Philip Topolovac

Otázky zobrazení a reality, formátů a velikosti estetična si Philip Topolovac ve svých dílech pokládá znovu a znovu. Mechanizace moderního světa, všudypřítomnost technologií, kterým málokdo ještě rozumí, a s tím spojené změny v našem vnímání jsou stejně jako precizní pozorování krajiny témata, která Topolovace zneklidňují.

Pozorně a hravě, hmatem nebo z historické perspektivy se snaží svými sochami, instalacemi a sériemi diapozitivů přijít věcem na kloub. Philip Topolovac hledá důležité v marginálním. Způsoby pozorování, které nám tím Topolovac představuje, zároveň poukazují na své hranice: všechno vnímané smysly, výsledky všeho pozorování zůstávají v konečném důsledku podmaněné subjektivní interpretaci člověka.

Narodil se v roce 1979 ve Würzburgu, v letech 2001 až 2008 studoval na Univerzitě umění v Berlíně a od roku 2009 byl studentem u prof. Christiane Möbusové. Žije a pracuje v Berlíně, kde mimo jiné v roce 2007 založil s šesti dalšími umělci uměleckou iniciativu TÄT. Výstavní síň TÄT v ulici Schönhauser Allee je provozována jako galerie absolventů Univerzity umění Berlín.

Philip Topolovac je na pozvání Goethe-Institutu a MeetFactory od dubna do června hostem v Praze. Koncem června představí svá díla, která zde v MeetFactory vytvořil.

 

© Oliver Mark

PHILIP TOPOLOVAC

Rezident v Goethe-Institut Praha

Duben až červen 2011

www.artnews.org
Galerie Czarnowska