Termini kurseva

Jezičko odeljenje
ponedeljak-četvrtak  09.00-13.00 sati
ponedeljak-četvrtak  14.00-16.00 sati
Tel.: +381 11 4427112
Tel.: +381 11 4427115
kurs@belgrad.goethe.org 

Želite da naučite nemački? Imamo pravu ponudu za Vas.

Termini kurseva

Intenzivni kursevi
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 3 nedelje
5 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa

Nivo

Trajanje kursa

Dani

Termini održavanja

A1.1

18.01.-05.02.2016.

ponedeljak-petak

13:00-16:30

A1.2

18.01.-05.02.2016.

ponedeljak-petak

09:00-12:30

A1.1

17.02.-08.03.2016.

ponedeljak-petak

09:00-12:30

A1.2

17.02.-08.03.2016.

ponedeljak-petak

13:00-16:30

A1.1

14.03.-01.04.2016.

ponedeljak-petak

13:00-16:30

A1.2

14.03.-01.04.2016.

ponedeljak-petak

09:00-12:30

A1.1

06.04.-26.04.2016.

ponedeljak-petak

09:00-12:30

A1.2

06.04.-26.04.2016.

ponedeljak-petak

13:00-16:30

A1.1

09.05.-27.05.2016.

ponedeljak-petak

13:00-16:30

A1.2

09.05.-27.05.2016.

ponedeljak-petak

09:00-12:30

A1.1

06.06.-24.06.2016.

ponedeljak-petak

09:00-12:30

A1.2

06.06.-24.06.2016.

ponedeljak-petak

13:00-16:30

A1.1

04.07.-22.07.2016.

ponedeljak-petak

13:00-16:30

A1.2

04.07.-22.07.2016.

ponedeljak-petak

09:00-12:30

A1.1

22.08.-09.09.2016.

ponedeljak-petak

09:00-12:30

A1.2

22.08.-09.09.2016.

ponedeljak-petak

13:00-16:30

A1.1

19.09.-07.10.2016.

ponedeljak-petak

13:00-16:30

A1.2

19.09.-07.10.2016.

ponedeljak-petak

09:00-12:30

A1.1

17.10.-04.11.2016.

ponedeljak-petak

09:00-12:30

A1.2

17.10.-04.11.2016.

ponedeljak-petak

13:00-16:30

A1.1

14.11.-02.12.2016.

ponedeljak-petak

13:00-16:30

A1.2

14.11.-02.12.2016.

ponedeljak-petak

09:00-12:30

A1.1

05.12.-23.12.2016.

ponedeljak-petak

09:00-12:30

A1.2

05.12.-23.12.2016.

ponedeljak-petak

13:00-16:30

 

Poluintenzivni kursevi 8
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 7,5 nedelja
2 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa

Nivo

Trajanje kursa

Dani

Termini održavanja

A1.1

17.02.-06.04.2016.

ponedeljak/sreda

17:00-20:15

A1.2

18.04.-08.06.2016.

ponedeljak/sreda

17:00-20:15

A1.1

19.02.-08.04.2016.

ponedeljak/petak

17:00-20:15

A1.2

18.04.-13.06.2016.

ponedeljak/petak

17:00-20:15

A1.1

20.04.-10.06.2016.

sreda/petak

17:00-20:15

A2.1

19.02.-08.04.2016.

ponedeljak/petak

17:00-20:15

A2.2

18.04.-13.06.2016.

ponedeljak/petak

17:00-20:15

A2.1

17.02.-06.04.2016.

sreda/petak

17:00-20:15

A2.2

20.04.-10.06.2016.

sreda/petak

17:00-20:15

A2.2

18.02.-07.04.2016.

utorak/četvrtak

17:00-20:15

B1.1

19.04.-07.06.2016.

utorak/četvrtak

17:00-20:15

B1.1

17.02.-06.04.2016.

ponedeljak/sreda

17:00-20:15

B1.2

18.04.-08.06.2016.

ponedeljak/sreda

17:00-20:15

B1.1

17.02.-06.04.2016.

sreda/petak

17:00-20:15

B1.3

18.02.-07.04.2016.

utorak/četvrtak

17:30-20:45

B2.1

19.04.-07.06.2016.

utorak/četvrtak

17:30-20:45

B1.3

18.02.-07.04.2016.

ponedeljak/četvrtak

17:00-20:15

B2.1

18.04.-09.06.2016.

ponedeljak/četvrtak

17:00-20:15

B2.1

18.02.-07.04.2016.

utorak/četvrtak

17:00-20:15

B2.2

19.04.-07.06.2016.

utorak/četvrtak

17:00-20:15

B2.2

18.02.-07.04.2016.

utorak/četvrtak

17:30-20:45

B2.3

19.04.-07.06.2016.

utorak/četvrtak

17:30-20:45

B2.3

19.02.-08.04.2016.

ponedeljak/petak

17:00-20:15

C1.1

18.04.-13.06.2016.

ponedeljak/petak

17:00-20:15


 

 

Poluintenzivni kursevi 6
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 10 nedelja
2 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 3 časa

Nivo

Trajanje kursa

Dani

Termini održavanja

A1.1

05.04.-09.06.2016.

utorak/četvrtak

19:30-22:00

A2.2

19.01.-29.03.2016.

utorak/četvrtak

19:30-22:00

B1.1

05.04.-09.06.2016.

