Termini kurseva

Radno vreme:
ponedeljak-četvrtak 09.00-13.00 i 14.00-16.00
Kontakt:
Ivana Topalović
Danica Vučinić
+381 11 4427115
 kurs@belgrad.goethe.org 

Letnji kursevi

 
Letnji kursevi
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova
3 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa
Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A2.1 15.06.-17.07.2015. ponedeljak/sreda/petak 17:00-20:15
B2.3 15.06.-17.07.2015. ponedeljak/sreda/petak 17:00-20:15
A2.2 20.07.-21.08.2015. ponedeljak/sreda/petak 17:00-20:15
 
Letnji kursevi
Cena kursa 40.000,00- RSD
75 časova
3 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 5 časa
Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
B1.1 Kompakt 15.06.-17.07.2015. ponedeljak/sreda/petak 17:00-21:30
B2.1 Kompakt 15.06.-17.07.2015. ponedeljak/sreda/petak 17:00-21:30
B1.2 Kompakt 20.07.-21.08.2015. ponedeljak/sreda/petak 17:00-21:30
B2.2 Kompakt 20.07.-21.08.2015. ponedeljak/sreda/petak 17:00-21:30
 

Termini kurseva

Intenzivni kursevi
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 3 nedelje
5 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa
Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.1 20.01.-09.02.2015. ponedeljak-petak 13:00-16:30
A1.2 20.01.-09.02.2015. ponedeljak-petak 09:00-12:30
A1.1 18.02.-10.03.2015. ponedeljak-petak 09:00-12:30
A1.2 18.02.-10.03.2015. ponedeljak-petak 13:00-16:30
A1.1 16.03.-03.04.2015. ponedeljak-petak 13:00-16:30
A1.2 16.03.-03.04.2015. ponedeljak-petak 09:00-12:30
A1.1 14.04.-05.05.2015. ponedeljak-petak 09:00-12:30
A1.2 14.04.-05.05.2015. ponedeljak-petak 13:00-16:30
A1.1 11.05.-29.05.2015. ponedeljak-petak 13:00-16:30
A1.2 11.05.-29.05.2015. ponedeljak-petak 09:00-12:30
A1.1 08.06.-26.06.2015. ponedeljak-petak 09:00-12:30
A1.2 08.06.-26.06.2015. ponedeljak-petak 13:00-16:30
A1.1 06.07.-24.07.2015. ponedeljak-petak 13:00-16:30
A1.2 06.07.-24.07.2015. ponedeljak-petak 09:00-12:30
 
Poluintenzivni kursevi 8
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 7,5 nedelja
2 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa
Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.1 18.02.-08.04.2015. ponedeljak/sreda 17:00-20:15
A1.2 20.04.-08.06.2015. ponedeljak/sreda 17:00-20:15
A1.1 18.02.-08.04.2015. sreda/petak 17:00-20:15
A1.2 22.04.-12.06.2015. sreda/petak 17:00-20:15
A1.1 21.04.-09.06.2015. utorak/četvrtak 17:00-20:15
A2.1 18.02.-08.04.2015. ponedeljak/sreda 17:00-20:15
A2.2 20.04.-08.06.2015. ponedeljak/sreda 17:00-20:15
A2.1 19.02.-09.04.2015. utorak/četvrtak 17:00-20:15
A2.2 21.04.-09.06.2015. utorak/četvrtak 17:00-20:15
A2.1 19.02.-09.04.2015. ponedeljak/četvrtak 17:00-20:15
A2.2 20.04.-08.06.2015. ponedeljak/četvrtak 17:00-20:15
A2.2 20.02.-17.04.2015. ponedeljak/petak 17:00-20:15
B1.1 20.04.-12.06.2015. ponedeljak/petak 17:00-20:15
A2.2 19.02.-09.04.2015. utorak/četvrtak 17:00-20:15
B1.1 21.04.-09.06.2015. utorak/četvrtak 17:00-20:15
B1.1 19.02.-09.04.2015. utorak/četvrtak 17:30-20:45
B1.2 21.04.-09.06.2015. utorak/četvrtak 17:30-20:45
B1.1 18.02.-08.04.2015. sreda/petak 17:00-20:15
B1.2 22.04.-12.06.2015. sreda/petak 17:00-20:15
B1.2 20.02.-17.04.2015. ponedeljak/petak 17:00-20:15
B1.3 20.04.-12.06.2015. ponedeljak/petak 17:00-20:15
B2.1 20.02.-17.04.2015. ponedeljak/petak 17:00-20:15
B2.2 20.04.-12.06.2015. ponedeljak/petak 17:00-20:15
B2.2 20.02.-17.04.2015. utorak/petak 17:30-20:45
B2.3 21.04.-12.06.2015. utorak/petak 17:30-20:45
B2.3 19.02.-09.04.2015. utorak/četvrtak 17:00-20:15
C1.1 21.04.-09.06.2015. utorak/četvrtak 17:00-20:15
 
