Česko-německé kulturní jaro 2017

  Česko-německé kulturní jaro 2017

  Milí přátelé v České republice a Německu, ať už jde o oblast hospodářskou, vědeckou, kulturní nebo politickou – vztahy mezi Německem a Českem jsou lepší než kdy dřív. A to přesto (nebo právě proto), že nezapomínáme na minulost. Dne 21. ledna jsme si společně připomněli Česko-německou deklaraci z roku 1997, která umožnila mnoho nového – mimo jiné i bezpočet mezilidských kontaktů a projektů vzešlých z občanské společnosti, které na obou stranách odbourávaly předsudky a podporovaly náš zájem jeden o druhého. více ...

  Česko-německé kulturní jaro 2017


  Milí přátelé v České republice a Německu, ať už jde o oblast hospodářskou, vědeckou, kulturní nebo politickou – vztahy mezi Německem a Českem jsou lepší než kdy dřív. A to přesto (nebo právě proto), že nezapomínáme na minulost. Dne 21. ledna jsme si společně připomněli Česko-německou deklaraci z roku 1997, která umožnila mnoho nového – mimo jiné i bezpočet mezilidských kontaktů a projektů vzešlých z občanské společnosti, které na obou stranách odbourávaly předsudky a podporovaly náš zájem jeden o druhého.

  Po vzpomínání chceme slavit. Těší nás, že vás můžeme pozvat na Česko-německé kulturní jaro 2017 – celou sezónu plnou vrcholných přeshraničních kulturních událostí. Více než 100 akcí v Německu a Česku ve spolupráci s více než 50 partnery z oblasti kultury přispěje ke zviditelnění a prožití rozmanitosti a kvality našich kulturních vztahů. Společně s Česko-německým fondem budoucnosti chceme zcela vědomě realizovat nejen v Praze, ale i v dalších regionech České republiky, abychom dostáli zásadě rozmanitosti a podpořili vzájemné vztahy mezi různými českými a německými regiony. Náš celoplošně koncipovaný kulturní program staví do popředí témata umění a kultura, mládež, inovace a rozmanitost. Vznikla tak kreativní směs vysokého umění a všednodenní kultury – přesvědčte se o tom sami! Za přispění lokálních partnerů nabízíme atraktivní program pro všechny generace – to jsme si zcela jistí. Přijďte se podívat a objevte pro sebe něco nového a možná i neobvyklého!

  Ale jaro se samozřejmě neobejde ani bez Prahy. Zde nabídneme jeden z vrcholů našeho programu – velkou výstavu děl výjimečného německého malíře Gerharda Richtera v pražské Národní galerii. Gerhard Richter ovlivnil svou tvorbou celé generace mladších umělců a jednomu z nich, drážďanskému malíři Eberhardu Havekostovi, bude ve stejný čas věnována retrospektiva v pražské Galerii Rudolfinum. V rámci celostátní Muzejní noci pořádáme speciální akci pro zájemce z deseti českých měst, které zveme do Prahy na výlet za uměním, spojený s návštěvou obou výstav. Fotbal je v Česku i Německu nesmírně populární. Masové obliby tohoto sportu chceme využít a nadchnout české a německé děti a mládež pro sousední zemi, její jazyk a kulturu. K tomuto účelu uspořádáme v česko-německém pohraničí společně s Česko-německou fotbalovou školou a za účasti špičkových profesionálních fotbalových klubů z obou zemí celkem 22 fotbalových turnajů s více než 350 mladými týmy a více než 4000 účastníky a účastnicemi. A aby tato vzájemná setkání neprobíhala beze slov, nabídneme účastníkům také jazykový trénink, který speciálně pro tento účel vyvinulo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Hustá síť česko-německých kulturních vztahů je výsledkem práce a angažovanosti mnoha lidí a institucí. Česko-německé kulturní jaro a jeho bohatý program jsou věnovány jim všem.

  Chtěli bychom vás na tuto akci srdečně pozvat. Využijte rozmanité nabídky ve vašich městech a obcích a zapojte se aktivně do programu. Seznamte se s kulturními tvůrci z obou zemí, zažijte inspirativní momenty a podílejte se na nových iniciativách, které na letošním kulturním jaru vzniknou. Náš dík patří všem partnerům a podporovatelům, kteří přispěli ke zdaru Česko-německého kulturního jara 2017.

  Hansjörg Haber, chargé d'affaires ad interim, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
  Berthold Franke, ředitel pro region střední a východní Evropa, Goethe-Institut

     Nebyly nalezeny žádné události

     Es wurden keine Veranstaltungen gefunden

     10.01.2017

     19.30
     Olmützer Kulturtage


     Was hat uns bloß so ruiniert


     Režie: Marie Kreutzer, Rakousko 2016, 100 min., německy s anglickými titulky; Komedie o mladých párech a jejich snaze založit rodiny okořeněná suchým rakouským humorem.

     09.02.2017 - 30.06.2017


     Ztvárni neviditelné     Projekt "Ztvárni neviditelné" chce objevovat Krkonoše jako literární krajinu a zanechat v ní výtvarný otisk literárních děl českých a německých spisovatelů, kteří se sami inspirovali oblastí Krkonoš. Jádrem projektu je česko-německý týden, během nějž mladí lidé z Česka a Německa vytvoří hmotné reprezentace doposud neviditelného. Hotové objekty budou instalovány pod širým nebem v Hořejších Herlíkovicích. Týdnu předcházejí dvě přednášky o českých a německých autorech spojených s tímto regionem. Pořádá občanské sdružení SEM Přátelé Herlíkovic. Hlavním partnerem projektu je Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF e.V.), dalšími pak Českobratrská církev evangelická Vrchlabí, evangelické rekreační středisko Horský domov a Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e.V.

     09.02.2017

     - 30.06.2017

     09.02.2017


     Ztvárni neviditelné     Projekt "Ztvárni neviditelné" chce objevovat Krkonoše jako literární krajinu a zanechat v ní výtvarný otisk literárních děl českých a německých spisovatelů, kteří se sami inspirovali oblastí Krkonoš. Jádrem projektu je česko-německý týden, během nějž mladí lidé z Česka a Německa vytvoří hmotné reprezentace doposud neviditelného. Hotové objekty budou instalovány pod širým nebem v Hořejších Herlíkovicích. Týdnu předcházejí dvě přednášky o českých a německých autorech spojených s tímto regionem. Pořádá občanské sdružení SEM Přátelé Herlíkovic. Hlavním partnerem projektu je Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF e.V.), dalšími pak Českobratrská církev evangelická Vrchlabí, evangelické rekreační středisko Horský domov a Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e.V.

     26.02.2017 - 14.05.2017


     RespondART     Čeští a němečtí tvůrci různých generací a zkušeností ohledávají v představeních hranice osobního a veřejného. Může tanec či divadlo pohnout světem za zdmi divadla? Má být umělec angažovaný? Niterné prožitky staví jako kontrapunkt k třesoucímu se světu. RespondART se snaží nalézt ve spolupráci s umělci i diváky odpověď na otázky, do jaké míry dokáže současné živé umění vyjádřit podstatu dnešního světa a aktivně řešit jeho aktuální i nadčasové výzvy. Cílem projektu je přivést diváky k aktivní recepci uměleckého díla, lepšímu pochopení světa kolem nás a vlastnímu kritickému myšlení. Pořádá ALT@RT, z.ú, a LOFFT.

     26.02.2017

     - 14.05.2017

     27.02.2017 - 28.02.2017

     20:00
     The Trial     Mezinárodní divadelní projekt je inspirovaný románem Franze Kafky a současnou ruskou realitou. Šestice performerů v režii oceňovaného petrohradského režiséra Maxima Didenka vytvořila jedinečné pohybové představení speciálně pro probouzející se polyfunkční prostor legendárního Kina 64 U Hradeb v Mostecké ulici na pražské Malé Straně. Maxim Didenko se inspiroval mimo jiné autentickými přepisy výslechů současných politických vězňů, jejich korespondencí a výpověďmi u soudů. Inscenace reflektuje projevy sovětských trestanců obžalovaných v období stalinismu i odsouzených nacistů v rámci Norimberského procesu. Pořádá ProFitArt.

     27.02.2017

     - 28.02.2017

     01.03.2017


     Já a můj film na návštěvě     Hudební večer se koná díky podpoře statutárního města Brna a jeho partnerského města Stuttgart.

     23.03.2017 - 31.03.2017


     Re-Masters. Němečtí mistři dnešníma očima     V německé sekci aktuálního Febiofestu uvidíte slavný film M od Fritze Langa, společně s novým hraným částečně biografickým filmem Fritz Lang. Dokumentární snímek Fassbinder přijede do Prahy uvést režisérka Annekatrin Hendel, projekci doplní nově digitalizovaný Fassbinderův film. A konečně budou mít diváci možnost vidět v Čechách poprvé také francouzsko-německou koproduci režiséra Francoise Ozona Frantz, volný remake méně známého amerického snímku Ernesta Lubitche Muž, kterého jsem zabil z roku 1931. Pořádá Febiofest a Goethe-Institut

     24.03.2017 - 01.07.2017


     ProART česko-německé taneční dny     "Česko-německé taneční dny sestávají ze čtveřice tanečně-divadelních večerů a tanečních dílen pro širokou veřejnost. Představení doplní workshopy a tematické dílny s tvůrci a interprety a vycházejí z následujících choreografií: Baerbel Stenzenberger: Shall I compare thee to a summer‘s day? (Tanzkompanie bokomplex) Henrik Kaalund: Shall I compare thee to a summer‘s day? (ProART Company) Martin Dvořák: Když uvážím, že všechno co je živé, jednou povadne (ProART Company) Wrinkle Maze (Phase-Zero Productions) + New Creation (ProART Company). ORGANIZÁTOŘI: Pořádá ProArt Productions ve spolupráci s BOkomplex / Phase-Zero. Partneři akce: Johan Centrum Plzeň, Prostor Hlubina Ostrava, Vila Loew Beer a Moravská galerie Brno, Oblastní galerie Liberec v Lázních."

     24.03.2017

     19:00
     ProART česko-německé taneční dny


     Shall I compare thee to a summer´s day? / ProART Company + Bokomplex


     Taneční inspirace Wiliamem Shakespearem. Tři vzájemně propojené choreografie se zastavují nad aktuálním problémem současné společnosti, která spíše než opěvováním citu k druhému člověku věnuje většinu svého času k opěvování sebe a hodnot vnějších. Tento fakt vede k absenci empatie, vnímání druhého a orientaci na sebe sama. Celý večer vygraduje v humorné nadsázce o (ne)pomíjivosti lidského bytí, jak ji zachytil Shakespeare ve svém Sonetu číslo 18. Večer si nedává za úkol odpovědět na otázky našich všedních dnů a životů, ale nabízí možná ve svých 70 minutách jen několik málo okamžiků strávených s geniální poezií nesmrtelného autora, na kterou již v dnešní době zbývá tak málo času.

     25.03.2017

     10:00-15:30
     ProART česko-německé taneční dny


     Workshops - Olaf Reinecke, Lukáš Lepold, Martin Dvořák


     Festival ProArt připravil v jedinečném industriálním prostoru taneční workshopy. Fokus tanečních lekcí je zaměřen na klouby a na ekonomické využití pohybu skrz analýzu směru, uvědomění si sekvencování-rozkládání pohybu, impulzů a plynulosti. Součástí je rovněž využití centra těla a vnitřních svalů ve smyslu usnadnění práce s energií a silou. Přihlášky na workshop na emailu: proart@proart-festival.cz

     30.03.2017

     18:00
     Zahájení


     Ostrava


     Zahájení Česko-německého kulturního jara se bude konat v Ostravě. Zde dojde k proměně ve velkém měřítku: na bývalých industriálních místech vzniknou nové prostory pro umění a kulturu. Zažijte výstavy, festivaly a architektonické intervence v nečekaných lokalitách. Ochutnávky se vám dostane v takzvaném Gastro-Rixboxu, který zakotví na místě bývalého Německého domu na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Součástí zahájení je multimediální představení divadla Tineola NĚKAM jinam – performance kreslená na iPadu Pro přímo na scéně, doprovázená živou hudbou Zabelov Group. Inspirací je drsná cesta českých a moravských emigrantů do Rixdorfu.

     30.03.2017

      

     30.03.2017


     NĚKAM JINAM. ČESKÝ RIXDORF     Volnou inspirací pro tuto hru se stala historická situace kolem roku 1737 a drsná cesta exulantů z Moravy a Čech do Berlína - Rixdorfu. Ústředním motivem se stává touha svobodně žít, pracovat a něčemu věřit. Bylo to období konce feudalismu a přechodu k novým sociálním pořádkům. Tento základní vzorec se opakuje v dějinách Evropy a celého světa a vrací se i dnes. O tom beze slov vypráví představení Divadla Tineola. Originální hudba Zabelov Group živě doprovází abstraktní obrazy, které Michaela Bartoňová před zraky diváků překresluje na iPadu, maže je a znovu tvoří. Znovu a znovu, tak jak budujeme, tak jak přichází destrukce, tak jak znovu tvořivě obnovujeme zničené objekty na scéně života nebo národa. Pořádá Divadlo Tineola

     30.03.2017 - 05.04.2017


     Rixbox


     Ostrava


     30.03.2017

     - 05.04.2017

     30.03.2017 - 30.04.2017


     Kulturpunkt     S podporou statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a firmy Siemens, ve spolupráci s katedrou germanistiky Ostravské univerzity, Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava, DAAD, ÖAD a Goethe-Institutem Praha, pořádá Klub Atlantik.

     30.03.2017

     - 30.04.2017

     30.03.2017

     17:30
     Kulturpunkt


     Zahájení


     Zahajovací večer uvede primátor města Ostravy a představitelé české a německé vlády. Součástí zahájení je multimediální představení divadla Tineola NĚKAM jinam – performance kreslená na iPadu Pro přímo na scéně, doprovázená živou hudbou Zabelov Group. Inspirací je drsná cesta českých a moravských emigrantů do Rixdorfu.

     30.03.2017


     Kulturpunkt


     Literatura na pochodu a POEZIOMAT


     Hodinový literární happening studentů katedry germanistiky FF OU pod vedením Dr. Ireny Šebestové. Zažijte prostor před Filozofickou fakultou a Klubem Atlantik plné německé literatury a zahajte spolu s námi provoz Poeziomatu! Poeziomat je v Ostravě instalován ve spolupráci s Café Neustadt a Haus für Poesie Berlin

     31.03.2017 - 27.05.2017


     Myslet město jinak


     Festival pro náměstí


     Jedním ze stěžejních projektů Česko-německého kulturního jara 2017 jsou architektonické intervence a participace ve veřejném prostoru. V Ostravě se zaměří na samotné centrum města – Náměstí Dr. E. Beneše. Na místě bývalého Německého domu vznikne intervence studia MAK! ve spolupráci s Antikvariátem Fiducia a centrem PANT. Místo oživí kulturní festival, Festival pro náměstí. Pořádá Goethe-Institut Praha ve spolupráci s Antikvariátem a klubem Fiducia, Centrem PANT a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. Za poskytnutí výstavních vitrín a prostor děkujeme Lukáši Klebercovi a městské galerii PLATO.

     31.03.2017

     18:00
     Festival pro náměstí


     Slavnostní otevření architektonické intervence


     Zastavte se u diskuzní a pobytové platformy v parku, která nabídne prostor vyjádřit své názory, obavy, ale i radosti. Součástí slavnostního otevření bude divadelní výstup inspirovaný historií Německého domu v podání herců Jana Fišara a Tomáše Jirmana, pojízdný gastro-karavan Rixbox a malé občerstvení.

     01.04.2017 - 06.04.2017


     Streetart bez hranic


     Festival streetartu


     ČESKO-NĚMECKÉ DUO WRITERŮ PAUSER A HRVB VYTVOŘÍ NOVÉ DÍLO PRO LOMENOU GALERII. Pauser alias Tomáš Junker je olomoucký rodák, graffiti umělec a pořadatel festivalu, který v rámci česko-německé spolupráce pozval do Olomouce jednu ze špiček současného streetartu, berlínského ilustrátora a graffiti umělce tvořícího pod pseudonymem HRVB. Umělci by rádi svoji tvorbou volně navázali na dílo a výstavu umělce Adolfa Hölzla, jehož výstava proběhne vzápětí, 6. dubna v Muzeu umění Olomouc. Lomená galerie je provozována ve spolupráci s vlastníkem průchodu, Vlastivědným muzeem Olomouc.

     02.04.2017

     20:00
     ProART česko-německé taneční dny


     Shall I compare thee to a summer´s day? / ProART Company + Bokomplex


     Taneční inspirace Wiliamem Shakespearem. Tři vzájemně propojené choreografie se zastavují nad aktuálním problémem současné společnosti, která spíše než opěvováním citu k druhému člověku věnuje většinu svého času k opěvování sebe a hodnot vnějších. Tento fakt vede k absenci empatie, vnímání druhého a orientaci na sebe sama. Celý večer vygraduje v humorné nadsázce o (ne)pomíjivosti lidského bytí, jak ji zachytil Shakespeare ve svém Sonetu číslo 18. Večer si nedává za úkol odpovědět na otázky našich všedních dnů a životů, ale nabízí možná ve svých 70 minutách jen několik málo okamžiků strávených s geniální poezií nesmrtelného autora, na kterou již v dnešní době zbývá tak málo času.

     02.04.2017

     10:00-13:15
     ProART česko-německé taneční dny


     Workshops - Olaf Reinecke, Lukáš Lepold


     Festival ProArt připravil v jedinečném industriálním prostoru taneční workshopy. Fokus tanečních lekcí je zaměřen na klouby a na ekonomické využití pohybu skrz analýzu směru, uvědomění si sekvencování-rozkládání pohybu, impulzů a plynulosti. Součástí je rovněž využití centra těla a vnitřních svalů ve smyslu usnadnění práce s energií a silou. Přihlášky na workshop na emailu: proart@proart-festival.cz

     03.04.2017

     17:00
     Olmützer Kulturtage


     Autorské čtení: Valerie Fritsch


     Rakouská autorka Valerie Fritsch (*1989) představí svůj román Winters Garten, díky němuž se dostala mezi „nejzajímavější mladé německy píšící autorky současnosti“.

     03.04.2017 - 04.04.2017

     19:30
     HaDivadlo


     Vyhnání Gerty Schnirch


     03.04.2017

     - 04.04.2017

     03.04.2017 - 07.04.2017


     Kulturní jaro 2017 – pestře a rockově     V rámci akce Kulturní jaro pestře budou bavorské a české školy společně zdobit stromy národními barvami obou zemí. Kromě toho se pod heslem Kulturní jaro rockově připravuje open air program s německými a českými kapelami na hraničním nádraží Bayerisch Eisenstein/Železná Ruda-Alžbětín. Projekt chce připomenout hlavní myšlenku Česko-německé deklarace a oslovit zejména mladou generaci.

     05.04.2017 - 17.05.2017


     Den s Němčinou     Jazyková kampaň šprechtíme podporuje němčinu i v rámci Česko-německého kulturního jara. Během „Dne s němčinou“ nabízíme žačkám a žáků poznávací hry o Německu (tzv. „Dálniční hru“), koncerty a workshopy. Pro učitelky a učitele němčiny jsme si kromě toho přichystali vzdělávací programy k aktuálním tématům vyučování cizích jazyků. Bližší informace o programu najdete na de-tsch.eu

     05.04.2017

     - 17.05.2017

     05.04.2017


     Den s Němčinou


     ŽIVÁ FONETIKA


     Jak se dá zábavně učit fonetika ve výuce němčiny? To ukáže německý docent z univerzity ve Freiburgu Dipl. Päd. Marcel Hinderer ve svém semináři pro budoucí učitelé němčiny. Hlavním cílem semináře je vyzkoušení představených metod. Nabídka pro školy v Liberci: Od 6. do 8. června se mohou školy navíc přihlásit k bezplatnému vyzkoušení jazykové animace Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM. Přihláška na www.jazykova-animace.info

     05.04.2017

     18:00
     Eberhard Havekost: Logik     Výstava Eberharda Havekosta představuje zásadní přehlídku práce jednoho z čelních představitelů nové generace malířů. Jeho tvorba je založena na práci se zdroji jako jsou televizní či tištěné reklamy nebo vlastní fotografie, které umělec digitálně upravuje téměř až do abstraktní podoby před tím, než je převede na malířské plátno. Havekost tak otevírá otázky spojené s tématem malby a jejího postavení v současném vizuálním světě. Pořádá Galerie Rudolfinum a Centrum současného umění KINDL v Berlíně.

     06.04.2017

     17:00
     Zahájení


     Olomouc


     Osvícení a poznání. Barokní univerzitní město tvoří perfektní kulisu pro umění, kulturu a vědu. Dny německé kultury, divadelní a filmový festival, street art a četné další pořady lákají v dubnu a květnu na Česko-německé kulturní jaro, které přináší nový život do prázdných míst. Přijďte nás navštívit do obchodu přímo na Horním náměstí. Součástí zahájení je multimediální představení divadla Tineola NĚKAM jinam – performance kreslená na iPadu Pro přímo na scéně, doprovázená živou hudbou Zabelov Group. Inspirací je drsná cesta českých a moravských emigrantů do Rixdorfu.

     06.04.2017

      

     06.04.2017 - 13.04.2017


     Olmützer Kulturtage


     Festival Olmützer Kulturtage


     Multižánrový festival na podporu německého jazyka a německojazyčné kultury nabídne filmy, literaturu, divadlo, hudbu, přednášky a semináře, soutěže, chybět nebude ani PechaKucha Night, která se ponese na módní vlně. V prostorách, které jsou s tímto oborem historicky spjaté, se představí jak čeští, tak i němečtí módní tvůrci, fotografové nebo šperkaři. Festival pořádá Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci s Goethe-Institutem, Rakouským centrem Univerzity Palackého, katedrou germanistky FF UP a katedrou německého jazyka PdF UP.

     06.04.2017


     NĚKAM JINAM. ČESKÝ RIXDORF     Volnou inspirací pro tuto hru se stala historická situace kolem roku 1737 a drsná cesta exulantů z Moravy a Čech do Berlína - Rixdorfu. Ústředním motivem se stává touha svobodně žít, pracovat a něčemu věřit. Bylo to období konce feudalismu a přechodu k novým sociálním pořádkům. Tento základní vzorec se opakuje v dějinách Evropy a celého světa a vrací se i dnes. O tom beze slov vypráví představení Divadla Tineola. Originální hudba Zabelov Group živě doprovází abstraktní obrazy, které Michaela Bartoňová před zraky diváků překresluje na iPadu, maže je a znovu tvoří. Znovu a znovu, tak jak budujeme, tak jak přichází destrukce, tak jak znovu tvořivě obnovujeme zničené objekty na scéně života nebo národa. Pořádá Divadlo Tineola

     06.04.2017

     10:00
     Olmützer Kulturtage


     Přednáška pro SŠ: Proč je důležitá němčina?


     Přednáška Oldřicha Břenka pro studenty SŠ se zabývá dřívějším a současným postavením němčiny v Evropě. Na příkladech z praxe bude poukázáno na výhody znalosti němčiny ve vybraných oborech.

