Termini kurseva

Jezičko odeljenje
ponedeljak-četvrtak  09.00-13.00 sati
ponedeljak-četvrtak  14.00-16.00 sati
Tel.: +381 11 4427112
Tel.: +381 11 4427115
kurs@belgrad.goethe.org 

Želite da naučite nemački? Imamo pravu ponudu za Vas.

Intenzivni kursevi
Cena kursa 32.000,00- RSD 60 časova za 3 nedelje 5 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa

Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.1 17.10.-04.11.2016. ponedeljak/petak 09:00 – 12:30
A1.2 17.10.-04.11.2016. ponedeljak/petak 13:00 – 16:30
A1.1 14.11.-02.12.2016. ponedeljak/petak 13:00 – 16:30
A1.2 14.11.-02.12.2016. ponedeljak/petak 09:00 – 12:30
A1.1 05.12.-23.12.2016. ponedeljak/petak 09:00 – 12:30
A1.2 05.12.-23.12.2016. ponedeljak/petak 13:00 – 16:30
 

Poluintenzivni kursevi 8
Cena kursa 32.000,00- RSD 60 časova za 7,5 nedelja 2 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa

Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.1 13.09. – 01.11. utorak/četvrtak 17:00 – 20:15
A1.2 08.11. – 27.12. utorak/četvrtak 17:00 – 20:15
A1.1 15.09. – 03.11. ponedeljak/četvrtak 17:00 – 20:15
A1.2 07.11. – 26.12. ponedeljak/četvrtak 17:00 – 20:15
A1.1 NOV 24.10. – 16.12. ponedeljak/petak 17:00 – 20:15
A1.2 14.09. – 02.11. sreda/petak 17:00 – 20:15
A2.1 09.11. - 30.12. sreda/petak 17:00 – 20:15
A2.1 12.09. – 31.10. ponedeljak/sreda 17:00 – 20:15
A2.2 07.11. – 26.12. ponedeljak/sreda 17:00 – 20:15
B1.1 19.09. – 04.11. ponedeljak/petak 17:00 – 20:15
B1.2 07.11. – 30.12. ponedeljak/petak 17:00 – 20:15
B1.1 14.09. – 02.11. sreda/petak 17:00 – 20:15
B1.2 09.11. – 30.12. sreda/petak 17:00 – 20:15
B1.2 20.09. – 20.10. utorak/četvrtak 17:00 – 20:15
B1.3 10.11. – 29.12. utorak/četvrtak 17:00 – 20:15
B1.3 12.09. – 31.10. ponedeljak/sreda 17:00 – 20:15
B2.1 07.11. – 26.12. ponedeljak/sreda 17:00 – 20:15
B2.1 NOV 26.09. - 28.10. ponedeljak/petak 17:00 – 20:15
B2.2 NOV 31.10. - 05.12. ponedeljak/petak 17:00 – 20:15
B2.3 NOV 09.12. - 16.01. ponedeljak/petak 17:00 – 20:15
B2.2 20.09. – 20.10. utorak/četvrtak 17:30 – 20:45
B2.3 10.11. – 29.12. utorak/četvrtak 17:30 – 20:45
C1.2 10.11. – 29.12. utorak/četvrtak 17:30 – 20:45
C1.2 19.09. – 21.10. ponedeljak/petak 17:00 – 20:15
C1.3 07.11. – 30.12. ponedeljak/petak 17:00 – 20:15
 

Poluintenzivni kursevi 6
Cena kursa 32.000,00- RSD 60 časova za 10 nedelja 2 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 3 časa

Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.1 18.10. – 22.12. utorak/četvrtak 19:30 – 22:00
A1.2 18.10. – 22.12. utorak/četvrtak 19:30 – 22:00
A1.1 NOV 17.10. – 21.12. ponedeljak/sreda 19:30 – 22:00
B2.3 NOV 17.10. – 21.12. ponedeljak/sreda 19:30 – 22:00
 

Semestralni kursevi
Cena kursa 32.000,00- RSD 60 časova za 15 nedelja 2 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 2 časa

Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.1 20.09. – 29.12. utorak/četvrtak 20:30 – 22:00
A1.2 20.09. – 29.12. utorak/četvrtak 17:30 – 19:00
A1.2 13.09. – 22.12. utorak/četvrtak 18:15 – 19:45
A1.2 13.09. – 22.12. utorak/četvrtak 20:00 – 21:30
A2.1 19.09. – 28.12. ponedeljak/sreda 17:00 – 18:30
A2.1 13.09. – 27.12. utorak/petak 19:30 – 21:00
A2.1 13.09. – 27.12. utorak/petak 17:30 – 19:00
A2.2 20.09. – 29.12. utorak/četvrtak 17:30 – 19:00
A2.2 13.09. – 27.12. utorak/petak 19:30 – 21:00
B1.1 12.09. – 21.12. ponedeljak/sreda 18:45 – 20:15
B1.2 12.09. – 21.12. ponedeljak/sreda 17:00 – 18:30
B1.3 19.09. – 29.12. ponedeljak/četvrtak 19:30 – 21:00
B2.1 12.09. – 26.12. ponedeljak/petak 20:30 – 22:00
B2.3 14.09. – 28.12. sreda/petak 19:30 – 21:00
C1.1 13.09. – 22.12. utorak/četvrtak 17:30 – 19:00
C1.2 14.09. – 28.12. sreda/petak 19:00 – 20:30
C1.3 14.09. – 28.12. sreda/petak 17:30 – 19:00
C2.1 14.09. – 28.12. sreda/petak 17:00 – 18:30
 

