Kultura

Domácí úkol: Sledování „Místa činu“!

Quelle: © DasErste.dezdroj: © DasErste.de
zdroj: © DasErste.de

Na filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně pořádá jazyková asistentka DAAD, Franziska Lange seminář o německém kriminálním seriálu „Místo činu“ („Tatort“). Název semináře zní „Místo činu jako odraz společnosti“ a nechává tušit, že jde o mnohem víc než jen o probírání aktuálního dílu.

Poučení v neděli večer

Každý týden na začátku semestru pokládá Franziska Lange tu samou otázku: „Stihli se všichni podívat na aktuální Místo činu?“ To je nejpozději se zavedením živého vysílání a internetové mediatéky ARD (zkratka pro Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland / Pracovní společenství veřejnoprávních rozhlasových organizací Spolkové republiky Německo) možné také v Česku. Téměř všichni studenti kývají. Vyjadřují se první názory. Franziska shromažďuje na tabuli heslovitě název dílu, jméno vyšetřujícího a místo natáčení. Posléze zahajuje diskusi pomocí cílených otázek k dějovému námětu daného dílu. Ukazuje se, jak je tento seriál vhodný pro vyučování cizích jazyků, protože to, co začalo pro některé účastníky semináře jako nutný domácí úkol, se mezitím vyvinulo k vítané změně vedle studijní každodennosti: dívat se na Místo činu nepředstavuje jen dobrou jazykovou průpravu, ale také navíc vyžaduje konfrontaci s německou společností.

Foto: © Ina HartmannO tomto seriálu jsem se dozvěděl z jiného semináře od paní Lange, proto se mi líbí, že teď nabízí celý seminář věnovaný Místu činu. Považuji za dobré, že se díky tomuto pořadu naučím něco nového o německé kultuře a samozřejmě je pokaždé dívání se na něj malou zkouškou poslechu.

Jakub J.

Koncept seriálu se zakládá na kombinaci klasické vyšetřovací kriminálky a témat, která se vyznačuje společensko-politicko relevantní aktualitou. Pomocí této kriminální série se čeští studenti podněcují k tomu, aby zaujali vlastní názor k nastoleným společenském problémům a společně se o nich bavit. Díky nároku tohoto pořadu, kdy se snaží o realisticky blízké vyobrazení německé společnosti a jejích stinných stránek, může tento seriál platit jako „zažitý“ zeměpis v seminární místnosti.

Foto: © Ina Hartmann
Dívat se na „Místo činu“: nejen jazyková průprava, ale i také nauka o společnosti. Foto: © Ina Hartmann

Kultovní fenomén utvářející identitu

Nápad zavést seminář o Místě činu vznikl před celým rokem, když byla sama Franziska ještě studentkou na univerzitě v Lipsku. Společně s jinými studenty oboru němčina jako cizí jazyk vypracovává v kulturně vědeckém semináři otázku, jak lze na základě popkulturního média Místo činu vypracovat zeměpisné aspekty pro cizojazyčné vyučování. Skutečnost, že se tento kriminální seriál natáčí již kolem 40 let a že se stal za poslední desetiletí nejoblíbenější sérii v německé televizi s až dvanácti milionovou sledovaností, z něj dělá atraktivní předmět cizojazyčného vyučování.

Foto: © Ina HartmannPřed seminářem jsem tuto sérii vůbec neznala, mezitím si zhlédnu v týdnu někdy až tři díly Místa činu. Mám ho ráda, především kvůli tomu, že ho díky semináři vnímám z více stran. Pro mě bylo taky důležité, že se vedle paní Lange kurzu zúčastňují i jiní rodilí mluvčí, kteří se na seriál dokáží dívat z úplně jiné perspektivy než čeští studenti. Tím vznikají zajímavé diskuse.

Anna F.

Kriminální řada s formátem, který se pne přes několik desetiletí, a pevným vysílacím časem: Pro některé české studenty germanistiky to může znít jako pořad pro jejich prarodiče. Ve skutečnosti však pravidelně láká k televizi jak starší, tak i mladší generace. V některých přátelských kruzích se dokonce dokázalo společné dívání na Místo činu etablovat jako pevná instituce nedělního večera. I řada barů a hospod pořádá pro fanoušky a nováčky nedělní večery s Místem činu. V některých německých městech jde trend kolektivního zážitku z Místa činu tak daleko, že se jubilejní díly vysílají dokonce na veřejných prostranstvích a při premiéře a následující debatě je přítomný také daný vyšetřovací tým.

Foto: © Ina Hartmann
Franziska Lange vede na brněnské univerzitě seminář o německém kriminálním seriálu „Místo činu“. Foto: © Ina Hartmann

Vedle vítaných napínavých chvil bezesporu spojuje mnoho diváků Místa činu s kriminálním seriálem rovněž sociální událost, která jim zprostředkuje pocit sounáležitosti. Tím může první otázka pondělního rána v práci nebo ve škole znít, jestli člověk viděl včerejší Místo činu a co si o něm myslí. Hodnota této série je tudíž v německé společnosti vysoká a již dávno se pro leckteré fanoušky stala kultem v německém mediálním světě.

