Život

Mrtví brouci a vybledlé nápojové kartóny

Foto: Sarah Borufka

Smutná realita pražských výkladních skříní

Co je to výloha a k jakému účelu slouží? Podle Wikipedie se jedná o „obvykle velkoplošná průhledná skla s průhledem do provozovny podniku, která slouží k obchodním účelům, nebo expozice, v níž je viditelně umístěno zboží či odkaz na služby“. Gablerův hospodářský slovník tvrdí, že to je „důležitý propagační prostředek maloobchodu k prezentaci zboží“.

Při krátké procházce libovolnou pražskou čtvrtí – tedy stranou od romantických věží kostelů, pěších zón a nádherných alejí – je jasné pouze jedno: maloobchodníci v českém hlavním městě se povznášejí nad propagační prostředky či se jim dokonce takřka nestydatě vysmívají do tváře.

Stejně to vypadá i na Žižkově, bývalé dělnické čtvrti, kde bydlím, jež je bohužel dnes dosti často a zcela neoprávněně mnohými nenápaditými novináři označována jako pražský Brooklyn. Pohledy jako ten následující byste v New Yorku nejspíš nenašli. To by bylo i pro žaludek citlivého brooklynského Američana z ghetta příliš:

Foto: Sarah Borufka
Mrtvý brouk nalézá v pražské výkladní skříni své poslední místo odpočinku

Tento obrázek mě loňského léta udeřil do tváře při návštěvě obchodu se smíšeným zbožím v mém sousedství. Kdyby tu byl pouze ten mrtvý brouk, jehož poslední hodinka náhodou udeřila zrovna v této výloze, nemohla bych to mít majiteli obchodu za zlé. Ale kolik ještě jiné špíny se tam nacházelo na onom bílém ubruse!

Podobné obchody, jichž je v okruhu sta metrů kolem mého bydliště zhruba patnáct, bych přirovnala k berlínským „Spätis“ (večerky) – ještě pozdě večer mají otevřeno a zásobují tak především bezdomovce a lidi, kteří žijí alternativním stylem, alkoholem a tabákem. Špatně zorganizovaní pracující jako já zde nakupují v podvečer různé potraviny a jiné k životu nezbytné výrobky, například toaletní papír. Onen maloobchodník, který chce nalákat zákazníky na mrtvé brouky, zřejmě věří, že má tato metoda silný reklamní účinek.

Foto: Sarah Borufka
Důvtipná reklamní strategie: vsugerovat velký výběr

Obvykle pracují v těchto obchodech prodavači vietnamského původu. Je ale nutno zdůraznit: nejedná se o fenomén, který se omezuje pouze na prodejny s dlouhou otevírací dobou, jejichž majiteli jsou Vietnamci.

Také čeští majitelé supermarketů se vstřícnou otevírací dobou vykazují z hlediska strašlivých výlohových dekorací úctyhodnou práci. A tak mě jednou vyděsil pohled na další dekorativní nápad, který byl náležitě nahlodaný zubem času, natolik, že jsem se zatím neodvážila do dotyčného obchodu ani vstoupit.

Foto: Sarah Borufka
Prach jsi a v prach se obrátíš: Mrtvé láhve od piva ve výloze hrůzy

Druhá výloha tohoto obchodu dovršuje celou, již tak dost odpudivou scenérii. Asi tak naposled před deseti lety se vyzdobila nápojovými kartony s džusy, které nesou názvy jako „Happy Day“ a „Yippy“, spolu se skleničkami a jinou okázalou parádou. Propagační předměty dodal zřejmě výrobce těchto džusů majiteli obchodu zdarma. Kdyby to dnes viděl, hořce by zalitoval.


Naproti tomu mě potěšilo, že o Vánocích zavládla sváteční nálada také ve výlohách mnoha obchodů se smíšeným zbožím v blízkosti mého bytu. Tam, kde dříve leželi mrtví brouci a povalovaly se špinavé kartony s džusem, nyní září umělohmotné vánoční stromky, svítící řetězy a dokonce i balónky.


Sarah Borufka
překlad: Viktor Poštulka
 
Copyright: Goethe-Institut Praha
duben 2012

  Témata jádu

  Smíšená čtyřhra | V4

  Sloupkaři ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska zkoumají témata jako je význam Evropy, pravicový populismus, národní suverenita, společenské změny, arogance západního pohledu – a prolamují tak státní a myšlenkové hranice. více...

  Dnes je zítra
  Nebo je to naopak?! A nebylo taky včera už jednou zítra? V jakém světě bychom vlastně rádi žili? A jak dlouho chceme čekat, než se stane realitou? více...

  V očích pozorovatele
  … tkví krása. Ale i ošklivost – a to všechno, co je mezi tím. Jakožto pozorovatelé jsme jen zřídka sami. A jako pozorovaní vlastně nikdy. více...

  Někam patřit
  Integrace se stala ve veřejném diskurzu mantrou. Zapomíná se ale na to, že se jedná o individuální proces, který něco vyžaduje i od nás samotných. více...

  Archiv témat
  Starší témata jádu najdeš v archivu témat. více...