Das Filmfest – Festival německy mluvených filmů

Nejlepší německojazyčné filmy posledních let: od června do srpna promítáme pod širým nebem v nejhezčích letních kinech v Praze a Brně.

Celkem uvedeme čtrnáct snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska, které slavily úspěch mj. na minulých ročnících festivalu DAS FILMFEST. Vstup na všechna představení je volný, filmy jsou uváděny v originále s českými a/nebo anglickými titulky.

Našimi partnery jsou nejlepší letní kina v Praze, těšit se tak můžete na promítání v Kampusu Hybernská (červen), ve Stromovce v Containallu (červenec) a na zahradě dejvické Klubovny (srpen). V Brně promítáme v červenci a srpnu v Letním kině Brno-střed.

DAS SOMMERKINO jsme připravili již potřetí jako přípravu na podzimní DAS FILMFEST.

PROGRAM V PRAZE

PROGRAM V BRNĚ

    Film v Německu

    Články a odkazy k vybraným tématům