     06.04.2017

     11:00
     Olmützer Kulturtage


     Film pro SŠ: Who am I – Kein System ist sicher


     Režie: Baran bo Odar, Německo 2014, 105 min., německy s anglickými titulky; Benjamin je v reálném životě neviditelný outsider. To se změní poté, co se setká s Maxem a jeho přáteli a založí spolu subversivní hackerskou skupinu Clay.

     06.04.2017 - 30.04.2017


     Olmützer Kulturtage


     Blanka Lamrová – Zlom epochy 1989


     Fotografický pohled na události z léta roku 1989, kdy se pražské velvyslanectví Spolkové republiky Německo stalo útočištěm pro tisíce východních Němců při jejich cestě na Západ.

     06.04.2017 - 08.07.2017


     Svědkové lidskosti     Putovní výstava představí odpůrce nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů, kteří se postavili nacistickému režimu a padli mu za oběť. Cílem výstavy je jejich památku připomenout a dát impuls k dalšímu bádání v tomto dosud nepříliš zpracovanému historickému tématu. Součástí programu jsou i další doprovodné akce jako přednášky a diskuze. Pořádá Sdružení Ackermann-Gemeinde a Institutum Bohemicum ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a Palackého univerzitou v Olomouci.

     06.04.2017

     - 08.07.2017

     06.04.2017


     Svědkové lidskosti     Putovní výstava představí odpůrce nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů, kteří se postavili nacistickému režimu a padli mu za oběť. Cílem výstavy je jejich památku připomenout a dát impuls k dalšímu bádání v tomto dosud nepříliš zpracovanému historickému tématu. Součástí programu jsou i další doprovodné akce jako přednášky a diskuze. Pořádá Sdružení Ackermann-Gemeinde a Institutum Bohemicum ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a Palackého univerzitou v Olomouci.

     06.04.2017 - 13.04.2017


     Rixbox – Espresso & Food


     Gastronomická prezentace v rámci Česko-německého kulturního jara 2017


     Uprostřed berlínského obvodu Neukölln servíruje Hossein Eggebrecht a jeho tým vybrané nápoje a jídlo ze své pouliční kuchyně. Zcela na berlínský způsob si v klidu a pohodě můžete přímo na místě pochutnat na sendviči, anebo si oběd odnést s sebou. Ať už dáváte přednost klábosení při kávě na terase či jen loku espresa vypitého spěšně za chůze, zde naleznete rychlé občerstvení, které má styl a ctí kulturu kávy, to vše za dostupnou cenu – to je Hosseinova obchodní strategie. On sám přišel do Rixdorfu jako dítě se svými rodiči, kteří uprchli z Íránu – a dnes i on spoluutváří charakter této multikulturní čtvrti, kterou si oblíbili především hipsteři a lidé vyznávající různé módní trendy. Jeho koncept „gurmetského streetfooodu“ je založen na lokálních produktech a stravovacích zvyklostech, ve kterém se prolínají prvky orientální kuchyně i kuchyně dalších oblastí. V rámci Česko-německého kulturního jara představíme v Olomouci Hosseinův koncept v mobilní gastronomické jednotce na Dolním náměstí.

     06.04.2017 - 05.06.2017


     Rozsvítit maják     Festivalový projekt spojuje mladé i renomované divadelní a výtvarné umělce z Česka a Německa. „Rozsvítit maják - divadelní instalace na horizontu událostí“ je specifický umělecký tvar vycházející z divadelních principů, ovšem pohybující se až na samotném pomezí divadelního a výtvarného umění. Veřejnosti se představí během tří dubnových dní, na které plynule naváží až do června trvající výstavy Vladimíra Murtina, Herberta Ristla, Ute Deutz a Vladimíra Kovaříka. Pořádá SUKUS a Lahn Artists e.V.

     06.04.2017

     - 05.06.2017

     06.04.2017

     19:30
     Rozsvítit maják


     Premiéra divadelního představení „ROZSVÍTIT MAJÁK“


     Divadelní instalace na horizontu událostí „Mé myšlenky opět začínají ožívat v pouhém vědomí naprosté samoty. Vítr se utišil. Nic není vidět. Mezinárodní skupina nezávislých umělců se pohybuje na hranici, za kterou se mísí všechen čas a prostor“.

     06.04.2017 - 02.07.2017


     Eberhard Havekost: Logik     Výstava Eberharda Havekosta představuje zásadní přehlídku práce jednoho z čelních představitelů nové generace malířů. Jeho tvorba je založena na práci se zdroji jako jsou televizní či tištěné reklamy nebo vlastní fotografie, které umělec digitálně upravuje téměř až do abstraktní podoby před tím, než je převede na malířské plátno. Havekost tak otevírá otázky spojené s tématem malby a jejího postavení v současném vizuálním světě. Pořádá Galerie Rudolfinum a Centrum současného umění KINDL v Berlíně.

     06.04.2017

     - 02.07.2017

     07.04.2017 - 09.04.2017


     Myslet město jinak     Prezentace se zaměří na architektonické řešení otázek urbanismu a městského života na míru šitým přístupem v měřítku 1:1. Jedním z diskutovaných témat bude zapojování komunit do participativních procesů od prvních fází příprav. Součástí projektu jsou veřejné diskuze, workshopy a finální dílo ve fyzickém prostoru. Olomouc bude dějištěm proměny prázdných obchodů v centra. Téma odlivu lidí z centra měst do nákupních center zde ožívá a budeme ho tématizovat doprovodnými programy k urbánní problematice. Pořádá MAK! s Joanne Pouzenc a Alexandrem Römerem.

     07.04.2017

     - 09.04.2017

     07.04.2017

     17:00-17:30
     Víkend v centru


     Slavnostní zahájení festivalu a otevření zbudovaného baru a kavárny


     úvodní slova, přivítání v prostoru

     07.04.2017

     17.15-18.00
     Víkend v centru


     Vize pro Dolní náměstí


     zahájení crowdfungingové kampaně Dolní vám. Otevřete centrum kultuře!

     07.04.2017

     18.15-19.30
     Víkend v centru


     Kreativní modely spolupráce


     Diskuzní panel na téma spolupráce neziskového a komerčního sektoru moderuje – Jan Žůrek panelisté: Josef Kvapil, Guerilla Architects a další

     07.04.2017

     19.30-21.00
     Víkend v centru


     Chillout DJ


     procházka po otevřených obchodech v centru

     07.04.2017 - 27.10.2017


     Olmützer Kulturtage


     Adolf Hölzel – Kresby


     Malíř a teoretik umění Adolf Hölzel (*1853 Olomouc – 1934 Stuttgart) patří mezi důležité průkopníky moderního abstraktního projevu. Jeho díla jsou srovnatelná s díly autorů skupiny Der Blaue Reiter v Mnichově a především s dílem Wassily Kandinského.

     07.04.2017

     10:00
     Olmützer Kulturtage


     Soutěž pro ZŠ: Zažij Olomouc!


     Objevte hravě pamětihodnosti Olomouce! Studenti německé sekce ÚCJ PdF UP připravili zábavnou Stadtrallye pro žáky ZŠ o ceny. Na čtyřech stanovištích poznají památky města a zároveň si osvojí související témata v němčině.

     07.04.2017

     11:00
     Olmützer Kulturtage


     Seminář pro učitele: Hry a jiné aktivity ve dvojicích


     Chcete oživit své hodiny němčiny a zároveň docílit toho, aby Vaši žáci či studenti více mluvili? Pak zařaďte do výuky hry ve dvojicích. Ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber Verlag.

     07.04.2017

     20:20
     Olmützer Kulturtage


     PechaKucha Night


     14. vydání Olomoucké PechaKucha Night se ponese na módní vlně. V prostorách, které jsou s tímto oborem historicky spjaté, se představí jak čeští, tak i němečtí módní tvůrci, fotografové nebo šperkaři.

     07.04.2017

     17:00
     Olmützer Kulturtage


     Vernisáž výstavy: abcdef & Sebastian Wolf / real twenty – paper works


     Dva umělci původem z Nördlinger Ries na společné výstavě představí výběr prací na papíře, speciálně vytvořených pro olomouckou Coffee Library.

     07.04.2017


     Den s Němčinou


     ŽIVÁ FONETIKA


     Jaká jsou pravidla výslovnosti? Jak vylepšit zřetelnost, aby mi posluchači lépe rozuměli? Na co si mám dát pozor, abych mluvil(a) s menším akcentem? To ukáže německý docent z univerzity ve Freiburgu Dipl. Päd. Marcel Hinderer ve svém semináři pro studenty germanistiky. Hlavním cílem semináře je vyzkoušení představených metod. Nabídka pro školy v Ostravě: Od 24. do 26. dubna se mohou školy navíc přihlásit k bezplatnému vyzkoušení jazykové animace Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM. Přihláška na www.jazykova-animace.info

     07.04.2017

     19:30
     Rozsvítit maják


     1. repríza „ROZSVÍTIT MAJÁK“


     Divadelní instalace na horizontu událostí „Mé myšlenky opět začínají ožívat v pouhém vědomí naprosté samoty. Vítr se utišil. Nic není vidět. Mezinárodní skupina nezávislých umělců se pohybuje na hranici, za kterou se mísí všechen čas a prostor“.

     07.04.2017 - 30.06.2017


     Dominikáni v Ústí nad Labem - 400 let historie     Letos si Ústí nad Labem připomíná 400. výročí od příchodu dominikánů. Bratři byli do města uvedeni v květnu roku 1617 a po staletí se podíleli na jeho životě. Výstava v ústeckém muzeum mapuje několik základních etap od založení kláštera až po jeho zrušení. K počátkům konventu a stavebnímu vývoji dominikánského kostela sv. Vojtěcha odkazuje několik vystavených listin ze 17. a 18. století. Expozice se z velké části věnuje prostoru klášterního kostela sv. Vojtěcha. Představí i torzo dochované umělecké výzdoby, kterou neměla veřejnost možnost spatřit desítky let. Každodenní život a působení ústeckých dominikánů připomíná řada exponátů a dobové fotografie. K tragickým událostem roku 1950 odkazují vystavené unikátní dokumenty, které připomínají dění v roce 1950, kdy byl klášter v rámci akce K násilně přepaden, dominikáni byli vyvezeni a majetek různě přemístěn nebo rozkraden.

     08.04.2017 - 10.04.2017


     Kulturpunkt


     Berlín – od východu na západ: třídenní poznávací cesta


     V rámci třídenní poznávací cesty do Německa zavítáme do hlavního města, abychom si prohlédli významné památky Berlína, jako je čtvrt Nikolaiviertel, náměstí Alexanderplatz, světoznámá třída Unter den Linden, Říšský sněm, nový komplex na Postupimském náměstí a spoustu dalších. Připomeneme si také místo, kde se po bitvě na Bílé hoře usadili čeští exulanti. Závěr cesty bude patřit městu Postupim a zámečku Sanssouci. Odjezd 8. 4. od klubu Atlantik v 3. 30 hod. Průvodce cesty: dr. Š. Sladovníková

     08.04.2017

     11:00
     Víkend v centru


     Film: Taste the Waste / Z popelnice do lednice


     Dokument, režie: Valentin Thurn, D 2010, 88 min, německy s českými titulky Více než polovina vyprodukovaného jídla skončí na skládkách a v popelnicích. Jak je to možné a co s tím? Po filmu následuje diskuze.

     08.04.2017

     15:00
     Víkend v centru


     Film: 10 Milliarden – Wie werden wir alle satt?


     Dokument, režie: Valentin Thurn, D 2015, 107 min, německy s českými titulky V roce 2050 bude mít Země asi 10 miliard obyvatel. Je možné je všechny nasytit? A jak na to? Po filmu následuje diskuze.

     08.04.2017

     18:00-24:00
     Olmützer Kulturtage


     Večer se Stefanem Goldmannem


     Stefan Goldmann (*1978) je berlínský hudební skladatel, producent a autor knih o současné hudební scéně. Těšte se na autorské čtení, besedu o historii elektronické hudební scény v Německu a afterparty.

     08.04.2017

     15:00
     Rozsvítit maják


     Pro děti „ROZSVÍTIT MAJÁK“


     Divadelní instalace na horizontu událostí „Mé myšlenky opět začínají ožívat v pouhém vědomí naprosté samoty. Vítr se utišil. Nic není vidět. Mezinárodní skupina nezávislých umělců se pohybuje na hranici, za kterou se mísí všechen čas a prostor“.

     08.04.2017

     19:30
     Rozsvítit maják


     Repríza „ROZSVÍTIT MAJÁK“


     Divadelní instalace na horizontu událostí „Mé myšlenky opět začínají ožívat v pouhém vědomí naprosté samoty. Vítr se utišil. Nic není vidět. Mezinárodní skupina nezávislých umělců se pohybuje na hranici, za kterou se mísí všechen čas a prostor“.

     09.04.2017

     15:00
     Víkend v centru


     Film: Kebab Connection


     R. Anno Saul, D 2004, 96 min, německy s českými titulky Originální dynamická komedie z prostředí imigrantské čtvrti v Hamburku

     09.04.2017

     14:00
     Olmützer Kulturtage


     Rodinné filmy: Velký sen


     režie: Sebastian Grobler, Německo 2011, 109 min., německy s českými titulky; V roce 1874 je mladý učitel Konrad Koch přijat jako učitel angličtiny na výhradně německou školu pro chlapce, aby vnesl do zatuchlé instituce nový vítr. A on se rozhodne přivést své žáky k podivnému britskému sportu – fotbalu.

     09.04.2017

     16:00
     Olmützer Kulturtage


     Rodinné filmy: Almanya


     režie: Yasemin Samdereli, Německo, 2011, 101 min., německy s českými titulky; Svižná komedie o turecké rodině usazené po několik generací v Německu. Svým univerzálně srozumitelným humorem popisuje nedorozumění způsobené kulturními odlišnostmi.

     09.04.2017 - 23.04.2017


     Lípa Musica


     Jarní dialogy Lípy Musicy


     Trojice hudebních projektů pro Čechy a Sasko. Přední česká a světová harfistka Jana Boušková si ke spolupráci přizvala houslistu a violistu Floriana Donderera, violoncellistku Tanju Tetzlaff a flétnistu Jana Ostrého. Následuje dialog vokální s názvem Vidi Speciosam, na němž budou spolupracovat český soubor Tiburtina Ensemble s německou renesanční kapelou Capella de la Torre. Projekt vyvrcholí dialogem hudebně-dramatickým s inovativním přesahem do video artu, na němž se bude podílet vokální duo Kchun, německý recitátor a tvůrce vizualizace včetně akademického malíře Atily Vöröse. Pořádá ARBOR – spolek pro duchovní kulturu a obec Großschönau.

     09.04.2017

     17:00
     Jarní dialogy Lípy Musicy


     Děčín


     Jana Boušková a přátelé Jan Ladislav Dusík: Klavírní kvartet harfu,flétnu, violu a violoncello op. 46 Henriette Renié: Ballade fantastique pro harfu sólo Maurice Ravel / Carlos Salzedo: Sonatina pro flétnu, violoncello a harfu Franz Schubert: Sonáta a moll pro violoncello a harfu „Arpeggione“ D 821 Antonín Dvořák: Bagately op. 47 pro flétnu, housle, violoncello a harfu Jana Boušková - harfa,  Tanja Tetzlaff – violoncello (Německo),  Jan Ostrý – flétna,  Florian Donderer – housle / viola (Německo)

     10.04.2017 - 19.05.2017


     Archikultura 2017


     Reinhard Roy - RASTR a PROSTOR


     Současný německý malíř a sochař (nar. 1948) je významnou tvůrčí osobnosti v oblasti geometrické abstrakce. Základem jeho výtvarného jazyka je bod, anebo tečka, jako výchozí prvek jeho uvažování o dvourozměrné kompozici, anebo o prostorovém objektu. Umělec spolupracoval s brazilským architektem Oskarem Niemayerem. Ostravské výstavy prací Reinharda Roye budou premiérovou prezentací jeho prací v České republice.

     10.04.2017

     17:00
     Archikultura 2017


     Vernisáž: Reinhard Roy - RASTR a PROSTOR


     Současný německý malíř a sochař (nar. 1948) je významnou tvůrčí osobnosti v oblasti geometrické abstrakce. Základem jeho výtvarného jazyka je bod, anebo tečka, jako výchozí prvek jeho uvažování o dvourozměrné kompozici, anebo o prostorovém objektu. Umělec spolupracoval s brazilským architektem Oskarem Niemayerem. Ostravské výstavy prací Reinharda Roye budou premiérovou prezentací jeho prací v České republice.

     10.04.2017 - 05.05.2017


     Archikultura 2017


     Reinhard Roy - RASTR a PROSTOR


     Současný německý malíř a sochař (nar. 1948) je významnou tvůrčí osobnosti v oblasti geometrické abstrakce. Základem jeho výtvarného jazyka je bod, anebo tečka, jako výchozí prvek jeho uvažování o dvourozměrné kompozici, anebo o prostorovém objektu. Umělec spolupracoval s brazilským architektem Oskarem Niemayerem. Ostravské výstavy prací Reinharda Roye budou premiérovou prezentací jeho prací v České republice.

     10.04.2017

     18:00
     Archikultura 2017


     Vernisáž: Reinhard Roy - RASTR a PROSTOR


     Současný německý malíř a sochař (nar. 1948) je významnou tvůrčí osobnosti v oblasti geometrické abstrakce. Základem jeho výtvarného jazyka je bod, anebo tečka, jako výchozí prvek jeho uvažování o dvourozměrné kompozici, anebo o prostorovém objektu. Umělec spolupracoval s brazilským architektem Oskarem Niemayerem. Ostravské výstavy prací Reinharda Roye budou premiérovou prezentací jeho prací v České republice.

     10.04.2017

     9:00
     Olmützer Kulturtage


     Film pro ZŠ: Popelka


     režie: Uwe Janson, Německo 2011, 60 min., německy s českými titulky; Nová adaptace pohádky Popelka bratří Grimmů.

     10.04.2017

     10:30
     Olmützer Kulturtage


     Zážitková hodina němčiny pro ZŠ: Spielort Bibliothek


     Učit se německy s kolekcí her naší knihovny není ani trochu nuda. Rozšíříte si slovní zásobu, procvičíte gramatiku a dovíte se spoustu zajímavostí o německy mluvících zemích.

     10.04.2017

     17:00
     Olmützer Kulturtage


     Vernisáž výstavy: Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?


     Dvojjazyčná výstava prezentuje dvanáct významných osobností 19. a 20. století, které, ač narozeny na území dnešní České republiky, jsou mnohými z nás považovány za Němce nebo Rakušany. Úvod pronese Dr. Wolfgang Schwarz z Adalbert Stifter Verein

     10.04.2017 - 05.05.2017


     Olmützer Kulturtage


     Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?


     Dvojjazyčná výstava prezentuje dvanáct významných osobností 19. a 20. století, které, ač narozeny na území dnešní České republiky, jsou mnohými z nás považovány za Němce nebo Rakušany. Ve spolupráci s Adalbert Stifter Verein.

     10.04.2017

     18.00
     Olmützer Kulturtage


     Přednáška Martina Jirouška: Olomouc jako mystická křižovatka


     Erich Hanussen – jasnovidec, Edgar G. Ulmer – filmař, Franz Spunda – spisovatel, trojici velmi pozoruhodných osobností spjatých s mystickou Olomoucí představí publicista Martin Jiroušek.

     10.04.2017

     19.30
     Olmützer Kulturtage


     Toni Erdmann


     režie: Maren Ade, Německo / Rakousko / Rumunsko 2016, 162 min., německy s anglickými titulky; Komediální senzace z festivalu v Cannes o vztahu výstředního otce a ambiciózní dcery, která ohromuje kritiku i diváky.

     10.04.2017 - 30.04.2017


     Peter Angermann


     Medvědi a matematika


     Výstava grafických prací Petera Angermanna (*1945), absolventa ateliéru Josepha Beuyse na Kunstakademii v Düsseldorfu, které jsou součástí sbírky Muzea umění Olomouc. Malíř Peter Angermann má za sebou téměř 40 let pozoruhodné malířské práce. Její výjimečnost v kontextu německého, ale i evropského umění, můžeme dokumentovat na soupisu výstav, mezi nimiž nechybí samostatné expozice i účast na kolektivních přehlídkách v prestižních výstavních prostorách v Evropě i zámoří. Angermann si svoji pozici zasloužil tvrdošíjnou a koncepční prací v rozměru tradičního malovaného závěsného obrazu. Angermann se navíc zaměřuje na sdělná a vizuálně vděčná témata, jejichž obsah a dopad je vždy přesný, ale někdy i kontroverzní.

     10.04.2017

     18:00
     Rozsvítit maják


     Vernisáž výstavy Vladimír Murtin - ŽIVOT V KÁŠTEŘE ALTENBERG


     „Fotografuji život v klášteře od roku 1999 bez blesku a stativu, pokud možno klid v klášteře a zvyklosti řádových sester co nejméně rušit.“

     10.04.2017 - 29.04.2017


     Dance Transit. Praha. Dresden. Leipzig     Festival Dance transit. Praha.Dresden.Leipzig v Praze nabídne ukázku české a německé taneční tvorby, a také první české uvedení populárního konceptu „Floor on Fire - Battle of Styles”, ve kterém se na jevišti potkají nejen různé taneční styly (současný tanec, balet, break dance..), ale také taneční osobnosti z Čech i Německa. Součástí festivalu bude také zajímavý doprovodný program zaměřený na česko-německou taneční scénu. Dance transit. Praha.Dresden.Leipzig je platformou pro podporu kreativní spolupráce v oblasti současného tance, mezi třemi městy - Prahou, Drážďany a Lipskem. Cílem druhého ročníku bienále není pouze výměna tanečních děl, ale také stimulace lokálních scén. Partnerskými organizacemi festivalu jsou Tanec Praha / PONEC - divadlo pro tanec, drážďanské HELLERAU - Evropské centrum umění a lipský LOFFT. Lokálními partnery festivalu jsou Divadlo Archa a TanzNetzDresden.

     10.04.2017 - 12.04.2017


     Dance Transit. Praha. Dresden. Leipzig     Festival Dance transit umožní lokálním tanečním scénám z Prahy, Drážďan a Lipska mezinárodní výměnu. Tanečníci, choreografové, technici a samozřejmě také diváci se setkají se sousedy – o kterých většinou vědí příliš málo. Jak pracují taneční soubory v českém hlavním městě, jak spolu komunikují choreografové v Lipsku, co dělá TanzNetzDresden – a co z toho všeho nakonec uspěje u publika?

     11.04.2017

     11:00
     Olmützer Kulturtage


     Zážitkovým učením proti pravicovému extremismu


     Beseda s pamětnicí nacistického pronásledování za 2. světové války p. Doris Grozdaničovou, nar. 1926 v Jihlavě. Ve spolupráci s o.p.s. Živá paměť.

     11.04.2017

     18.00
     Olmützer Kulturtage


     Jaroslav Rudiš a Martin Becker: O vlacích, kufrech a hospodách


     Oba autoři se znají více než deset let. Během čtení budou mluvit o nejdůležitějších zastávkách svého česko-německého přátelství a vyprávět o zážitcích z cest v různých jídelních vozech evropských dálkových vlaků. Přečtou také své nové, doposud nezveřejněné historky. Martin Becker kromě toho představí úryvky ze své knihy „Gebrauchsansweisung für Prag und Tschechien“ a podá zprávu o ztraceném kufru mezi Slovenskem a Německem, zatímco s Jaroslavem Rudišem se vydáme do sauny a samozřejmě také do hospody. Na závěr se můžeme těšit na exkluzivní česko-německé překvapení.

