Život

Volby bez dilemat

Foto: © Lara Schech

Pohled do zákulisí saské volební kalkulačky

Foto: © Lara Schech
První bod programu byl brainstorming. Foto: © Lara Schech

V době, kdy jde ve volbách stále více o boj známých tváří a víceméně zaměnitelných politických heslech, než o skutečné obsahy, tak je volební kalkulačka k nezaplacení. Především, pokud člověk nemá čas a chuť rozsáhlé volební programy sám pročítat. Redaktorka jádu Lara Schech tento nástroj používá už několik let. Před letošními srpnovými volbami do zemského parlamentu v Sasku se dokonce podílela jeho obsahu.

Čerství maturanti, učni z německých drah, předseda odborového svazu ver.di a samozřejmě celá řada studentů politologie – v redakci se shromáždila pestrá směsice lidí. O práci v týmu volební kalkulačky pro saské volby se ucházelo kolem sedmdesáti mladých voličů a prvovoličů. Dvacet z nich bylo pozváno na třídenní workshop, který se konal koncem května v Drážďanech. Všechny nás sem přivedla zvědavost, zájem o politiku nebo dokonce naděje, že je možné volební kalkulačku ještě o něco vylepšit. V první fázi jsme rozhodovali o tom, k jakým politickým tezím uživatelé kalkulačky budou muset zaujmout stanovisko. A to bylo těžší, než by se mohlo zdát. Ukázalo se, že už pouhé rozdělování témat do pracovních skupin může vést ke konfliktům – a tak se řešilo například, kam zařadit téma jeslí a školek – do agendy rodinné, pracovní, sociálního zabezpečení, nebo snad do vzdělávání?

Začínalo se brzy ráno. První bod programu byl brainstorming. Z něho vzešly tisíce nejrůznějších nápadů na to, jak nejlépe názory stran rozčlenit v rámci politického spektra na levicové, pravicové, konzervativní a liberální. Jako poradci byli přítomni politologové ze saské Zemské centrály pro politické vzdělávání a také experti z univerzit v Düsseldorfu a Drážďanech. Například v mojí pracovní skupině “Vnitro, demokracie a spravedlnost” šlo mimo jiné o financování politických zásahů během fotbalových zápasů, o intenzivnější hraniční kontroly a zjednodušení podmínek pro uspořádání referenda. Postupně přicházely první teze – například: “Volební právo ve volbách do zemských parlamentů by mělo být už od 16ti let” nebo “Policisté ve službě musí být označeni tak, aby bylo možné poznat, o koho konkrétně jde”. Některé nápady byly rychle zavrženy. Chtěli jsme, aby strany od sebe byly co nejlépe odlišitelné. Hesla jako “Boj proti drogám”, která se objevují téměř ve všech stranických programech, nám tedy byla k ničemu. Naše hlavní kritéria pro výběr byla následující: sporná témata, jednoznačnost a závažnost tématu na regionální úrovni.

Politické diskuse během přestávky na kávu

Foto: © Lara Schech
„Nad každým tématem se vedly vášnivé diskuse pro a proti.“ Foto: © Lara Schech

V pravidelných intervalech jsme se my - redaktoři - setkávali v plénu s experty z řad politologů. Na těchto setkáních jsme se všichni usadili do kruhu a vzájemně jsme prezentovali a obhajovali výsledky své dosavadní práce, sbírali jsme náměty na úpravu formulací a diskutovali o tématech ostatních pracovních skupin. Aktuální hesla jsme pak psali na papír a připevňovali na velké nástěnky, abychom neztratili přehled. Některé věci, které jsme třeba uvnitř pracovní skupiny vyřadili, se tak znovu mohly dostat do diskuze v plénu. To byl případ i témat bezplatné hromadné dopravy, dotací pro zemědělce nebo povinných helm pro cyklisty. To sice bylo docela frustrující, ale zároveň nutné proto, abychom témata opravdu maximálně vytěžili. Naopak některé teze, které jsme v pracovní skupině vehementně obhajovali, v plénu pak nakonec propadly. Faktem ale je, že se nad každým tématem vedly vášnivé diskuse pro a proti. Intenzivní třenice jsme si užili i při obsahových diskusích. Ani zjitřené emoce však nijak neubraly nic na tom, že nás práce celkově bavila a nakonec jsme skončili i daleko dřív, než se plánovalo. Další bouřlivé politické diskuse - třeba o skutečném přínosu azylových domů pro matky s dětmi nebo o armádním výzkumu - jsme pak vedli při večeři nebo během přestávek na kávu.

V závěrečné fázi jsme všechno, co jsme po těch dobrých dvaceti hodinách tvrdé práce sesbírali, zredukovali na i tak slušných 83 hesel. Ty pak Centrála pro politické vzdělávání rozeslala k zodpovězení jednotlivým politickým stranám, které navíc měly za úkol kromě odpovědí ano / ne připsat ještě stručné zdůvodnění. Při druhém workshopu se pak vybralo a doladilo finálních 38 hesel, které se staly součástí volební kalkulačky, která byla nakonec spuštěna 5. srpna.

© bpb
Lara Schech
překlad: Martina Stejskalová

Copyright: jádu / Goethe-Institut Praha
srpen 2014

  Volební kalkulačka

  Takzvaný německý volbomat (Wahl-O-Mat) je internetový nástroj, který připravila německá Spolková centrála pro politické vzdělávání (Bundeszentrale für politische Bildung). Rostoucí oblibě se těší už od roku 2002. Při posledních volbách do německého spolkového sněmu volbomat využilo víc než 13 milionů lidí různého věku. Funguje na jednoduchém principu. Uživatel nejprve vyjádří svůj názor na 38 politických hesel a volbomat mu následně ukáže, jak se jeho názory shodují s postoji kandidujících politických stran. Navíc volbomat umožňuje vzájemné porovnání názorů jednotlivých politických uskupení a přečíst si v něm lze také argumentaci, o kterou se strany při formulaci svých postojů opírají. Jednotlivá hesla před každými volbami vytváří redakční tým, který tvoří mladí voliči a prvovoliči ve věku 18 až 26 let.

  Témata jádu

  Smíšená čtyřhra | V4

  Sloupkaři ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska zkoumají témata jako je význam Evropy, pravicový populismus, národní suverenita, společenské změny, arogance západního pohledu – a prolamují tak státní a myšlenkové hranice. více...

  Dnes je zítra
  Nebo je to naopak?! A nebylo taky včera už jednou zítra? V jakém světě bychom vlastně rádi žili? A jak dlouho chceme čekat, než se stane realitou? více...

  V očích pozorovatele
  … tkví krása. Ale i ošklivost – a to všechno, co je mezi tím. Jakožto pozorovatelé jsme jen zřídka sami. A jako pozorovaní vlastně nikdy. více...

  Někam patřit
  Integrace se stala ve veřejném diskurzu mantrou. Zapomíná se ale na to, že se jedná o individuální proces, který něco vyžaduje i od nás samotných. více...

  Archiv témat
  Starší témata jádu najdeš v archivu témat. více...