„Hraniční pásmo“ ve filmu

 • 3 Seasons in Hell. Dieser kurze Moment der Freiheit
 • Der Stoff aus dem die Träume sind
 • Gebirge und Meer
 • Die Nacht im Grenzwald
 • Habermann
 • Hilde das Dienstmädchen
 • Karlsbader Reise
 • Der Mädchenkrieg
 • Der Mädchenkrieg

  Život u hranic

  Německo-české pohraničí bylo po desetiletí svědkem řady etnických a zeměpisných posunů. Ale vždy to bylo a je místo německo-českého soužití a vyrovnáváníse s tím, co je vlastní a co cizí – a to i ve filmu. více ...

  Hranice a útěk

  Kde je hranice, tam se hranice překračuje. Co ale takový přechod znamená, co za sebou uprchlíci zanechávají a co je na druhé straně čeká, to závisí jak ve filmu, tak v realitě na historickém, politickém a společenském kontextu. více ...

  Hranice a špionáž

  Když se jedná o hranici mezi dvěma politickými nepřáteli, využívají ti, kdo chtějí hranici překočit, všelijakých děr a úkrytů. Filmové publikum se dozví právě od špionů, jak se dostat na druhou stranu. Špionážní filmy zároveň velmi názorně ukazují obrazy toho, co je cizí a co vlastní. více ...

  Praha jako místo

  Hranice má kromě své fyzické formy i řadu metaforických a symbolických významů. V případě německo-české hranice hraje i Praha často roli místa, kudy tato hranice vede. více ...

  Dvojitá hranice

  Aby film jako nové médium oslovilo německojazyčné i českojazyčné publikum, natáčelo se mnoho filmů ve dvou jazykových verzích. A kupř. hraniční místa nebo obyvatelé pohraničí byla volena a obsazována právě podle cílového publika a s rozdílnými významy. více ...

  Hraniční propaganda

  Filmy představují vždy – více či méně úmyslně – obrazy o vlastní identitě, o tom, co je cizí, co dobré, co špatné. Propagandistické filmy znázorňují tyto představy a mechanismy svou sugescí obzvláště výrazně. Např. na základě ustálené představy o pohraničí. více ...

   Magazín Goethe-Institutu v České republice