Cena pro učitele němčiny 2014/2015

Vítězové 2015

1. cena: 20.000 Kč
Klára Šmicová, ZŠ s RVTV Na Stínadlech
Projekt: „Gesundes Leben ohne Grenzen“
Foto: Pavlína Jáchimová; © Goethe-Institut

Letošní vítězný projekt spojuje české a německé žáky prací na důležitém aktuálním tématu. Tandemový program zahájila Klára Šmicová se svou třídou v Teplicích (ČR) a školou Europaschule am Fließ Schildow (Německo). Žáci spolu navázali kontakt a poté následoval projektový týden, na který přijela německá třída na návštěvu do Teplic. Žáci se zabývali tématy jako zdravý životní styl, poruchy příjmu potravy a nedostatek pohybu. Cílem společných projektových aktivit s německými žáky bylo rozvíjet přirozenou cestou jazykové schopnosti a dovednosti českých žáků v němčině. Děti zároveň dostaly možnost dovědět se něco o každodenním životě, tradicích a kultuře druhé země. Klára Šmicová získala pro svůj projekt i několik partnerů, např. Občanské sdružení Nová Ves a Hotelovou školu Teplice. V současné době už se připravuje pokračování projektu – setkání se tentokrát uskuteční v Německu. Projekt Gesundes Leben ohne Grenzen je příkladnou ukázkou toho, jak je možné aktivním přístupem a skvělými nápady žáky nadchnout pro výuku němčiny.

2. cena: 15.000 Kč
Olga Beulakkerová a Kateřina Kozlerová, Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník
Projekt: „Deutsch mit allen Sinnen lernen“
Foto: Pavlína Jáchimová; © Goethe-Institut

2. cenu získaly Olga Beulakkerová a Kateřina Kozlerová z Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku. Projektu Deutsch mit allen Sinnen lernen se zúčastnily dvě třídy, které pracovaly ve třech různých tematických oblastech. Uskutečnil se tak fiktivní bleší trh, který měl za cíl rozvíjet komunikaci a dovednosti žáků v němčině. Téma Všední den, já a moje rodina žáci samostatně zpracovali jako scénář a nastudovali jako divadelní hru. Že se dá němčina i ochutnat, zjistili žáci v rámci hodiny, kdy si společně připravili fondue. Oběma učitelkám se hravou formou podařilo přimět žáky mluvit a motivovat je k výuce němčiny. Podnět ke svému projektu získaly díky programu dalšího vzdělávání Goethe-Institutu v Praze Naučit se učit němčinu.

3. cena: 10.000 Kč
Kateřina Kozáková, ZŠ a MŠ Pod Ralskem, Mimoň
Projekt: „Die kleine Hexe und Krabat im DaF-Unterricht ”
Foto: Pavlína Jáchimová; © Goethe-Institut

Třetí místo získal projekt Die kleine Hexe und Krabat im DaF-Unterricht učitelky Kateřiny Kozákové. Žáci v něm různými způsoby zpracovávali texty Otfrieda Preußlera. Vyráběli plakáty, dramatizovali texty, pořádali slavnosti a dokonce psali dopisy zastupitelům města. Kateřina Kozáková už v loňském roce obsadila v soutěži 4. místo a i letos se jí podařilo připravit svým třídám hodiny němčiny plné komunikace, které žáky baví a nabízejí jim řadu tvůrčích aktivit. Hezké zážitky z projektu navíc přispěly i ke zlepšení atmosféry ve třídách.

4. cena: čtyřtýdenní stipendium na jazykový kurz v Německu
Hana Hrochová, Biskupské gymnázium Brno
Projekt: „Die Wende – 25 Jahre danach“
Foto: Pavlína Jáchimová; © Goethe-Institut

4. cenu a s ní také čtyřtýdenní jazykové stipendium v Německu udělila porota Haně Hrochové z Biskupského gymnázia v Brně. Se svou třídou uskutečnila projekt Die Wende – 25 Jahre danach, v němž se žáci zabývali historicky i politicky stále důležitým tématem. Třída mohla nahlédnout do každodenního života v NDR a NSR. Žáci v rámci projektu dokonce sami postavili zeď, kterou pokreslili a ozdobili graffiti a navíc natočili krátký film. Projekt se zabýval i důsledky pádu Berlínské zdi pro Československo. Radost a dobrý pocit z němčiny Hana Hrochová úspěšně předává svým žákům.

5. cena: dvoutýdenní stipendium na vzdělávací seminář v Rakousku
Ludmila Divišová, Handelsakademie Šumperk
Projekt: „Frühling, Sommer, Herbst und Winter, spielen alle, älter-jünger.“
Foto: Pavlína Jáchimová; © Goethe-Institut

Se svým projektem Frühling, Sommer, Herbst und Winter… získala Ludmila Divišová v letošní soutěži 5. místo. Projekt je založen na pravidelných činnostech v průběhu celého školního roku, ke kterým se využívá němčina jako prostředek komunikace, a které se zabývají německými prvky v každodenním životě. Konkrétními tématy projektu bylo např. velikonoční a vánoční pečení a zvyky nebo poznávání značek německých výrobků. Žáci si své znalosti vyzkoušeli nejdříve během cvičných komunikačních aktivit, poté je ale použili i v praxi, když měli za úkol např. objednat si německy v kavárně. Ludmila Divišová klade ve výuce důraz na mluvení a praktické činnosti. Snaží se, aby bylo vyučování zajímavé, tvůrčí a probíhalo v uvolněné atmosféře. A jak je vidět, daří se jí to.

Zvláštní cena Senátní kanceláře města Berlína u příležitosti 20. výročí partnerství měst Berlín-Praha
Klára Tĕšiková, Gymnázium Opatov v Praze
Projekt: Film: „Verloren in Berlin“
Foto: Pavlína Jáchimová; © Goethe-Institut

Zvláštní cena Senátní kanceláře města Berlína u příležitosti 20. výročí partnerství měst Berlín-Praha byla udělena Kláře Těšíkové z Gymnázia Opatov v Praze. Uskutečnila se svými žáky projekt Verloren in Berlin. Jednotlivé aktivity byly založeny zejména na praktickém využití jazyka, např. komunikaci ve městě. Žáci vytvořili v rámci projektu koláž nebo zorganizovali plenární zasedání. Dokonce napsali scénář a natočili krátký film v němčině o svém pobytu v Berlíně. Došlo také k setkání s německými rodilými mluvčími. Klára Těšíková si vymyslela řadu aktivit, které podporují komunikaci, budí zájem o němčinu a slouží jako motivace pro výuku němčiny. Projekt se zabýval tématy z různých oborů. Žáci tak cíleně rozvíjeli své dovednosti v němčině a zároveň prohlubovali znalosti v oblasti historie, kultury a společenských věd.