Život

„Sbohem, soudruzi!“ – dokumentární cyklus na počest zhroucení komunismu

What brought about the system’s collapse – glasnost, Western pop culture, or even alcoholism?  Photo: © Gebrüder Beetz & Artline FilmsWas hat den Zusammenbruch des Systems bewirkt – Glasnost, westliche Popkultur, oder gar der Alkoholismus? Foto: © Gebrüder Beetz und Artline Films Před 20 lety se rozpadl Sovětský svaz. Co způsobilo zhroucení systému? „Sbohem, soudruzi!“ je putování po stopách obyčejných lidí s neobyčejnými životními příběhy.

Československá kapela, výměnný student v Moskvě, jeden z pracovníků ruské tajné služby: v šestidílném televizním dokumentu „Sbohem, soudruzi!“, vystupují spíše historicky nevýznamní lidé. Avšak zdání klame. Muži a ženy, kteří se v tomto seriálu dostanou ke slovu, zažili zhroucení východního bloku. Jejich výpovědi zahrnují 16 let. Tito pamětníci znali dobře totalitní systém, ať už byli pro anebo proti či dokonce pro obojí: například spolupracovník KGB, který jednoho dne přešel k protivníkům.

Die Fernsehdokumentation wurde produziert von Artline Films, Gebrüder Beetz Filmproduktion und Arte.  Foto: © Gebrüder Beetz und Artline FilmsV dokumentu se vydáváme na původní dějiště: do kanceláří funkcionářů, disidentských salónů, družstevních kravínů. Avšak nejen samotní aktéři zvěstují nastupující změny, ale i zdánlivě nepodstatné události jako například polské hnutí aerobiku nebo první avokádo na maďarských trzích. Obrazy se skládají z tehdejších televizních zpráv a fotografií z vojenských archívů, ze záznamů tajných služeb anebo z dosud nezveřejněných, původně cenzurou zakázaných filmů. Soukromé záznamy natočené ve formátu super-8, dopisy a osobní předměty zachycují atmosféru této doby. Dokumentární cyklus Sbohem, soudruzi! je společnou produkcí Artline Films, Gebrüder Beetz Filmproduktion a Arte, a měl by být vysílán v mnoha zemích.

Šestnáct bouřlivých let

První díl dokumentu s názvem První trhliny v systému zachycuje dobu od roku 1975 do roku 1977. Politbyro, policie a tajné služby kontrolují veškeré oblasti života, avšak do systému se začínají vkrádat noví hráči: hnutí za lidská práva, hospodářské problémy a také popkultura. Událostem v Polsku se věnuje díl s názvem Polské dobrodružství. Mezi léty 1978 a 1983 proběhla volba papeže Jana Pavla II., Lech Wałęsa založil odborovou organizaci Solidarność a Wojciech Jaruzelski vyhlásil stanné právo. Další díl se jmenuje Gorbačov (1985 -1988) a ukazuje Michaila Gorbačovova a jeho vizi „glasnosti“ a „perestrojky“ včetně prvních kontaktů s politickými disidenty.

In wenigen Monaten brach der gesamte Ostblock zusammen.Foto: © Gebrüder Beetz und Artline FilmsA nakonec se pod názvem Rozhodující rok skrývá posledních několik měsíců, v nichž se hroutí celý východní blok: v roce 1989 ustavuje Solidarność první demokraticky zvolenou vládu, deseti tisíce východních Němců prchají na Západ a 11. listopadu padá Berlínská zeď. Příštího dne je svržen bulharský diktátor Živkov, krátce na to je Václav Havel zvolen prezidentem a 22. prosince je zatčen rumunský diktátor Ceaucescu – to všechno během jednoho jediného roku. Dodatečné otřesy v Estonsku, Lotyšsku a Litvě, jakož i v jiných zemích východního bloku, jsou tématem dílu Impérium se rozpadá (1989 -1991). V závěrečné části dokumentu nazvané Konec SSSR jsou líčeny události roku 1991, tedy oficiální rozpuštění Sovětského svazu a dny, kdy už se mluví o „konci dějin“.

