Cena pro učitele němčiny 2013/2014

Vítězové 2014

Představení oceněných prací v kategorii „Základní škola“

1. cena: 20.000 Kč
Lucie Čechová, ZŠ a MŠ Litoměřice
Projekt: „Rasende Schüler“
Foto: Miguel Alonso; © Goethe-Institut

Výukový projekt vítězky soutěže názorně ukazuje, jak lze pro němčinu motivovat žáky, kteří se němčinu učí teprve několik týdnů jako druhý cizí jazyk s dotací 2-3 hodiny týdně. Paní Lucie Čechová ze Základní školy Lingua Universal Litoměřice získala ocenění už v prvním ročníku soutěže v roce 2013. V letošní soutěži znovu prokázala svou mimořádnou aktivitu a angažovanost. Její vynikající projekt Rasende Schüler zahrnoval vlastní výukovou řadu pro začátečníky, kterou Lucie Čechová vyvinula pro své žáky ze 6. třídy. Celkový koncept zahrnuje zprostředkování reálií, uzpůsobené věku a schopnostem žáků, vlastní internetovou stránku na úrovni A1, vyvinutou speciálně pro tuto třídu, a kromě toho i jazykovou učební hru k reáliím německy hovořících zemí, vytvořenou s velkou dávkou kreativity a s citem pro detail.
Lucie Čechová: „Nejde jen o jazyk, ale i o vztah k němu.“

2. cena: 15.000 Kč
Jitka Boučková, Základní škola německo-českého porozumění Praha
Projekt „Als Oma klein war“
Foto: Miguel Alonso; © Goethe-Institut

Druhým místem byla oceněna Jitka Boučková ze Základní školy německo-českého porozumění v Praze. V rámci přihlášeného projektu Als Oma klein war /Když byla babička malá/ navštívila oceněná učitelka s 25 žáky 4. třídy seniory v jednom pražském domově důchodců. Prostřednictvím intenzivních rozhovorů se seniory s využitím postupů takzvané reminiscenční metody shromažďovaly děti vzpomínky a zkušenosti starých lidí a pak společně vyhledávaly obrazový materiál a další informace k životním situacím dotazovaných seniorů a následně je německy a česky prezentovaly.

3. cena: 10.000 Kč
Hana Vošahlíková, ZŠ Chyšky
Projekt: „Deutsch ist cool”
Foto: Miguel Alonso; © Goethe-Institut

Třetí místo získal výukový projekt, který probíhal celoročně a skládal se z celé řady různých aktivit. Těmi dokázala jeho autorka, učitelka Hana Vošahlíková ze Základní školy Chyšky, zaujmout mnoho žáků napříč jednotlivými ročníky a třídami. Při projektu Deutsch ist cool pracovali žáci s populárními digitálními médii a s nejmodernější informační technologií. V rámci mezinárodního projektu eTwinning Weihnachtskarten například děti pracovaly nejen virtuálně, ale také psaly skutečné vánoční pohlednice.

Zvláštní cena
Kateřina Kozáková, ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Projekt: „Projektwoche gegen Rechts: Demokratie will gelernt sein!“
Foto: Miguel Alonso; © Goethe-Institut

Kateřina Kozáková je letošní držitelkou zvláštní ceny, kterou uděluje rakouské Spolkové ministerstvo pro vzdělání a ženy, referát pro kulturu a jazyk. Kateřina Kozáková společně se svou kolegyní Janou Honzátkovou přihlásila do soutěže projekt, který reflektuje společensko-politické dění. Během projektového týdne, věnovaného tématu Gegen Rechts: Demokratie will gelernt sein /Proti pravicovému extremismu – demokracii je nutné se učit/, si žáci 8. a 9. tříd Základní školy Pod Ralskem v Mimoni mohli vyměňovat své názory a zkušenosti s žáky z bavorských a saských škol. Zabývali se přitom otázkou, jak se dnes pravicový extremismus projevuje a jak lze pravicově extremistickému myšlení zabránit už v samém počátku.

Představení oceněných prací v kategorii „Střední škola/gymnázium“

1. cena: 20.000 Kč
Hana Kubálková, SOŠ Obchodu Plzeň
Projekt: „Heraus mit der Sprache!“
Foto: Miguel Alonso; © Goethe-Institut

První cena v kategorii Střední škola/gymnázium putovala letos do Plzně k paní Haně Kubálkové ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu. Vítězka přihlásila do soutěže projekt Heraus mit der Sprache!, zahrnující rok plný aktivit, projektů a setkání žáků. Jako standardní metodu své práce používá paní Kubálková metodu komunikativní výuky cizího jazyka a snaží se rozmanitým způsobem podněcovat své žáky k tomu, aby se rozmluvili německy. K základním stavebním prvkům jejího projektu patřily práce žáků, které vznikly ve veřejném prostoru města Plzně, propagační film v němčině, který představuje jejich školu, tematicky zaměřené online chaty s žáky německé partnerské školy, účast žáků na olympiádě v německém jazyce, organizace dobrovolných třítýdenních odborných praxí v Jeně a mnoho dalšího.
Hana Kubálková: „Na osobním přístupu záleží.“

2. Preis: 15.000 Kč
Ludmila Divišová, Obchodní akademie a Jazyková škola Šumperk
Projekt: „Nur unterrichten reicht heute aber nicht mehr“
Foto: Miguel Alonso; © Goethe-Institut

Druhé místo v této kategorii udělila porota Ludmile Divišové z Obchodní akademie a Jazykové školy v Šumperku. Paní Divišová přesvědčila porotu projektovou řadou, která zahrnuje celý komplex výukových opatření. S využitím různých postupů se tato angažovaná učitelka němčiny pokoušela po celý školní rok probouzet u svých žáků na obchodní akademii nadšení pro předmět německý jazyk a povzbuzovat je k používání němčiny v běžném školním životě i mimo něj. Její projektová řada Nur unterrichten reicht aber heute nicht mehr! /Pouze vyučovat však dnes už nestačí!/ je proto příkladná.

3. cena: 10.000 Kč
Vladimir Matička, SOSVDF Varnsdorf
Projekt: „Vom Leinen zum Stoff…”
Foto: Miguel Alonso; © Goethe-Institut

Pan Vladimír Matička z Vyšší odborné školy a Střední školy Varnsdorf získal se svým přeshraničním projektem Vom Leinen zum Stoff… /Od lnu k látce.../ třetí místo. Žáci mohli v rámci tohoto projektu sledovat cestu lnu jako suroviny od růstu přes sklizeň a proces předení a tkaní až k ušití kalhot. Projekt byl motivován oblíbeným dětským kresleným filmem o krtečkovi od českého výtvarníka Zdeňka Milera, zesnulého v roce 2011. Žáci z Varnsdorfu a z nedaleké saské obce Seifhennersdorf, ležící na opačné straně hranic, tak nakonec mohli krtečkovi symbolicky obléknout nové kalhotky, které si krteček ve filmu roztrhal. Výukový projekt ukazuje praktický užitek, kterého lze dosáhnout výukou němčiny na odborných školách, a demonstruje, jak důležité je ovládání německého jazyka pro podporu mezikulturní výměny v pohraniční oblasti.