Partneři

EUNIC
www.eunicglobal.eu

Zastoupení Evropské komise v ČR
Jungmannova 24, Praha 1
ec.europa.eu/ceskarepublika

Palác Lucerna
Štěpánská 61, Praha 1
www.lucerna.cz

Belgické velvyslanectví zastoupení Vlámské vlády v České republice
Valdštejnská 6, Praha 1
www.flanders.cz

British Council
Politických vězňů 13, Praha 1
www.britishcouncil.cz

Bulharský kulturní institut
Klimentská 6, Praha 1
www.bki.cz

Česká centra
Václavské náměstí 49, Praha 1
www.czechcentres.cz

Goethe-Institut
Masarykovo nábř. 32, Praha 1
www.goethe.de/praha

Centro de Língua Portuguesa - Instituto Camões
Josefská 6, Praga 1
www.institutocamoes-praga.cz

Institut Cervantes
Na Rybníčku 536/6, Praha 2
www.cervantes.cz

Institut Français de Prague
Štěpánská 35, Praha 1
www.ifp.cz

Istituto Italiano di Cultura
Šporkova14, Praha 1
www.iicpraga.esteri.it

Netherlands Embassy in Prague
Gotthardska 6/27, Praha 6
www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/czech-republic/about-us/embassy-in-prague

Polský institut
Malé nám. 1 (vchod z Karlovy ul. 27), Praha 1
www.polskyinstitut.cz

Rumunský kulturní institut
Růžová 1416/17, Praha 1
www.icr.ro/praga

Rakouské kulturní fórum
Jungmanovo nám. 18 , Praha 1
www.rkfpraha.cz

Univerzita Karlova v Praze
Ústav jazykové a odborné přípravy

Vratislavova 29/10, Praha 2
www.ujop.cuni.cz

Skandinávský dům, o. s.
Dejvická 3, Praha 6
www.skandinavskydum.cz
Velvyslanectví Estonské Republiky
Na Kampě 498/1, Praha 1
www.estemb.cz
Velvyslanectví Gruzie v Praze
Mlýnská 22/4, Praha 6
www.czech.mfa.gov.ge
Velvyslanectví Litevské republiky v České republice
Pod Klikovkou 1916/2, Praha 5
www.cz.mfa.lt
Velvyslanectví Lotyšské republiky v Praze
Hradešínská 3, Praha 10
www.mfa.gov.lv/cz/prague/
Zastoupení Valonsko-Brusel
Myslíkova 31, Praha 1
www.wbi.be/fr/delegations/delegation/bureau-wallonie-bruxelles-prague

  Speak-dating

  Vyzvěte své přátele k účasti přes Facebook!

  Aplikace EUNIC App

  Evropská kultura v Praze ve Vašem mobilu

  EUNIC Česká republika

  Kulturní instituty států Evropské unie

  Evropský den
  jazyků Sprachflagge Sprachflagge

  oficiální stránka