     11.04.2017

     19:30
     HaDivadlo


     Mučedník


     Příčná flétna: Ladislav Muroň (CZ)

     11.04.2017


     Z(a)traceni v čase     Projekt si klade za cíl seznámit veřejnost s poválečnými dějinami města Bílovce. Ty byly poznamenány mimo jiné odsunem německého obyvatelstva, které bylo po staletí součástí historie města. Páteří projektu je zachycení autentických vzpomínek posledních pamětníků na toto období a spolupráce s institucemi, které se věnují práci s pamětí. Studenti si vyzkoušejí vědecký výzkum a díky mezigenerační spolupráci i jedinečný moment autentické retrospekce přímých svědků dějinných událostí.

     11.04.2017

      

     12.04.2017

     18:00
     Kulturpunkt


     O vlacích, kufrech a hospodách. Čte Jaroslav Rudiš a Martin Becker


     Oba autoři se znají více než deset let. Během čtení budou mluvit o nejdůležitějších zastávkách svého česko-německého přátelství a vyprávět o zážitcích z cest v různých jídelních vozech evropských dálkových vlaků. Přečtou také své nové, doposud nezveřejněné historky. Martin Becker kromě toho představí úryvky ze své knihy “Gebrauchsansweisung für Prag und Tschechien“ a podá zprávu o ztraceném kufru mezi Slovenskem a Německem, zatímco se s Jaroslavem Rudišem vydáme do sauny a samozřejmě také do hospody. Na závěr se můžeme těšit na exkluzivní česko-německé překvapení.

     12.04.2017

     11:00
     Olmützer Kulturtage


     Do Německa / do Rakouska na zkušenou


     Máte v plánu studovat, pracovat, anebo absolvovat stáž či jazykový kurz v Německu či Rakousku? Přijďte se podívat na informační setkání plánovaných projektů.

     12.04.2017

     19.30
     Olmützer Kulturtage


     B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979–1989


     režie: Jörg A. Hoppe, Heiko Lange, Klaus Maeck, Německo 2015, 92 min, německy s anglickými titulky; Snímek je obsáhlým dokumentem a zároveň esejistickým vyjádřením lásky k době, ze které genius loci Berlína těží dodnes. Od 21:00 Afterparty v klubu Vertigo.

     12.04.2017

     19:30
     Olmützer Kulturtage


     Schatulle


     Koncert mladé německé kapely z Bielefeldu a Münsteru. Axana Derksen, Gele Niediek, Milan Böse a Peter Schäfferling vás příjemně naladí tóny jazzu a folku.

     12.04.2017


     Rixbox – Espresso & Food


     Den gastrokaravanu Rixbox


     Uprostřed berlínského obvodu Neukölln servíruje Hossein Eggebrecht a jeho tým vybrané nápoje a jídlo ze své pouliční kuchyně. Zcela na berlínský způsob si v klidu a pohodě můžete přímo na místě pochutnat na sendviči, anebo si oběd odnést s sebou. Ať už dáváte přednost klábosení při kávě na terase či jen loku espresa vypitého spěšně za chůze, zde naleznete rychlé občerstvení, které má styl a ctí kulturu kávy, to vše za dostupnou cenu – to je Hosseinova obchodní strategie. On sám přišel do Rixdorfu jako dítě se svými rodiči, kteří uprchli z Íránu – a dnes i on spoluutváří charakter této multikulturní čtvrti, kterou si oblíbili především hipsteři a lidé vyznávající různé módní trendy. Jeho koncept „gurmetského streetfooodu“ je založen na lokálních produktech a stravovacích zvyklostech, ve kterém se prolínají prvky orientální kuchyně i kuchyně dalších oblastí.

     12.04.2017

     18:00
     Rozděleni pohořím / Spojeni minulými životy


     Vernisáž – Ulrike Grossarth: Projekt Lublin


     Autorka náleží k výrazným osobnostem německé výtvarné scény. Působí jako profesorka na Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech. V roce 1997 se účastnila documenty X v Kasselu. Roku 2013 iniciovala založení Lublinské školy – Institutu pro studium židovské tematiky a kultury jihovýchodního Polska. Výstava představí výběr autorčiných lublinských aktivit, které tematizují místní ztracené kulturní tradice a specifickou společenskou atmosféru. Ulrike Grossarth pracuje s obrazovým archivem, který shromáždila v průběhu uplynulých deseti let.

     12.04.2017 - 04.05.2017


     Junge Prager Junge Berliner     Výstava JUNGE PRAGER, JUNGE BERLINER navazuje na pražskou část, která byla vystavena v galerii Cermak Eisenkraft. Představeni budou mladí čeští a němečtí umělci, z nichž mnozí již dosáhli svou tvorbou mezinárodních úspěchů a uznání. Německou uměleckou scénu budou reprezentovat například Viet Bang Pham, Fritz Bornstück, Roman Frechen, Lennart Grau, Johanna Hochholzer, Dirk Lipfert, Regina Nieke, Aaron Rahe, Hagen Vogel, a z českých umělců výstava představí tvorbu Filipa Dvořáka, Alžběty Josefy, Tadeáše Kotrby, Michaely Maupicové, Jana Mikulky, Jakuba Nepraše, Pavla Příkaského, Vladimíra Vély, Zdeňka Trse, Gabriely Těthalové a dalších. V rámci projektu proběhne dvoudenní workshop za účasti profesorů z berlínské UDK a pražské AVU a UMPRUM.

     12.04.2017

     - 04.05.2017

     12.04.2017

     19:00
     Junge Prager Junge Berliner


     Vernisáž


     Výstava JUNGE PRAGER, JUNGE BERLINER navazuje na pražskou část, která byla vystavena v galerii Cermak Eisenkraft. Představeni budou mladí čeští a němečtí umělci, z nichž mnozí již dosáhli svou tvorbou mezinárodních úspěchů a uznání. Německou uměleckou scénu budou reprezentovat například Viet Bang Pham, Fritz Bornstück, Roman Frechen, Lennart Grau, Johanna Hochholzer, Dirk Lipfert, Regina Nieke, Aaron Rahe, Hagen Vogel, a z českých umělců výstava představí tvorbu Filipa Dvořáka, Alžběty Josefy, Tadeáše Kotrby, Michaely Maupicové, Jana Mikulky, Jakuba Nepraše, Pavla Příkaského, Vladimíra Vély, Zdeňka Trse, Gabriely Těthalové a dalších.

     13.04.2017

     16:00
     Olmützer Kulturtage


     Studio na cucky – Dolní k vám promluví německou poezií


     Performance členů Studia na cucky oživí Dolní náměstí současnou německou poezií. Vdechneme život centru! Vdechneme jej poeticky… režie: Jan Žůrek, dramaturgie: Petra Ševců

     13.04.2017

     19.00
     Olmützer Kulturtage


     Dlouhý večer krátkých textů


     Hrajete si rádi s němčinou, píšete nebo překládáte? Každý zájemce může přednést vlastní nebo cizí text, inspirovaný německy píšícím autorem. Přednes v max. délce 5 min. možný v češtině i němčině.

     13.04.2017 - 11.06.2017


     Rozděleni pohořím / Spojeni minulými životy     Prostřednictvím umělecké reflexe projekt zkoumá měnící se identitu středoevropských měst spojovaných s industrializací 19. a 20. století. Samostatné výstavy Ulrike Grossarth v Domě umění Ústí nad Labem a Jana C. Löbla v Galerii Runde Ecke v Drážďanech budou doplněny workshopy, komentovanými prohlídkami, performancemi a přednáškami. Grossarth je profesorkou na Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech, Löbl doktorandem na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pořádá Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, Dům umění Ústí nad Labem a riesa efau. Kultur Forum Dresden.

     13.04.2017 - 26.05.2017


     Rozděleni pohořím / Spojeni minulými životy


     Ulrike Grossarth – Projekt Lublin


     Autorka náleží k výrazným osobnostem německé výtvarné scény. Působí jako profesorka na Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech. V roce 1997 se účastnila documenty X v Kasselu. Roku 2013 iniciovala založení Lublinské školy – Institutu pro studium židovské tematiky a kultury jihovýchodního Polska. Výstava představí výběr autorčiných lublinských aktivit, které tematizují místní ztracené kulturní tradice a specifickou společenskou atmosféru. Ulrike Grossarth pracuje s obrazovým archivem, který shromáždila v průběhu uplynulých deseti let.

     16.04.2017

     17:00
     Jarní dialogy Lípy Musicy


     Česká Lípa


     Vidi speciosam Tiburtina Ensemble Barbora Kabátková – umělecká vedoucí Capella de la Torre (Německo) Katarina Bäuml – umělecká vedoucí Ženské mše ve španělských klášterech kolem roku 1600

     17.04.2017


     Jan Václav Stamic v Čechách     V roce 2017 slaví významné dvojité jubileum hudební skladatel Jan Václav Stamic (1717–1757). Jedná se o zakladatele a významného představitele Mannheimské školy, jež položila základy hudebního klasicismu a kterou obdivoval i Wolfgang Amadeus Mozart. Osobnost a dílo Jana Václava Stamice připomíná turné orchestru Das Kurpfälzische Kammerorchester, který na slavnou tradici navazuje. Pořádá Občanské sdružení Mahler 2000 – Společnost Gustava Mahlera, z.s. ve spolupráci s Kurpfälzisches Kammerorcherster.

     18.04.2017

     14:00
     Kulturpunkt


     Hledání německých stop v centru Ostravy – Schnitzeljagd


     Lektoři DAAD Marco Winkler, M.A a Marion Zagst připravili pro studenty i veřejnost hru "Schnitzeljagd", ve které se seznámíte s nejvýraznějšími stopami německé kultury, architektury a historie v centru Ostravy. Start: před Klubem Atlantik

     18.04.2017

     9:00–13:00
     Kulturpunkt


     Germanistický workshop pro střední školy


     Workshop s vyučujícími katedry germanistiky Ostravské univerzity a jejich hostů. Analýzy vybraných překladů a příspěvky pozvaných překladatelů a tlumočníků. Ocenění nejlepších studentských překladů. Literární happening studentů katedry germanistiky Literatura na pochodu. Prezentace výzkumného projektu o Hlučínsku Dr. Ireny Šebestové.

     18.04.2017 - 24.04.2017


     Kulturpunkt


     Filmová sekce Kulturpunkt 2017


     Všechny filmy budou uvedeny v originálním německém znění s českými titulky.

      18.04.2017

      17:00
      Kulturpunkt


      Die innere Sicherheit


      režie: Christian Petzold, 2001, Německo, 106 min. Mladičká Jeanne se s rodiči stěhuje z místa na místo, ale k žádnému nemůže přirůst. Hovoří několika jazyky, ale smí jen mlčet. Jeanne a její rodina jsou totiž už roky pronásledováni. Jakmile si Jeanne najde úzkou cestičku z naprosté izolace, nastávají problémy.

      18.04.2017

      19:30
      Kulturpunkt


      Stát vs. Fritz Bauer


      režie: Lars Kraume, 2016, Německo, 105 min. Německo, 1957. Vrchní prokurátor Fritz Bauer získá informace o místě pobytu Adolfa Eichmanna, hlavního „architekta holocaustu". Německo ale prožívá hospodářský boom, válka jako by byla zapomenuta a v klíčových funkcích stále sedí množství osob úzce spojených s nacistickým režimem.

      18.04.2017 - 28.04.2017


      Rixbox - Espresso & Food      Uprostřed berlínského obvodu Neukölln servíruje Hossein Eggebrecht a jeho tým vybrané nápoje a jídlo ze své pouliční kuchyně. Zcela na berlínský způsob si v klidu a pohodě můžete přímo na místě pochutnat na sendviči, anebo si oběd odnést s sebou. Ať už dáváte přednost klábosení při kávě na terase či jen loku espresa vypitého spěšně za chůze, zde naleznete rychlé občerstvení, které má styl a ctí kulturu kávy, to vše za dostupnou cenu – to je Hosseinova obchodní strategie. On sám přišel do Rixdorfu jako dítě se svými rodiči, kteří uprchli z Íránu – a dnes i on spoluutváří charakter této multikulturní čtvrti, kterou si oblíbili především hipsteři a lidé vyznávající různé módní trendy. Jeho koncept „gurmetského streetfooodu“ je založen na lokálních produktech a stravovacích zvyklostech, ve kterém se prolínají prvky orientální kuchyně i kuchyně dalších oblastí. V rámci Česko-německého kulturního jara představíme v Plzni Hosseinův koncept v mobilní gastronomické jednotce na Námestí Republiky a v DEPU2015.

      18.04.2017

      - 28.04.2017

      19.04.2017

      19:00
      Zahájení


      Plzeň


      Slavnostní zahájení Česko-německého kulturního jara za účasti zástupců české a německé vlády, města Plzně a řady dalších významných hostů z oblasti kultury a politiky. AKKI-HARMONISTS KONCERT MLADÝCH AKORDEONISTŮ Z BRANIBORSKA Členům orchestru je mezi 12 a 33 lety a hře na akordeon se naučili na hudební škole Fröhlich pod vedením Ellen Feistové. Jejich repertoár zahrnuje filmovou hudbu, muzikály, rock a pop, klasiku i lidové skladby. V rámci svého každoročního evropského turné si tentokrát vybrali Českou republiku a Plzeň a vystoupí s krátkým, pestrým programem. „Někam jinam. Český Rixdorf“ Součástí zahájení je multimediální představení divadla Tineola NĚKAM jinam – performance kreslená na iPadu Pro přímo na scéně, doprovázená živou hudbou Zabelov Group. Inspirací je drsná cesta českých a moravských emigrantů do Rixdorfu.

      19.04.2017

       

      19.04.2017


      NĚKAM JINAM. ČESKÝ RIXDORF      Volnou inspirací pro tuto hru se stala historická situace kolem roku 1737 a drsná cesta exulantů z Moravy a Čech do Berlína - Rixdorfu. Ústředním motivem se stává touha svobodně žít, pracovat a něčemu věřit. Bylo to období konce feudalismu a přechodu k novým sociálním pořádkům. Tento základní vzorec se opakuje v dějinách Evropy a celého světa a vrací se i dnes. O tom beze slov vypráví představení Divadla Tineola. Originální hudba Zabelov Group živě doprovází abstraktní obrazy, které Michaela Bartoňová před zraky diváků překresluje na iPadu, maže je a znovu tvoří. Znovu a znovu, tak jak budujeme, tak jak přichází destrukce, tak jak znovu tvořivě obnovujeme zničené objekty na scéně života nebo národa. Pořádá Divadlo Tineola

      19.04.2017

      18:00
      Festival pro náměstí


      Komentovaná procházka náměstím


      Komentovaná procházka náměstím s historikem architektury Martinem Strakošem. Sraz na náměstí Dr. E. Beneše.

      19.04.2017

      19:00
      Kulturpunkt


      Stammtisch


      Katedra germanistiky se tradičně ve středu setkává na pivu a všichni zájemci jsou srdečně zváni. Bližší informace najdete na Facebooku katedry germanistiky FF OU.

      19.04.2017

      17:00
      Kulturpunkt


      Victoria


      Sebastian Schipper, 2015, Německo, 140 min. Victoria je mladá číšnice z Madridu, která do Berlína přijíždí pracovat a užívat si noční život. Na konci jedné party potká mile vypadajícího Sonneho a trojlístek jeho kamarádů. Namísto mátožného opileckého rána ale mladou Španělku čeká adrenalinová jízda německou metropolí. Sonne a jeho parta provedou totiž narychlo bankovní loupež. A Victoria se ocitne za volantem auta, kterým prchají.

      19.04.2017

      19:30
      Kulturpunkt


      Good Bye, Lenin!


      režie: Wolfgang Becker, 2003, Německo, 121 min. Originálním a velmi humorným způsobem se k nedávné historii bývalého Východního Německa vrátil režisér Wolfgang Becker. Příběh začíná v roce 1989, kdy nadšeně socialistická paní Kernerová upadne do kómatu, když uvidí v televizi svého syna, jak se účastní protistátní demonstrace. V kómatu zaspí pád berlínské zdi, sjednocení Německa i konečné vítězství kapitalismu. Aby nedošlo k šoku, začne se v panelákovém bytě rozehrávat velkolepá mystifikace.

      19.04.2017

      17:00
      Archikultura 2017


      Vernisáž: BERNARD RUDOFSKY, INSIDE/OUTSIDE


      Představení osobnosti Bernarda Rudofského poskytuje příklad nezávislého a vysoce individuálního kritického přístupu k obklopující nás realitě. Poukazuje na mimořádnou osobnost, která univerzalitou svého hledání a působení byla a je inspirující. Bernard Rudofsky je příkladem neortodoxního humanisty, který stavěl lidi a jejich bezprostřední okolí do středu svého myšlení a díla. Jeho široké vnímaní a interpretace kulturních hodnot je nejen případem poukazujícím na časté a velmi pozoruhodné provazování česko-německých vztahů v nedávné minulosti, ale je i vhodným podnětem a důvodem pro hledání porozumění mezi různými kulturami vůbec. Pořádá Kabinet architektury.

      19.04.2017 - 14.06.2017


      Archikultura 2017


      BERNARD RUDOFSKY, INSIDE/OUTSIDE


      Představení osobnosti Bernarda Rudofského poskytuje příklad nezávislého a vysoce individuálního kritického přístupu k obklopující nás realitě. Poukazuje na mimořádnou osobnost, která univerzalitou svého hledání a působení byla a je inspirující. Bernard Rudofsky je příkladem neortodoxního humanisty, který stavěl lidi a jejich bezprostřední okolí do středu svého myšlení a díla. Jeho široké vnímaní a interpretace kulturních hodnot je nejen případem poukazujícím na časté a velmi pozoruhodné provazování česko-německých vztahů v nedávné minulosti, ale je i vhodným podnětem a důvodem pro hledání porozumění mezi různými kulturami vůbec. Pořádá Kabinet architektury.

      19.04.2017


      Dlouhá noc krátkých textů      Piano: Tomáš Vrtek (CZ)

      19.04.2017


      30. Dlouhá noc krátkých textů      Dlouhá noc je noc, během které fanoušci a přátelé německého jazyka v Brně a okolí prozaickou, lyrickou, dramatickou nebo hudební formou prezentují vlastní nebo i cizí texty na stanovené téma. Pravidelnými přispěvateli jsou mj. brněnští studenti a studentky, divadelní skupiny, sbory a ostatní volně tvořící amatéři. Akce se koná každého půl roku v prostorách Österreich Institutu Brno, který ji pořádá ve spolupráci s Ústavem germanistiky FF MU. Stálými partnery projektu jsou DAAD, Österreichisches Kulturforum Prag a Moravská zemská knihovna.

      20.04.2017 - 26.04.2017


      Německé kino na Finále Plzeň      Německé kino@Finále Plzeň představí české odborné, ale i laické veřejnosti vybrané německé filmy a německé filmaře. V sekci Německé kino budou v rámci Finále Plzeň 2017 uvedeny celovečerní i krátkometrážní německé filmy různých žánrů, které přijedou představit jejich tvůrci. Němečtí filmoví profesionálové se zde setkají s českým publikem, ale také se svými českými kolegy, s nimiž budou mít šanci hovořit o českých filmech a zúčastnit se profesionálních aktivit v rámci festivalových Industry Days. Pořádá Film Servis Plzeň s.r.o. a Film Festival Cottbus.

      20.04.2017

      - 26.04.2017

      20.04.2017

      18:00
      Festival pro náměstí


      Literární večer s revue Protimluv


      Večer začneme v Domě umění a poté se přesuneme na náměstí E. Beneše. Vystoupí mimo jiné literáti Václav Maxmilián, Jan Němeček a Oskar Mainx.

      20.04.2017

      09:00-11:00
      Kulturpunkt


      Translatologický workshop


      Vyučující katedry germanistiky připravili program z oblasti překladu a tlumočení. Dozvíte se o praktických zkušenostech s projektem, v němž vznikly veřejně přístupné audio a video nahrávky pro výuku tlumočení a také pro tlumočnický trénink. Nebo vás zajímá komiks a chcete se dozvědět, jak se liší český a německý komiks a jaká úskalí se mohou vyskytnout při jeho překladu?

      20.04.2017

      18:00
      Kulturpunkt


      Mapa Stolpersteinů


      Po stopách “kamenů zmizelých” se vydává ostravská výtvarnice Lenka Kocierzová, která zmapovala památníky a pomníky ostravských Židů. V rámci komentované procházky proběhne křest mapy Stolpersteinů.

      20.04.2017

      17:00
      Kulturpunkt


      Lola běží o život


      režie: Tom Tykwer, 1998, Německo, 81 min. Berlín. Současnost. Letní den, v němž minuty rozhodují o lásce, životě a smrti. Lole a Mannimu je něco přes dvacet a jsou milenci. Manni pracuje jako kurýr pro pochybného překupníka, poslední akce však nedopadne podle plánu. Zoufalý Manni volá Lole. Co si počít? Lola má dvacet minut na to, aby zachránila Manniho život. Lola běží ne jako, ale o život.

      20.04.2017

      19:30
      Kulturpunkt


      Sakra, kluku!


      režie: Jan Ole Gerster, 2012, Německo 2012, 85 min. Niko se vymlouvá z dalšího setkání s pohlednou dívkou, jako by o něj vůbec neměl zájem. Do toho přijde o řidičák, nemá ani na kafe a zůstatek na bankovním účtu neslibuje o moc víc. Možná že Niko právě zažívá svůj „den blbec“, pravděpodobnější ale je, že právě takto vypadá jeho každodenní realita. Přestože se snímek odehrává v současném Berlíně, styl filmu i vybraná hudba stojí v opozici proti živelnosti moderního velkoměsta a navádějí pozornost publika na introvertního hrdinu, který chodí ulicemi, aniž by zvedl oči od chodníku.

      21.04.2017

      17:00
      Kulturpunkt


      Fakjů pane učiteli


      režie: Bora Dagtekin, 2014, Německo, 112 min. Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo totiž postavil školní tělocvičnu přímo nad místem, kam ukryl ukradené peníze. A tak, aby se dostal ke své kořisti, musí se vydávat za suplujícího učitele na Göhteho gymnáziu, čímž vznikne už tak sužovanému vzdělávacímu systému další problém, protože od toho okamžiku zaměstnává nejbláznivějšího učitele všech dob. V noci se Zeki snaží tajně prokopat ke své uloupené kořisti a během dne používá sice drastické, ale účinné metody, aby zkrotil neukázněné teenagery.

      21.04.2017

      19:30
      Kulturpunkt


      Toni Erdmann


      režie: Maren Ade, 2016, Německo, 162 min. Život zestárlého učitele Winfrieda plyne v naprosté rutině, kterou jen občas naruší svou pubertální vášní – drobným žertovným převlekem. Rozhodne se investovat veškerou pozornost do své odcizené dcery Ines, která dělá kariéru v nadnárodní firmě a nemá na nic a na nikoho čas. Po naprostém fiasku první návštěvy mění Winfried strategii – čeho nemůže dosáhnout jako neúspěšný otec, toho může docílit jeho neforemné alter-ego. A tak se rodí životní kouč – tragikomická figura s absurdní parukou a umělými zuby, která se Ines začne plést do života v těch nejméně vhodných momentech.