Foto: © Ina HartmannPro mě je Místo činu v první řadě zkouškou poslechu. Témata, o kterých se v souvislosti s tímto seriálem bavíme na semináři, považuji za zajímavé a mám pocit, že jsem se po každém kurzu dozvěděl o Německu něco nového.

Petr S.

Německá rozmanitost

„V popředí semináře mají stát na jedné straně diskurzy, kterých se Místo činu týká a zpracovává, a na druhé i ty, které tento seriál sám iniciuje,“ říká Franziska. Studenti si nemají jen zhlédnout aktuální Místo činu (nebo jeho starší díly), ale také se informovat o vybraných tematických okruzích k sérii jako například o pravicovém extremismu. Posléze se jednotlivé hlavní body reflektují a prodiskutují. Studentům to otevře přístup k německé kultuře, který připouští co možná nejširší záběr myšlenek a pohledů a jenž nepokládá přes německé kulturní prostředí žádnou černo-bílou šablonu. Německá kultura je rozmanitá a právě to odráží federální koncept seriálu.

Od roku 1970 má „Místo činu“ stejný úvod. Hudbu k němu složil Klaus Doldinger.

Ina Hartmann
překlad: Jan Kout

Copyright: Goethe-Institut Praha
květen 2013
odkazy k tématu

Kriminální seriál „Místo činu“

Místo činu odstartovalo v roce 1970 a je nejdéle běžící a momentálně nejoblíbenější kriminální řada v německy mluvícím zemích. Premiéra se odehrává převážně v neděli v hlavním vysílacím čase. Oproti jiným televizním krimiseriálům jsou za produkci Místa činu zodpovědné za svou vysílací oblast jednotlivé rozhlasovo-televizní instituce ARD. Každá stanice má svůj vlastní vyšetřovací tým. V současnosti se vyšetřuje v 16 německých městech a regionech – k tomu ještě náleží švýcarský a rakouský vyšetřovací tým. Zapojené stanice natáčejí na pevných místech – upřednostňují se velkoměsta – nezávisle na sobě a kladou velký důraz ve srovnání s ostatními německými kriminálními produkcemi na lokální ráz daného regionu. Lokální zvláštnosti, slavnosti, krajina, zvyky a tradice, ale také mluvené dialekty byly a jsou důležitými vedlejšími aktéry Místa činu. Pro zachování srozumitelnosti průběhu děje se ovšem dnes mluví pouze spisovně, ojediněle hovoří vedlejší postavy zabarveným dialektem. Výjimku tvoří rakouské a švýcarské produkce – pro švýcarskou verzi existuje vždy jedna nadabovaná ve švýcarské němčině a jedna ve standardní a u rakouské podoby se musí nenavyklé uši více napínat, aby dokázaly sledovat dialogy představitelů.

Témata jádu

#Klartexte – Na rovinu
Pozorné, nevzrušené a kritické přijímání médií pomáhá. Ten, kdo rozumí a umí rozpoznat mechanismy mediální manipulace a dezinformace, minimalizuje riziko, že bude podveden. To je cílem našeho projektu #Klartexte. více...

Na venkově
Klišé o venkově a provinčnosti existuje (ve městě) spousta. Ale co je na tom vlastně pravdy? Porozhlédli jsme se. více...

Smíšená čtyřhra | V4
Sloupkaři ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska zkoumají témata jako je význam Evropy, pravicový populismus, národní suverenita, společenské změny, arogance západního pohledu – a prolamují tak státní a myšlenkové hranice. více...

Až po uši
Hlasy, tóny, zvuky. Příjemné i nepříjemné. Takové, které (pro nás) něco znamenají, a takové, které jsou jen zvukem sami o sobě. Takové, co vycházejí zvenčí, ale samozřejmě i takové, které vydáváme my sami. Ať už to umíme, chceme nebo musíme: natahovat uši se vyplatí. více...

Dnes je zítra
Nebo je to naopak?! A nebylo taky včera už jednou zítra? V jakém světě bychom vlastně rádi žili? A jak dlouho chceme čekat, než se stane realitou? více...

V očích pozorovatele
… tkví krása. Ale i ošklivost – a to všechno, co je mezi tím. Jakožto pozorovatelé jsme jen zřídka sami. A jako pozorovaní vlastně nikdy. více...

Někam patřit
Integrace se stala ve veřejném diskurzu mantrou. Zapomíná se ale na to, že se jedná o individuální proces, který něco vyžaduje i od nás samotných. více...

Archiv témat
Starší témata jádu najdeš v archivu témat. více...