Život

Erasmus pro všechny?

Foto (Ausschnitt): Buskers Bern, CC BY-SA 2.0Foto (výřez): Buskers Bern, CC BY-SA 2.0
Dobrovolný rok pro všechny, Foto (výřez): Buskers Bern, CC BY-SA 2.0

Odstěhovat se na jeden rok do jiné evropské země, poznávat tam místní umění, kulturu a kuchyni a nakonec se vrátit domů s hlavou plnou zkušeností. Tento sen mohli zatím proměnit ve skutečnost především studenti prostřednictvím výměnného programu Erasmus. V budoucnu by tuto možnost - strávit jeden rok za hranicemi své země - měli mít všichni Evropané.

Takový je každopádně plán berlínského sociologa Ulricha Becka a evropského poslance za Zelené Daniela Cohn-Bendita. Svůj nápad zveřejnili začátkem května v manifestu „Wir sind Europa!“ (My jsme Evropa!) v několika evropských denících. Poprvé svůj plán představili v Berlíně a podporu se snažili získat přes internet.

„Několik tisíc Evropanek a Evropanů dosud manifest podepsalo online,“ říká Martin Bach z kulturní Kulturní nadace Allianz (Kulturstiftung Allianz), která poskytuje tomuto nápadu organizační podporu. Jednou ze signatářů je Magda Bracker. „Evropská unie dělá často takovou politiku, postupuje a rozhoduje takovým způsobem, jako kdyby byla národním státem, avšak občané a občanky evropských zemí se určitě necítí být Evropany a Evropankami,“ říká Berlíňanka. K překonání vzdáleností mezi Evropany z různých zemí je nutno dozvědět se víc o sobě navzájem. Magda Bracker doufá, že „by mohla být interkulturní transevropská výměna důležitým krokem k většímu porozumění.“

Foto (výřez): zoë biggs (7629986@N06), CC BY 2.0

Kráčet ve šlépějích jiného Evropana, Foto (výřez): zoë biggs (7629986@N06), CC BY 2.0

Toto je naděje, kterou sdílejí také iniciátoři manifestu. „Uvnitř společnosti dominuje především euroskepse,“ vysvětluje Ulrich Beck při prezentaci manifestu. „V několika státech vstoupily do parlamentů pravicově populistické partaje. Evropská krize opět posílila a zpět na hladinu vypluly národní stereotypy, dokonce i otevřené hranice v Evropě začaly být opakovaně zpochybňovány.“ Proti takovým tendencím chtějí iniciátoři manifestu postavit zkušenost „každodenní Evropy“. Všichni Evropané mají mít možnost žít dobrovolně jeden rok v jiné evropské zemi a pracovat tam - a to ne ve svém původním povolání, nýbrž ve vybrané společenské nebo umělecké iniciativě. Peníze pro tyto dobrovolníky by se měly najít, i když nepůjde o zrovna horentní sumy: platy by měly být zhruba na úrovni podpory v nezaměstnanosti podle německé formy sociální podpory Hartz IV. . „Dobrovolný Evropský rok pro všechny“ by měl být financován komisí, jednotlivými národními státy a hospodářskou sférou.

Tento nápad zatím ještě není detailně vypracován, avšak iniciátoři chtěli představit veřejnosti aspoň základní myšlenku. „Na všechny otázky nebo problémy ještě nemáme celkovou odpověď,“ přiznal Cohn-Bendit. „Jestliže právě zakládáte rodinu, nebudete mít možnost se najednou přestěhovat,“ dodává k vysvětlení určitých omezení. Mladší lidé, nezaměstnaní a důchodci by však mohli z toho programu profitovat.

Foto (výřez): Teemu Mäntynen, CC BY-SA 2.0

Poslanec Evropského parlamentu Daniel Cohn-Bendit, Foto (výřez): Teemu Mäntynen, CC BY-SA 2.0

Se zpětnou vazbou jsou iniciátoři manifestu zatím spokojeni. „V minulých dnech se nám ozvalo mnoho iniciativ, které se již snažily podobné projekty provádět, nebo jimž manifest připadá zajímavý,“ sděluje Martin Bach. Projekt jde tudíž do druhé fáze: „Teď uvidíme, jak se podaří manifest převést do praxe.“

Pokud chcete také danou iniciativu podpořit, můžete ji podepsat na síti na adrese: www.manifest-europa.eu

Ve spolupráci s cafebabel.com, prvním evropským vícejazyčným internetovým magazínem.

Tobias Sauer
překlad: Viktor Poštulka

cafebabel.com
květen 2012

  Všude na světě lidé žijí pro lepší budoucnost. Sbíráme jejich příběhy a ukazujeme, co je možné už dnes. jadumagazin.eu/futureperfect

  cafebabel.com

  První evropský vícejazyčný internetový magazín. Dejte evropské generaci hlas!

  Témata jádu

  Smíšená čtyřhra | V4

  Sloupkaři ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska zkoumají témata jako je význam Evropy, pravicový populismus, národní suverenita, společenské změny, arogance západního pohledu – a prolamují tak státní a myšlenkové hranice. více...

  Dnes je zítra
  Nebo je to naopak?! A nebylo taky včera už jednou zítra? V jakém světě bychom vlastně rádi žili? A jak dlouho chceme čekat, než se stane realitou? více...

  V očích pozorovatele
  … tkví krása. Ale i ošklivost – a to všechno, co je mezi tím. Jakožto pozorovatelé jsme jen zřídka sami. A jako pozorovaní vlastně nikdy. více...

  Někam patřit
  Integrace se stala ve veřejném diskurzu mantrou. Zapomíná se ale na to, že se jedná o individuální proces, který něco vyžaduje i od nás samotných. více...

  Archiv témat
  Starší témata jádu najdeš v archivu témat. více...