      21.04.2017


      Festival Barevná Dvacítka      21.04.2017 - 29.04.2017


      Dance Transit. Praha. Dresden. Leipzig      Festival Dance transit umožní lokálním tanečním scénám z Prahy, Drážďan a Lipska mezinárodní výměnu. Tanečníci, choreografové, technici a samozřejmě také diváci se setkají se sousedy – o kterých většinou vědí příliš málo. Jak pracují taneční soubory v českém hlavním městě, jak spolu komunikují choreografové v Lipsku, co dělá TanzNetzDresden – a co z toho všeho nakonec uspěje u publika?

      21.04.2017 - 05.06.2017


      Společná umělecká výstava v rámci Česko-německého kulturního jara 2017      V rámci společné výstavy německých a českých umělců by mělo dojít k navázání nových kontaktů mezi umělci a ke zprostředkování umění a kultury obou zemí široké veřejnosti. Při slavnostním zahájení vystoupí mládežnická taneční skupina z německé obce Pfinztal společně s českým orchestrem. Vernisáž umožní i návštěvníkům navázání nových kontaktů a přiblíží jim kulturu partnerské země.

      22.04.2017 - 29.04.2017


      Znáte partnerská města Českých Budějovic?      Poznávací soutěž pro občany Českých Budějovic. Co všechno vědí o svém partnerském městě, duryňském Suhlu? Připraveno v rámci Mezinárodního dne památek (MDP) v Českých Budějovicích Pořádá město České Budějovice a Suhl.

      22.04.2017


      Fotbalové jaro


      Fotbalová a jazyková výměna


      V projektu Fotbalové jaro nepůjde jen o poměřování ve sportu. Hlavní důraz je kladen na porozumění mezi národy. Proto bude při turnajích uspořádán také jazykový a mezikulturní rámcový program, organizovaný Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Koordinační centrum Tandem, které bude turnaje doprovázet, připravilo pro účastníky a diváky hravé česko-německé jazykové animace. Jako zvláštní formáty se mimo jiné chystají animace tribun, ale také krátké večerní programy s týmy v jejich ubytovacích zařízeních.

      22.04.2017


      Fotbalové jaro


      Fotbalová a jazyková výměna


      V projektu Fotbalové jaro nepůjde jen o poměřování ve sportu. Hlavní důraz je kladen na porozumění mezi národy. Proto bude při turnajích uspořádán také jazykový a mezikulturní rámcový program, organizovaný Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Koordinační centrum Tandem, které bude turnaje doprovázet, připravilo pro účastníky a diváky hravé česko-německé jazykové animace. Jako zvláštní formáty se mimo jiné chystají animace tribun, ale také krátké večerní programy s týmy v jejich ubytovacích zařízeních.

      23.04.2017

      14:00-18:00
      Festival pro náměstí


      Plánovací workshop o budoucnosti vol. I


      Náměstí Dr. E. Beneše se nachází v tristním stavu. Pojďme společně během plánovacího a diskuzního setkání hledat možná řešení. Dílna bude vedena Ilonou Vybíralovou, Markem Sivákem a Adamem Wlazelem. Akce je pořádána ve spolupráci s primátorem města Ostravy Tomášem Macurou a určena pro odbornou veřejnost.

      23.04.2017 - 30.04.2017


      Hledání identity česko-německé mládeže


      Česko-německé setkání u pramene Labe


      Společné setkání české a německé mládeže se odehraje u pramene Labe jako symbolického místa pro oba národy. Cílem setkání je podnítit české žáky k rozvoji komunikace, navázat přátelství s německými sousedy a spolupracovat na projektu „Hledání vlastní identity v kontextu migrace a integrace“, jehož výsledky se představí v olomoucké Vědecké knihovně. Pořádá Obchodní akademie Olomouc a Staatliche Wirtschaftsschule Nördlingen.

      23.04.2017


      Fotbalové jaro


      Fotbalová a jazyková výměna


      V projektu Fotbalové jaro nepůjde jen o poměřování ve sportu. Hlavní důraz je kladen na porozumění mezi národy. Proto bude při turnajích uspořádán také jazykový a mezikulturní rámcový program, organizovaný Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Koordinační centrum Tandem, které bude turnaje doprovázet, připravilo pro účastníky a diváky hravé česko-německé jazykové animace. Jako zvláštní formáty se mimo jiné chystají animace tribun, ale také krátké večerní programy s týmy v jejich ubytovacích zařízeních.

      23.04.2017


      Fotbalové jaro


      Fotbalová a jazyková výměna


      V projektu Fotbalové jaro nepůjde jen o poměřování ve sportu. Hlavní důraz je kladen na porozumění mezi národy. Proto bude při turnajích uspořádán také jazykový a mezikulturní rámcový program, organizovaný Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Koordinační centrum Tandem, které bude turnaje doprovázet, připravilo pro účastníky a diváky hravé česko-německé jazykové animace. Jako zvláštní formáty se mimo jiné chystají animace tribun, ale také krátké večerní programy s týmy v jejich ubytovacích zařízeních.

      23.04.2017

      20:00
      Jarní dialogy Lípy Musicy


      Großschönau


      Purgatio KCHUN: Martin Prokeš – tenor, Marek Šulc – baryton Gerd Krumbiegel (Německo) – recitace Mgr. ak. mal. Atila Vörös, Rudolf Živec – videoart Inspirace Dantovou Božskou komedií ve zpěvech, mluveném slovu i video artu

      24.04.2017

      17:00
      Kulturpunkt


      Proti zdi


      režie: Fatih Akin, 2004, Německo / Turecko, 121 min. Film Fatiha Akina, který má osobní zkušenost potomka tureckých rodičů, vyrůstajícího v Německu, rozvíjí trpký milostný příběh turecké dívky Sibel. Její rodina se řídí těmi nejortodoxnějšími představami o postavení ženy ve společnosti, ale ona zoufale touží po volnosti, kterou Evropanky považují za samozřejmost. Jenže vymknout se z rodinných pout není tak snadné, jak si dívka představuje, protože nikdo se nedokáže zcela vytrhnout z kořenů, z nichž vyrostl.

      24.04.2017

      19:30
      Kulturpunkt


      Životy těch druhých


      režie: Florian Henckel von Donnersmarck, 2006, Německo, 137 min. Rok 1984. Do pádu režimu ve Východním Německu zbývá necelých šest let. Vládnoucí Jednotná socialistická strana upevňuje svou pozici pomocí nemilosrdného systému monitorování a manipulace, k čemuž využívá tajnou policii Stasi. Věrný stoupenec režimu, kapitán Gerd shromažďuje kompromitující důkazy proti známému divadelnímu dramatikovi a jeho atraktivní přítelkyni. Jakmile se však do světa divadelních hvězd ponoří, začne být jejich životy fascinován a uvědomí si omezenost své vlastní existence.

      24.04.2017 - 03.05.2017


      Literární jaro Zlín 2017      Již 8. ročník navazuje na tradici literárně zaměřených festivalů Literární květen a L!TERRA, které se ve Zlíně konají již několik let a jsou přínosem pro čtenářskou veřejnost. Jednotlivé přednášky a besedy budou věnovány mimo jiné také německé literatuře a významu redakční a nakladatelské práce. Pozvání na festival přijali: Jáchym Topol, Miloš Urban, Lukáš Hejlík, Klára Smolíková a další hosté. Hlavním organizátorem festivalu je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace a odborným garantem projektu je spisovatel Antonín Bajaja.

      24.04.2017

      - 03.05.2017

      25.04.2017

      18:00
      Kulturpunkt


      Německý horor: Alptraum vs Schatten I.


      Díl první: Po stopách Upíra Nosferatu. Přednáška o vzniku klíčového díla moderního hororu Upír Nosferatu (1922), který natočili němečtí tvůrci v raném Československu. Film, který je obvykle uváděn jako volná adaptace románu Brama Stokera, byl ve skutečnosti ovlivněn tajnými magickými řády a za komunismu se o něm nesmělo publikovat. Součástí přednášky Martina Jirouška bude i projekce dokumentárního materiálu a ukázek z jiných klíčových německých hororů. Předpokládaná délka 90 minut.

      25.04.2017 - 30.04.2017

      11:30
      AFO


      Academia Film Olomouc | Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů


      Mezinárodní festival populárně vědeckých filmů se podle počtu akreditovaných diváků řadí mezi největší kinematografické přehlídky v České republice. Odehrává se v jádru moravské metropole, která je historicky ceněným klenotem i energickým studentským prostředím. V letošním ročníku se AFO zaměří mj. na vědecko-dokumentární filmy a veřejné debaty s německou tématikou. Pořádá Univerzita Palackého v Olomouci.

      25.04.2017

      18:00
      Německý film v knihovně


      Velký sen


      režie: Sebastian Grobler, Německo 2011, 109 min., německy s českými titulky; V roce 1874 je mladý učitel Konrad Koch přijat jako učitel angličtiny na výhradně německou školu pro chlapce, aby vnesl do zatuchlé instituce nový vítr. A on se rozhodne přivést své žáky k podivnému britskému sportu – fotbalu.

      25.04.2017

      18:00
      Jan Václav Stamic v Čechách      V roce 2017 slaví významné dvojité jubileum hudební skladatel Jan Václav Stamic (1717–1757). Jedná se o zakladatele a významného představitele Mannheimské školy, jež položila základy hudebního klasicismu a kterou obdivoval i Wolfgang Amadeus Mozart. Osobnost a dílo Jana Václava Stamice připomíná turné orchestru Das Kurpfälzische Kammerorchester, který na slavnou tradici navazuje. Pořádá Občanské sdružení Mahler 2000 – Společnost Gustava Mahlera, z.s. ve spolupráci s Kurpfälzisches Kammerorcherster.

      26.04.2017

      10:30
      Jan Václav Stamic v Čechách      V roce 2017 slaví významné dvojité jubileum hudební skladatel Jan Václav Stamic (1717–1757). Jedná se o zakladatele a významného představitele Mannheimské školy, jež položila základy hudebního klasicismu a kterou obdivoval i Wolfgang Amadeus Mozart. Osobnost a dílo Jana Václava Stamice připomíná turné orchestru Das Kurpfälzische Kammerorchester, který na slavnou tradici navazuje. Pořádá Občanské sdružení Mahler 2000 – Společnost Gustava Mahlera, z.s. ve spolupráci s Kurpfälzisches Kammerorcherster.

      26.04.2017

      18:00
      Jan Václav Stamic v Čechách      V roce 2017 slaví významné dvojité jubileum hudební skladatel Jan Václav Stamic (1717–1757). Jedná se o zakladatele a významného představitele Mannheimské školy, jež položila základy hudebního klasicismu a kterou obdivoval i Wolfgang Amadeus Mozart. Osobnost a dílo Jana Václava Stamice připomíná turné orchestru Das Kurpfälzische Kammerorchester, který na slavnou tradici navazuje. Pořádá Občanské sdružení Mahler 2000 – Společnost Gustava Mahlera, z.s. ve spolupráci s Kurpfälzisches Kammerorcherster.

      26.04.2017 - 08.09.2017


      Gerhard Richter      Vrcholem Kulturního jara je jistě retrospektivní výstava více než 50 děl výjimečného německého umělce Gerharda Richtera. Jeho výstava v Národní galerii je první svého druhu ve střední a východní Evropě a v celistvosti ukazuje šíři Richterovy umělecké praxe – od raných fotorealistických děl až po velkoformátové abstrakce. Otevírací doba: 10–18 hodin mimo pondělí.

      26.04.2017

      - 08.09.2017

      26.04.2017

      17:00
      Texty pro otrlejši aneb tatínek psychiatr      Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzítní knihovna ZČU v Plzní a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Vás srdečně zvou na výstavu Texty pro otrlejší aneb tatínek pychiatr komiksy a ilustrace inspirované tvorbou dvou výrazných německých autorú Heinricha Hoffmanna (19.stol.) a Joachima Meyerhoffa (21. stol.)

      26.04.2017

      20:00
      Kulturtipp


      Proč posedl amok pana R.?


      "Ve filmu Warum läuft Herr R. Amok? (česky pod názvem Proč posedl amok pana R.?) z roku 1970 zaznamenali Fassbinder a Fengler nemilosrdným způsobem banalitu všedního dne jedné průměrné existence a pronikli do smutných událostí, které předcházely zdánlivě zkratové reakci. Studie outsidera, kterého zničí znepokojivě normální poměry, bude od 26. dubna 2017 k vidění v divadle Meetfactory v Praze. Kdo je pan R.? Pan R. bys mohl být ty, pan R. bych mohl být já. Mohl by to být kdokoli, kdo je stejně průměrný jako on a kdo se cítí polapen svým maloměšťáckým životem. Ve voyeurském spektáklu podle Fassbindera a Fenglera v divadelní adaptaci VerRich sleduje divák pokoření pana R. ženou, kolegy a společností. Protagonistův konec je na dohled. Nejen život ve společnosti, ale také jednotvárnost podmíněná touto společností vyvolává v panu R. neustále rostoucí nenávist vůči okolí. Pan R., prostý, uzavřený muž, se cítí být zahnán do kouta. Jeho život směrodatným způsobem utvářejí dvě věci – udavačství ze strany jeho okolí a vlastní bezmocnost vůči systému. A dělají z něj to, k čemu odkazuje název – šílence, kterého posedl amok. Divadelní hra stejně jako film nechává diváka nahlédnout do skrytých hlubin obyčejného člověka. Představení Proč posedl amok pana R.? startuje 26. dubna 2017 v divadle Meetfactory v Praze. "

      27.04.2017

      14:00
      Festival pro náměstí


      Plánovací workshop o budoucnosti vol. II


      Na nově vzniklém městském mobiliáři proběhne pokračování plánovacího workshopu. Nejširší veřejnost se bude mít možnost vyjádřit k závěrům z odborného workshopu.

      27.04.2017

      18:00
      Jan Václav Stamic v Čechách      V roce 2017 slaví významné dvojité jubileum hudební skladatel Jan Václav Stamic (1717–1757). Jedná se o zakladatele a významného představitele Mannheimské školy, jež položila základy hudebního klasicismu a kterou obdivoval i Wolfgang Amadeus Mozart. Osobnost a dílo Jana Václava Stamice připomíná turné orchestru Das Kurpfälzische Kammerorchester, který na slavnou tradici navazuje. Pořádá Občanské sdružení Mahler 2000 – Společnost Gustava Mahlera, z.s. ve spolupráci s Kurpfälzisches Kammerorcherster.

      27.04.2017 - 29.04.2017


      Dance Transit. Praha. Dresden. Leipzig      Festival Dance transit umožní lokálním tanečním scénám z Prahy, Drážďan a Lipska mezinárodní výměnu. Tanečníci, choreografové, technici a samozřejmě také diváci se setkají se sousedy – o kterých většinou vědí příliš málo. Jak pracují taneční soubory v českém hlavním městě, jak spolu komunikují choreografové v Lipsku, co dělá TanzNetzDresden – a co z toho všeho nakonec uspěje u publika?

      27.04.2017 - 14.05.2017


      SO MACHT MAN FRÜHLING


      Česko-německý kulturní festival


      V rámci Česko-německého kulturního jara 2017 se bude v Brémách konat český festival, jenž si klade za cíl zdokumentovat a prohloubit bohatství a rozmanitost české kultury a česko-německých kulturních vztahů. Festival zároveň nabídne obsáhlý přehled současné české kulturní scény. Tento aspekt bude postaven do souvislosti historicko-politické debaty v kontextu současných česko-německých vztahů. Akce, jež se v rámci festivalu konají, vycházejí částečně z dlouholeté spolupráce partnerů, z části budou naopak vytvářet nové podněty.

      27.04.2017

      19:30
      SO MACHT MAN FRÜHLING


      Schmitke


      Středobodem filmu „Schmitke“ je 57letý německý inženýr, odborník na větrné turbíny, Julius Schmitke (Peter Kurth). Když Schmitke dostane za úkol vypravit se ve společnosti svého mladšího kolegy do nitra českých Krušných hor, začnou se dít podivuhodné věci. Za účasti režiséra Štěpána Altrichtera. Po projekci následuje diskuze s publikem a malá oslava u příležitosti zahájení festivalu. Vstup: 9€ / Snížené vstupné: 5,50€

      27.04.2017

      19:00
      Hudba za doby Rudolfa II.      Věhlasný Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana Válka představí díla komponistů, která vznikla přímo pro dvorní kapelu Rudolfa ll., z autorů je to například Kryštof Harant, Jacobus Gallus, nebo Jan Campanus Vodňanský. Vedoucí souboru Ensemble Phoenix Munich, Joel Frederiksen, podrobně uvede do tématiky již v 19 hodin. Koncert začíná ve 20 hodin. Vstupné: 28€ / 23€ (zlevněné) / 14€ (žáci a studenti)

      28.04.2017

      14:00
      Festival pro náměstí


      Komorní scéna Aréna: čtení z nové hry Tomáše Vůjtka Smíření


      Hra Smíření – ohlasová hra se zpěvy, jak zní její podtitul – navazuje na hry S nadějí, i bez ní a Slyšení, čímž završuje volnou trilogii. Zobrazuje skutečné, úředně zdokumentované excesy z odsunu / vyhnání Němců z poválečného Československa. V režii Ivana Krejčího tak budete moci sledovat celosouborový pokus o smíření s tím, s čímž se smířit snad ani nelze.

      28.04.2017

      19:30
      Jan Václav Stamic v Čechách      V roce 2017 slaví významné dvojité jubileum hudební skladatel Jan Václav Stamic (1717–1757). Jedná se o zakladatele a významného představitele Mannheimské školy, jež položila základy hudebního klasicismu a kterou obdivoval i Wolfgang Amadeus Mozart. Osobnost a dílo Jana Václava Stamice připomíná turné orchestru Das Kurpfälzische Kammerorchester, který na slavnou tradici navazuje. Pořádá Občanské sdružení Mahler 2000 – Společnost Gustava Mahlera, z.s. ve spolupráci s Kurpfälzisches Kammerorcherster.

      28.04.2017

      20:30
      SO MACHT MAN FRÜHLING


      Menandros &Thaïs


      Menandros se žení s Thaïs – avšak nevěsta je během svatební hostiny unesena piráty. Z pátrání po ní se stává novodobý hrdinský epos. Divadlo a film, čeština a němčina, antika a moderna se mísí a splývají v jeden neobvyklý filmový zážitek. Za účasti režiséra Ondřeje Cikána. Po projekci následuje diskuze s publikem. Vstup: 9€ / Snížené vstupné: 5,50€

      29.04.2017

      11:00
      AFO


      Digitální nomádi - Německo se vystěhovává


      Digitální nomádi pracují naprosto nezávisle na místě pobytu, k zajištění životních nákladů jim stačí počítač a připojení k internetu. Jak takový život vypadá a co obnáší, sledoval Thorsten Kölsch ve svých na sebe navazujících dokumentech. Pořádá Univerzita Palackého v Olomouci.

      29.04.2017


      Ztvárni neviditelné      Projekt "Ztvárni neviditelné" chce objevovat Krkonoše jako literární krajinu a zanechat v ní výtvarný otisk literárních děl českých a německých spisovatelů, kteří se sami inspirovali oblastí Krkonoš. Jádrem projektu je česko-německý týden, během nějž mladí lidé z Česka a Německa vytvoří hmotné reprezentace doposud neviditelného. Hotové objekty budou instalovány pod širým nebem v Hořejších Herlíkovicích. Týdnu předcházejí dvě přednášky o českých a německých autorech spojených s tímto regionem. Pořádá občanské sdružení SEM Přátelé Herlíkovic. Hlavním partnerem projektu je Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF e.V.), dalšími pak Českobratrská církev evangelická Vrchlabí, evangelické rekreační středisko Horský domov a Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e.V.

      29.04.2017


      Fotbalové jaro


      Fotbalová a jazyková výměna


      V projektu Fotbalové jaro nepůjde jen o poměřování ve sportu. Hlavní důraz je kladen na porozumění mezi národy. Proto bude při turnajích uspořádán také jazykový a mezikulturní rámcový program, organizovaný Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Koordinační centrum Tandem, které bude turnaje doprovázet, připravilo pro účastníky a diváky hravé česko-německé jazykové animace. Jako zvláštní formáty se mimo jiné chystají animace tribun, ale také krátké večerní programy s týmy v jejich ubytovacích zařízeních.

      29.04.2017

      11:30
      SO MACHT MAN FRÜHLING


      Ondřej Cikán: Der Reisende


      "Režisér a autor Ondřej Cikán (Menandros & Thaïs) čte ze své nejnovější knihy, postapokalyptického románu o lásce a strachu, „Der Reisende – Band 1: Du bist die Finsternis“ („Cestující – Svazek 1: Ty jsi temnota“). Vstup: 5€"

      29.04.2017

      19:30
      SO MACHT MAN FRÜHLING


      Markéta Lazarová


      Film režiséra Františka Vláčila je považován za jeden z nejlepších děl československé „Nové vlny“. Příběh dvou znesvářených rodin odehrávající se v reáliích českého středověku je znám pro svou syrovost a vizuální sílu. Vstup: 10€ / Snížené vstupné: 7,50€

      29.04.2017

      16:00
      Dominikáni v Ústí nad Labem - 400 let historie


      Dominikáni v Ústí


      Výstavu plně rozvine doprovodná akce Dominikáni v Ústí, která se bude konat 29. 4. 2017. Od 16:00 jste zváni do ústeckého muzea na besedu s dominikány a na komentovanou prohlídku dominikánské výstavy. Pokud nestihnete dubnový termín komentované prohlídky, můžete přijít 13. 6. 2017 od 17:00.

      30.04.2017

      13:30
      AFO


      Digitální nomádi 2 - Německo se odhlašuje


      Digitální nomádi pracují naprosto nezávisle na místě pobytu, k zajištění životních nákladů jim stačí počítač a připojení k internetu. Jak takový život vypadá a co obnáší, sledoval Thorsten Kölsch ve svých na sebe navazujících dokumentech. Pořádá Univerzita Palackého v Olomouci.

      30.04.2017


      Fotbalové jaro


      Fotbalová a jazyková výměna


      V projektu Fotbalové jaro nepůjde jen o poměřování ve sportu. Hlavní důraz je kladen na porozumění mezi národy. Proto bude při turnajích uspořádán také jazykový a mezikulturní rámcový program, organizovaný Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Koordinační centrum Tandem, které bude turnaje doprovázet, připravilo pro účastníky a diváky hravé česko-německé jazykové animace. Jako zvláštní formáty se mimo jiné chystají animace tribun, ale také krátké večerní programy s týmy v jejich ubytovacích zařízeních.

      30.04.2017

      17:00
      SO MACHT MAN FRÜHLING


      Mladé české umění


      V kontextu expanze digitálního světa se mladí pražští umělci a umělkyně vyrovnávají s otázkou, jak jednotlivce a skupiny lidí ovlivňují jim připisované role. K médiím, v nichž se umělci vyjadřují, patří instalace, film, obrazy, grafika a fotografie. Ve spolupráci s pražskou Galerií Millenium, Českou filmovou akademií a Akademií výtvarných umění v Praze. Vstup volný

      30.04.2017

      20:00
      SO MACHT MAN FRÜHLING


      Girl Power


      „Girl Power“ vypráví příběhy úspěchů mezinárodních sprejerek, jež se prosadily v muži ovládaném světě graffiti. Ve filmu přichází ke slovu samy ženy, s nimiž se divák setkává jak při ilegálním sprejování tak v jejich běžném životě. S účastí dokumentární režisérky Sany. Po projekci následuje diskuze s diváky. Vstup: 9€ / Snížené vstupné: 5,50€

      30.04.2017

      19:30
      Dejvické divadlo v Berlíně


      Theremin


      Příběh člověka, který navždy změnil tvář moderní hudby. Věnováno Robertu Moogovi. Hostování Dejvického divadla v Praze na prestižní německé scéně Deutsches Theater – Kammerspiele v rámci projektu Česko-německého kulturního jara 2017. Následované moderovaným rozhovorem s Petrem Zelenkou, autorem Theremin, který je jedním z nejčastěji uváděných českých dramatiků. Pořádá Dejvické divadlo.

