Smysl a nesmysl

Dává všechno, co děláme, smysl? Ale kdepak! Ale i přesto nás to baví. Někdo závodí v tom, jak daleko doplivne, jiný se snaží zadržet dech tak dlouho, jak to jen jde. Zrak, sluch nebo chuť jsou pro nás samozřejmostí, ale jak vlastně fungují? Někteří lidé žijí bez jednoho nebo více smyslů, jiní naopak tvrdí, že mají šestý smysl a vidí, co se stane v budoucnosti. Je to pravda, nebo čirý nesmysl?

více ...