Partneři

Náš vřelý dík patří Česko-německému fondu budoucnosti, German Films, FilmFernsehFonds Bayern, Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice, Ministerstvu kultury České republiky, městu Praha, městu Brno, Brnu-Střed, Českým drahám, Österreich Institut Brno, Präsenz Schweiz a Lonza za jejich velkorysou podporu.

Česko-německý fond budoucnosti
www.fondbudoucnosti.cz
German Films
www.german-films.de
FilmFernsehFonds Bayern
www.fff-bayern.de
Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice
www.bayern.de
Ministerstvo kultury České republiky
www.mkcr.cz
Praha
www.praha.eu

Brno
www.brno.cz

Brno-Střed
www.brno-stred.cz

České dráhy
www.cd.cz
Österreich Institut Brno
www.brno.oesterreichinstitut.cz
Präsenz Schweiz
www.praesenzschweiz.ch
Lonza
www.lonza.comSpeciální poděkování
Městská knihovna v Praze
www.mlp.cz
Ponrepo
www.nfa.czMediální partneři
Česko-Slovenská filmová databáze
www.csfd.cz
Radio 1
www.radio1.cz
Radio Wave
www.wave.rozhlas.cz
Proti šedi
www.protisedi.cz

    Film v Německu

    Články a odkazy k vybraným tématům