Semestralni kursevi
Cena kursa 32.000,00- RSD 60 časova za 15 nedelja 1 termin nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa

Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
B1.1 17.09. – 24.12. nedelja 10:00 – 13:30
 

Konverzacijski kursevi
Cena kursa 16.000,00- RSD 30 časova za 15 nedelja 1 termin nedeljno, svaki termin obuhvata 2 časa

Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
B1-B2 17.09. – 24.12. nedelja 14:00 – 15:30
 

Kursevi za mlade
Cena kursa 32.000,00- RSD 60 časova za 15 nedelja 1 termin nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa

Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.1 – (13-15) 17.09. – 24.12. subota 10:00 – 13:30
A1.1 – (16-18) 17.09. – 24.12. subota 14:00 – 17:30
A1.1 – (16-18) 17.09. – 24.12. subota 10:00 – 13:30
A2.1 – (13-15) 17.09. – 24.12. subota 10:00 – 13:30
A2.1 – (16-18) 17.09. – 24.12. subota 14:00 – 17:30
A2.1 – (15-17) 17.09. – 24.12. subota 14:30 – 18:00
B1.1 – (13-15) 17.09. – 24.12. subota 10:00 – 13:30
B1.1 – (15-17) 17.09. – 24.12. subota 14:00 – 17:30
B1.1 – (15-17) 17.09. – 24.12. subota 10:00 – 13:30
B1.1 – (16-18) 17.09. – 24.12. subota 14:00 – 17:30
B1.1 – (14-16) 17.09. – 24.12. subota 14:30 – 18:00
B2.1 – (16-18) 17.09. – 24.12. subota 13:30 – 17:00
B2.1 – (13-15) 17.09. – 24.12. subota 14:00 – 17:30
B2.1 – (14-16) 17.09. – 24.12. subota 09:30 – 13.00
B2.1 – (16-18) 17.09. – 24.12. subota 09:30 – 13.00
B2.2 – (15-18) 17.09. – 24.12. subota 13:30 – 17:00
B2.3– (16-18) 17.09. – 24.12. subota 14:30 – 18:00
B2.3 – (15-17) 17.09. – 24.12. subota 10:00 – 13:30
B2.3 – (16-18) 17.09. – 24.12. subota 10:00 – 13:30
C1.2 – (15-18) 17.09. – 24.12. subota 10:00 – 13:30
 

Kursevi za mlade
Cena kursa 32.000,00- RSD 60 časova za 15 nedelja 2 termin nedeljno, svaki termin obuhvata 2 časa

Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.1 – (13-15) 12.09. – 26.12. ponedeljak/petak 09:30 – 11:00
    (po smenama) 14:30 – 16:00
A1.1 – (13-15) 12.09. – 26.12. ponedeljak/petak 14:30 – 16:00
    (po smenama) 09:30 – 11:00
 

Kursevi za decu
Cena kursa 24.000,00- RSD 45 časova za 15 nedelja 1 termin nedeljno, svaki termin obuhvata 3 časa

Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.1 – (09-10) 17.09. – 24.12. subota 09:00 – 11:30
A1.1 – (11-12) 17.09. – 24.12. subota 15:00 – 17:30
A1.3 – (10-12) 17.09. – 24.12. subota 09:00 – 11:30
A2.2 – (8-10) 17.09. – 24.12. subota 12:00 – 14:30
A2.2 – (11-12) 17.09. – 24.12. subota 12:00 – 14:30
 

Kursevi u firmama,
individualne i online kurseve kao i kursevi u Nemačkoj

Za kurseve u firmama, individualne i online kurseve kao i kurseve u Nemačkoj obratite se našem odeljenju za učenje nemačkog jezika – rado ćemo Vas posavetovati.
 

Udžbenici

  Za odrasle
Nivo Udžbenici
A1.1 Schritte international 1
A1.2 Schritte international 2
A2.1 Schritte international 3
A2.2 Schritte international 4
B1.1 Schritte international 5
B1.2 Schritte international 6
B1.3 Sicher +
B2.1 Sicher B2
B2.2 Sicher B2
B2.3 Sicher B2
C1.1 Sicher C1
C1.2 Sicher C1
C1.3 Sicher C1
  Za mlade
Nivo Udžbenici
A1 Ideen 1
A2 Ideen 2
B1 Ideen 3
B2 Prima B2
C1 Ausblick C1
  Za decu
Nivo Udžbenici
A1 Das neue Deutschmobil 1
A2 Das neue Deutschmobil 2
B1 Das neue Deutschmobil 3


Learning platform

Experience our virtual learning environment

Alumniportal Deutschland

Alumni portal Nemačka predstavlja platformu za sve ljude širom sveta, koji su se obrazovali ili imali usavršavanje u Nemačkoj.

Učenje nemačkog

Portal Goethe-Instituta

Deset razloga za učenje nemačkog

Znanje nemačkog jezika otvara mnoga vrata