„Bakaláři, dopřejte si víc času!“


Rychleji studovat a rychleji vstoupit na trh práce. Takzvaný Boloňský proces, kterým se studijní programy rozdělily na bakalářský a magisterský cyklus, toto umožňuje. Je to špatně, řekl v srpnu předseda německé Konference rektorů vysokých škol: „Firmy potřebují osobnosti a ne pouhé absolventy!“ A co na to samotné firmy? Jak situaci hodnotí jejich personální oddělení? Jak moc se dívají na zajímavé koníčky, neobvyklé cesty nebo společenskou angažovanost uchazečů? Jak důležitá je univerzita, diplom a známky? Na naše otázky odpovídaly čtyři velké německé firmy.

Dr. Nico Rose, mediální koncern Bertelsmann:

Nejdůležitějším kritériem při výběru našich uchazečů jsou praktické zkušenosti. Díváme se samozřejmě i na známky, ale na jaké univerzitě dotyčný studoval je pro nás kritériem jen ve výjimečných případech. Mezi další důležité aspekty výběru uchazečů patří mezinárodní zkušenost ze zahraničních studijních pobytů, delší cesty, ale i koníčky nebo společenská angažovanost. Pokud máme dva stejně dobré uchazeče, a jeden z nich byl ale například šéfredaktorem studentských novin, mohl by přesně toto být důvod, proč bychom se nakonec rozhodli právě pro něj. Ale také platí, že špatné známky jen málokdy vyrovná spousta zajímavých cest po světě. Absolventi bakalářského studia jsou i z důvodu zkrácení délky studia na gymnáziu z devíti na osm let a zrušení povinné vojenské služby zpravidla o hodně mladší než uchazeči z řad absolventů magisterského studia. Bakalářské studijní plány jsou také mnohem více pevně nastaveny, takže studentům zbývá často velmi málo času pro získání nějaké praxe. Absolventům bakalářských oborů proto radím, aby si vyhradili klidně i rok času na stáže nebo pobyt v zahraničí. Jestli někdo nastoupí ve 22 nebo 23 letech, není pro nás žádný rozdíl, a pro studenty jeden takový přechodný rok navíc udělá osobnostně téměř vždy strašně moc.


Jela Götting, výrobce sportovních potřeba Adidas:

Když si vybíráme uchazeče z řad absolventů vysokých škol, tak nás v první řadě zajímá vystudovaný obor. Kromě toho klademe důraz na to, aby žádost o zaměstnání celkově seděla. Pokud byl někdo na stáži u renomované firmy, je to pro nás určitě velmi zajímavé. Praktické zkušenosti lze získat i během duálního studia, které kombinuje studium teorie a praxi, nebo na vysoké odborné škole. Ale i brigáda jako číšník může být užitečná. Důležitá je pro nás rovněž jakákoli mezinárodní zkušenost. A zajímají nás také společenské zájmy nebo koníčky. Naopak, jakou univerzitu kdo studoval, nebo jaké měl známky, nehraje žádnou roli. To, že jsou dnes uchazeči velmi mladí, není ani dobře, ani špatně, je to prostě jen jiné. My se tomu jako firma přizpůsobíme a při pohovoru zdůrazňujeme jiné věci. Naší cílové skupině se snažíme navíc říci – dopřejte si víc času, sbírejte zkušenosti, klidně i formou přerušení studia!“


Martin Rosendahl, výrobce tiskových barev Siegwerk:

Od našich uchazečů očekáváme, že ideálně vyhovují profilu pozice. Důležité přitom je jak odborné know how, tak i osobnost. Velký důraz klademe na sociální a interkulturní kompetence, protože uchazeči musejí být schopni pracovat v mezinárodním týmu. Zahraniční studijní pobyty během střední školy nebo studia na vysoké škole, mezinárodní životopisy, ale také další aktivity jako cesta kolem světa nebo zajímavé koníčky pro nás mají podobnou váhu jako univerzita, závěrečné známky nebo délka studia. Absolventy bakaláře zaměstnáváme rádi. Jsme však často překvapeni, jak rudimentární znalosti mají. Snažíme se je tedy dále rozvíjet, podpořit jejich vazbu na firmu a v některých případech podpořit v další fázi i jejich magisterské studium.


Ulrike Stodt, Deutsche Bahn/Německé dráhy:

Pro nás je důležité, aby uchazeči měli velký zájem o naši společnost a aby jejich odborná kvalifikace odpovídala vypsané pozici. U našich zaměstnanců klademe důraz také na interkulturní a jazykové kompetence. Zahraniční pobyty jsou tedy plus, ale nejsou podmínkou. Pokud má člověk pestrý životopis se zajímavými koníčky a zájmy, pak to svědčí o tom, že má spoustu nápadů a i schopnost je realizovat. To je pro nás zajímavé, ale nikoli rozhodující kritérium. K absolventům z řad bakalářů jsme byli vždy otevření. Jsou sice mladší než absolventi magisterského studia a mnohdy nemají ještě ani příliš jasno v tom, jak by se jejich profesní kariéra měla vyvíjet. Na druhou stranu jsou většinou velmi zvídaví a otevření různým oborům. Celkově máme s absolventy bakaláři velmi dobré zkušenosti.

Sesbíráno od Janny Degener
překlad: Martina Stejskalová

Copyright: Goethe-Institut Praha
říjen 2012

  Témata jádu

  #Klartexte – Na rovinu
  Pozorné, nevzrušené a kritické přijímání médií pomáhá. Ten, kdo rozumí a umí rozpoznat mechanismy mediální manipulace a dezinformace, minimalizuje riziko, že bude podveden. To je cílem našeho projektu #Klartexte. více...

  Na venkově
  Klišé o venkově a provinčnosti existuje (ve městě) spousta. Ale co je na tom vlastně pravdy? Porozhlédli jsme se. více...

  Smíšená čtyřhra | V4
  Sloupkaři ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska zkoumají témata jako je význam Evropy, pravicový populismus, národní suverenita, společenské změny, arogance západního pohledu – a prolamují tak státní a myšlenkové hranice. více...

  Až po uši
  Hlasy, tóny, zvuky. Příjemné i nepříjemné. Takové, které (pro nás) něco znamenají, a takové, které jsou jen zvukem sami o sobě. Takové, co vycházejí zvenčí, ale samozřejmě i takové, které vydáváme my sami. Ať už to umíme, chceme nebo musíme: natahovat uši se vyplatí. více...

  Dnes je zítra
  Nebo je to naopak?! A nebylo taky včera už jednou zítra? V jakém světě bychom vlastně rádi žili? A jak dlouho chceme čekat, než se stane realitou? více...

  V očích pozorovatele
  … tkví krása. Ale i ošklivost – a to všechno, co je mezi tím. Jakožto pozorovatelé jsme jen zřídka sami. A jako pozorovaní vlastně nikdy. více...

  Někam patřit
  Integrace se stala ve veřejném diskurzu mantrou. Zapomíná se ale na to, že se jedná o individuální proces, který něco vyžaduje i od nás samotných. více...

  Archiv témat
  Starší témata jádu najdeš v archivu témat. více...