Paulus Hochgatterer

Paulus Hochgatterer se narodil v r. 1961 v Amstettenu v Dolních Rakousích, ve Vídni vystudoval lékařství a psychologii. Zde také pracuje jako psychiatr pro děti a mládež a vydává své povídky a romány. Jeho první román Über die Chirurgie [O chirurgii] vyšel v r. 1993. Hochgattererovy profesní zkušenosti se obrážejí i v jeho dílech, neboť v jeho knihách jde vždy o nápadné chování, neurózy, fantazii a myšlenky protagonistů. Například v povídce Wildwasser [Divoká voda] (1997) a v románu Caretta caretta (1999) zachycuje problematickou mládež.. Román Über Raben [O havranech] (2002) vypráví ve dvou paralelních dějových rovinách o životě třináctileté žákyně a putování učitele němčiny s nabitou puškou v Alpách. Znechucení školou i životem je zde vylíčeno z rozdílných pohledů. „Maličkosti, absurdní detaily, věci, které člověk normálně přehlédne, to mě vždycky zajímalo.“ Tento smysl pro fotograficky přesné, detailní pozorování nalezneme zejména v Hochgattererově nejnovějším románu Die Süße des Lebens [Sladkost života] (2006). V něm se autor věnuje detektivnímu žánru. Kriminální případ v rakouském maloměstě však tvoří pouhou kostru velmi komplexního líčení jistého společenství. Ve střídavých pohledech odkrývá autor život na maloměstě a vnitřní světy jeho obyvatel. Ukázky z románu přečte autor na knižním veletrhu Svět knihy. P. Hochgatterer obdržel za svá díla četná vyznamenání, mj. Cenu Maxe von der Grüna (1991), Rakouskou státní cenu za literaturu pro děti a mládež (2000) a Cenu za německou detektivku (2007).

Die Süße des Lebens (Sladkost života)

Paulus Hochgatterer bude číst ze svého nejnovějšího románu Die Süße des Lebens [Sladkost života] (2006). Autor se v něm věnuje detektivnímu žánru. Je nalezen zavražděný muž. Jediný, kdo by něco snad mohl vědět, je jeho sedmiletá vnučka. Ta ale od doby, co se stala vražda, nemluví. Kriminální případ z rakouského maloměsta tvoří však pouhou kostru velmi komplexního líčení jistého společenství. Ve střídající se perspektivě z pohledu kriminálního komisaře, psychiatra a faráře odkrývá autor život na maloměstě a vnitřní světy jeho obyvatel. Hochgatterer prokazuje v tomto románu velmi zřetelně svůj smysl pro fotograficky přesné, detailní pozorování. Zejména z líčení psychiatra je pak zřejmé, jak autor dokáže do knihy zabudovat své profesní zkušenosti.

Download SymbolUkázka (PDF, 85 KB)