      01.05.2017


      Fotbalové jaro


      Fotbalová a jazyková výměna


      V projektu Fotbalové jaro nepůjde jen o poměřování ve sportu. Hlavní důraz je kladen na porozumění mezi národy. Proto bude při turnajích uspořádán také jazykový a mezikulturní rámcový program, organizovaný Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Koordinační centrum Tandem, které bude turnaje doprovázet, připravilo pro účastníky a diváky hravé česko-německé jazykové animace. Jako zvláštní formáty se mimo jiné chystají animace tribun, ale také krátké večerní programy s týmy v jejich ubytovacích zařízeních.

      01.05.2017

      08:00-13:00
      DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ


      Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát


      V rámci Česko-německého kulturního jara se otevřou brány německých firem v Česku. Pro koho je akce určena? Zejména pro odborné síly zítřka: děti a mládež. Objevte svět německé firmy Siemens, navštivte pobočku ve Frenštátu. Během rodinného dne se budete moci podívat, jak se vyrábí elektromotory v moderním závodě Siemens. Co váš čeká? - Komentovaná prohlídka výroby (8:45, 9:45, 10:45) - Cimbálová muzika Poštár - Vědomostní kvíz o dárkové předměty Siemens - Možnost využít nabídky závodní jídelny - Pro děti soutěžní program o dětský balíček

      01.05.2017

      19:30
      Dejvické divadlo v Berlíně


      Kafka '24


      Hra Karla Františka Tománka inspirovaná posledním rokem života Franze Kafky (červen 1923 až červen 1924), kdy se seznámil s Dorou Diamantovou a žil s ní na předměstí Berlína. Hostování Dejvického divadla v Praze na prestižní německé scéně Deutsches Theater – Kammerspiele v rámci projektu Česko-německého kulturního jara 2017. Pořádá Dejvické divadlo.

      02.05.2017 - 04.05.2017


      Svědkové lidskosti      Putovní výstava představí odpůrce nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů, kteří se postavili nacistickému režimu a padli mu za oběť. Cílem výstavy je jejich památku připomenout a dát impuls k dalšímu bádání v tomto dosud nepříliš zpracovanému historickému tématu. Součástí programu jsou i další doprovodné akce jako přednášky a diskuze. Pořádá Sdružení Ackermann-Gemeinde a Institutum Bohemicum ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a Palackého univerzitou v Olomouci.

      02.05.2017

      - 04.05.2017

      02.05.2017

      18:00
      Německý film v knihovně


      Kebab Connection


      režie: Fatih Akin, Německo 2004, 95 min., německy s českými titulky Interkulturní komedie z prostředí hamburské imigrantské čtvrti: Mladý německý Turek Ibo sní o natáčení akčních filmů o kung-fu. Zatím se však musí spokojit s reklamními spoty na restauraci svého strýce. A vyrovnat se s tím, že z něj brzy bude otec.

      02.05.2017 - 14.05.2017


      Česko-německé kulturní jaro 2017 v Kolíně      Město Kolín před více jak 50 lety navázalo partnerství s německým městem Kamenz. Partnerství původně vzniklo jako spolupráce dvou dechových orchestrů, ale postupem času toto partnerství přerostlo v oficiální vztah dvou evropských měst. Do projektu Kulturního jara v Kolíně je zapojeno hned několik institucí. Během 14 dní bude Kino 99 Kolín uvádět filmy německé produkce. Městská knihovna Kolín pozve na výstavu německé literatury jak pro dospělé, tak pro děti. Zajímavá bude přednáška v synagoze týkající se dějin židovské komunity a proměny role němčiny jako jejího komunikačního jazyka. Kolínská filharmonie představí díla známých skladatelů. Vyvrcholením programu bude koncert a představení publikace „Rovinám rodným náleží písně mé“ (Výbor z tvorby polabských židovských básníků). Jedná se o překlad básní z německého originálu. Akce se uskuteční v synagoze. K projektu se ochotně zapojili i místní restauratéři, v tomto termínu nebudou pravidelně v jejich menu chybět německé speciality. Pořádá město Kolín.

      02.05.2017 - 30.05.2017


      Překonávání hranic aneb Toulky po "ještě bližším východě"      Výstava fotografií o překonávání hranic a vzniku nového sousedství plného důvěry. Tvůrci výstava Herbert Pöhnl a Edmund Stern zachycují na svých snímcích osoby, které žijí nebo žily na hranicích a s hranicemi a které je překonaly, či dokonce úmyslně posunuly. Pořádá Goethe centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci se Statutárním městem České Budějovice.

      03.05.2017


      Já a můj film na návštěvě      Projekt propojuje české a německé příhraničí projekcemi filmů s tématikou vycházející ze společné historické kulturní zkušenosti. Projekce filmů „Kočár do Vídně“, „Das Bad auf der Tenne“ a „Trabantem napříč Afrikou“ se konají na obou stranách hranice, v libereckém kině Varšava a v německém Mittelherwigsdorfu nedaleko Zittau. Promítání se zúčastní význační hosté a filmoví tvůrci – Iva Janžurová, Ervin Scholz, Dan Přibáň a Dana Zlatohlávková. Pořádá kino Varšava v Liberci a Kulturfabrik Meda v Mittelherwigsdorfu.

      03.05.2017


      Já a můj film na návštěvě      Projekt propojuje české a německé příhraničí projekcemi filmů s tématikou vycházející ze společné historické kulturní zkušenosti. Projekce filmů „Kočár do Vídně“, „Das Bad auf der Tenne“ a „Trabantem napříč Afrikou“ se konají na obou stranách hranice, v libereckém kině Varšava a v německém Mittelherwigsdorfu nedaleko Zittau. Promítání se zúčastní význační hosté a filmoví tvůrci – Iva Janžurová, Ervin Scholz, Dan Přibáň a Dana Zlatohlávková. Pořádá kino Varšava v Liberci a Kulturfabrik Meda v Mittelherwigsdorfu.

      03.05.2017

      19:00
      Česko-německé kulturní jaro 2017 v Kolíně


      Koncert Kolínské filharmonie


      diriguje Alena Jelínková Program: Ludwig van Beethoven – předehra Coriolan Felix Mendelssohn-Bartholdy – Houslový koncert e-moll (sólo na housle hraje Ondřej Petera) Franz Schubert – Symfonie č. 5

      04.05.2017

      19:00 – 22:00
      Rozděleni pohořím / Spojeni minulými životy


      Vernisáž – Jan C. Löbl: In the grandpa´s coat


      Jan C. Löbl se snaží oživit tradice a vnímat středoevropský prostor v intencích odpovědnosti vůči ojedinělému kulturnímu odkazu, z něhož před druhou světovou válkou utvářel svůj charakter i severočeský region. V projektu na pomezí výtvarného umění a designu zpracovává téma krušnohorské textilní výroby sudetské provenience. Na jejím základě vytváří desény, kolekce i instalace. Jan C. Löbl je výtvarným umělcem, designérem oděvů a divadelních kostýmů. Spolupracuje s Činoherním studiem v Ústí nad Labem, Divadlem v Celetné v Praze, Divadlem Petra Bezruče v Ostravě, Divadlem ABC v Praze nebo Divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni.

      04.05.2017 - 11.05.2017


      Česko-německé kulturní jaro 2017 v Kolíně


      Filmové projekce


      Kino 99 uvede filmy německé produkce. Vybrané filmy budou promítány z 35mm celuloidového pásu za použití projekční techniky z dřívějších dob, která byla pro tuto akci uvedena do provozu. Zážitek z promítání 35 mm filmového pásu na plátno je totiž nesrovnatelný se současným promítáním.

      04.05.2017

      19:30
      Česko-německé kulturní jaro 2017 v Kolíně


      Lola běží o život


      režie: Tom Tykwer, 1998, Německo, 81 min. Berlín. Současnost. Letní den, v němž minuty rozhodují o lásce, životě a smrti. Lole a Mannimu je něco přes dvacet a jsou milenci. Manni pracuje jako kurýr pro pochybného překupníka, poslední akce však nedopadne podle plánu. Zoufalý Manni volá Lole. Co si počít? Lola má dvacet minut na to, aby zachránila Manniho život. Lola běží ne jako, ale o život. Promítání z celuloidového filmového pásu šíře 35 mm.

      05.05.2017 - 11.06.2017


      Rozděleni pohořím / Spojeni minulými životy


      Jan C. Löbl: In the grandpa´s coat


      Jan C. Löbl se snaží oživit tradice a vnímat středoevropský prostor v intencích odpovědnosti vůči ojedinělému kulturnímu odkazu, z něhož před druhou světovou válkou utvářel svůj charakter i severočeský region. V projektu na pomezí výtvarného umění a designu zpracovává téma krušnohorské textilní výroby sudetské provenience. Na jejím základě vytváří desény, kolekce i instalace. Jan C. Löbl je výtvarným umělcem, designérem oděvů a divadelních kostýmů. Spolupracuje s Činoherním studiem v Ústí nad Labem, Divadlem v Celetné v Praze, Divadlem Petra Bezruče v Ostravě, Divadlem ABC v Praze nebo Divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni.

      05.05.2017

      19:30
      Česko-německé kulturní jaro 2017 v Kolíně


      Vnitřní bezpečnost


      režie: Christian Petzold, 2001, Německo, 106 min. Mladičká Jeanne se s rodiči stěhuje z místa na místo, ale k žádnému nemůže přirůst. Hovoří několika jazyky, ale smí jen mlčet. Jeanne a její rodina jsou totiž už roky pronásledováni. Jakmile si Jeanne najde úzkou cestičku z naprosté izolace, nastávají problémy. Promítání z celuloidového filmového pásu šíře 35 mm.

      05.05.2017

      19:00
      SO MACHT MAN FRÜHLING


      Literární večeře s Jaroslavem Rudišem a Martinem Behnke


      Během večeře o třech chodech předčítají oba autoři ze svého společného scénáře „Taxi nach Stockholm“ („Taxík do Stockholmu“), roadmovie o českém taxikáři, který zabloudil do Brém. K účasti je nutno se přihlásit na: info@kulturhof-peterswerder.de Vstup: 35€ / Snížené vstupné: 20€  

      06.05.2017

      19:30
      Česko-německé kulturní jaro 2017 v Kolíně


      Good bye, Lenin!


      režie: Wolfgang Becker, 2003, Německo, 121 min. Originálním a velmi humorným způsobem se k nedávné historii bývalého Východního Německa vrátil režisér Wolfgang Becker. Příběh začíná v roce 1989, kdy nadšeně socialistická paní Kernerová upadne do kómatu, když uvidí v televizi svého syna, jak se účastní protistátní demonstrace. V kómatu zaspí pád berlínské zdi, sjednocení Německa i konečné vítězství kapitalismu. Aby nedošlo k šoku, začne se v panelákovém bytě rozehrávat velkolepá mystifikace. Promítání z celuloidového filmového pásu šíře 35 mm.

      06.05.2017

      15:00-18:00
      SO MACHT MAN FRÜHLING


      České pohádkové odpoledne pro velké a malé


      Kdo by neznal české pohádky? Ať už jako filmy, divadelní představení, seriály nebo knihy? Na jedno odpoledne se ponoříme do tohoto fantastického světa. Program zahájí Martin Leßman a Emil Rothermel jako „Spejbl & Hurvínek reloaded“, následovat budou krátké filmy a příběhy. Sraz: Noon / Foyer Kleines Haus Vstup volný

      07.05.2017 - 21.07.2017


      Mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera 2017      Třetí ročník Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera je přehlídkou špičkových českých i zahraničních interpretů. Festival nese jméno významného barokního skladatele, rodáka z Krásna, který byl svými současníky J. S. Bachem i G. F. Händlem velice uznáván, přesto dnes stojí zcela neprávem v jejich stínu. Festival se zásadním způsobem zasazuje o renesanci Fischerovy tvorby, stejně jako díla dalších zapomenutých barokních mistrů. Pořádá Michaela Káčerková a Eva Leonie Kühhass.

      07.05.2017

      19:30
      Česko-německé kulturní jaro 2017 v Kolíně


      Proti zdi


      režie: Fatih Akin, 2004, Německo / Turecko, 121 min. Film Fatiha Akina, který má osobní zkušenost potomka tureckých rodičů, vyrůstajícího v Německu, rozvíjí trpký milostný příběh turecké dívky Sibel. Její rodina se řídí těmi nejortodoxnějšími představami o postavení ženy ve společnosti, ale ona zoufale touží po volnosti, kterou Evropanky považují za samozřejmost. Jenže vymknout se z rodinných pout není tak snadné, jak si dívka představuje, protože nikdo se nedokáže zcela vytrhnout z kořenů, z nichž vyrostl. Promítání z celuloidového filmového pásu šíře 35 mm.

      07.05.2017

      19:00
      SO MACHT MAN FRÜHLING


      Martin Konvička


      Martin Konvička, nonkonformní pianista a skladatel, patří k nadějné generaci mladých odvážných jazzových hudebníků. Jeho hudbu bude nyní poprvé možno slyšet i v Brémách. Vstup: 3€

      08.05.2017 - 14.05.2017


      Myslet město jinak      Prezentace se zaměří na architektonické řešení otázek urbanismu a městského života na míru šitým přístupem v měřítku 1:1. Jedním z diskutovaných témat bude zapojování komunit do participativních procesů od prvních fází příprav. Součástí projektu jsou veřejné diskuze, workshopy a finální dílo ve fyzickém prostoru. V Ústí nad Labem dojde k úpravě prostoru mezi dvěma panelovými domy v blízkosti centra města na dětské hřiště. Bezprizorní plácek a jeho okolí bude pokusnou dílnou jak svépomocně pečovat o svoje nejbližší urbánní prostředí. Pořádá MAK! s Joanne Pouzenc a Alexandrem Römerem.

      08.05.2017

      - 14.05.2017

      08.05.2017

      19:30
      Česko-německé kulturní jaro 2017 v Kolíně


      Životy těch druhých


      režie: Florian Henckel von Donnersmarck, 2006, Německo, 137 min. Rok 1984. Do pádu režimu ve Východním Německu zbývá necelých šest let. Vládnoucí Jednotná socialistická strana upevňuje svou pozici pomocí nemilosrdného systému monitorování a manipulace, k čemuž využívá tajnou policii Stasi. Věrný stoupenec režimu, kapitán Gerd shromažďuje kompromitující důkazy proti známému divadelnímu dramatikovi a jeho atraktivní přítelkyni. Jakmile se však do světa divadelních hvězd ponoří, začne být jejich životy fascinován a uvědomí si omezenost své vlastní existence. Promítání z celuloidového filmového pásu šíře 35 mm.

      08.05.2017 - 12.05.2017

      12:00-18:00
      Myslet město jinak


      Komunitní výrobní workshop - dětské hřiště


      Přijďte se přidat k tvorbě svého nového dětského hřiště v proluce mezi paneláky na Pěší zóně Masarykova! Denně od 12-18 hodin. Hlavním stavebním materiálem bude dřevo, workshop povedou architekti Adam Wlazel a Kateřina Vídenová ze studia MAK!

      09.05.2017

      18:00
      Německý film v knihovně


      Létající třída


      Režie: Tomy Wigand, Německo 2003, 110 min., německy s českými titulky Problémový Jonathan byl ve svých dvanácti letech vyhozen už z osmi internátů. Devátým z nich je internát v Lipsku, při sboru v kostele sv. Tomáše (Thomanerchor). Tam najde nejenom nové kamarády, ale i rukopis hry „Létající třída“. Když ji parta kamarádů začne zkoušet na vánoční představení, netuší ani, že tím otevírají staré rány, ani jak bouřlivý řetěz událostí tím vyvolají. Nová filmová adaptace knihy Ericha Kästnera, která v roce 2003 získala Německou filmovou cenu za nejlepší film pro děti.

      09.05.2017

      19:30
      HaDivadlo


      Směšná temnota


      09.05.2017 - 14.05.2017


      14. Filmový festival Nisa: Deutsches Fenster & České panorama      Filmový festival Nisa je multižánrový trojnárodní festival, jehož charakter určují přeshraniční (filmové) akce na dvaceti místech v česko-německo-polském trojmezí. V roce 2017 zaměřuje festival svou pozornost speciálně na kulturní výměnu mezi Německem a Českem. Připravuje se výrazná prezentace německých filmů a kultury v rámci programové řady DEUTSCHES FENSTER /Německé okno/ na českém území a uvedení adekvátní programové řady ČESKÉ PANORAMA na území německém.

      09.05.2017 - 14.05.2017


      14. Filmový festival Nisa: Deutsches Fenster & České panorama      5 filmových představení s rozhovory

      09.05.2017


      Česko-německé kulturní jaro 2017 v Kolíně


      SAKRA KLUKU


      režie: Jan Ole Gerster, 2012, Německo 2012, 85 min. Niko se vymlouvá z dalšího setkání s pohlednou dívkou, jako by o něj vůbec neměl zájem. Do toho přijde o řidičák, nemá ani na kafe a zůstatek na bankovním účtu neslibuje o moc víc. Možná že Niko právě zažívá svůj „den blbec“, pravděpodobnější ale je, že právě takto vypadá jeho každodenní realita. Přestože se snímek odehrává v současném Berlíně, styl filmu i vybraná hudba stojí v opozici proti živelnosti moderního velkoměsta a navádějí pozornost publika na introvertního hrdinu, který chodí ulicemi, aniž by zvedl oči od chodníku.

      09.05.2017

      16:00
      Myslet město jinak


      Zadání studentského workshopu


      Studenti z českých architektonických škol budou během týdne pracovat v prostorách Hraničáře na návrzích úprav Pěší zóny Masarykova, aby je mohli v neděli veřejnosti představit. Bude se konat v MediaLabu v Hraničáři (Prokopa Diviše 7), po prezentacích místostarosty Karla Kariky a architektů ze studia MAK! bude následovat procházka do proluky. Akce je i pro zájemce ze široké veřejnosti.

      10.05.2017


      Den s Němčinou


      DEN S NĚMČINOU


      Německý jazyk pro všechny smysly – to nabízí Den s němčinou v rámci jazykové kampaně šprechtíme. Po celý den pořádáme hry, koncerty, workshopy a přednášky o německém jazyce pro žáky, učitele němčiny a studenty. V Českých Budějovicích se mohou návštěvníci těšit na hru Autobahn, koncert s následujícím workshopem německého hudebníka Uwe Kaa a přednášku paní Dr. phil. Melanie Brinkschulte k tématu „Profesionální psaní v profesi“.

      10.05.2017

      13:30
      Den s Němčinou


      UWE KAA & Band


      Hip hop nebo reggae, zpěvák, textař a písničkář, nebo od každého trochu? Již 20 let se německý hudebník Uwe Kaa zabývá hudbou a pokaždé dokáže znovu nadchnout inteligentními texty a dobrou hudbou, která potěší vaši hlavu, duši i tělo. V květnu vystoupí v českých školách. Žáci se mohou těšit na hudební workshop v němčině a následující koncert s Uwem Kaa a jeho doprovodem ve škole.

      10.05.2017

      18:00
      Rozsvítit maják


      vernisáž výstavy Herbert Ristl – TICHO


      "Žijeme ve světě zdánlivě neomezených možností. Naše prostředí je hlasité a hektické, počítač dělá náš život mnohem rychlejší a svévolný, auto a letadlo nás dopraví na jakékoliv místo na Zemi za několik hodin nebo dní. Zastavit se tady, daleko od shonu, objevit ticho a kouzlo země a objevovat krásy v bezprostřední blízkosti a fotografovat. Cítit ticho v krajině nebo v zaměřit se na objekt nebo osoby a zachytit to na fotografii."

      10.05.2017


      Česko-německé kulturní jaro 2017 v Kolíně


      FAKJŮ PANE UČITELI


      režie: Bora Dagtekin, 2014, Německo, 112 min. Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo totiž postavil školní tělocvičnu přímo nad místem, kam ukryl ukradené peníze. A tak, aby se dostal ke své kořisti, musí se vydávat za suplujícího učitele na Göhteho gymnáziu, čímž vznikne už tak sužovanému vzdělávacímu systému další problém, protože od toho okamžiku zaměstnává nejbláznivějšího učitele všech dob. V noci se Zeki snaží tajně prokopat ke své uloupené kořisti a během dne používá sice drastické, ale účinné metody, aby zkrotil neukázněné teenagery.

       10.05.2017

       18:00
       Myslet město jinak


       Hledání identity


       Beseda o nově vznikajícím územním plánu s ústeckými architekty a urbanisty ze skupiny Sniper.

       11.05.2017


       Zahájení


       Ústí nad Labem


       Česko-německé kulturní jaro probudí po dlouhé zimě Ústí nad Labem jarním polibkem. Uprostřed města vznikne za spoluúčasti tamějších obyvatel nové místo určené všem generacím. Hned několik festivalů a pořadů zve na filmy, přednášky, výstavy, koncerty a workshopy – týkající se například zkrášlování starých pomníků. Určitě tam najdete i něco pro sebe. Součástí zahájení je multimediální představení divadla Tineola NĚKAM jinam – performance kreslená na iPadu Pro přímo na scéně, doprovázená živou hudbou Zabelov Group. Inspirací je drsná cesta českých a moravských emigrantů do Rixdorfu.

       11.05.2017


       NĚKAM JINAM. ČESKÝ RIXDORF       Volnou inspirací pro tuto hru se stala historická situace kolem roku 1737 a drsná cesta exulantů z Moravy a Čech do Berlína - Rixdorfu. Ústředním motivem se stává touha svobodně žít, pracovat a něčemu věřit. Bylo to období konce feudalismu a přechodu k novým sociálním pořádkům. Tento základní vzorec se opakuje v dějinách Evropy a celého světa a vrací se i dnes. O tom beze slov vypráví představení Divadla Tineola. Originální hudba Zabelov Group živě doprovází abstraktní obrazy, které Michaela Bartoňová před zraky diváků překresluje na iPadu, maže je a znovu tvoří. Znovu a znovu, tak jak budujeme, tak jak přichází destrukce, tak jak znovu tvořivě obnovujeme zničené objekty na scéně života nebo národa. Pořádá Divadlo Tineola

       11.05.2017

       20:00-0:00
       14. Filmový festival Nisa: Deutsches Fenster & České panorama


       Koncert „Mario Bihary & Bachtale Apsa“


       Mário Bihári skládá, aranžuje a obratně kombinuje tradiční romskou hudbu s popem, jazzem, folkem a elektronickou muzikou, čímž vlastně skládá hudební puzzle, kterým své publikum pravidelně přivádí do varu. Ne vždy však byla hudba hlavní náplní jeho života – teprve když začal ztrácet zrak, naplno svého talentu využil. Studoval mimo jiné na pražské Konzervatoři Jana Deyla. Ve folkové skupině Koa potom řadu let hrál s oceňovanou zpěvačkou Zuzanou Navarovou, která v roce 2004 podlehla rakovině. Bihári později rozjel svou vlastní kariéru s kapelou BACHTALE APSA ("Slzy štěstí"), která je považována za nejlepší českou romskou kapelu. Housle, basa a kytara vytvářejí hudební pozadí k Biháriho virtuózní hře na akordeon a klavír. Na místě: 10 € | zvýhodněné: 8 €

       11.05.2017


       Česko-německé kulturní jaro 2017 v Kolíně


       Stát vs. Fritz Bauer


       režie: Lars Kraume, 2016, Německo, 105 min. Německo, 1957. Vrchní prokurátor Fritz Bauer získá informace o místě pobytu Adolfa Eichmanna, hlavního „architekta holocaustu". Německo ale prožívá hospodářský boom, válka jako by byla zapomenuta a v klíčových funkcích stále sedí množství osob úzce spojených s nacistickým režimem.

