Cena pro učitele němčiny 2012/2013

Vítězky 2013

Foto: Miguel Alonso; © Goethe-Institut
1. cena: 25.000 Kč
Alena Zina Janáčková, Gymnázium Moravské Budějovice
Projekt: „S němčinou v pohybu“
Oceněná Alena Zina Janáčková a její studenti Radka Filipská, Lucie Janíčková a Jaroslav Kotrba, Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D. a velvyslanec Lingemann. Foto: Miguel Alonso; © Goethe-Institut

Vítězný projekt soutěže obsahuje pravidelně se konající aktivity, které v průběhu celého školního roku motivují žáky k tomu, aby používali německý jazyk jako komunikační prostředek a dokázali jej využít v běžných situacích. Příklady aktivit: hry ve městě, účast na e-mailovém projektu Goethe-Institutu Das Bild der Anderen, den otevřených dveří, exkurze do Vídně, učení na stanovištích pro žáky z ostatních tříd, vytvoření scénáře a nafilmování portrétu školy v němčině, filmová a čtenářská soutěž Tintenherz ve spolupráci s Goethe-Centrem Pardubice, pravidelná setkávání s rodilými mluvčími a německy mluvícími žáky.
Alena Zina Janáčková: „Jsem zapálená pro němčinu a tento oheň chci předávat dál!“

2. cena: 20.000 Kč
Klára Šmicová, Základní škola Teplice
Projekt „S eTwinningem po celý školní rok“
Vítězka druhé ceny Klára Šmicová a její žáci Marek Labuť, Jakub Bašta, Liliana Leová, Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D. a velvyslanec Lingemann. Foto: Miguel Alonso; © Goethe-Institut

Vítězka druhé ceny se přihlásila s inovativním vyučovacím projektem využívajícím internet. V rámci projektu si žáci 7. třídy mohli po celý rok on-line vyměňovat zkušenosti s žáky z Německa a z Polska, komunikace probíhala v němčině. Kromě toho se škola zapojuje do různých lokálních aktivit a realizuje projekty pro místní seniory (např. společné pečení dětí se seniory).
Klára Šmicová: „Motivace mých žáků je obrovská!“

3. cena: 15.000 Kč
Brigitte Havelková/Hana Plachá/Ivana Vacková, Základní škola Sokolov
Muzikál: „Kocour Mikeš jde do světa“
 Vítězky třetí ceny - Brigitte Havelková, Ivana Vacková a Hana Plachá a jejich žáci Vojtěch Navrátil, Rudolf Kvasňovský a Michal Zubanič (zleva doprava). V pozadí: spolupracovník projektu Horst Gerber a velvyslanec Lingemann. Foto: Miguel Alonso; © Goethe-Institut

Na základě dětské knížky o Kocouru Mikešovi (Josef Lada, německé převyprávění Otfried Preußler) vznikl pod vedením tří vyučujících muzikál, který si vytvořili a zrealizovali sami žáci. Součástí celkového projektu, jehož trvání přesahuje jeden školní rok, byl i pobyt žáků v partnerské škole v Německu, během kterého byl muzikál uveden. Cílem projektu je motivovat žáky a jejich rodiče, aby se blíže seznámili s německým jazykem (na této ZŠ se němčina vyučuje jako první cizí jazyk), a pracovat s divadelními a hudebními prvky ve výuce. Projekt jako celek získává třetí cenu.
Hana Plachá, Brigitte Havelková, Ivana Vacková: „Pracujeme proti nesprávnému trendu této doby, který prosazuje jako jediný cizí jazyk angličtinu.“

4. cena: Zvláštní cena rakouského Ministerstva školství - stipendium pro účast na letním kurzu „Kultur und Sprache“ v Rakousku.
Lucie Čechová, Základní škola Litoměřice
Projekt: „Co, kde a jak je v našem městě česko-německé“
 Výherkyně stipendijního pobytu v Rakousku Lucie Čechová a její žáci. Na fotce zleva doprava: Tereza Sailerová, Jiří Trnka, Lucie Čechová, Ing. Bc. Petr Bannert Ph.D., velvyslanec Lingemann, David Handlíř a Aneta Rámešová. Foto: Miguel Alonso; © Goethe-Institut

Vyučovací projekt držitelky čtvrté ceny je vzorovým příkladem toho, jak lze žáky, kteří mají pouze dvě hodiny němčiny jako volitelného předmětu týdně, motivovat k němčině. Cílem projektu bylo napsání cestovního průvodce. V průvodci „Litoměřice“ se dají najít důležité turistické informace, údaje o obchodech a kulturních zařízeních. Vše je doplněno fotkami a popisy cest. Žáci dále plnili komunikativně zaměřené úkoly a během celého projektu museli využívat své znalosti němčiny při rešerších přímo na jednotlivých místech.
Lucie Čechová, Litoměřice

5. cena: 10.000 Kč
Zvláštní cena „Rudolf-von-Strasser-Sonderpreis für DaF und politische Bildung“
Projekt: „Fulnecké noviny“
Karla Střílková, vítězka zvláštní ceny „Rudolf-von-Strasser-Sonderpreises für DaF und politische Bildung“ a její žačky Marie Skočková, Michaela Fusková a Markéta Mutinová. Dále na fotce: Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D, velvyslanec Lingemann. Foto: Miguel Alonso; © Goethe-Institut

Zvláštní cena, kterou do soutěže věnoval rakouský bojovník za svobodu a spisovatel Rudolf von Strasser, je určena pro projekt spojující podporu německého jazyka a politické vzdělávání. Vítězka této ceny předložila projekt žákovských novin. Ve „Fulneckých novinách“ se jak obyvatelé města, tak jeho návštěvníci seznámí s jeho různými stránkami – historie města, známé osobnosti, pamětihodnosti, městská naučná stezka „Člověče, zastav se...“, kulturní život, akce pro mládež ve Fulneku atd. Noviny byly vydány čistě jednojazyčně. Témata a texty si vybrali a zpracovali sami žáci.
Karla Střílková, Fulnek