#Klartexte

Zachovejte si přehled. Jak odhalit fake news

Foto: David Ortmann, CC BY-NC 2.0
Foto: David Ortmann, CC BY-NC 2.0

Zprávy, fotografie, videa – fake news se mohou vyskytovat v nejrůznějších formátech a zároveň se obtížně vyvracejí. Některé internetové služby se proto rozhodly, že se budou věnovat ověřování pochybných informací a médií.

Ověřování pravdy je často obtížné. Novináři musejí rychle reagovat, mít po ruce odpovědi, zjišťovat, co je pravdivé a co vymyšlené – a to zejména v lokálních médiích, kde šíření mnoha nepravdivých zpráv začíná.

Webové stránky a online nástroje, které se rozhodly ověřovat fakta, si přitom vedou dobře. V následujícím textu představíme vybrané prostředky vhodné k odhalení fake news.

Osobní „checklisty“

Prohlédněte si tiráž

 • V Německu je tiráž povinné. Stránce bez tiráž bychom tudíž neměli důvěřovat.
 • Impresum podává informace o původci zprávy. Adresy vydavatelů stránek s fake news se často nacházejí mimo Německo.
 • Je na stránce uvedený autor článku? Pokud ano, zjistěte si, co dalšího ještě publikoval.

Konfrontujte obsahy navzájem

 • Zásadně se doporučuje prohlédnout si datum příslušné zprávy a zadat nadpis do vyhledávače.
 • Informovaly už o téže věci jiné stránky a média? Existuje více pramenů? Ne? Pak je dobré vnímat zprávu kriticky.
 • Ověřte si zdroje a citáty: V jakém kontextu jsou na internetu ještě k nalezení?
 • Jak seriózně působí další články stránky s domnělými fake news? Co dalšího se na stránce publikuje?

Kontrola URL

 • Existují případy, kdy jsou fake news vydávány v designu známých mediálních značek.
 • Podívejte se proto na webovou adresu v prohlížeči. URL se od originálu často odlišuje jen dodatečnou pomlčkou nebo zakončením typu .net.

Na sociálních sítích: zkontrolujte odesilatele

 • Před sdílením postů si pozorně prohlédněte profil odesilatele.
 • Jak dlouho již daný twitterový / facebookový účet existuje?
 • Kolik má dotyčný přátel nebo sledujících? Kdo jsou jeho přátelé / sledující? Málo sledujících a čerstvě založené profily jsou důvodem ke skepsi.
 • Dobré je zkontrolovat dosud zveřejněné příspěvky. Jsou tweety a posty časově a obsahově konsistentní?
 • Má účet modrou fajfku značící, že je ověřený?

Kontrola fotografií a videí

 • Byl snímek opravdu vyfocený na udaném místě? Zde mohou pomoci reklamní billboardy, dopravní značky a poznávací značky aut.
 • Tvůrci fake news s oblibou ukazují ze snímků pouze určité výřezy, takže není pravdivě zachován původní kontext fotografie. Uvědomte si, že tím dochází k manipulaci původní výpovědi.

Webové stránky, které se naplno věnují ověřování faktů či fake:

• Hoaxmap.org

Pozadí: Tato stránka zveřejňuje fámy, které byly v oběhu v Německu a byly odhaleny coby fake news. Většinou se přitom jedná o uprchlíky nebo přistěhovalce.
Přínos pro uživatele: Na digitální mapě Německa lze vyhledávat fake news podle spolkové země, obce nebo zadáním klíčových výrazů jako „krádež“ nebo „ublížení na těle“. Kromě toho je k dispozici link na článek, který příslušnou fámu vyvrátil.
hoaxmap.org


• faktenfinder

Pozadí: Redakce ARD si dala za úkol zkoumat domnělé fake news v rámci webu faktenfinder. Novináři za tímto účelem zveřejňují své poznatky ohledně skutečného stavu věci – přesto si však zachovávají pohled z více perspektiv. Jejich cílem je nabídnout lidem platformu k opakovanému čtení ověřených faktů.
Přínos pro uživatele: Na stránce tagesschau.de naleznete pod záložkou faktenfinder jak aktuality z domova i ze zahraničí, tak i podrobné a rozšiřující informace o pozadí dané sporné události. Uživatelé mají kromě toho k dispozici tutoriály, například ohledně kritického zacházení se statistikami.
faktenfinder.tagesschau.de


• SWR-Fakefinder

Pozadí: SWR Fakefinder – nezaměňovat s faktenfinderem provozovaným ARD – představuje napínavou browser hru. V této hře jsou podrobně zkoumány newsfeedy. S každou zodpovězenou otázkou roste uživatelova schopnost posoudit, co je pravda a podle čeho lze poznat podvod.
Přínos pro uživatele: Tento nástroj pomáhá udržet si přehled v době fake news a hoaxů, a to hravou formou. Hráč dostane do newsfeedu deset zpráv. Všechny znějí nepravděpodobně. Z části se jedná o seriózní zprávy, z části o satiru, část však představují drze zfalšované obsahy. Hráčovým úkolem je vše správně je roztřídit. Zlatý hřeb: U každého úkolu je k dispozici tip na rešerši nebo link, jak odhalit fake.
swrfakefinder.de