       11.05.2017

       20:00
       SO MACHT MAN FRÜHLING


       Skugga Baldur


       Východiskem mezinárodního projektu, jež vznikl mezi Prahou a Reykjavíkem, je román islandského spisovatele Sjóna „Skugga Baldur“. Stejnojmennému melodramatu v režii Kamily Polívkové se daří spojovat dvě rozdílné kulturní tradice: středoevropské divadlo a islandské povídky a mýty. Vstup: 15€ / Snížené vstupné: 9,50€

       11.05.2017 - 25.05.2017


       Reformace ve střední a vychodní Evropě – České země       U příležitosti 500. výročí reformace připravilo Německé kulturní fórum pro východní Evropu (Deutsches Kulturforum östliches Europa) putovní výstavu k dějinám protestantismu ve východní a střední Evropě. Českým zemím je věnováno deset výstavních panelů s tématy Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Hus a Luther, Čeští bratři, Centra lutheránství, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, 20. století a dnešek. Již sto let před Lutherem byl Jan Hus za svou kritiku katolické církve po kostnickém koncilu v roce 1415 upálen na hranici. Na Jana Husa se odvolávají utrakvisté a čeští bratři, kteří se později zabývali i Lutherem. Jeho učení se rozšířilo zejména v severních a západních Čechách a částečně i na Moravě. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 nastoupila protireformace. Až přijetí tolerančního patentu v roce 1781 ukončilo tajný protestantismus. Po vzniku Československa v roce 1918 byla založena Českobratrská církev evangelická – tato církev se podílela na vzniku výstavy Německého kulturního fóra jako kooperační partner.

       12.05.2017

       20:00
       Metropolis       Němý film expresionistického režiséra Fritze Langa z roku 1926 je jedním z prvních snímků žánru science fiction. Na motivy stejnojmenného románu Thei von Harbou vznikl jeden z nejnákladnějších filmů své doby. Děj filmu se odehrává v roce 2026 ve městě-státě ohromných rozměrů zvaném Metropolis. Zdejší společnost je rozdělena do dvou protikladných skupin, elity žijící na povrchu a dělníků, žijících a nepřetržitě pracujících v podzemí.  Dělníci jsou ovládáni absolutistickým vládcem, který je považuje za pouhou výkonnou mašinerii svých příkazů. Navzdory veškeré technologii a novým a novým vynálezům jsou to právě lidské projevy jako láska, přátelství, násilí, manipulace, revolta a pomsta, které otřesou městem. Metropolis je filmem s nenapodobitelným vizuálním stylem. Futuristická metropole plná robotů sloužila jako nevyčerpatelná studnice nápadů a inspirací pro řadu umělců. Vstupné 120,-/90,.

       12.05.2017

        

       12.05.2017 - 21.05.2017


       Divadelní Flora       Tekutá Evropa je hlavní programovou linií 21. ročníku mezinárodního festivalu DIVADELNÍ FLORA. V rámci respektované přehlídky nabídne na dvou hlavních festivalových scénách sedm titulů české a německé provenience a také besedy s tvůrci a herci berlínského Maxim Gorki Theater, mnichovského Residenztheater či pražského Studia Hrdinů. Leitmotivem inscenací je autorská reflexe událostí, osobních postojů a myšlenek, jež v moderních dějinách formovaly (a formují) tvář současné Evropy. Pořádá DW7, o.p.s., ve spolupráci s Maxim Gorki Theater.

       12.05.2017

       - 21.05.2017

       12.05.2017


       Den s Němčinou


       UWE KAA


       Hip hop nebo reggae, zpěvák, textař a písničkář, nebo od každého trochu? Již 20 let se německý hudebník Uwe Kaa zabývá hudbou a pokaždé dokáže znovu nadchnout inteligentními texty a dobrou hudbou, která potěší vaši hlavu, duši i tělo. V květnu vystoupí v českých školách. Žáci se mohou těšit na hudební workshop v němčině a následující koncert s Uwem Kaa a jeho doprovodem ve škole. Nabídka pro školy v Plzni: Od 2. do 4. května se mohou školy navíc přihlásit k bezplatnému vyzkoušení jazykové animace Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM. Přihláška na www.jazykova-animace.info

       12.05.2017

       20:00-22:00
       14. Filmový festival Nisa: Deutsches Fenster & České panorama


       Čtení s Jaroslavem Rudišem


       Jaroslav Rudiš (44) je spisovatel, dramatik, scenárista, a hudebník. Jeho díla byla čtenáři a kritiky přijata s nadšením a byla částečně i zfilmována (mimo jiné grafická novela "Alois Nebel"). Při příležitosti Film festivalu Nisa čte román "Vom Ende des Punks in Helsinki".

       12.05.2017

       20:00
       14. Filmový festival Nisa: Deutsches Fenster & České panorama


       Koncert „Sound8Orchestra“


       SOUND 8 ORCHESTRA je projektem multiinstrumentalisty Matthiase Wydera. Easy listening, low budget lounge musik, retro-futuristické soundtracky k "béčkovým" filmům a psychedelický elektro-sound se slévají a vytvářejí tak směsici zvuků někde mezi Lee Perrym, Add N To X, Sun Ra a hudbou k filmům o Jamesi Bondovi. Wydersovy klávesy za mohutné podpory bubeníka a found-footage filmů promítaných na osmi superprojektorech – nezapomenutelný audiovizuální zážitek. Skupina vydala již dvě alba a dva singly a v současnosti je na tour napříč Evropou. Každý koncert je přitom jedinečný: spojením Wydersových nástrojů, perkusistů a projekcí se rodí stále nové světy zvuků. Na místě: 4 € | 100 Kč

       12.05.2017 - 13.05.2017


       Útulek Fest 2017       16. ročník benefičního open air festivalu na podporu útulků na Ústecku, jehož součástí je ÚSTÍ BEATS Open Air IV. Na dvou scénách vystoupí kromě českých také němečtí hudebníci: drážďanští Die Ukrainiens (balkánská a východoevropská hudba), Carlos De Nicaragua & Familia (reggae/salsa) a písničkář Pierre Dominik Bogaschowsky. Pořádá Útulek fest, z.s. ve spolupráci s Collegiem Bohemicem o.p.s.

       12.05.2017

       - 13.05.2017

       12.05.2017

       10:00
       Andres Veiel, Gesine Schmidt: Kopanec       Tři mladí náckové, jedna bezbranná oběť a 450 lhostejných vesničanů. Dokumentární hra odhaluje okolnosti brutální vraždy teprve šestnáctiletého kluka ve východoněmeckém Potzlowě v létě roku 2002. Sugestivní dílo má na kontě řadu prestižních ocenění. Kopanec zazářil na nejuznávanějším německém divadelním festivalu Theatertreffen der Berliner Festspiele, jeho filmové zpracování získalo ceny Grand prix na Nyon visions du Reel a New Berlin Film Award. Režie: Michal Skočovský Překlad: Michal Kotrouš Dramaturgie: Vladimír Čepek Výprava: Lucie Halgašová Hudba: Ondřej Švandrlík Foto: Marek Štim Hrají: Marta Vítů, Irena Kristeková j.h., Jiří Trnka, Václav Hanzl, Lukáš Černoch, Jan Plouhar 70 minut bez pauzy

       12.05.2017

       19:00
       Andres Veiel, Gesine Schmidt: Kopanec       Tři mladí náckové, jedna bezbranná oběť a 450 lhostejných vesničanů. Dokumentární hra odhaluje okolnosti brutální vraždy teprve šestnáctiletého kluka ve východoněmeckém Potzlowě v létě roku 2002. Sugestivní dílo má na kontě řadu prestižních ocenění. Kopanec zazářil na nejuznávanějším německém divadelním festivalu Theatertreffen der Berliner Festspiele, jeho filmové zpracování získalo ceny Grand prix na Nyon visions du Reel a New Berlin Film Award. Režie: Michal Skočovský Překlad: Michal Kotrouš Dramaturgie: Vladimír Čepek Výprava: Lucie Halgašová Hudba: Ondřej Švandrlík Foto: Marek Štim Hrají: Marta Vítů, Irena Kristeková j.h., Jiří Trnka, Václav Hanzl, Lukáš Černoch, Jan Plouhar 70 minut bez pauzy

       12.05.2017

       17:00
       Česko-německé kulturní jaro 2017 v Kolíně


       Koncert a představení publikace „Rovinám rodným náleží písně mé“


       Koncert – Zemlinského kvarteto (Beethoven, Schubert, Zemlinsky) Představení publikace „Rovinám rodným náleží písně mé…“, výbor z tvorby polabských židovských básníků, za účasti autorky – přednes Martina Longinová, v originále Dr. Vratislav Slezák Banquet Band – hudební produkce v oblasti swingu, jazzu a popu

       12.05.2017

       20:00
       SO MACHT MAN FRÜHLING


       Iva Bittová


       Česká zpěvačka, houslistka, skladatelka a herečka Iva Bittová – dcera romského hudebníka a slovenské učitelky – patří již po desetiletí mezi nejkreativnější české hudebnice. Nyní její hudba zazní poprvé v prostorách brémského Sendesaalu. Vstup: 25€ / Snížené vstupné: 15€

       12.05.2017

       16:30
       Myslet město jinak


       Hravouka


       Přírodozpytecký workshop pro děti z města s myškou a autorkou nádherné knihy Terezou Vostrádovskou. Bude se odehrávat v Dětském oddělení Severočeské vědecké knihovny (W. Churchilla 3), které akci pořádá.

       12.05.2017

       14:00
       Myslet město jinak


       Joanne Pouzenc a Alexander Römer: Konzultace se studenty


       Berlínští architekti Joanne Pouzenc a Alexander Römer budou konzultovat vznikající studentské návrhy na úpravy Pěší zóny Masarykova. Konzultace proběhnou v MediLabu Hraničář.

       12.05.2017

       18:00
       Myslet město jinak


       Joanne Pouzenc a Alexander Römer: Architektura, veřejný prostor a komunitní projekty


       Berlínští architekti Joanne Pouzenc a Alexander Römer představí své projekty a také další současné inspirativní příklady z mezinárodní praxe, týkající se architektonických intervencí ve veřejném prostoru a aktivizace lokálních komunit. Bude se konat v kině Hraničář.

       13.05.2017

       10:30
       Tekutá Evropa


       Olga (Horrory z Hrádečku)


       Anna Saavedra, Divadlo Letí: Nesentimentální „obrazy ze života“ impozantní osobnosti – sebeironické a neokázalé první dámy českého disentu i polistopadové společenské scény. Inscenace roku 2016 v režii Martiny Schlegelové.

       13.05.2017

       16:15
       Tekutá Evropa


       Olga (Horrory z Hrádečku)


       Anna Saavedra, Divadlo Letí; Nesentimentální „obrazy ze života“ impozantní osobnosti – sebeironické a neokázalé první dámy českého disentu i polistopadové společenské scény. Inscenace roku 2016 v režii Martiny Schlegelové.

       13.05.2017

       22:00
       14. Filmový festival Nisa: Deutsches Fenster & České panorama


       Festivalparty - Koncert „Malaka Hostel“


       Vnitřním ohněm a inteligentními aranžemi připomíná hudba této skupiny to, co podřimuje hluboko v každém z nás a chce být vypuštěno na světlo. Kojoti zvou k tanci! Horké kolumbijské rytmy se prolínají se strhujícími rify rock-and-rollu, klezmer nečekaně přechází ve ska. Pestrá směs, pestrý soubor – na jevišti eskaluje. Sound postrádající žánrová klišé. Možné je vše od hutných balkánských beatů až po elektrický hippie-rock. Přidrzlé energické seskupení šesti hudebníků nejrůznějšího původu, které spojuje hudební nadání a horlivost, vás vezme na pestrou jízdu nocí. Následně nám ÄKTSCHN BUDÄH nabídne vlastní směsici – od ruského ska-punku až po django swing. Dlouhá noc, ze které se vám nebude chtít domů. Na místě: 10 € | zvýhodněné: 8 €

       13.05.2017

       20:00
       SO MACHT MAN FRÜHLING


       Dr. Matěj Spurný: Nejsou jako my


       Dr. Matěj Spurný z Univerzity Karlovy v Praze patří k oné mladé generaci českých historiků, jež nevyniká pouze brilantní vědeckou prací, ale i tím, že spoluutváří veřejnou společenskou debatu. Diskutovat se bude o aktuálních otázkách a historických souvislostech. Moderace: Prof. Dr. Martina Winkler / Universität Bremen Ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Vstup volný

       13.05.2017

       20:00
       SO MACHT MAN FRÜHLING


       Nationalstraße


       Divadelní hra „Nationalstraße“ („Národní třída“) režisérky Theresy Welge vznikla na motivy stejnojmenného románu Jaroslava Rudiše. Vandam je údajným hrdinou Sametové revoluce a zároveň poraženým doby porevoluční, nacionalistou dnešní doby. V Rudišově příběhu je líčen obraz jedné země, ale i postoj, který se dnes nebezpečným způsobem šíří celou Evropou. Vstup: 17€ / Snížené vstupné: 9€

       13.05.2017 - 14.05.2017

       10:00-15:00
       Myslet město jinak


       Workshop s Milanem Plešingerem


       Přijďe vyrobit nebo objevit umělecká díla ve veřejném prostoru v okolí Masarykovy ulice! Akce je určena všem, především pak dětem, bude vedena lektorskou formou. Na jednom či dvou modelových příkladech bude demonstrovaná myšlenka, cíle a prostředky, které jsou k dispozici. Další vývoj bude již společným dílem účastníků workshopu. Milan Plešinger je ústecký rodák a filmový architekt a rekvizitář (Šumná města, Česká soda...)

       13.05.2017

       10:00-18:00
       Myslet město jinak


       Výrobní workshop - dětské hřiště


       Přijďte se podílet na dokončování dětského hřiště nebo si vyrobit vlastní vlastní věc! Práce pod vedením architektů Adama Wlazela a Kateřiny Vídenové (MAK!).

       13.05.2017

       21:00
       Myslet město jinak


       Fakjů pane učiteli


       Německá kultovní komedie ze školního prostředí bude promítána na fasádu domu v proluce na Pěší zóně Masarykova.

       14.05.2017

       19:00
       Tekutá Evropa


       The Situation


       Yael Ronen & Ensemble, Maxim Gorki Theater Berlín; Ozvuky blízkovýchodního konfliktu, zasazené do reálií současného Berlína, pobaví vybroušeným slovním vtipem a osloví výjimečnými příběhy autentických protagonistů. Německojazyčná Hra roku 2016 izraelské režisérky Yael Ronen je aktuálně ozdobou prestižních evropských festivalů!

       14.05.2017 - 04.06.2017


       Evropský festival duchovní hudby       Festival je nesoutěžním setkáním souborů a sborů převážně z České republiky a Německa, letos proběhne již 21. ročník. Cílem přehlídky je představit zajímavou hudbu formou koncertních, popř. liturgických vystoupení, oživit tak kulturu ve vybraných místech, přispívat k přeshraniční spolupráci a inspirovat ke kulturní turistice. Festival se nově snaží akcentovat společnou minulost Čechů a Němců, kteří spolu v regionu Šumava – Bavorský les po několik století žili, pracovali a sdíleli stejné kulturní hodnoty.   Pořádá Kolegium pro duchovní hudbu.

       14.05.2017

       - 04.06.2017

       14.05.2017

       15:00
       Odneseno – Domov ve věcech


       Komentovaná prohlídka


       Výstava vypráví příběhy věcí, které si při nuceném odchodu ze svých domů s sebou vzali Němci žijící do 2. světové války ve východní a střední Evropě. Autorem výstavy je Dům německého východu v Mnichově. Prezentace v Ústí nad Labem se koná za spolupráce Muzea města Ústí nad Labem a Collegia Bohemica, o.p.s.

       14.05.2017

       18:30
       SO MACHT MAN FRÜHLING


       Strach jíst duši


       Na zakončení festivalu uvádíme inscenaci „Strach jíst duši“ v režii Jana Friče, jež vznikla na motivy stejnojmenného filmu Reinera Wernera Fassbindera. „Strach jíst duši“ je romance s pohádkovými rysy vyprávějící o srážce dvou světů, jež by snad ani nemohly být rozdílnější. Vstup: 19€ / Snížené vstupné: 9€  

       14.05.2017

       13:00-20:00
       Myslet město jinak


       Čítárno-prohlížírno-herna


       Stánek plný zábavy v režii Dětského oddělení Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem.

       14.05.2017

       15:00
       Myslet město jinak


       Bacha na Bacha


       Divadelní představení, hrají: Markéta Dvořáková, Jana Kozubková Interaktivní hudební pohádka (nejen) pro nevidomé děti inspirovná barokní hudbou a životem a dílem Johanna Sebastiana Bacha. Děti se vydají společně s andílkem Melodiem na cestu plnou vůní, zvuků a fantazijních světů ukrytých za tím obyčejným, aby pomohly starému a legračně nerudnému stařečkovi najít ztracený tón a tajemství ptáka ohniváka.

       14.05.2017

       17:00
       Myslet město jinak


       Prezentace výsledků studentského workshopu


       Představení návrhů na revitalizaci Pěší zóny Masarykova za přítomnosti místostarosty Karla Kariky a architektů MAK!

       14.05.2017

       18:30
       Myslet město jinak


       Závěrečná hostina


       15.05.2017

       16:30
       Tekutá Evropa


       Pan Theodor Mundstock


       Ladislav Fuks – Miloš Horanský, Studio Hrdinů Praha; Sugestivní Vojtěch Dyk ve výtvarně minimalistické jevištní meditaci na pozadí největší tragédie minulého století. Polemické i dojemné uchopení Fuksovy románové prvotiny v autorské variaci režiséra Miloše Horanského.

       15.05.2017

       19:30
       Tekutá Evropa


       Elity


       režie: Jiří Havelka; Kriminální příběh s politickým pozadím. Slovenské národné divadlo Bratislava. Volná součást programové linie 21. Divadelní Flory TEKUTÁ EVROPA.

       15.05.2017


       Den s Němčinou


       UWE KAA


       Hip hop nebo reggae, zpěvák, textař a písničkář, nebo od každého trochu? Již 20 let se německý hudebník Uwe Kaa zabývá hudbou a pokaždé dokáže znovu nadchnout inteligentními texty a dobrou hudbou, která potěší vaši hlavu, duši i tělo. V květnu vystoupí v českých školách. Žáci se mohou těšit na hudební workshop v němčině a následující koncert s Uwem Kaa a jeho doprovodem ve škole. Nabídka pro školy v Olomouci: Od 25. do 27. dubna se mohou školy navíc přihlásit k bezplatnému vyzkoušení jazykové animace Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM. Přihláška na www.jazykova-animace.info

       15.05.2017 - 01.06.2017


       Reformace ve střední a vychodní Evropě – České země       U příležitosti 500. výročí reformace připravilo Německé kulturní fórum pro východní Evropu (Deutsches Kulturforum östliches Europa) putovní výstavu k dějinám protestantismu ve východní a střední Evropě. Českým zemím je věnováno deset výstavních panelů s tématy Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Hus a Luther, Čeští bratři, Centra lutheránství, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, 20. století a dnešek. Již sto let před Lutherem byl Jan Hus za svou kritiku katolické církve po kostnickém koncilu v roce 1415 upálen na hranici. Na Jana Husa se odvolávají utrakvisté a čeští bratři, kteří se později zabývali i Lutherem. Jeho učení se rozšířilo zejména v severních a západních Čechách a částečně i na Moravě. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 nastoupila protireformace. Až přijetí tolerančního patentu v roce 1781 ukončilo tajný protestantismus. Po vzniku Československa v roce 1918 byla založena Českobratrská církev evangelická – tato církev se podílela na vzniku výstavy Německého kulturního fóra jako kooperační partner.

       15.05.2017

       18:00
       Promítání a diskuze: V jednom vše, ve všem jen jedno       Německo-česko-rakouský dokumentární film V jednom vše, ve všem jen jedno odráží narativní vzpomínky z časoprostoru krajiny Novohradských Hor. Tento filmový projekt se týká jak historické perspektivy, tak také současnosti. Promítaní poběží v rámci kulturního festivalu Česko-německé kulturní jaro 2017. Mgr. Lenka Ovčáčková, Ph. D. se od roku 2005 zaobírá filmovou dokumentaristikou a převážně tématy hranice a ekologie. Za přítomnosti autorky se zúčastní promítaní i brněnský historik p. Mgr. David Kovařík, Ph. D. Vstup volný.

       15.05.2017

       16:30
       Gerhard Richter


       Projekce filmů Painting a In der Werkstatt


       PAINTING Gerhard Richter otevřel během práce na sérii velkých abstraktních obrazů na jaře a v létě roku 2009 dveře svého ateliéru režisérce Corinně Belz. Ve vysoce koncentrovaných záběrech nás snímek vtáhne do velmi osobního a napětím jiskřícího tvůrčího procesu. Vidíme, jak G. Richter maluje, jak své obrazy pozoruje a posuzuje, jak přemýšlí, vyčkává, zavrhuje, přepracovává a také někdy ničí a začíná od začátku. IN DER WERKSTATT Pro vysílací řadu Prisma doprovázel režisér Hannes Reinhardt v roce 1969 Gerharda Richtera při práci na malbě krajiny s názvem „Ruhrtalbrücke (228)“. Richterovi je 37 let. Pro dokument zachytil režisér proces vzniku od fotografie až po dokončení díla v ateliéru v časovém sledu. Hannes Reinhard dává filmu dramatický rámec, který připomíná žánr westernu.

       16.05.2017

       20:00
       Tekutá Evropa


       Balkan macht frei


       Oliver Frljić, Residenztheater Mnichov; Nekompromisní politická inscenace se stala jednou z nejzásadnějších událostí loňské německé divadelní sezony. Grandiózně zuřivé spílání publiku v expresivní interpretaci vycházející hvězdy evropského divadla – Franze Pätzolda, nominovaného za ztvárnění alter ega režiséra Olivera Frljiće na Herce roku 2016!

       16.05.2017

       16:30
       Tekutá Evropa


       Pan Theodor Mundstock


       Ladislav Fuks – Miloš Horanský, Studio Hrdinů Praha; Sugestivní Vojtěch Dyk ve výtvarně minimalistické jevištní meditaci na pozadí největší tragédie minulého století. Polemické i dojemné uchopení Fuksovy románové prvotiny v autorské variaci režiséra Miloše Horanského.

