Život

Být tak trochu Havlem

Foto: Martin Kozák
Foto: Martin Kozák
Václav Havel, 1936 - 2011, Foto: Martin Kozák

„Odešla velká osobnost našich dějin.“ „Udělal toho hodně pro naši zem“. „Byl pro nás hlasem ve světě.“ „Vrátil nám svobodu.“

V nekrolozích, blozích, editoriálech a na pražských ulicích jsem se setkal s těmito a podobnými větami. O čtvrtou adventní neděli 2011, v den, kdy zemřel Václav Havel. Ty věty pochází z úst a per řady Češek a Čechů. Václav Havel byl velkou – snad i tou největší – osobností jejich dějin. Udělal toho hodně pro jejich zem. Byl jejich hlasem ve světě. Vrátil jim zpátky svobodu. Zemřel. A oni truchlí.

Mně nemusel nikdo svobodu navracet. Nejsem žádný Čech. Vyrostl jsem v západním Německu. A přesto jsem smutný. Ale proč vlastně přesto? Nebyl by navrátil Václav Havel své zemi svobodu, kdo ví, zda bych vůbec kdy přišel do Česka a cítil se tu jako doma? Nejspíš bych byl nikdy nepoznal mou ženu a má dcera by se byla nikdy nenarodila.

Jistě, i když má Václav Havel velkou zásluhu na pádu komunismu (a to nejen v Československu), přirozeně nad ním nezvítězil on sám. Ale ona důslednost, s jakou se postavil tehdejšímu režimu a jak snášel jeho represálie, ona důslednost, s jakou se po Listopadu 1989 angažoval pro slabé po celém světě, ona důslednost, s jakou upozorňoval na nesrovnalosti a bezpráví, a především ona důslednost, s níž si udržel přes všechny okolnosti jeho zdánlivě naivní víru v to dobré v člověku... Tato důslednost a skromnost činí z Havla morální autoritu, která nemá ve světě obdoby, a vzor nejen pro Čechy samotné, ale i pro všechny lidi.

Foto: Patrick Hamouz
„Pane Prezidente, děkujeme!“, Foto: Patrick Hamouz

Čtvrtou adventní neděli 2011, v den, kdy zemřel Václav Havel, jsem byl proto s tisíci jinými na Václavském náměstí, Národní třídě a na Kampě. Pokládali a zapalovali jsme svíčky, zpívali a připíjeli si jedním či dvěma pivy na „Vaška“ a měli jsme společně pocit, že nám zemřel dobrý přítel. A nebylo snad tomu tak? Přítel lidí, lidumil.

Ať už je jeho smrt jakkoli smutná, tím víc těší, co po sobě zanechal. V den, kdy zemřel, jsme byli všichni tak trochu Havli. Byli jsme k sobě navzájem milí, ohleduplní, velkorysí, trpěliví, skromní, nápomocní a vděční. Toto nám Havlovo úmrtí připomnělo: Musíme být častěji tak trochu Havlem, snad pak přeci jen „zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí“!

Patrick Hamouz
Překlad: Jan Kout

Copyright: Goethe-Institut Praha
prosinec 2011

  „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“

  Václav Havel (* 5.10. 1936 † 18.12.2011) literát, dramatik, politik a filosof. Jako prezident porevolučního Československa (1989 – 1992) a nově vzniklé České republiky (1993 – 2003) významně spoluutvářel podobu, směr a vizi vnitřní a zahraniční politiky obou státních útvarů. Ale také evropského a světového společenství. Ve svých literárních dílech nahlížel na politiku kritickým pohledem. Prvním z nich byla Zahradní slavnost (1963). Byl také jedním ze spoluzakladatelů a z prvních mluvčích Charty77, iniciativy na obranu lidských práv. Za totality byl celkem pět let vězněn kvůli jeho politickým přesvědčením. Zosobňoval významný hlas disentů a jinak smýšlejících jak doma, tak v zahraničí. Stal se vůdčí osobností takzvané Sametové revoluce. Aktivně se zasazoval za práva slabých a politicky stíhaných i po Listopadu 1989. K jeho odkazu se dnes hlásí také řada mladých lidí, kteří nikdy nezažili totalitu.

  Všude na světě lidé žijí pro lepší budoucnost. Sbíráme jejich příběhy a ukazujeme, co je možné už dnes. jadumagazin.eu/futureperfect

  Více k umrtí Václava Havla

  Václav Havel to na Slovensku neměl nikdy lehké. Zůstával tam velmi dlouho prakticky neznámý.

  Témata jádu

  Dnes je zítra
  Nebo je to naopak?! A nebylo taky včera už jednou zítra? V jakém světě bychom vlastně rádi žili? A jak dlouho chceme čekat, než se stane realitou? více...

  V očích pozorovatele
  … tkví krása. Ale i ošklivost – a to všechno, co je mezi tím. Jakožto pozorovatelé jsme jen zřídka sami. A jako pozorovaní vlastně nikdy. více...

  Rychleji, výš, dál
  Vyhrát. Zlepšovat se. Překonat lenocha v sobě. Prohrát. Vzdát to. Ztroskotat. Proč vlastně sportovat? Ve zdravém těle zdravý duch? Jasně, to přece chceme všichni. Několik příspěvků na téma sport. více...

  Někam patřit
  Integrace se stala ve veřejném diskurzu mantrou. Zapomíná se ale na to, že se jedná o individuální proces, který něco vyžaduje i od nás samotných. více...

  Archiv témat
  Starší témata jádu najdeš v archivu témat. více...