Kniha jako spojení mezi textem, internetem a televizí

Es gibt nicht die eine Wahrheit; es gibt nicht die eine Geschichte – welche ist Deine?  Foto: © Gebrüder Beetz und Artline FilmsDokument bude doplněn o doprovodnou knihu maďarského historika a spisovatele György Dalose. Vedle nejdůležitějších historických událostí bude obsahovat též i zprávy méně známé, jako třeba ty od lékařského badatele Fjodora Uglova. V roce 1981 Uglov publikoval výsledky svého výzkumu o zdravotním stavu sovětského lidu, kdy znepokojeně poukazoval na problém alkoholismu nejen u vedoucích pracovníků, nýbrž také u celého obyvatelstva. Dále Dalos líčí mimo jiné životní cestu Ernö Rubika, vynálezce stejnojmenné kostky, anebo Sergiu Celaca, tlumočníka rumunského diktátora Nicolae Ceausesca. V roce 1968 byl Dalos v politickém procesu odsouzen a bylo mu zakázáno publikovat. Roku 1977 se připojil k demokratickému opozičnímu hnutí v Maďarsku a od roku 1984 žije tento cenami vyznamenaný autor ve Vídni, Berlíně a Budapešti.

Das Internet als Geschichtslehrer

Neexistuje jedna pravda; neexistují jedny dějiny – které jsou ty tvoje? Pod tímto heslem se představuje dokument Sbohem, soudruzi! na internetu. Tato interaktivní webová stránka je vytvořena hravě a nabízí pohled do osobních vzpomínek asi 15 protagonistů. K dispozici bude v nejméně třech jazycích: anglicky, francouzsky a německy. Každý představitel ukazuje pohlednice ze svých cest po Sovětském svazu, které poskytují cenné odkazy na jejich osobní příběh. Společně s četnými oficiálními vzpomínkovými předměty poskytují tyto webové stránky rovněž cenné nahlédnutí do života za železnou oponou. Díky této interaktivnosti by se mělo publikum stát součástí dějin a nově si utřídit své vědomosti. Spojujícím prvkem mezi všem třemi médii (televizí, knihou a internetem) budou pohlednice: ty jsou jádrem webového projektu, nachází se také v knize a měly by být součástí plánované výstavy. Dějinný dokument Sbohem, soudruzi! je svým zpracováním a přístupem také velice atraktivní pro mladé, s internetem srostlé publikum.

Franziska Schwarz
nezávislá žurnalistka v Mnichově. Studovala umění a žurnalistiku
překlad: Viktor Poštulka

Copyright: Goethe-Institut e. V., Internet-Redaktion
listopad 2011

odkazy k tématu

Témata jádu

#Klartexte – Na rovinu
Pozorné, nevzrušené a kritické přijímání médií pomáhá. Ten, kdo rozumí a umí rozpoznat mechanismy mediální manipulace a dezinformace, minimalizuje riziko, že bude podveden. To je cílem našeho projektu #Klartexte. více...

Na venkově
Klišé o venkově a provinčnosti existuje (ve městě) spousta. Ale co je na tom vlastně pravdy? Porozhlédli jsme se. více...

Smíšená čtyřhra | V4
Sloupkaři ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska zkoumají témata jako je význam Evropy, pravicový populismus, národní suverenita, společenské změny, arogance západního pohledu – a prolamují tak státní a myšlenkové hranice. více...

Až po uši
Hlasy, tóny, zvuky. Příjemné i nepříjemné. Takové, které (pro nás) něco znamenají, a takové, které jsou jen zvukem sami o sobě. Takové, co vycházejí zvenčí, ale samozřejmě i takové, které vydáváme my sami. Ať už to umíme, chceme nebo musíme: natahovat uši se vyplatí. více...

Dnes je zítra
Nebo je to naopak?! A nebylo taky včera už jednou zítra? V jakém světě bychom vlastně rádi žili? A jak dlouho chceme čekat, než se stane realitou? více...

V očích pozorovatele
… tkví krása. Ale i ošklivost – a to všechno, co je mezi tím. Jakožto pozorovatelé jsme jen zřídka sami. A jako pozorovaní vlastně nikdy. více...

Někam patřit
Integrace se stala ve veřejném diskurzu mantrou. Zapomíná se ale na to, že se jedná o individuální proces, který něco vyžaduje i od nás samotných. více...

Archiv témat
Starší témata jádu najdeš v archivu témat. více...