Víra

Víra tvá tě uzdravila praví české přísloví. Každý v něco věří. Některé věci se zdají být logické, bezproblémové, jiné očividně nahánějí strach, protože potlačují jakékoli svobodné myšlení a projevy. Ať už skrze umění, média, rodinu, přátele, rozličná uskupení, různé církve, z nichž lze některé zařadit k sektám, k nám promlouvá víra.

více ...