Poluintenzivni kursevi 6
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 10 nedelja
2 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 3 časa
Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.1 20.01.-31.03.2015. utorak/četvrtak 19:30-22:00
A1.2 02.04.-09.06.2015. utorak/četvrtak 19:30-22:00
A1.2 21.01.-27.03.2015. sreda/petak 19:30-22:00
A2.1 01.04.-12.06.2015. sreda/petak 19:30-22:00
A1.2 20.01.-31.03.2015. utorak/četvrtak 19:30-22:00
A2.1 02.04.-09.06.2015. utorak/četvrtak 19:30-22:00
A2.2 20.01.-31.03.2015. utorak/četvrtak 19:30-22:00
B1.1 02.04.-09.06.2015. utorak/četvrtak 19:30-22:00
B1.1 21.01.-01.04.2015. ponedeljak/sreda 19:30-22:00
B1.2 06.04.-20.06.2015. ponedeljak/sreda 19:30-22:00
B1.3 20.01.-31.03.2015. utorak/četvrtak 19:30-22:00
B2.1 02.04.-09.06.2015. utorak/četvrtak 19:30-22:00
 
Semestralni kursevi
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 15 nedelja
2 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 2 časa
Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.1 19.02.-02.06.2015. utorak/četvrtak 17:30-19:00
A1.1 24.02.-12.06.2015. utorak/petak 19:30-21:00
A1.2 18.02.-03.06.2015. sreda/petak 17:00-18:30
A1.2 18.02.-03.06.2015. ponedeljak/sreda 18:45-20:15
A2.1 18.02.-03.06.2015. ponedeljak/sreda 17:00-18:30
A2.2 19.02.-04.06.2015. ponedeljak/četvrtak 19:30-21:00
B1.1 18.02.-03.06.2015. ponedeljak/sreda 17:00-18:30
B1.1 20.02.-12.06.2015. ponedeljak/petak 20:30-22:00
B1.2 19.02.-02.06.2015. utorak/četvrtak 20:30-22:00
B1.3 18.02.-05.06.2015. sreda/petak 19:30-21:00
B2.1 19.02.-02.06.2015. utorak/četvrtak 17:30-19:00
B2.2 18.02.-03.06.2015. ponedeljak/sreda 19:30-21:00
B2.3 18.02.-05.06.2015. sreda/petak 17:30-19:00
 
Semestralni kursevi
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 15 nedelja
1 termin nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa
Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
C1.1 20.02.-05.06.2015. petak 17:00–20:15
 
Kursevi za mlade i decu
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 15 nedelja
1 termin nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa
Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.2 (13-15 god.) 21.02.-13.06.2015. subota 10:00-13:30
A1.2 (13-15 god.) 21.02.-13.06.2015. subota 14:00-17:30
A1.2 (16-18 god.) 21.02.-13.06.2015. subota 14:00-17:30
A2.2 (13-15 god.) 21.02.-13.06.2015. subota 09:30-13:00
A2.2 (16-18 god.) 21.02.-13.06.2015. subota 09:30-13:00
A2.2 (15-18 god.) 21.02.-13.06.2015. subota 13:30-17:00
A2.2 (15-18 god.) 21.02.-13.06.2015. subota 14:00-17:30
B1.1 (13-15 god.) 21.02.-13.06.2015. subota 13:30-17:00
B1.2 (13-15 god.) 21.02.-13.06.2015. subota 10:00-13:30
B1.2 (13-15 god.) 21.02.-13.06.2015. subota 14:30-18:00
B1.2 (16-18 god.) 21.02.-13.06.2015. subota 10:00-13:30
B2.2 (16-18 god.) 21.02.-13.06.2015. subota 10:00-13:30
B2.2 (13-15 god.) 21.02.-13.06.2015. subota 10:00-13:30
C1.1 (16-18 god.) 21.02.-13.06.2015. subota 10:00-13:30
 
Kursevi za decu
Cena kursa 24.000,00- RSD
45 časova za 15 nedelja
1 termin nedeljno, svaki termin obuhvata 3 časa
Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A2.1 (08-10 god.) 21.02.-13.06.2015. subota 09:00-11:30
A1.2 (08-10 god.) 21.02.-13.06.2015. subota 12:00-14:30
A1.2 (10-12 god.) 21.02.-13.06.2015. subota 12:00-14:30
 
Za kurseve u firmama, individualne i online kurseve kao
i kurseve u Nemačkoj obratite se našem odeljenju za učenje
nemačkog jezika – rado ćemo Vas posavetovati.
 
Udžbenici
Nivo Udžbenici
A1.1 Schritte international 1
A1.2 Schritte international 2
A2.1 Schritte international 3
A2.2 Schritte international 4
B1.1 Schritte international 5
B1.2 Schritte international 6
B1.3 Sicher +
B2.1 Mittelpunkt B2 - NEU
B2.2 Mittelpunkt B2 - NEU
B2.3 Mittelpunkt B2 - NEU
C1.1 Mittelpunkt C1
C1.2 Mittelpunkt C1
C1.3 Mittelpunkt C1

Learning platform

Experience our virtual learning environment

Alumniportal Deutschland

Alumni portal Nemačka predstavlja platformu za sve ljude širom sveta, koji su se obrazovali ili imali usavršavanje u Nemačkoj.

Učenje nemačkog

Portal Goethe-Instituta

Deset razloga za učenje nemačkog

Znanje nemačkog jezika otvara mnoga vrata