       16.05.2017

       18:00
       Německý film v knihovně


       Almanya


       režie: Yasemin Samdereli, Německo, 2011, 101 min., německy s českými titulky; Svižná komedie o turecké rodině usazené po několik generací v Německu. Svým univerzálně srozumitelným humorem popisuje nedorozumění způsobené kulturními odlišnostmi.

       16.05.2017

       19:00
       Tandem


       Proti zdi


       režie: Fatih Akin, 2004, Německo / Turecko, 121 min. Film Fatiha Akina, který má osobní zkušenost potomka tureckých rodičů, vyrůstajícího v Německu, rozvíjí trpký milostný příběh turecké dívky Sibel. Její rodina se řídí těmi nejortodoxnějšími představami o postavení ženy ve společnosti, ale ona zoufale touží po volnosti, kterou Evropanky považují za samozřejmost. Jenže vymknout se z rodinných pout není tak snadné, jak si dívka představuje, protože nikdo se nedokáže zcela vytrhnout z kořenů, z nichž vyrostl. Pořádá Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem

       16.05.2017

        

       16.05.2017

       19:00
       Christiane F.: My děti ze stanice ZOO       „Mám to pod kontrolou. Přestat můžu kdykoliv, ale nemám na to náladu.“ Dramatizace známého knižního bestselleru o životě patnáctileté Christiany F. Ve dvanácti letech zkusila poprvé hašiš, LSD, krádeže, heroin a stanici ZOO, kde všechno začíná i končí. Berlín je obklopen zdí. Christiana a její přátelé jsou bezradní vůči systému, společnosti a hlavně vůči sobě samým. Režie: Michal Skočovský Překlad: Zuzana Soukupová Scéna: Michal Skočovský Dramaturgie: Dagmar Haladová Hudba: Ondřej Švandrlík Kostýmy: Lucie Halgašová Foto: Kristýna Císařová Hrají: Jan Jankovský, Veronika Soumarová j.h., Jaroslav Achab Haidler, Lukáš Černoch, Linda Svobodová j.h., Matúš Bukovčan, Václav Hanzl, Tereza Volánková j.h.

       17.05.2017

       20:00
       Tekutá Evropa


       Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny


       David Zábranský, Studio Hrdinů Praha; Co je Česko, kde začíná a končí? Kdo chce v Česku žít a proč? Kdo nese vinu za současnou nechuť Majera a jemu podobných k Česku? – Současný prezident…? Provokativní zamyšlení spisovatele Davida Zábranského, režisérky Kamily Polívkové a herce Stanislava Majera nad smyslem české národní identity v éře globalizace.

       17.05.2017

       16:00
       Tekutá Evropa


       Síla zvyku


       Thomas Bernhard, režie: Jan Horák, HaDivadlo Brno; Volná součást programové linie 21. Divadelní Flory TEKUTÁ EVROPA.

       17.05.2017

       19:00
       Tandem


       Sakra, kluku!


       režie: Jan Ole Gerster, 2012, Německo 2012, 85 min. Niko se vymlouvá z dalšího setkání s pohlednou dívkou, jako by o něj vůbec neměl zájem. Do toho přijde o řidičák, nemá ani na kafe a zůstatek na bankovním účtu neslibuje o moc víc. Možná že Niko právě zažívá svůj „den blbec“, pravděpodobnější ale je, že právě takto vypadá jeho každodenní realita. Přestože se snímek odehrává v současném Berlíně, styl filmu i vybraná hudba stojí v opozici proti živelnosti moderního velkoměsta a navádějí pozornost publika na introvertního hrdinu, který chodí ulicemi, aniž by zvedl oči od chodníku. Pořádá Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem

       17.05.2017


       Den s Němčinou


       UWE KAA


       Hip hop nebo reggae, zpěvák, textař a písničkář, nebo od každého trochu? Již 20 let se německý hudebník Uwe Kaa zabývá hudbou a pokaždé dokáže znovu nadchnout inteligentními texty a dobrou hudbou, která potěší vaši hlavu, duši i tělo. V květnu vystoupí v českých školách. Žáci se mohou těšit na hudební workshop v němčině a následující koncert s Uwem Kaa a jeho doprovodem ve škole. Nabídka pro školy v Brně: Od 29. do 31. května se mohou školy navíc přihlásit k bezplatnému vyzkoušení jazykové animace Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM. Přihláška na www.jazykova-animace.info

       17.05.2017


       Slam Poetry Show 2017       Pod vedením Vaška Formánka proběhne dětský slamerský workshop, který vyústí vystoupením účastníků na show. Workshop se uskuteční ve spolupráci se ZUŠ Evy Randové a ZŠ Stříbrnická, kde proběhne v rámci výuky německého jazyka. Na show vystoupí i špičky česko-německého slamu jako Anatol Svahilec, Petr Váša atd. Exhibice bude doplněna o hudebně divadelní představení s názvem Kosmický Žirafáč. Pořádá Collegium Bohemicum o.p.s.

       18.05.2017


       Zahájení


       České Budějovice


       České Budějovice na to jdou sportovně – i v Česko-německém kulturním jaru. Studentský festival se postará společně s kolegy z Pasova a Bamberka o rozpustilost. Dobré vztahy záleží na komunikaci a aby běžela dobře i v němčině, bude se konat „Jeden den s němčinou“. Občerstvení a další programové tipy najdete jako vždy v Rixboxu. Součástí zahájení je multimediální představení divadla Tineola a baletní vystoupení Dreams come true. Divadlo Tineola NĚKAM jinam – performance kreslená na iPadu Pro přímo na scéně, doprovázená živou hudbou Zabelov Group. Inspirací je drsná cesta českých a moravských emigrantů do Rixdorfu. Dreams come true – choreograf  Béla Kery Nagy, sólisté baletu JD, komický balet pro trojici tanečníků na hudbu Maxe Raabea, Leonarda Cohena a Betha Harta.

       18.05.2017


       NĚKAM JINAM. ČESKÝ RIXDORF       Volnou inspirací pro tuto hru se stala historická situace kolem roku 1737 a drsná cesta exulantů z Moravy a Čech do Berlína - Rixdorfu. Ústředním motivem se stává touha svobodně žít, pracovat a něčemu věřit. Bylo to období konce feudalismu a přechodu k novým sociálním pořádkům. Tento základní vzorec se opakuje v dějinách Evropy a celého světa a vrací se i dnes. O tom beze slov vypráví představení Divadla Tineola. Originální hudba Zabelov Group živě doprovází abstraktní obrazy, které Michaela Bartoňová před zraky diváků překresluje na iPadu, maže je a znovu tvoří. Znovu a znovu, tak jak budujeme, tak jak přichází destrukce, tak jak znovu tvořivě obnovujeme zničené objekty na scéně života nebo národa. Pořádá Divadlo Tineola

       18.05.2017

       19:30
       Tekutá Evropa


       Dílo


       Elfriede Jelinek, režie: Miroslav Bambušek, Studio Hrdinů Praha & Mezery, o.s.; Volná součást programové linie 21. Divadelní Flory TEKUTÁ EVROPA.

       18.05.2017

       17:00
       Gerhard Richter


       Projekce filmů Painting a In der Werkstatt


       PAINTING Gerhard Richter otevřel během práce na sérii velkých abstraktních obrazů na jaře a v létě roku 2009 dveře svého ateliéru režisérce Corinně Belz. Ve vysoce koncentrovaných záběrech nás snímek vtáhne do velmi osobního a napětím jiskřícího tvůrčího procesu. Vidíme, jak G. Richter maluje, jak své obrazy pozoruje a posuzuje, jak přemýšlí, vyčkává, zavrhuje, přepracovává a také někdy ničí a začíná od začátku. IN DER WERKSTATT Pro vysílací řadu Prisma doprovázel režisér Hannes Reinhardt v roce 1969 Gerharda Richtera při práci na malbě krajiny s názvem „Ruhrtalbrücke (228)“. Richterovi je 37 let. Pro dokument zachytil režisér proces vzniku od fotografie až po dokončení díla v ateliéru v časovém sledu. Hannes Reinhard dává filmu dramatický rámec, který připomíná žánr westernu.

       18.05.2017 - 25.05.2017


       Rixbox – Espresso & Food       Uprostřed berlínského obvodu Neukölln servíruje Hossein Eggebrecht a jeho tým vybrané nápoje a jídlo ze své pouliční kuchyně. Zcela na berlínský způsob si v klidu a pohodě můžete přímo na místě pochutnat na sendviči, anebo si oběd odnést s sebou. Ať už dáváte přednost klábosení při kávě na terase či jen loku espresa vypitého spěšně za chůze, zde naleznete rychlé občerstvení, které má styl a ctí kulturu kávy, to vše za dostupnou cenu – to je Hosseinova obchodní strategie. On sám přišel do Rixdorfu jako dítě se svými rodiči, kteří uprchli z Íránu – a dnes i on spoluutváří charakter této multikulturní čtvrti, kterou si oblíbili především hipsteři a lidé vyznávající různé módní trendy. Jeho koncept „gurmetského streetfooodu“ je založen na lokálních produktech a stravovacích zvyklostech, ve kterém se prolínají prvky orientální kuchyně i kuchyně dalších oblastí.

       18.05.2017

       - 25.05.2017

       18.05.2017 - 06.06.2017


       Umění Pasov       Umělci z Pasova, partnerského města Českých Budějovic, představí svou současnou tvorbu na českobudějovické radnici. Vystavené práce, malby a sochy v rozličných formátech a stylech ukáží rozmanitost pasovské umělecké scény a představí pestrý obraz tamní kultury. Autory jsou umělci, kteří se již v minulosti prezentovali samostatnými výstavami v Pasově. Každý tvůrce vystaví pouze jedno dílo, tak aby co nejvíc pasovských umělců dostalo příležitost se v Českých Budějovicích představit. Pořádá statutární město České Budějovice a partnerské město Pasov.

       18.05.2017

       - 06.06.2017

       19.05.2017

       19:00
       Zahájení


       Brno


       Letošní ročník festivalu Meeting Brno a zároveň i oslavy Česko-německého jara zahájí orchestrální koncert brněnského rodáka Ericha Wolfganga Korngolda (29. 5. 1897 Brno – 29. 11. 1957 Los Angeles), jehož dvojí výročí i výjimečný osud tímto večerem chceme připomenout. E. W. Korngold se narodil v brněnské židovské, německojazyčné rodině, od čtyř let vyrůstal ve Vídni a v roce 1938 emigroval do Spojených států, kde si vydobyl světovou proslulost jako tvůrce filmové hudby. Ukázku z jeho díla doplní Reformační symfonie od Felixe Mendelssona Bartholdy, která zase připomene letošní pětisté výročí reformace. Program: E. W. Korngold – Houslový koncert D dur op. 35 F. Mendelsson Bartholdy – Symfonie č. 5 d moll op. 107 "Reformační" Filharmonie Brno dirigent Petr Altrichter (CZ) housle Sophia Jaffé (DE) Lístky je možné zakoupit v předprodeji na www.filharmonie-brno.cz. Zahajovací večer se koná v rámci Česko-německého jara s podporou Česko-německého fondu budoucnosti a statutárního města Brna. Součástí zahájení je multimediální představení divadla Tineola NĚKAM jinam – performance kreslená na iPadu Pro přímo na scéně, doprovázená živou hudbou Zabelov Group. Inspirací je drsná cesta českých a moravských emigrantů do Rixdorfu.

       19.05.2017

        

       19.05.2017 - 28.05.2017


       Meeting Brno 2017       Program multižánrového kulturního festivalu nabízí řadu uměleckých vystoupení a diskusních fór. V rámci motta „jednota v rozmanitosti“ se festival dlouhodobě věnuje mechanismům radikalizace, potažmo odmítání či tolerance odlišnosti. Důraz je kladen na multikulturní historii města Brna, a proto je jeho důležitou součástí připomínka kultur, které toto město napomohly zbudovat. Pořádá MEETING BRNO, z.s. ve spolupráci se statutárním městem Brnem, Turistickým a informačním centrem Brno, Ackermann-Gemeinde a Adalbert Stifter Verein. Festival Meeting Brno je součástí oslav dvaceti let od podepsání Česko-německé deklarace a tím také Česko-německého jara 2017. Česko-německé jaro je přeshraniční iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu Praha, Česko-německého Fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

       19.05.2017

       - 28.05.2017

       19.05.2017


       NĚKAM JINAM. ČESKÝ RIXDORF       Volnou inspirací pro tuto hru se stala historická situace kolem roku 1737 a drsná cesta exulantů z Moravy a Čech do Berlína - Rixdorfu. Ústředním motivem se stává touha svobodně žít, pracovat a něčemu věřit. Bylo to období konce feudalismu a přechodu k novým sociálním pořádkům. Tento základní vzorec se opakuje v dějinách Evropy a celého světa a vrací se i dnes. O tom beze slov vypráví představení Divadla Tineola. Originální hudba Zabelov Group živě doprovází abstraktní obrazy, které Michaela Bartoňová před zraky diváků překresluje na iPadu, maže je a znovu tvoří. Znovu a znovu, tak jak budujeme, tak jak přichází destrukce, tak jak znovu tvořivě obnovujeme zničené objekty na scéně života nebo národa. Pořádá Divadlo Tineola

       19.05.2017

       20:00
       Tekutá Evropa


       Kauza Schwejk


       Jaroslav Hašek – Dušan D. Pařízek, Studio Hrdinů Praha & Theater Bremen; Originální výklad arcidíla české literatury. Důsledně demytizující pohled na neodvratnou demontáž mnohonárodnostního mocnářství s typicky středoevropským intermezzem. Kolosální „zmatení jazyků“ v mrazivé i hravé adaptaci Dušana D. Pařízka!

       19.05.2017

       16:30
       Tekutá Evropa


       Náměsíčníci (Imitace a tušení)


       Hermann Broch – Ivan Buraj, HaDivadlo Brno; Éterická expozice „rozpadu hodnot a zániku starého světa“ na přelomu 19. a 20. století. Mnohovrstevnatá románová trilogie předního evropského modernisty v radikální úpravě uměleckého šéfa brněnského souboru Ivana Buraje.

       19.05.2017

       19:00
       Meeting Brno 2017


       Zahájení


       Letošní ročník festivalu Meeting Brno a zároveň i oslavy Česko-německého jara zahájí orchestrální koncert brněnského rodáka Ericha Wolfganga Korngolda (29. 5. 1897 Brno – 29. 11. 1957 Los Angeles), jehož dvojí výročí i výjimečný osud tímto večerem chceme připomenout. E. W. Korngold se narodil v brněnské židovské, německojazyčné rodině, od čtyř let vyrůstal ve Vídni a v roce 1938 emigroval do Spojených států, kde si vydobyl světovou proslulost jako Oscarem oceněný tvůrce filmové hudby. Ukázku z jeho díla doplní Reformační symfonie od Felixe Mendelssona Bartholdy, která zase připomene letošní pětisté výročí reformace. Program: E. W. Korngold – Houslový koncert D dur op. 35, F. Mendelsson Bartholdy – Symfonie č. 5 d moll op. 107 "Reformační" Filharmonie Brno, Petr Altrichter (dirigent), Sophia Jaffé (housle) Lístky je možné zakoupit v předprodeji na www.filharmonie-brno.cz. Zahajovací večer se koná díky podpoře statutárního města Brna a Česko-německého fondu budoucnosti.

       19.05.2017 - 29.06.2017


       Patadata I       Mezinárodní výstava otevírá téma absurdistické literární koncepce – Patafyziky. Jde o instalaci spojující malbu, objektové sochařství, texty, kresbu, počítačové umění, video, hudbu, patafyzikální nauku a performanci. Umělecky se zde představí Brian Reffin Smith, jeden z nejvlivnějších patafyziků žijící v Berlíně. Na kurátorství výstav se podílí Franziska Hufnagel spolu s galeristkou Lenkou Tutschovou. Dále budou prezentována díla generačně mladšího umělce Lukase Troberga a dvou českých umělců: Václava Girsy, kmenového autora galerie, a Andrey Lédlové, studentky Akademie výtvarných umění v Praze. Pořádá Společnost KT, z.s. a Franziska Hufnagel.

       19.05.2017

       - 29.06.2017

       19.05.2017 - 21.05.2017


       Fotbalové jaro


       Fotbalová a jazyková výměna


       V projektu Fotbalové jaro nepůjde jen o poměřování ve sportu. Hlavní důraz je kladen na porozumění mezi národy. Proto bude při turnajích uspořádán také jazykový a mezikulturní rámcový program, organizovaný Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Koordinační centrum Tandem, které bude turnaje doprovázet, připravilo pro účastníky a diváky hravé česko-německé jazykové animace. Jako zvláštní formáty se mimo jiné chystají animace tribun, ale také krátké večerní programy s týmy v jejich ubytovacích zařízeních.

       19.05.2017

       20:00
       Gerhard Richter


       Projekce filmů Painting a In der Werkstatt


       PAINTING Gerhard Richter otevřel během práce na sérii velkých abstraktních obrazů na jaře a v létě roku 2009 dveře svého ateliéru režisérce Corinně Belz. Ve vysoce koncentrovaných záběrech nás snímek vtáhne do velmi osobního a napětím jiskřícího tvůrčího procesu. Vidíme, jak G. Richter maluje, jak své obrazy pozoruje a posuzuje, jak přemýšlí, vyčkává, zavrhuje, přepracovává a také někdy ničí a začíná od začátku. IN DER WERKSTATT Pro vysílací řadu Prisma doprovázel režisér Hannes Reinhardt v roce 1969 Gerharda Richtera při práci na malbě krajiny s názvem „Ruhrtalbrücke (228)“. Richterovi je 37 let. Pro dokument zachytil režisér proces vzniku od fotografie až po dokončení díla v ateliéru v časovém sledu. Hannes Reinhard dává filmu dramatický rámec, který připomíná žánr westernu.

       20.05.2017

       06:07
       Cesta za současným německým uměním


       Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


       Od 20. 05. do 07. 06. 2017 vás svezou vlaky Českých drah a autobusy na výstavu Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, kterou doprovodí výstava Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum a umělecká intervence v Goethe-Institutu. Vydejte se na bezplatnou cestu z níže uvedených měst na komentované prohlídky současného německého umění a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze. Cesty jsou organizovány ve spolupráci s Českými drahami, Národní galerií v Praze a Galerií Rudolfinum. Rezervace: CKV Klub Atlantik

       20.05.2017

       10:30
       Tekutá Evropa


       Náměsíčníci (Imitace a tušení)


       Hermann Broch – Ivan Buraj, HaDivadlo Brno; Éterická expozice „rozpadu hodnot a zániku starého světa“ na přelomu 19. a 20. století. Mnohovrstevnatá románová trilogie předního evropského modernisty v radikální úpravě uměleckého šéfa brněnského souboru Ivana Buraje.

       20.05.2017

       08:00
       Meeting Brno 2017


       Pouť smíření


       Již jedenáctá akce svého druhu připomíná násilné vyvedení německojazyčných obyvatel Brna na konci května 1945. Z více než dvaceti tisíc vyháněných namáhavou cestu nepřežilo na 1700 osob, především žen, dětí a starých lidí. Od roku 2015 jdeme dřívější Pietní pochody v opačném směru, v symbolickém gestu smíření od pohořelického hromadného hrobu zpět do města Brna. I v roce 2017 bude Pouť zakončena slavnostními proslovy a doprovodným kulturním programem na Mendlově náměstí (18:00 – 22:00 hod), a to za účasti primátora města Brna Petra Vokřála, velvyslance Německé spolkové republiky a dalších osobností včetně pamětníků. Kde je to možné, vede 32 kilometrů dlouhá trasa po staré státní silnici, kterou šel průvod vyháněných před téměř tři čtvrtě stoletím. Poutníci se budou moci k průvodu libovolně přidat či se od něj odpojit díky zvláštním autobusovým linkám, které budou jezdit obousměrně. Na několika zastávkách během Pouti budou k dispozici stánky s informacemi a občerstvením. Stejně jako v ročníku 2016 bude součástí Pouti také workshop pro žáky středních škol z České republiky, Německa a Rakouska, kteří společně vytvoří dvojjazyčný časopis tematizující současnou akci i její historické souvislosti.

       20.05.2017

       19:00
       Meeting Brno 2017


       Kateřina Tučková, Dodo Gombár: Žítkovské bohyně


       Příběh vycházející ze skutečných událostí pojednává o osudu žen jednoho rodu, jež se klene od čarodějnických procesů v 17. století až po současnost. Žítkovské bohyně byly nadané nadpřirozenými schopnostmi, uměly léčit, zaříkávat, věštit, přičarovat lásku, ale i uřknout, což jim v každé době přinášelo mnohé strasti, které se završily ve 20. století v časech totality. Příběh o tom, jak se nenávistí a netolerancí může společnost ochudit o jedinečný fenomén. Inscenace se hraje do 28. května 2017. Režie: Dodo Gombár  Více informací naleznete na www.mdb.cz Vstupné 420 Kč, snížené 380 Kč

       20.05.2017 - 21.05.2017


       Fotbalové jaro


       Fotbalová a jazyková výměna


       V projektu Fotbalové jaro nepůjde jen o poměřování ve sportu. Hlavní důraz je kladen na porozumění mezi národy. Proto bude při turnajích uspořádán také jazykový a mezikulturní rámcový program, organizovaný Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Koordinační centrum Tandem, které bude turnaje doprovázet, připravilo pro účastníky a diváky hravé česko-německé jazykové animace. Jako zvláštní formáty se mimo jiné chystají animace tribun, ale také krátké večerní programy s týmy v jejich ubytovacích zařízeních.

       20.05.2017 - 21.05.2017

       16:00
       Kulturní jaro rockové       Open Air s mladými českými a německými kapelami ze šesti bavorských a českých sousedních regionů na hraničním nádraží Bavorská Ruda. S rockovou hudbou v programu Česko-německého Kulturního jara 2017 bude mladá generace zapojena do akcí k jubileu podepsání Česko-německé deklarace před 20 lety. Na dvou jevištích na české i německé straně hraničního nádraží bude hrát šest kapel. Line-Up: 16.00 hod. | Bavorská scéna Soundcheck | Plzeň | rock-alternative 17.00 hod. | Česká scéna Spotlight Brides | Dolní Bavorsko | Rock 'n' Roll / Hardrock 18.00 hod. | Bavorská scéna Nixon Lads | Jižní Čechy | alternative-indie 19.00 hod. | Česká scéna Shorelines | Horní Falc 20.00 hod. | Bavorská scéna Groovetown | Karlovy Vary | indie-rock 21.00 hod. | Česká scéna Garage Inc. | Horní Franky | Rock & Metal

       20.05.2017

       - 21.05.2017

       21.05.2017

       13:30-19:30
       ProART česko-německé taneční dny


       Workshops - Olaf Reinecke, Martin Dvořák, Lukáš Lepold


       Festival ProArt připravil v jedinečném industriálním prostoru taneční workshopy. Fokus tanečních lekcí je zaměřen na klouby a na ekonomické využití pohybu skrz analýzu směru, uvědomění si sekvencování-rozkládání pohybu, impulzů a plynulosti. Součástí je rovněž využití centra těla a vnitřních svalů ve smyslu usnadnění práce s energií a silou. Přihlášky na workshop na emailu: proart@proart-festival.cz

       21.05.2017

       11:00
       Meeting Brno 2017


       Bohoslužba smíření


       Byli to právě křesťané, kteří učinili na základě své víry kroky k poválečnému smíření. Společně před Bohem přiznali vlastní vinu, vyprosili a poskytli si odpuštění, a tím také přispěli k hojení ran minulosti. Také v rámci festivalu Meeting Brno chtějí Češi a Němci přinést Bohu své těžkosti a starosti, své prosby a díky. Mši předsedá emeritní probošt vyšehradské kapituly Mons. Anton Otte, dlouholetý duchovní rádce Ackermann-Gemeinde, jehož životním tématem se stalo právě česko-německé smíření, a Mons. Václav Slouk, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, brněnský děkan a farář kostela sv. Jakuba. U příležitosti mše je v kostele instalována holubice – symbol míru – v uměleckém ztvárnění české sochařky Josefíny Jonášové. Kufry, které holubice nese, symbolizují právě poválečný odsun Němců a zároveň  ukazují, že smíření je možné. Bohoslužebné setkání se koná ve spolupráci s organizací Ackermann-Gemeinde a proběhne v českém i německém jazyce.

