Testimonial

Oliver Schmitt

Dipl. Kfm. Oliver Schmitt, Managing Partner, Teamconsult CR s.r.o

„Angličtina být musí, němčina má velké výhody!“ Touto větou popisují němečtí investoři často své požadavky na jazykové znalosti uchazečů v České republice. Co to konkrétně pro zájemce znamená? Zaměstnání dostanou případně i bez znalosti němčiny. Avšak šťastni v práci nebo dále postupovat v hierarchii podniku pravděpodobně bez němčiny nebudou. V čem to vězí?více ...

Johannes Heidecker, Ekonomický ředitel EvoBus Bohemia s.r.o.

Johannes Heidecker Čeští inženýři a další odborníci spolupracují denně a intenzívně se svými kolegy v Německu. Německy to jde mnohem lépe a rychleji než v angličtině, která je pro obě strany cizím jazykem. Dobré znalosti němčiny umožňují účastnit se spolu s německými kolegy na školeních a konferencích. Mnozí kolegové mohou na základě své znalosti němčiny pracovat několik měsíců i déle v Německu nebo Rakousku. Také osobní vztahy a spojení fungují v němčině lépe. To vše dohromady pomáhá německy mluvícím kolegům v jejich kariéře.

  Jaroslav Rudiš, spisovatel

  Mám kliku že umím německy. Zkouším německy i psát a mohu jezdit do Německa na autorská čtení.

   Adéla Bráchová, studentka na Rakouském gymnáziu v Praze

   Adéla BráchováStudentka Adéla Bráchová se narodila v roce 1993, na Rakouském gymnáziu je již pět let a chodí do 7.třídy. Několik let svého dětství strávila v Německu, než se její rodina přestěhovala zpět do Prahy. Němčině zůstala věrná, udržovala kontakty s přáteli v Německu, dále četla německojazyčné knihy a začala svoji školní dráhu na Rakouském gymnáziu v Praze. „Mám ráda tuhle tvrdou řeč se svými pevnými pravidly a hodně přemýšlím o německo-českých vztazích”, nechala se slyšet Adéla Bráchová.

    Dipl.Wi.-Ing. Robert Chvátal, Generální ředitel T-Mobile Rakousko

    Robert Chvátal V takovém mezinárodním podniku jako je T-Mobile a Deutsche Telekom je dnes angličtina pracovní jazyk č. 1. Zároveň je však němčina, nejen jako jazyk naší koncernové matky, pro mě osobně velmi důležitá. Tři roky žiji v Rakousku a chci zde lidem rozumět a mluvit s nimi. Moje bohužel stále ještě nikoliv perfektní němčina je při každodenních rozhovorech se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery velmi důležitá. V telekomunikační společnosti jako je T-Mobile stojí komunikace v popředí. Jde o to, rozumět si, a k tomu jsou znalosti cizích jazyků zásadní. Ať už mluvíte německy s vídeňským přízvukem nebo jadrným tyrolským dialektem, důležité je nepřestat mluvit. Ve střední Evropě to jde bez němčiny stěží, obzvláště v České republice, která je hospodářsky a kulturně natolik úzce provázaná se svými německy mluvícími sousedy.

     Zpěvačka Marta Jandová

     Marta JandováNěmčina se už stala mým druhým mateřským jazykem. Než jsem si ji tak oblíbila, ale chvíli trvalo. Nejdřív to pro mě byla řeč, kterou potřebuji k životu v Německu. Když jsem ale začala v němčině číst, všimla jsem si, jak krásný a bohatý jazyk to je, jak si umí hrát se slovíčky a tvořit nová spojení. A mluví jím nejen 80 milionů našich největších sousedů. Jsem velikým fanouškem německého jazyka a za mnohé mu vděčím.

      Ondřej Černý, ředitel Národního divadla

      Ondřej ČernýMám němčinu rád. Je bohatá, pregnantní a flexibilní. Dává myšlení a životu řád, a to my tady v Čechách moc potřebujeme. Měli bychom se k němčině více obracet. Vždy byla součástí našeho teritoria.