• First Draft News

Pozadí: Od roku 2015 vytváří spolek First Draft návody, jak zacházet s pomluvami, fotografiemi a videy, které se šíří po sociálních sítích. Dnes se opírá o mezinárodní síť partnerů tvořenou redakcemi a organizacemi na obranu lidských práv. V Německu s iniciátory stránky spolupracují například agentura dpa, týdeník Die Zeit, televizní stanice ARD a ZDF.
Přínos pro uživatele: Stránka mimo jiné krok za krokem vysvětluje, jak verifikovat videa a fotografie, které nástroje se k tomu hodí nebo jak mohou novináři zacházet s traumatizujícími snímky.
de.firstdraftnews.com


• Mimikama

Pozadí: Zprávy, které se šíří přes Twitter, Facebook nebo Whatsapp, jsou často pochybné. Uživatelé mohou takové zprávy posílat k ověření redakci portálu Mimikama. Tento rakouský spolek se od roku věnuje odhalování internetových podvodů, zneužívání internetu a fake news.
Přínos pro uživatele: Tvůrci Mimikamy dávají na web výsledky svých rešerší a články na téma bezpečí na internetu, a kromě toho poskytují tipy, jak poznat fake news. Obzvlášť praktické: Pomocí vyhledávače Hoaxsearch lze fake news vyhledávat cíleně podle určitých klíčových slov.
www.mimikama.at
www.hoaxsearch.com

Kromě webových stránek, které se zaměřují na ověřování faktů respektive fake news, existuje také celá řada placených i neplacených online nástrojů, které se hodí k ověřování pravosti fotografií a videí. Uvádíme zde několik uživatelsky mimořádně jednoduchých programů, které jsou k dispozici zdarma.

• Google vyhledávání pomocí obrázků

Pozadí: Klasika: Google nabízí možnost cíleně pátrat po původu fotografií. Databáze vyhledává webové stránky, které daný snímek obsahují, hledají se rovněž podobné nebo identické snímky.
Přínos pro uživatele: Kliknutím na symbol fotoaparátu začíná vyhledávání, jakmile zadáte URL nebo vložíte fotografii.


• Tineye

Pozadí: Zda se jedná o originální fotografii, si mohou redaktoři ověřit také pomocí bezplatného anglického programu Tineye. Podle výrobce kontroluje zpětné hledání obrázků momentálně více než 17 miliard fotografií a hledá shodu.
Přínos pro uživatele: Uživatelsky přívětivý program se snadno spustí. I zde stačí zadat URL snímku nebo ho nahrát.
www.tineye.com


• Youtube Dataviewer

Pozadí: Organizace Amnesty International vyvinula bezplatný online nástroj Youtube Dataviewer, aby bránila šíření fake news a videí na platformě Youtube.
Přínos pro uživatele: Po zadání URL z Youtube program během několika vteřin určí místo a čas vzniku videa. Zároveň se vytvářejí thumbnaily, jednotlivé políčka videa, které lze jediným kliknutím podrobit vyhledávání podle obrázků.
citizenevidence.amnestyusa.org

Spolková centrála pro politické vzdělávání, speciálně na téma „Fake News“ na bpb.de
Překlad: Michaela Škultéty

Tento text spadá pod licenci Creative Commons Uveďte původ - Neužívejte komerčně - Nezpracovávejte 3.0 Deutschland (CC BY-NC-ND 3.0).
23. únor 2017

  Témata jádu

  #Klartexte – Na rovinu
  Pozorné, nevzrušené a kritické přijímání médií pomáhá. Ten, kdo rozumí a umí rozpoznat mechanismy mediální manipulace a dezinformace, minimalizuje riziko, že bude podveden. To je cílem našeho projektu #Klartexte. více...

  Na venkově
  Klišé o venkově a provinčnosti existuje (ve městě) spousta. Ale co je na tom vlastně pravdy? Porozhlédli jsme se. více...

  Smíšená čtyřhra | V4
  Sloupkaři ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska zkoumají témata jako je význam Evropy, pravicový populismus, národní suverenita, společenské změny, arogance západního pohledu – a prolamují tak státní a myšlenkové hranice. více...

  Až po uši
  Hlasy, tóny, zvuky. Příjemné i nepříjemné. Takové, které (pro nás) něco znamenají, a takové, které jsou jen zvukem sami o sobě. Takové, co vycházejí zvenčí, ale samozřejmě i takové, které vydáváme my sami. Ať už to umíme, chceme nebo musíme: natahovat uši se vyplatí. více...

  Dnes je zítra
  Nebo je to naopak?! A nebylo taky včera už jednou zítra? V jakém světě bychom vlastně rádi žili? A jak dlouho chceme čekat, než se stane realitou? více...

  V očích pozorovatele
  … tkví krása. Ale i ošklivost – a to všechno, co je mezi tím. Jakožto pozorovatelé jsme jen zřídka sami. A jako pozorovaní vlastně nikdy. více...

  Někam patřit
  Integrace se stala ve veřejném diskurzu mantrou. Zapomíná se ale na to, že se jedná o individuální proces, který něco vyžaduje i od nás samotných. více...

  Archiv témat
  Starší témata jádu najdeš v archivu témat. více...