Kultura

Domácí úkol: Sledování „Místa činu“!

Quelle: © DasErste.dezdroj: © DasErste.de
zdroj: © DasErste.de

Na filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně pořádá jazyková asistentka DAAD, Franziska Lange seminář o německém kriminálním seriálu „Místo činu“ („Tatort“). Název semináře zní „Místo činu jako odraz společnosti“ a nechává tušit, že jde o mnohem víc než jen o probírání aktuálního dílu.

Poučení v neděli večer

Každý týden na začátku semestru pokládá Franziska Lange tu samou otázku: „Stihli se všichni podívat na aktuální Místo činu?“ To je nejpozději se zavedením živého vysílání a internetové mediatéky ARD (zkratka pro Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland / Pracovní společenství veřejnoprávních rozhlasových organizací Spolkové republiky Německo) možné také v Česku. Téměř všichni studenti kývají. Vyjadřují se první názory. Franziska shromažďuje na tabuli heslovitě název dílu, jméno vyšetřujícího a místo natáčení. Posléze zahajuje diskusi pomocí cílených otázek k dějovému námětu daného dílu. Ukazuje se, jak je tento seriál vhodný pro vyučování cizích jazyků, protože to, co začalo pro některé účastníky semináře jako nutný domácí úkol, se mezitím vyvinulo k vítané změně vedle studijní každodennosti: dívat se na Místo činu nepředstavuje jen dobrou jazykovou průpravu, ale také navíc vyžaduje konfrontaci s německou společností.

Foto: © Ina HartmannO tomto seriálu jsem se dozvěděl z jiného semináře od paní Lange, proto se mi líbí, že teď nabízí celý seminář věnovaný Místu činu. Považuji za dobré, že se díky tomuto pořadu naučím něco nového o německé kultuře a samozřejmě je pokaždé dívání se na něj malou zkouškou poslechu.

Jakub J.

Koncept seriálu se zakládá na kombinaci klasické vyšetřovací kriminálky a témat, která se vyznačuje společensko-politicko relevantní aktualitou. Pomocí této kriminální série se čeští studenti podněcují k tomu, aby zaujali vlastní názor k nastoleným společenském problémům a společně se o nich bavit. Díky nároku tohoto pořadu, kdy se snaží o realisticky blízké vyobrazení německé společnosti a jejích stinných stránek, může tento seriál platit jako „zažitý“ zeměpis v seminární místnosti.

Foto: © Ina Hartmann
Dívat se na „Místo činu“: nejen jazyková průprava, ale i také nauka o společnosti. Foto: © Ina Hartmann

Kultovní fenomén utvářející identitu

Nápad zavést seminář o Místě činu vznikl před celým rokem, když byla sama Franziska ještě studentkou na univerzitě v Lipsku. Společně s jinými studenty oboru němčina jako cizí jazyk vypracovává v kulturně vědeckém semináři otázku, jak lze na základě popkulturního média Místo činu vypracovat zeměpisné aspekty pro cizojazyčné vyučování. Skutečnost, že se tento kriminální seriál natáčí již kolem 40 let a že se stal za poslední desetiletí nejoblíbenější sérii v německé televizi s až dvanácti milionovou sledovaností, z něj dělá atraktivní předmět cizojazyčného vyučování.

Foto: © Ina HartmannPřed seminářem jsem tuto sérii vůbec neznala, mezitím si zhlédnu v týdnu někdy až tři díly Místa činu. Mám ho ráda, především kvůli tomu, že ho díky semináři vnímám z více stran. Pro mě bylo taky důležité, že se vedle paní Lange kurzu zúčastňují i jiní rodilí mluvčí, kteří se na seriál dokáží dívat z úplně jiné perspektivy než čeští studenti. Tím vznikají zajímavé diskuse.

Anna F.

Kriminální řada s formátem, který se pne přes několik desetiletí, a pevným vysílacím časem: Pro některé české studenty germanistiky to může znít jako pořad pro jejich prarodiče. Ve skutečnosti však pravidelně láká k televizi jak starší, tak i mladší generace. V některých přátelských kruzích se dokonce dokázalo společné dívání na Místo činu etablovat jako pevná instituce nedělního večera. I řada barů a hospod pořádá pro fanoušky a nováčky nedělní večery s Místem činu. V některých německých městech jde trend kolektivního zážitku z Místa činu tak daleko, že se jubilejní díly vysílají dokonce na veřejných prostranstvích a při premiéře a následující debatě je přítomný také daný vyšetřovací tým.

