Umělecké tvůrčí rezidence Goethe-Institutu Prag 2009-2016


Rezidenční program pro umělce tzv. „Artists in Residence“ organizovaný Goethe-Institutem existuje již od roku 2009. Vybraní umělci a umělkyně z Německa jsou zváni na několik měsíců do Prahy. Jejich pobyt v Praze přispívá k posílení spolupráce mezi německou a českou uměleckou scénou a zprostředkovává nové impulzy pro umělce obou zemí. Těžiště rezidenčního programu tvoří výtvarné umění.

Rezidence v České republice od 2016

Goethe-Institut Prag přivádí ročně v rámci projektu Artists in Residence do České republiky několik německých umělců.
V novém kulturním prostředí získají impulsy pro novou tvorbu, vznikají mezinárodní sítě a projekty. Mezikulturní dialog v současném umění je obohacením pro německé tvůrce i pro český umělecký a kulturní svět.

Meet the Artists ukazuje tvůrčí rezidence
a představuje umělce
a jejich práce. Setkejte se
s umělci – Meet the Artists.