Archív

Literární program autorských čtení německých, rakouských a švýcarských spisovatelů "Das Buch" se koná každý rok na pražském veletrhu "Svět knihy".

Hlavními pořadateli jsou Goethe-Institut, Rakouské kulturní fórum v Praze, Präsenz Schweiz a Švýcarské velvyslanectví.