O projektu

Chcete se učit německy? Chcete zlepšit svoje znalosti němčiny? Zvažujete, že dáte na němčinu svoje dítě? Srdečně vítejte – zde jste na správném místě!

Znalosti cizího jazyka jsou v pracovním světě klíčem k úspěchu. Vlivem globalizace se náš svět stává vesnicí a pouze člověk, který je schopen se vyjádřit, je slyšen.

Jazykově se dorozumět se sousedy je přitom obzvláště důležité. V neposlední řadě se především žákům a studentům nabízí možnost sbírat zkušenosti při pobytu v sousedních zemích.

Němčina je mateřštinou téměř 90 milionů lidí v Evropské unii! To je 20 procent všech občanů EU. Němčina je tedy nejčastěji používaným mateřským jazykem v rámci Evropské unie.

Skutečnost, že v češtině existuje vlastní výraz „šprechtit“ pro spojení „mluvit německy“, je dána historicky. Čísla však jasně ukazují, že i dnes existuje mnoho dobrých důvodů, proč se učit německy!

Tento názor sdílejí také mnozí odborníci jako například prof. Jiří Pešek z Institutu mezinárodních studií pražské Univerzity Karlovy: „Německé a rakouské firmy a firmy orientované převážně na německy mluvící trh jsou páteří české ekonomiky.“

„Je sice pochopitelné, že i v České republice – jako všude na světě – zaujímá místo prvního cizího jazyka angličtina,“ říká prof. Lenka Vaňková z Katedry germanistiky Ostravské univerzity. Jazykovědkyně ovšem dodává: „Vezmeme-li však v potaz geografickou polohu České republiky v Evropě, pochopíme, že pouze znalosti angličtiny u nás nemohou dostačovat.“

S cílem vrátit německému jazyku význam i na českých školách, který mu patří z ekonomických a kulturních důvodů, připravily ambasády Spolkové republiky Německo a Republiky Rakousko, Goethe-Institut, Centrála pro německé školství v zahraničí, Rakouské kulturní fórum v Praze, Österreich Institut Brno, Obchodní oddělení Rakouského velvyslanectví v Praze a Česko-německá obchodní a průmyslová komora kampaň „Šprechtíme“.

Kde se lze v České republice učit německy? Kde složit odpovídající jazykové zkoušky?  Proč vůbec nabývat v České republice znalosti německého jazyka? To vše a ještě mnohem víc se dozvíte na těchto stránkách.

Mluvme o tom! Šprechtěme!