Termini kurseva

Jezičko odeljenje
ponedeljak-četvrtak  09.00-13.00 sati
ponedeljak-četvrtak  14.00-16.00 sati
Tel.: +381 11 4427112
Tel.: +381 11 4427115
kurs@belgrad.goethe.org 

Želite da naučite nemački? Imamo pravu ponudu za Vas.

Intenzivni kursevi - NOVI
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 5 nedelja
3 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa

Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A2.2 27.11.-30.12.2015. ponedeljak,sreda,petak 09:00-12:30

Intenzivni kursevi
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 3 nedelje
5 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa

Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.1 26.10.-13.11.2015 ponedeljak-petak 13:00-16:30
A1.2 26.10.-13.11.2015 ponedeljak-petak 09:00-12:30
A1.1 23.11.-11.12.2015 ponedeljak-petak 09:00-12:30
A1.2 23.11.-11.12.2015 ponedeljak-petak 13:00-16:30

Poluintenzivni kursevi 8
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 7,5 nedelja
2 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa

Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.1 14.09.-02.11.2015 ponedeljak/petak 17:00-20:15
A1.2 09.11.-28.12.2015 ponedeljak/petak 17:00-20:15
A1.1 16.09.-04.11.2015 sreda/petak 17:00-20:15
A1.2 06.11.-30.12.2015 sreda/petak 17:00-20:15
A1.1 14.09.-02.11.2015 ponedeljak/petak 17:00-20:15
A1.2 09.11.-28.12.2015 ponedeljak/petak 17:00-20:15
A1.2 15.09.-03.11.2015 utorak/četvrtak 17:00-20:15
A2.1 10.11.-29.12.2015 utorak/četvrtak 17:00-20:15
A2.1 14.09.-02.11.2015 ponedeljak/sreda 17:00-20:15
A2.2 09.11.-30.12.2015 ponedeljak/sreda 17:00-20:15
A2.1 16.09.-04.11.2015 sreda/petak 17:00-20:15
A2.2 06.11.-30.12.2015 sreda/petak 17:00-20:15
B1.1 14.09.-02.11.2015 ponedeljak/sreda 17:00-20:15
B1.2 09.11.-30.12.2015 ponedeljak/sreda 17:00-20:15
B1.1 15.09.-03.11.2015 utorak/četvrtak 17:30-20:45
B1.2 10.11.-29.12.2015 utorak/četvrtak 17:30-20:45
B1.1 14.09.-02.11.2015 ponedeljak/četvrtak 17:00-20:15
B1.2 09.11.-28.12.2015 ponedeljak/četvrtak 17:00-20:15
B1.2 15.09.-03.11.2015 utorak/četvrtak 17:00-20:15
B1.3 10.11.-29.12.2015 utorak/četvrtak 17:00-20:15
B1.3 15.09.-03.11.2015 utorak/četvrtak 17:30-20:45
B2.1 10.11.-29.12.2015 utorak/četvrtak 17:30-20:45
B2.1 14.09.-02.11.2015 ponedeljak/petak 17:00-20:15
B2.2 09.11.-28.12.2015 ponedeljak/petak 17:00-20:15

Poluintenzivni kursevi 6
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 10 nedelja
2 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 3 časa

Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A2.1 13.10.-17.12.2015 utorak/četvrtak 19:30-22:00
A2.2 14.10.-23.12.2015 sreda/petak 19:30-22:00
A2.2 13.10.-17.12.2015 utorak/četvrtak 19:30-22:00
B1.2 13.10.-17.12.2015 utorak/četvrtak 19:30-22:00
B1.3 12.10.-21.12.2015 ponedeljak/sreda 19:30-22:00
B2.2 13.10.-17.12.2015 utorak/četvrtak 19:30-22:00

Semestralni kursevi
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 15 nedelja
2 termina nedeljno, svaki termin obuhvata 2 časa

Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.1 14.09.-28.12.2015 ponedeljak/sreda 17:00-18:30
A1.1 15.09.-25.12.2015 utorak/petak 17:30-19:00
A1.1 15.09.-25.12.2015 utorak/petak 19:30-21:00
A1.2 15.09.-24.12.2015 utorak/četvrtak 17:30-19:30
A1.2 15.09.-25.12.2015 utorak/petak 19:30-21:00
A2.1 14.09.-28.12.2015 ponedeljak/sreda 18:45-20:15
A2.1 16.09.-30.12.2015 sreda/petak 17:00-18:30
A2.2 14.09.-28.12.2015 ponedeljak/sreda 17:00-18:30
B1.1 14.09.-24.12.2015 ponedeljak/četvrtak 19:30-21:00
B1.2 14.09.-25.12.2015 ponedeljak/petak 20:30-22:00
B1.3 15.09.-24.12.2015 utorak/četvrtak 20:30-22:00
B2.1 16.09.-23.12.2015 sreda/petak 19:30-21:00
B2.2 15.09.-24.12.2015 utorak/četvrtak 17:30-19:00
B2.3 14.09.-28.12.2015 ponedeljak/sreda 19:30-21:00
C1.1 16.09.-30.12.2015 sreda/petak 17:30-19:00

Semestralni kursevi
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 15 nedelja
1 termin nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa

Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
C1.2 18.09.-25.12.2015 petak 17:00-20:15

Kursevi za mlade
Cena kursa 32.000,00- RSD
60 časova za 15 nedelja
1 termin nedeljno, svaki termin obuhvata 4 časa

Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.1 (13-15 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 10:00-13:30
A1.1 (16-18 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 14:00-17:30
A2.1 (13-15 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 10:00-13:30
A2.1 (13-15 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 10:00-13:30
A2.1 (13-15 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 14:00-17:30
A2.1 (16-18 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 14:00-17:30
B1.1 (13-15 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 09:30-13:00
B1.1 (16-18 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 09:30-13:00
B1.1 (15-18 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 13:30-17:00
B1.1 (15-18 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 14:00-17:30
B1.2 (13-15 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 13:30-17:00
B2.1 (13-15 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 10:00-13:30
B2.1 (13-15 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 14:30-18:00
B2.1 (16-18 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 10:00-13:30
B2.3 (16-18 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 10:00-13:30
B2.3 (13-15 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 10:00-13:30
C1.2 (16-18 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 10:00-13:30

Kursevi za decu
Cena kursa 24.000,00- RSD
45 časova za 15 nedelja
1 termin nedeljno, svaki termin obuhvata 3 časa

Nivo Trajanje kursa Dani Termini održavanja
A1.1 (10-12 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 09:00-11:30
A1.3 (08-10 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 12:00-14:30
A1.3 (11-12 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 12:00-14:30
A2.2 (11-12 god.) 19.09.-26.12.2015 subota 09:00-11:30

Kursevi u firmama, individualne i online kurseve kao i kursevi u Nemačkoj

Za kurseve u firmama, individualne i online kurseve kao i kurseve u Nemačkoj obratite se našem odeljenju za učenje nemačkog jezika – rado ćemo Vas posavetovati.

Udžbenici

  Za odrasle
Nivo Udžbenici
A1.1 Schritte international 1
A1.2 Schritte international 2
A2.1 Schritte international 3
A2.2 Schritte international 4
B1.1 Schritte international 5
B1.2 Schritte international 6
B1.3 Sicher +
B2.1 Sicher B2
B2.2 Sicher B2
B2.3 Sicher B2
C1.1 Mittelpunkt C1
C1.2 Mittelpunkt C1
C1.3 Mittelpunkt C1
  Za mlade
Nivo Udžbenici
A1 Ideen 1
A2 Ideen 2
B1 Ideen 3
B2 Ausblick B2
  Za decu
Nivo Udžbenici
A1 Das neue Deutschmobil 1
A2 Das neue Deutschmobil 2
B1 Das neue Deutschmobil 3


Learning platform

Experience our virtual learning environment

Alumniportal Deutschland

Alumni portal Nemačka predstavlja platformu za sve ljude širom sveta, koji su se obrazovali ili imali usavršavanje u Nemačkoj.

Učenje nemačkog

Portal Goethe-Instituta

Deset razloga za učenje nemačkog

Znanje nemačkog jezika otvara mnoga vrata