Německy psaná literatura a knihovny

Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Gotthold Ephraim Lessing, Thomas Mann, Günter Grass, Peter Handke… Seznam německy píšících autorů patřících ke světové špičce je dlouhý. Rádi byste poznali i méně známé autory? Hledáte odbornou literaturu? Ať už se zajímáte o prózu, poezii či vědecké publikace, jistě naleznete, co hledáte, mezi níže uvedeným odkazy.

Goethe-Institut deutschčesky

Rakouské kulturní fórum v Praze deutschčesky

Pražský literární dům autorů německého jazyka deutschčesky

Collegium Bohemicum deutschčesky

Společnost Franze Kafky deutschenglishčesky

Univerzita Karlova v Praze, Ústav germánských studií englishčesky

Masarykova univerzita v Brně, Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky česky

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra germanistiky deutschčesky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra germanistiky deutschčesky

Partnerské knihovny Goethe-Institutu

Goethe-Institut podporuje ve vybraných knihovnách v České republice partnerské knihovny nabízející multimediální informace a fondy z Německa a o Německu.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje deutschenglishčesky

Vědecká knihovna v Olomouci deutschenglishčesky

Moravská zemská knihovna englishčesky

Krajská vědecká knihovna v Liberci deutschenglishčesky

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě deutschenglishčesky

Rakouské knihovny

Rakouské knihovny, zakládané od roku 1989 na dnes 60 místech ve více než 25 zemích převážně ve střední, východní a jihovýchodní Evropě, vznikají vždy v partnerství s institucemi (knihovnami a univerzitami) v dané zemi. Mají za úkol zpřístupňovat širší veřejnosti rakouskou literaturu a také informace o historii a přítomnosti Rakouska. V České republice existuje sedm Rakouských knihoven.

Brno deutschenglish

České Budějovice deutschčesky

Liberec deutschenglishčesky

Olomouc deutsch

Opavačesky

Plzeň deutsch

Znojmo deutschenglishčeskyрусский