       Landeszeitung se zeptaly…

       1. Proč by se měli Češi učit němčinu?
       2. Co Vám znalost němčiny přinesla – profesně či soukromě?

       Karel Gott, zpěvák

       Karel Gott 1. Libreto naší nejvýznačnější národní opery, Smetanovy Prodané nevěsty, je v němčině – to o významu německého jazyka vlastně vypovídá vše.

       2. Znalost němčiny byla rozhodující pro moji kariéru v Německu. Díky němčině jsem se dostal do gramofonové společnosti Polydor a získal jsem repertoár. Repertoár je kapitálem zpěváka.

        Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace (ČMA)

        Pavel Kafka 1. Jsme obklopeni sousedy, kteří mluví německy. V regionálním i lidském kontextu je proto němčina velmi důležitá, ačkoli v globálním kontextu převažuje angličtina.

        2. Mohl jsem pracovat v Německu a s Němci. Později jsem 15 let vedl Siemens v České republice. Díky znalosti němčiny jsem dosáhl zcela jiné kvality komunikace a zcela jiného vztahu s kolegy v Německu.

         Ivan Jukl, generální ředitel agentury CzechTrade

         Ivan Jukl 1. Především by Češi měli myslet evropsky, ne-li dokonce globálně. Pak získají i motivaci učit se cizí jazyky. A jistě bude hodně takových, kteří si za cizí jazyk zvolí němčinu. Pro naše klienty by mělo být dostatečnou motivací již to, že třetina našeho exportu putuje do Německa. Pro firmy v příhraničí je dle mého názoru znalost němčiny nevyhnutelná.

         2. Hlavně mi pomáhá lépe se dorozumět s německými klienty. I když se při jednáních často používá angličtina, dává mi již samo vědomí, že umím německy, extra sebedůvěru. Což je v mezinárodním obchodu dvakrát tak důležité. Soukromě rád čtu německé knihy nebo časopisy. A taky texty Rammsteinu.

          Ing. Martin Jahn, člen představenstva, Volkswagen

          Martin Jahn 1. Považuji za samozřejmé, že se ve „světě businessu“ mluví vedle angličtiny ještě jedním až dvěma dalšími cizími jazyky. Němčinu, jako jazyk největší ekonomiky Evropy, přitom považuji za velmi smysluplnou. Kromě toho bych všeobecně doporučil hovořit jazykem nejdůležitějšího souseda, Německa.

          2. Kariéra v německých firmách se dá samozřejmě udělat i s angličtinou, s němčinou je to však mnohem jednodušší a příjemnější.

           Milena Oda, spisovatelka

           Milena Oda 1. Kdo má němčinu rád, najde si k ní svou vlastní cestu – nenásilně, stejně jako jsem k ní našla cestu já skrze své rodiče. Tehdy panoval i jiný „trend“, povinným jazykem byla ruština. Už jako dítě, když mi byly asi tři roky, jsem se doma učila německy s dědou a maminkou. Němčinu jsem si osvojovala spíš samostudiem. Nejprve na jazykové škole, pak jsem studovala na univerzitě germanistiku.

           2. Němčina se stala MÝM životem! Píšu skoro všechno německy. Němčina se stala mým druhým mateřským jazykem. A nyní mě v Iowa City v USA vybrali jako německy píšící autorku s románem „Nennen Sie mich Diener“ (Oslovujte mě sluho!) do programu „International Writing Program“. Podporuje mne zde německá nadace Max Kade Foundation. Tedy duševní sféra se právě pojí s materiální. Dosud jsem zažívala spíše duševní výhody: lásku k jazyku!

            Martin Dzingel, předseda Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

            Martin Dzingel 1. Vyrůstal jsem s němčinou jako mateřským jazykem. I tak si ale myslím, že historické souvislosti mezi německy mluvícími zeměmi a Českou republikou jsou dobrým důvodem pro to, naučit se německy. Neměli bychom také podcenit délku našich hranic s Německem a Rakouskem. V příhraničních stycích menšího rozsahu se člověk s angličtinou daleko nedostane.

            2. V soukromém i pracovním životě je pro mě němčina zcela nenahraditelná. Vystudoval jsem učitelství němčiny jako cizího jazyka. A na Zemském shromáždění samozřejmě mluvíme německy.
             Převzato z Landeszeitung. Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien.