Alex Neuschäfer

Alex Neuschäfer vystudoval malířství na Univerzitě umění v Berlíně u prof. Bernda Koberlinga (2002-2008), kterou zakončil jako žák mistrovské třídy. Je členem uměleckého kolektivu „La Chose Projects“ v němž působí též jako kurátor, například „Anthology of Optimism“ v Berlíně.

Neuchschäfer chápe malířství jako samostané umění, které mu umožňuje přemýšlet o skutečnosti. Vnímání je stále více závislé na vědění: díky nepřetržitě narůstajícímu množství volně přístupných informací se nám svět zdá být zcela jasný a vysvětlitelný. Zatímco jsou souvislosti v politice, hospodářství a vědách komplexnější a zatímco se neustále znásobuje samota a anonymita v propojené mase lidí, ztrácí svět postupně svá tajemnství.

Alex Neuschäfer si s oblibou ve svých obrazech klade otázky, sestavuje hádanky, porušuje zažité úhly pohledu nebo nastiňuje alternativy. Hraje si s konstrukcemi utopií plných touhy, zdánlivě romantických fantazií úniku před civilizací a konstrukcí pojmu „vlast“.

V současnosti se zajímá o systémová uspořádání jako jsou rastry, sítě souřadnic nebo binární logika digitálních médií a jejich poruchy vzniklé ať už náhodně či vědomě. Lze říci, že jeho obrazy ukazují konflikt mezi chaosem a kontrolou, pravidelností formy a svobodou, který je výsledkem vědomého porušení řádu, a často také rozporu mezi vyobrazením a použitým materiálem.

Cílem Alexe Neuschäfera je ztvárnit protichůdné motivy co možná nejsrozumitelnější formou, zkrátka dělat čitelné umění. Když například maluje dům, pak se nejedná o konkrétní dům, ale o nadřazený pojem; předměty se stávají ikonami jako na pracovní ploše počítače. V tomto případě jej formovalo především studium středověké malby, zvláště gotické a románské. Neuschäfer přitom vychází z této abstrakce, když pomocí hravé asociace opětovně kombinuje části svých obrazů.

 

© Alex Neuschäfer

ALEX NEUSCHÄFER

Rezident v MeetFactory

Duben až červen 2012

www.alexneuschaefer.de