Magazín

„To je ale vtipné“. Hranice jako biotop pro klišé ve filmu

Co by se mělo změnit, ptá se hlavní hrdina filmu Juraje Herze „Habermannův mlýn“ (2010), když do jeho československé vesnice dorazí zpráva o Mnichovské dohodě a s tím souvisejícím odstoupením sudetských oblastí Německu. Vesnice bude součástí Hitlerovy říše, avšak Habermann to mínil jako otázku řečnickou: Je to přece jedno, jestli hranice probíhá tady či tam.více ...

Film ve výuce dějepisu

V posledních letech se film stal běžnou součástí školní výuky, která ho využívá jako nástroj snadného „zobrazení“ a uchopení problému, nebo pro motivaci studentů. více ...

Film jako zrcadlo českého a německého „věku extrémů“ (1938‒1989)

Slovo zrcadlo používáme ve dvojím smyslu. Ve vztahu k určité éře jím můžeme mít na mysli sebepotvrzení, nebo také kritickou reflexi. Umělecká díla mohou ve vztahu k době, v níž vznikají nebo o níž podávají výpověď, plnit obě tyto funkce. Zejména v případě filmu, který se diktatury i demokracie naučily používat jako nástroj vlastní propagandy, je ovšem služebná role charakterističtější.více ...

Německo-česká hranice a české pohraničí ve 20. století

Na pohraničních oblastech ulpívá většinou zvláštní image a často přitom převažují negativní úsudky. S pohraničím bývají spojovány nejen představy o provinčnosti resp. zaostalosti za centrální oblastí, ale také pocity nejistoty, nejednoznačnosti a ohrožení. Přes blízké hranice může přece pronikat všechno cizí a mizet to vlastní. A často bývá průběh hranice stejně sporný jako etnická příslušnost lidí, kteří v daném místě žijí.více ...

Magazín Goethe-Institutu v České republice