utorak/četvrtak

19:30-22:00

B1.1

19.01.-29.03.2016.

utorak/četvrtak

19:30-22:00

B1.2

05.04.-09.06.2016.

utorak/četvrtak

19:30-22:00

B1.3

19.01.-29.03.2016.

utorak/četvrtak

19:30-22:00

B2.1

05.04.-09.06.2016.

utorak/četvrtak

19:30-22:00

B2.1

18.01.-28.03.2016.

ponedeljak/sreda

19:30-22:00

B2.2

04.04.-13.06.2016.

ponedeljak/sreda

19:30-22:00

B2.3

19.01.-29.03.2016.

utorak/četvrtak

19:30-22:00

 

Semestralni kursevi
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 15 nedelja
2 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 2 časa

Nivo

Trajanje kursa

Dani

Termini održavanja

A1.1

18.02.-31.05.2016.

utorak/četvrtak

17:30-19:00

A1.1 18.02.-31.05.2016. utorak/četvrtak 20:00-21:30

A1.2

17.02.-01.06.2016.

ponedeljak/sreda

17:00-18:30

A1.2

19.02.-03.06.2016.

utorak/petak

17:30-19:00

A1.2

19.02.-03.06.2016.

utorak/petak

19:30-21:00

A2.1

18.02.-31.05.2016.

utorak/četvrtak

17:30-19:00

A2.1

19.02.-03.06.2016.

utorak/petak

19:30-21:00

A2.2

17.02.-01.06.2016.

ponedeljak/sreda

18:45-20:15

B1.1

17.02.-01.06.2016.

ponedeljak/sreda

17:00-18:30

B1.2

18.02.-02.06.2016.

ponedeljak/četvrtak

19:30-21:00

B1.3

19.02.-06.06.2016.

ponedeljak/petak

20:30-22:00

B2.1

18.02.-31.05.2016.

utorak/četvrtak

20:30-22:00

B2.2

17.02.-01.06.2016.

sreda/petak

19:30-21:00

B2.3

18.02.-31.05.2016.

utorak/četvrtak

17:30-19:00

C1.1

17.02.-01.06.2016.

ponedeljak/sreda

19:30-21:00

C1.2

17.02.-01.06.2016.

sreda/petak

17:30-19:00

 

Semestralni kursevi
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 15 nedelja
1 termin nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa

Nivo

Trajanje kursa

Dani

Termini održavanja

C1.3

19.02.-03.06.2016.

petak

17:00–20:15

 

Kursevi za mlade i decu
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 15 nedelja
1 termin nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa

Nivo

Trajanje kursa

Dani

Termini održavanja

A1.2 (13-15 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

10:00-13:30

A1.2 (13-15 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

14:30-18:00

A1.2 (16-18 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

14:00-17:30

A2.2 (13-15 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

10:00-13:30

A2.2 (13-15 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

10:00-13:30

A2.2 (13-15 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

14:00-17:30

A2.2 (13-15 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

14:30-18:00

A2.2 (16-18 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

14:00-17:30

B1.2 (13-15 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

09:30-13:00

B1.2 (16-18 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

09:30-13:00

B1.2 (15-18 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

13:30-17:00

B1.2 (15-18 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

14:00-17:30

B2.1 (15-18 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

13:30-17:00

B2.2 (13-15 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

10:00-13:30

B2.2 (13-15 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

14:30-18:00

B2.2 (16-18 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

10:00-13:30

C1.1 (16-18 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

10:00-13:30

C1.1 (13-15 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

10:00-13:30

C1.3 (16-18 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

10:00-13:30

 

Kursevi za decu
Cena kursa 24.000,00- RSD
45 časova za 15 nedelja
1 termin nedeljno, svaki termin obuhvata 3 časa

Nivo

Trajanje kursa

Dani

Termini održavanja

A1.2 (10-12 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

9:00-11:30

A2.1 (08-10 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

12:00-14:30

A2.1 (11-12 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

12:00-14:30

A2.3 (11-12 god.)

20.02.-04.06.2016.

subota

9:00-11:30


 

Za kurseve u firmama, individualne i online kurseve kao
i kurseve u Nemačkoj obratite se našem odeljenju za učenje
nemačkog jezika – rado ćemo Vas posavetovati.

 

Udžbenici

Nivo

Odrasli

Udžbenici

A1.1

Schritte international 1

A1.2

Schritte international 2

A2.1

Schritte international 3

A2.2

Schritte international 4

B1.1

Schritte international 5

B1.2

Schritte international 6

B1.3

Sicher +

B2.1

Sicher B2

B2.2

Sicher B2

B2.3

Sicher B2

C1.1

Mittelpunkt C1

C1.2

Mittelpunkt C1

C1.3

Mittelpunkt C1

Mladi

 

A1

Ideen 1

A2

Ideen 2

B1

Ideen 3

B2

Ausblick B2

C1

Ausblick C1

Deca

 

A1

Das neue Deutschmobil 1

A2

Das neue Deutschmobil 2

B1

Das neue Deutschmobil 3Learning platform

Experience our virtual learning environment

Alumniportal Deutschland

Alumni portal Nemačka predstavlja platformu za sve ljude širom sveta, koji su se obrazovali ili imali usavršavanje u Nemačkoj.

Učenje nemačkog

Portal Goethe-Instituta

Deset razloga za učenje nemačkog

Znanje nemačkog jezika otvara mnoga vrata