Objevit němčinu

Jazykové instituty

Kde se můžu já nebo mé dítě učit německy?
Mnoho jazykových škol, škol a univerzit v České republice nabízí kurzy němčiny. Doporučujeme Vám instituce, které s námi spolupracují či o jejichž kvalitě jsme přesvědčeni.

Němčina odmala

Kdy je nejlepší začít se učit německy?
Jako pro každý jiný cizí jazyk platí i pro němčinu, že čím dříve začneme, tím větší bude šance, že jazyk později zvládneme na vysoké úrovni. V České republice proto klade již několik mateřských škol důraz na jazykovou výchovu – a to i v německém jazyce.

Výměny pro mládež

Na koho se mám obrátit, když chci umožnit svému ditěti pobyt v Německu nebo Rakousku?
Cizí jazyk se nejlépe naučíte přímo v dané zemi. Pokud chcete dítěti zařídit pobyt v německy mluvící zemi, obraťte se na organizace, které mají s výměnnými pobyty dětí a mládeže mezi Českou republikou, Německem a Rakouskem dlouholeté zkušenosti.

Výuka němčiny v České republice

Kde lze získat certifikáty z německého jazyka?
Mnoho škol v České republice nabízí možnost složení některého německého či rakouského jazykového diplomu. Mezinárodně uznávané jazykové certifikáty lze složit v Goethe-Institut v Praze, v Goethe-Centrech Pardubice a České Budějovice a v Rakouském institutu Brno. Tyto jazykové instituty zároveň spolupracují s licenčními zkušebními partnery v celé zemi.

Němčina v aktivní komunikaci v České republice

Kde v České republice můžu aktivně používat němčinu?
Není nutné vycestovat, abyste mohli mluvit německy. V Praze i v Brně existují česko-německé či česko-rakouské zájmové skupiny, které se v uvolněné atmosféře pravidelně scházejí nad kávou či u piva a přitom společně hovoří německy a/nebo česky.

Vzdělávání pro učitele němčiny

Kde se můžu jako učitel/ka němčiny dále vzdělávat?
Nástavbové semináře a výukové materiály pro učitele němčiny nabízejí mj. Goethe-Institut a Österreich Institut. Aktivní je v tomto ohledu ale rovněž Spolek germanistů a učitelů němčiny.

Němčina se vyplatí!


Databáze šprechtíme zahrnuje velmi širokou nabídku k výuce němčiny v České republice pro nejrůznější cílové skupiny. Více...