.-03.11.2014.

ponedeljak/sreda

17:00-20:15

B1.2

05.11.-24.12.2014.

ponedeljak/sreda

17:00-20:15

B1.2

15.09.-03.11.2014.

ponedeljak/petak

17:00-20:15

B1.3

07.11.-26.12.2014.

ponedeljak/petak

17:00-20:15

B1.3

16.09.-04.11.2014.

utorak/petak

17:30-20:45

B2.1

07.11.-26.12.2014.

utorak/petak

17:30-20:45

B2.1

16.09.-04.11.2014.

utorak/četvrtak

17:00-20:15

B2.1

06.11.-25.12.2014.

utorak/četvrtak

17:00-20:15

 

Poluintenzivni kursevi 6
60 časova za 10 nedelja
2 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 3 časa

Nivo

Trajanje kursa

Dani

Termini održavanja

A1.1

15.10.-19.12.2014.

sreda/petak

19:30-22:00

A2.1

14.10.-18.12.2014.

utorak/četvrtak

19:30-22:00

A2.2

13.10.-17.12.2014.

ponedeljak/sreda

19:30-22:00

B1.2

14.10.-18.12.2014.

utorak/četvrtak

19:30-22:00

 

Semestralni kursevi
60 časova za 15 nedelja
2 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 2 časa

Nivo

Trajanje kursa

Dani

Termini održavanja

A1.1

15.09.-24.12.2014.

ponedeljak/sreda

18:45-20:15

A1.2

15.09.-24.12.2014.

ponedeljak/sreda

17:00-18:30

A2.1

15.09.-25.12.2014.

ponedeljak/četvrtak

19:30-21:00

A2.1

16.09.-26.12.2014.

utorak/petak

19:30-21:00

A2.2

15.09.-24.12.2014.

ponedeljak/sreda

17:00-18:30

A2.2

15.09.-26.12.2014.

ponedeljak/petak

20:30-22:00

B1.1

16.09.-25.12.2014.

utorak/četvrtak

20:30-22:00

B1.2

17.09.-26.12.2014.

sreda/petak

19:30-21:00

B1.3

16.09.-25.12.2014.

utorak/četvrtak

17:30-19:00

B2.1

15.09.-24.12.2014.

ponedeljak/sreda

19:30-21:00

B2.2

17.09.-26.12.2014.

sreda/petak

17:30-19:00

B2.3

16.09.-25.12.2014.

utorak/četvrtak

19:30-21:00

C1.2

19.09.-24.12.2014.

ponedeljak/sreda

18:45-20:15

C1.3

12.09.-26.12.2014.

petak

17:00-20:15

 

Kursevi za mlade i decu
60 časova za 15 nedelja
1 termin nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa

Nivo

Trajanje kursa

Dani

Termini
održavanja

A1.1 (13-15 god.)  13.09.-20.12.2014.  subota  10:00-13:30
 A1.1 (16-18 god.)  13.09.-20.12.2014.  subota  14:00-17:30

A2.1 (13-15 god.)

13.09.-20.12.2014.

subota

9:30-13:00

A2.1 (16-18 god.)

13.09.-20.12.2014.

subota

9:30-13:00

A2.1 (15-18 god.)

13.09.-20.12.2014.

subota

13:30-17:00

A2.2 (13-15 god.)

13.09.-20.12.2014.

subota

13:30-17:00

B1.1 (13-15 god.)

13.09.-20.12.2014.

subota

10:00-13:30

B1.1 (13-15 god.)

13.09.-20.12.2014.

subota

14:30-18:00

B1.1 (16-18 god.)

13.09.-20.12.2014.

subota

10:00-13:30

B2.1 (16-18 god.)

13.09.-20.12.2014.

subota

10:00-13:30

B2.1 (13-15 god.)

13.09.-20.12.2014.

subota

10:00-13:30

B2.3 (16-18 god.)

13.09.-20.12.2014.

subota

10:00-13:30

 

Kursevi za decu
45 časova za 15 nedelja
1 termin nedeljno, svaki termin obuhvata 3 časa

Nivo

Trajanje kursa

Dani

Termini
održavanja

A1.3 (8-12 god.)

13.09.-20.12.2014.

subota

9:00-11:30

Za kurseve u firmama, individualne i online kurseve kao
i kurseve u Nemačkoj obratite se našem odeljenju za učenje
nemačkog jezika – rado ćemo Vas posavetovati.

Udžbenici
Nivo Udžbenici
A1.1 Schritte international 1
A1.2 Schritte international 2
A2.1 Schritte international 3
A2.2 Schritte international 4
B1.1 Schritte international 5
B1.2 Schritte international 6
B1.3 Sicher +
B2.1 Mittelpunkt B2 - NEU
B2.2 Mittelpunkt B2 - NEU
B2.3 Mittelpunkt B2 - NEU
C1.1 Mittelpunkt C1
C1.2 Mittelpunkt C1
C1.3 Mittelpunkt C1

Learning platform

Experience our virtual learning environment

Alumniportal Deutschland

Alumni portal Nemačka predstavlja platformu za sve ljude širom sveta, koji su se obrazovali ili imali usavršavanje u Nemačkoj.

Učenje nemačkog

Portal Goethe-Instituta

Deset razloga za učenje nemačkog

Znanje nemačkog jezika otvara mnoga vrata