Foto: © Design+Help

Souboj s demagogií

Demagog.czFoto: © Nadace Open Society Fund Praha

Jan Tvrdoň (vpravo) při přebírání Novinářské ceny 2012 za inovativní občanský online žurnalismus. Foto: © Nadace Open Society Fund Praha

Rostoucí nedůvěra a apatie občanů vůči politice. To byly hlavní důvody, proč se skupina studentů a kolegů z Masarykovy univerzity v Brně rozhodla založit projekt „Demagog.cz“. Jejích cílem je ověřovat tvrzení politiků, která zazní v politických diskusích a upozornit veřejnost na to, že postoj „je to jedno, stejně všichni lžou“, není tou správnou cestou. „Chceme přispět k tomu, aby tato výmluva pro občanskou pasivitu zmizela,“ říká vedoucí projektu Jan Tvrdoň. Jak vlastně „Demagog.cz“ funguje?

Inspirací pro tento projekt se stala slovenská verze Demagog.sk. Založili ji Ondrej Lunter a Matej Hruška, kteří ji pak společně s Terezou Skládankovou přenesli na začátku roku 2012 do českého prostředí. V současné době má tým přibližně patnáct členů, přičemž Tereza s Janem Tvrdoněm fungují jako experti, kteří spolupracují s analytiky. „Jejich počet se neustále mění, jelikož většina z nich u nás absolvuje pouze dvousemestrální stáž,“ dodává Jan a přiznává, že najít kvalitní tým je skutečně velmi složité. „Analytici totiž pracují dobrovolně, nedostávají za svou práci žádnou odměnu, a samozřejmě i to může některé zájemce odradit.“

Hledání pravdy

Ačkoliv by se mohlo zdát, že se jedná o projekt výsostně politologický, objevují se často mezi stážisty také zástupci z jiných oborů – studenti žurnalistiky, ekonomie či mezinárodních vztahů, které všechny spojuje chuť podílet se na změně. Jejich motivaci shrnuje Jan Tvrdoň: „Vadilo nám, že politici se často snaží v médiích společnost o něčem přesvědčit a přitom používají faktické údaje, jejichž správnost nikdo nehlídá“.

Demagog.cz ověřuje výroky v tištěných, ale především v audiovizuálních médiích. Zpočátku se tvůrci zaměřovali pouze na nedělní pořad České televize Otázky Václava Moravce. Ty sice díky velké sledovanosti (kolem půl milionu diváků) nadále zůstávají stěžejním zdrojem, ale postupně se snaží pokrýt co nejvíce zajímavých relací a mimořádných událostí. „Ověřujeme také blogy nebo články některých politiků, zvláště pak v případě evropských témat, která v televizi dostávají poměrně malý prostor,“ dodává Jan Tvrdoň a nechává nahlédnout do pracovního procesu.

„Základem ověřování je přesně daná metodologie, proto je naše práce v podstatě pořád stejná,“ nastiňuje Jan. Jakmile získají redaktoři Demagogu.cz přepis pořadu, vybere expert veškeré faktické výroky, které rozdělí analytikům k ověření. Ti pátrají v tiskových zprávách, mediálních vyjádřeních, stenoprotokolech z jednání Poslanecké sněmovny či v programových dokumentech politických stran a následně výrok ohodnotí jednou z kategorií – „pravdivý, nepravdivý, zavádějící, neověřitelný“. Hotová práce putuje k expertovi, který znovu prověří správnost ohodnocení a zdroje. Ovšem i poté ještě následují další dvě kontroly: dodržení metodologie a gramatická korektura.

„Například Otázky Václava Moravce zpracováváme do dvou pracovních dní, ale jsme schopni fungovat i v takzvaném režimu real time, kdy výroky ověřujeme buď v průběhu stejného dne, nebo po relaci následující noc, abychom je mohli další den ráno publikovat. Takto jsme to dělali například u prezidentských debat,“ doplňuje Jan Tvrdoň.

„Za naším úspěchem je tvrdá práce“

Iniciativa Demagog.cz si postupem času vybudovala pevnou pozici a sama se stala seriózním zdrojem pro ostatní média. „Je to asi díky tomu, že v České republice po takové službě existovala poptávka a my jsme jediní, kteří ji nabízejí,“ shrnuje Jan. „Na druhé straně je ale třeba říct, že za tím, že nás ostatní média respektují, je tvrdá práce všech členů týmu. Kdyby byly naše analýzy nespolehlivé, nikdy bychom se do této pozice neprobojovali,“ hodnotí dosavadní činnost Jan.

Tvůrci Demagogu.cz si také uvědomují, že jejich výstupy získávají na atraktivitě především v předvolebních obdobích, kdy jsou přejímány nejen sdělovacími prostředky, ale také citovány na sociálních sítích. Demagog.cz však nevzbuzuje pouze pozitivní ohlas. „Často se setkáváme s nepochopením jádra naší práce. Tedy toho, že ověřujeme jen faktické výroky, nesoudíme, zda je lepší pravice či levice. Další kritika směřuje k tomu, že se na projektu podílí pouze studenti, což údajně zkresluje naše výsledky. Ve skutečnosti tomu tak, díky přesné metodologii, není,“ vysvětluje Jan.

Lidé, kteří Demagog.cz utvářejí, dobře vědí, že názor veřejnosti na politiky nebo politické strany je těžké změnit, a tak si kladou o něco skromnější cíle. „Doufáme, že alespoň přispějeme k tomu, že se budou lidé v politice díky nám lépe orientovat,“ uzavírá s nadějí Jan Tvrdoň.


Copyright: Goethe-Institut Praha
září 2013
odkazy k tématu

Všude na světě lidé žijí pro lepší budoucnost. Sbíráme jejich příběhy a ukazujeme, co je možné už dnes. jadumagazin.eu/futureperfect

Témata jádu

#Klartexte – Na rovinu
Pozorné, nevzrušené a kritické přijímání médií pomáhá. Ten, kdo rozumí a umí rozpoznat mechanismy mediální manipulace a dezinformace, minimalizuje riziko, že bude podveden. To je cílem našeho projektu #Klartexte. více...

Na venkově
Klišé o venkově a provinčnosti existuje (ve městě) spousta. Ale co je na tom vlastně pravdy? Porozhlédli jsme se. více...

Smíšená čtyřhra | V4
Sloupkaři ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska zkoumají témata jako je význam Evropy, pravicový populismus, národní suverenita, společenské změny, arogance západního pohledu – a prolamují tak státní a myšlenkové hranice. více...

Až po uši
Hlasy, tóny, zvuky. Příjemné i nepříjemné. Takové, které (pro nás) něco znamenají, a takové, které jsou jen zvukem sami o sobě. Takové, co vycházejí zvenčí, ale samozřejmě i takové, které vydáváme my sami. Ať už to umíme, chceme nebo musíme: natahovat uši se vyplatí. více...

Dnes je zítra
Nebo je to naopak?! A nebylo taky včera už jednou zítra? V jakém světě bychom vlastně rádi žili? A jak dlouho chceme čekat, než se stane realitou? více...

V očích pozorovatele
… tkví krása. Ale i ošklivost – a to všechno, co je mezi tím. Jakožto pozorovatelé jsme jen zřídka sami. A jako pozorovaní vlastně nikdy. více...

Někam patřit
Integrace se stala ve veřejném diskurzu mantrou. Zapomíná se ale na to, že se jedná o individuální proces, který něco vyžaduje i od nás samotných. více...

Archiv témat
Starší témata jádu najdeš v archivu témat. více...