Foto: © Ina Hartmann
Franziska Lange vede na brněnské univerzitě seminář o německém kriminálním seriálu „Místo činu“. Foto: © Ina Hartmann

Vedle vítaných napínavých chvil bezesporu spojuje mnoho diváků Místa činu s kriminálním seriálem rovněž sociální událost, která jim zprostředkuje pocit sounáležitosti. Tím může první otázka pondělního rána v práci nebo ve škole znít, jestli člověk viděl včerejší Místo činu a co si o něm myslí. Hodnota této série je tudíž v německé společnosti vysoká a již dávno se pro leckteré fanoušky stala kultem v německém mediálním světě.

Foto: © Ina HartmannPro mě je Místo činu v první řadě zkouškou poslechu. Témata, o kterých se v souvislosti s tímto seriálem bavíme na semináři, považuji za zajímavé a mám pocit, že jsem se po každém kurzu dozvěděl o Německu něco nového.

Petr S.

Německá rozmanitost

„V popředí semináře mají stát na jedné straně diskurzy, kterých se Místo činu týká a zpracovává, a na druhé i ty, které tento seriál sám iniciuje,“ říká Franziska. Studenti si nemají jen zhlédnout aktuální Místo činu (nebo jeho starší díly), ale také se informovat o vybraných tematických okruzích k sérii jako například o pravicovém extremismu. Posléze se jednotlivé hlavní body reflektují a prodiskutují. Studentům to otevře přístup k německé kultuře, který připouští co možná nejširší záběr myšlenek a pohledů a jenž nepokládá přes německé kulturní prostředí žádnou černo-bílou šablonu. Německá kultura je rozmanitá a právě to odráží federální koncept seriálu.

Od roku 1970 má „Místo činu“ stejný úvod. Hudbu k němu složil Klaus Doldinger.

Ina Hartmann
překlad: Jan Kout

Copyright: Goethe-Institut Praha
květen 2013
odkazy k tématu

Kriminální seriál „Místo činu“

Místo činu odstartovalo v roce 1970 a je nejdéle běžící a momentálně nejoblíbenější kriminální řada v německy mluvícím zemích. Premiéra se odehrává převážně v neděli v hlavním vysílacím čase. Oproti jiným televizním krimiseriálům jsou za produkci Místa činu zodpovědné za svou vysílací oblast jednotlivé rozhlasovo-televizní instituce ARD. Každá stanice má svůj vlastní vyšetřovací tým. V současnosti se vyšetřuje v 16 německých městech a regionech – k tomu ještě náleží švýcarský a rakouský vyšetřovací tým. Zapojené stanice natáčejí na pevných místech – upřednostňují se velkoměsta – nezávisle na sobě a kladou velký důraz ve srovnání s ostatními německými kriminálními produkcemi na lokální ráz daného regionu. Lokální zvláštnosti, slavnosti, krajina, zvyky a tradice, ale také mluvené dialekty byly a jsou důležitými vedlejšími aktéry Místa činu. Pro zachování srozumitelnosti průběhu děje se ovšem dnes mluví pouze spisovně, ojediněle hovoří vedlejší postavy zabarveným dialektem. Výjimku tvoří rakouské a švýcarské produkce – pro švýcarskou verzi existuje vždy jedna nadabovaná ve švýcarské němčině a jedna ve standardní a u rakouské podoby se musí nenavyklé uši více napínat, aby dokázaly sledovat dialogy představitelů.

Témata jádu

Dnes je zítra
Nebo je to naopak?! A nebylo taky včera už jednou zítra? V jakém světě bychom vlastně rádi žili? A jak dlouho chceme čekat, než se stane realitou? více...

V očích pozorovatele
… tkví krása. Ale i ošklivost – a to všechno, co je mezi tím. Jakožto pozorovatelé jsme jen zřídka sami. A jako pozorovaní vlastně nikdy. více...

Rychleji, výš, dál
Vyhrát. Zlepšovat se. Překonat lenocha v sobě. Prohrát. Vzdát to. Ztroskotat. Proč vlastně sportovat? Ve zdravém těle zdravý duch? Jasně, to přece chceme všichni. Několik příspěvků na téma sport. více...

Někam patřit
Integrace se stala ve veřejném diskurzu mantrou. Zapomíná se ale na to, že se jedná o individuální proces, který něco vyžaduje i od nás samotných. více...

Archiv témat
Starší témata jádu najdeš v archivu témat. více...