       21.05.2017

       15:00
       Meeting Brno 2017


       Brněnské promenády mezi Stopkovou pivnicí a Německým domem


       Nedílnou součástí neděle bývala pro naše předky nejen účast na bohoslužbě a slavnostní oběd, ale i vycházka s rodinou či přáteli, zakončená často posezením v některé z brněnských restaurací či kaváren. Atmosféru městských promenád a výletů do blízkého okolí Brna přibližuje návštěvníkům výstava Nedělní korzo. Jak prožívali tyto chvíle odpočinku brněnští občané, jak je prožívali Češi a Němci? Promítalo se jejich někdy obtížné soužití i do života na korzech? Zajímají-li vás tyto otázky, přijďte na komentovanou prohlídku výstavy, která se zaměřuje právě na problematiku česko-německých vztahů v brněnském veřejném prostoru. Máte poslední příležitost, neboť výstava dnešním dnem končí.     Komentovanou prohlídku výstavy vede její kurátor Mgr. Pavel Košťál.

       21.05.2017

       16:00
       Meeting Brno 2017


       Procházka židovským Brnem


       K festivalu Meeting Brno patřily už od počátku komentované procházky po místech brněnské historie. Letos k nim z iniciativy grafické designérky Veroniky R. Novákové, spolupracující s historikem Michalem Konečným, spouštíme web s multimediálním obsahem a mluveným slovem ve třech jazycích, aby si čeští i zahraniční zájemci o naši historii mohli místa české, německé a židovské paměti projít v průběhu celého roku i sami. U příležitosti spuštění webu, vydání mapy a osazení míst informačními nosiči, které navrhli studenti experimentální tvorby Fakulty architektury VUT v Brně pod vedením Nicol Gale, se setkáme na jednom z míst židovské paměti – v kavárně, kterou provozují potomci rodiny významných brněnských textilních průmyslníků, z níž pocházel i světově proslulý fyzik Georg Placzek. Café Placzek pro tuto příležitost připravilo ochutnávku specialit podle tradičních židovských receptur. Po slavnostním zahájení se zájemci v 17:00 vypraví na první komentovanou prohlídku trasy – procházku po stopách židovské historie vedou Michal Doležel a Zuzana Ragulová.     Setkání se koná ve spolupráci festivalu Meeting Brno s oslavami Česko-německého jara, vznik stezky podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

       21.05.2017

       17:00
       Meeting Brno 2017


       EVROPA FORUM: Inspirace pro novou Evropu


       Unikátní projekt Evropské unie, jemuž kontinent vděčí za rekordně dlouhá desetiletí míru a prosperity, potřebuje nový impuls. Loňský laureát Ceny Karla Velikého, papež František, vidí cestu k obnově Evropy v kultuře setkání, ve schopnosti integrovat, vést dialog a plodit. Které osobnosti, konkrétní zkušenosti a místa dnes vyzařují radost, tu jiskru Boží, která svým kouzlem zažehne v čase rozdělení touhu spojovat? Kdo a co může inspirovat novou Evropu, jednotnou v rozmanitosti?

       21.05.2017

       17:45
       Meeting Brno 2017


       Co poslouchala Grete Tugendhat


       21.05.2017

       20:30
       Meeting Brno 2017


       DIVADLO FESTE: Schauspiel


       Brněnské divadelnictví je historicky silně spojeno s dějinami německého divadla. Více než 300 let se v Brně střídaly, míjely a koexistovaly produkce profesionálních i amatérských českých, německých a židovských divadelníků. Druhá světová válka a následně komunistická éra uvrhly do té doby prolínající se  česko-německé kontexty v zapomnění. V site-specific inscenaci nazvané Schauspiel si je však můžete alespoň na chvíli připomenout a oživit. Prostřednictvím skutečného příběhu herce, básníka, novináře a divadelního sekretáře Gustava Bondiho se ocitnete přímo v ruchu meziválečného multikulturního Brna. Gustav Bondi působil na počátku století v mnoha rakousko-uherských divadlech, po vzniku Československa se však usadil v Brně a stal se jedním z nejaktivnějších hybatelů místí německé a židovské umělecké komunity. Na základě dokumentů, které dokazují jeho vřelý vztah k představitelům české kulturní scény (mmj. jeho dopisů Masarykovi nebo jeho poslední vůle), vytvořil režisér Jiří Honzírek unikátní inscenaci, během níž diváci poznají nejen Bondiho a jeho rodinu, ale rovněž místa, na nichž se odehrával jejich život. Inscenace bude zahájena v Kabinetu múz, posléze se diváci spolu s herci vydají do brněnských ulic.  Režie: Jiří Honzírek Hrají: Kristina Günther-Vieweg a Ondřej Jiráček  Více informací naleznete na stránkách Divadla Feste: www.divadlofeste.cz Vstupné 220 Kč, studenti a senioři 180 Kč.

       22.05.2017 - 26.05.2017


       Budějovický Majáles       Týdenní městský festival odehrávající se nejen v historickém centru Českých Budějovic. Ve svém bohatém programu zahrnujícím hudební a divadelní dramaturgii, workshopy, přednášky a pouliční scénu, objevuje talenty a představuje neotřelé umělce. Cílem festivalu je skrze svůj program propojit město a zaujmout všechny věkové i zájmové skupiny. Program se koná v kavárnách, galeriích, klubech, ulicích města a často i v netradičních prostorech (tovární hala, letištní hangár, MHD linka). Celý festival vrcholí pátečním průvodem a navazující openairovou hudební produkcí.

       22.05.2017

       - 26.05.2017

       22.05.2017 - 23.05.2017

       20:00
       ProART česko-německé taneční dny


       Shall I compare thee to a summer´s day? / ProART Company + Bokomplex


       Taneční inspirace Wiliamem Shakespearem. Tři vzájemně propojené choreografie se zastavují nad aktuálním problémem současné společnosti, která spíše než opěvováním citu k druhému člověku věnuje většinu svého času k opěvování sebe a hodnot vnějších. Tento fakt vede k absenci empatie, vnímání druhého a orientaci na sebe sama. Celý večer vygraduje v humorné nadsázce o (ne)pomíjivosti lidského bytí, jak ji zachytil Shakespeare ve svém Sonetu číslo 18. Večer si nedává za úkol odpovědět na otázky našich všedních dnů a životů, ale nabízí možná ve svých 70 minutách jen několik málo okamžiků strávených s geniální poezií nesmrtelného autora, na kterou již v dnešní době zbývá tak málo času.

       22.05.2017 - 28.05.2017


       Stage exchange České Budějovice       Stage exchange přinese vystoupení kulturního tělesa složeného z českých a německých umělců. Spolupráce propojuje dva podobné festivaly – Budějovický Majáles a Kontakt Bamberg. Cílem je kulturně oživit obě města nejen po dobu trvání festivalu, ale i mimo něj. Jedná se o multižánrové akce, které spojují hudební a divadelní vystoupení, výstavy a prezentují nové umělce. Součástí spolupráce jsou přenosy z jednotlivých částí festivalů a diskuzí organizátorů, které budou sloužit úzkému publiku, především organizátorům samotným, zastupitelům města a dalších kulturních institucí. Pořádá Budějovický Majáles, z.s., a Kontakt – Das Kulturfestival c/o Asta Bambert e.V.

       22.05.2017

       - 28.05.2017

       22.05.2017

       16:00
       Meeting Brno 2017


       Čtení Sabine Dittrich


       22.05.2017

       17:00
       Meeting Brno 2017


       Jan Krčmář: Favoriten


       Emilia Guarnieri – prezidentka a zakladatelka festivalu Meeting Rimini (IT)

       22.05.2017

       17:30
       Meeting Brno 2017


       LUDVÍK GRYM: Brundibár z ghetta


       Výstava fotografií Ludvíka Gryma dokumentuje více než dvouletou historii projektu Brundibár z ghetta a podává ucelené svědectví o propojení několika umělců a pedagogů s dětmi ze škol v tzv. brněnském Bronxu. Ti společně vytvořili představení hudebního skladatele Hanse Krásy Brundibár, které smutně proslulo uvedením v terezínském ghettu. Iniciátoři tohoto projektu – operní pěvec Josef Škarka, režisérka Linda Keprtová ad. – tak chtěli vyjádřit znepokojení nad skutečností, že ještě 70 let po válce jsou běžnou součástí našeho světa vyloučené lokality, v nichž musí některé děti vyrůstat. Výstava potrvá od 19. do 31. května 2017 a její součástí je i videoprojekce samotného divadelního představení.

       22.05.2017

       18:00
       Meeting Brno 2017


       KINO: Czizincii


       Film o migraci v ČR od sovětské invaze do současnosti. Rozhovory s cizinci, kteří žili a žijí v ČR i s Čechy, kteří zemi opustili. Rozdílní lidé mnoha národů, etnických skupin, profesí a sociálního zázemí. Kanadský profesor, španělský iluzionista, íránský muzikant, student z Konga, který přišel v době komunismu, americký spisovatel, který se zamiloval do Brna v polovině 90. let a založil tady rodinu, filipínský učitel, který chce vyučovat češtinu, pár francouzských umělců, hledajích inspiraci, britský milovník architektury, který věnoval poslední roky vizi slavné Vily Tugenhadt a nyní zde žije s vietnamskou manželkou a v Indii narozeným synem, nebo také Čech, který se vrátil po letech v cizině s manželkou z Tanzánie, a nyní se snaží přizpůsobit rodnému městu, kde se cítí sám sobě cizincem, a další zajímavé osobnosti.Po filmu následuje debata s autory. Czizincii, Česká republika, 2016, 80 min Režie: António Pedro Nobre, Emanuele Ruggiero

       22.05.2017

       18:00
       Meeting Brno 2017


       Tři vily, tři rodiny, tři osudy


       Sněmovní sál Nové radnice, Magistrát města Brna, Dominikánské nám.1 Diskusní setkání se zástupci židovských rodin Löw-Beer, Tugendhat a Stiassni, které do roku 1945 významně spoluutvářely industriální a kulturní tvář města Brna. Jak se vypořádali s dramatickými událostmi válečných let, jak vnímají svou rodinnou minulost z odstupu a jak se jim žije v nových domovech? Jaký je návrat do místa původu, které jim v době poválečných konfiskací ukázalo záda? A je možné odpustit?   Diskutují: Dcery budovatelů a majitelů vily Tugendhat, Ruth Guggenheim Tugendhat (CH) a prof. Daniela Hammer Tugendhat (A) a Yenni Martin (USA) z rodiny Stiassni. Setkání moderuje Mojmír Jeřábek, Odbor zahraničních vztahů města Brna.   Pořad se koná v rámci Česko-německého jara s podporou Česko-německého fondu budoucnosti a statutárního města Brna. Je tlumočen do češtiny i němčiny.

       22.05.2017

       20:00
       Meeting Brno 2017


       RESPEKT FORUM: Dezinformace


       Jak se poznají pravdivé informace od zmanipulovaných? Jak média pracují na tom, aby si získala důvěru svých čtenářů či diváků? Jak pracují organizace, které manipulují s informacemi? Se svými hosty diskutuje Erik Tabery, šéfredaktor časopisu Respekt.   Vstup zdarma, je však nutná předchozí registrace.

       22.05.2017

       18:00
       Promítání a diskuze: Neuland       Filmový dokument "Neuland" je několikanásobně oceněný film o integrační škole ve švýcarské Bazileji. Film poběží v rámci kulturního festivalu Česko-německé kulturní jaro 2017. Po filmu následuje diskuse, kde bude přítomen Richard Pták, česko-švýcarský umělec a pedagog, který sám na škole vyučoval. Film poběží v rámci Česko-německého kulturního jara 2017. Film má české titulky. Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

       23.05.2017

       09:58
       Cesta za současným německým uměním


       Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


       Od 20. 05. do 07. 06. 2017 vás svezou vlaky Českých drah a autobusy na výstavu Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, kterou doprovodí výstava Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum a umělecká intervence v Goethe-Institutu. Vydejte se na bezplatnou cestu z níže uvedených měst na komentované prohlídky současného německého umění a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze. Cesty jsou organizovány ve spolupráci s Českými drahami, Národní galerií v Praze a Galerií Rudolfinum. Rezervace: Galerie města Pardubic

       23.05.2017

       07:56
       Cesta za současným německým uměním


       Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


       Od 20. 05. do 07. 06. 2017 vás svezou vlaky Českých drah a autobusy na výstavu Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, kterou doprovodí výstava Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum a umělecká intervence v Goethe-Institutu. Vydejte se na bezplatnou cestu z níže uvedených měst na komentované prohlídky současného německého umění a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze. Cesty jsou organizovány ve spolupráci s Českými drahami, Národní galerií v Praze a Galerií Rudolfinum. Rezervace: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

       23.05.2017

       18:00
       Německý film v knihovně


       Dárek bohů


       režie: Oliver Haffner, Německo 2014, 102 min., německy s českými titulky Herečka Anna ztrácí práci u divadla a ocitá se ve vzduchoprázdnu. Úřad práce ji přidělí úkol: Anna má se skupinou dlouhodobě nezaměstnaných nastudovat Antigonu – jako povinné vzdělávací opatření. Anina skepse není o nic menší, než nezájem budoucích herců. Již po krátké době se ale zdá, že umění opravdu dokáže přinášet novou motivaci do života...

       23.05.2017

       16:00
       Meeting Brno 2017


       Procházka k hrobům našich českých a německých předků


       Areál Ústředního hřbitova města Brna vznikal postupně od roku 1883 podle projektu architekta Aloise Prastorfera, který je zároveň autorem i jeho správních budov na Vídeňské a Jihlavské ulici, jež byly postaveny v letech 1901–1903. Rozlehlý hřbitov je unikátním prostorem, na němž je pohřbena řada osobností české a německé národnosti, které výrazným způsobem ovlivňovaly podobu města. Vydejte se sem pod vedením Michala Doležela uctít památku našich předků, případně se sem vypravte sami s tištěnou mapou s medailony významných osobností, kterou vydáváme ve spolupráci s Muzeem města Brna.

       23.05.2017

       17:00
       Meeting Brno 2017


       Místa paměti


       Brno bylo ve své historii vždy multikulturní a multietnickou metropolí. Do společného soužití různých etnických, náboženských a jazykových skupin zasáhlo především období nacistické okupace; holocaust přežil jen zlomek židovského a romského obyvatelstva, po konci II. světové války se město stalo dějištěm tzv. pochodu smrti. Ani po něm se však Brno nestalo etnicky homogenním městem. Putovní výstava, kterou připravili studentky a studenti historie a etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pod vedením Jany Noskové (Etnologický ústav AV ČR) a Sandry Kreisslové (Česká zemědělská univerzita v Praze), představí v audionahrávkách vzpomínek pamětníků osm vybraných „míst paměti.“ Některá z nich sdíleli obyvatelé Brna bez ohledu na svůj původ (Zelný trh, Masarykův okruh, kina či poutní místa), jiná se stala symbolem jejich nesouladu a rozchodu (kavárna Esplanade, památník obětem holocaustu na náměstí 28. října, káznice Cejl či Kounicovy koleje). Výstava potrvá od 19. do 31. května 2017.

       23.05.2017

       17:00
       Meeting Brno 2017


       Čtení Kateřiny Dubské


       Setkání se známou českou spisovatelkou, na němž budou představeny knihy Člověk Gabriel, Dcera a Malé zázraky. Po čtení následuje beseda s autogramiádou.

       23.05.2017

       17:00
       Meeting Brno 2017


       Ve Vídni jsou doopravdy aneb Integrace v praxi


       Gianluca Carlin – prezident festivalu Rhein-Meeting Köln (DE)

       23.05.2017

       19:00
       Meeting Brno 2017


       Jazz: jednota v rozmanitosti


        23.05.2017

        19:00
        Meeting Brno 2017


        SALON FORUM: Trump, brexit a postpravda


        V německy i anglicky mluvících zemích se loni stala slovem roku postpravda. Co si pod ní představit? Jaký má vztah k pravdě a jaký ke lži? Proč se do našeho slovníku dostává v době nástupu politiků typu Donalda Trumpa? V době prezidentů Miloše Zemana a Vladimira Putina, v době brexitu? Proč stále více lidí dává přednost emocím před fakty? Proč už nevěříme médiím ani tradičním politickým stranám? A jakou roli v tom hraje Facebook a vůbec technologické změny kolem nás?  Diskutují: Václav Bělohradský – český filosof, sociolog, esejista, aktivně vstupující do veřejných debat, už téměř dvacet let spolupracovník deníku Právo a Salonu Petr Fischer – novinář a filosof, ředitel stanice Český rozhlas Vltava a držitel Ceny Ferdinanda Peroutky Kateřina Smejkalová – politoložka věnující se otázkám digitalizace práce a role odborů ve společnosti, sociologii technologického vývoje a genderové problematice Moderuje Zbyněk Vlasák, šéfeditor Salonu, literární a kulturní přílohy deníku Práva

        23.05.2017

        20:30
        Meeting Brno 2017


        KINO: Fack ju Göthe


        Ján Figeľ – bývalý evropský komisař pro výchovu a vzdělávání, zvláštní vyslanec EU pro svobodu vyznání (SK)

        23.05.2017

        19:00
        Gerhard Richter


        Projekce filmů Painting a In der Werkstatt


        PAINTING Gerhard Richter otevřel během práce na sérii velkých abstraktních obrazů na jaře a v létě roku 2009 dveře svého ateliéru režisérce Corinně Belz. Ve vysoce koncentrovaných záběrech nás snímek vtáhne do velmi osobního a napětím jiskřícího tvůrčího procesu. Vidíme, jak G. Richter maluje, jak své obrazy pozoruje a posuzuje, jak přemýšlí, vyčkává, zavrhuje, přepracovává a také někdy ničí a začíná od začátku. IN DER WERKSTATT Pro vysílací řadu Prisma doprovázel režisér Hannes Reinhardt v roce 1969 Gerharda Richtera při práci na malbě krajiny s názvem „Ruhrtalbrücke (228)“. Richterovi je 37 let. Pro dokument zachytil režisér proces vzniku od fotografie až po dokončení díla v ateliéru v časovém sledu. Hannes Reinhard dává filmu dramatický rámec, který připomíná žánr westernu.

        23.05.2017

        16:00
        Gerhard Richter


        Projekce filmů Painting a In der Werkstatt


        PAINTING Gerhard Richter otevřel během práce na sérii velkých abstraktních obrazů na jaře a v létě roku 2009 dveře svého ateliéru režisérce Corinně Belz. Ve vysoce koncentrovaných záběrech nás snímek vtáhne do velmi osobního a napětím jiskřícího tvůrčího procesu. Vidíme, jak G. Richter maluje, jak své obrazy pozoruje a posuzuje, jak přemýšlí, vyčkává, zavrhuje, přepracovává a také někdy ničí a začíná od začátku. IN DER WERKSTATT Pro vysílací řadu Prisma doprovázel režisér Hannes Reinhardt v roce 1969 Gerharda Richtera při práci na malbě krajiny s názvem „Ruhrtalbrücke (228)“. Richterovi je 37 let. Pro dokument zachytil režisér proces vzniku od fotografie až po dokončení díla v ateliéru v časovém sledu. Hannes Reinhard dává filmu dramatický rámec, který připomíná žánr westernu.

        23.05.2017

        18:00
        Gerhard Richter


        Projekce filmů Painting a In der Werkstatt


        PAINTING Gerhard Richter otevřel během práce na sérii velkých abstraktních obrazů na jaře a v létě roku 2009 dveře svého ateliéru režisérce Corinně Belz. Ve vysoce koncentrovaných záběrech nás snímek vtáhne do velmi osobního a napětím jiskřícího tvůrčího procesu. Vidíme, jak G. Richter maluje, jak své obrazy pozoruje a posuzuje, jak přemýšlí, vyčkává, zavrhuje, přepracovává a také někdy ničí a začíná od začátku. IN DER WERKSTATT Pro vysílací řadu Prisma doprovázel režisér Hannes Reinhardt v roce 1969 Gerharda Richtera při práci na malbě krajiny s názvem „Ruhrtalbrücke (228)“. Richterovi je 37 let. Pro dokument zachytil režisér proces vzniku od fotografie až po dokončení díla v ateliéru v časovém sledu. Hannes Reinhard dává filmu dramatický rámec, který připomíná žánr westernu.

        23.05.2017

        17:00
        Gerhard Richter


        Projekce filmů Painting a In der Werkstatt


        PAINTING Gerhard Richter otevřel během práce na sérii velkých abstraktních obrazů na jaře a v létě roku 2009 dveře svého ateliéru režisérce Corinně Belz. Ve vysoce koncentrovaných záběrech nás snímek vtáhne do velmi osobního a napětím jiskřícího tvůrčího procesu. Vidíme, jak G. Richter maluje, jak své obrazy pozoruje a posuzuje, jak přemýšlí, vyčkává, zavrhuje, přepracovává a také někdy ničí a začíná od začátku. IN DER WERKSTATT Pro vysílací řadu Prisma doprovázel režisér Hannes Reinhardt v roce 1969 Gerharda Richtera při práci na malbě krajiny s názvem „Ruhrtalbrücke (228)“. Richterovi je 37 let. Pro dokument zachytil režisér proces vzniku od fotografie až po dokončení díla v ateliéru v časovém sledu. Hannes Reinhard dává filmu dramatický rámec, který připomíná žánr westernu.

        24.05.2017

        09:00
        Meeting Brno 2017


        KATEŘINA ŠEDÁ: Šalina Music Tour


        V rámci festivalu Meeting Brno mohou návštěvníci zažít ojedinělou akci ve veřejném prostoru – mezinárodně uznávaná výtvarnice Kateřina Šedá jim ve své Šalina Music Tour umožní přenést se do dob, kdy bylo město Brno významnou obchodní i kulturní křižovatkou, v níž bok po boku žilo několik kulturních a náboženských skupin. Tehdy v ulicích města Brna nezněla jen čeština a hantec, nýbrž také němčina, jidiš, italština, francouzština nebo romština. Kateřina Šedá proto do Brna pozvala tuzemské i zahraniční interprety vycházející z nejrůznějších hudebních tradic, kteří budou hrát ku potěše cestujícím na několika tramvajových linkách a večer pak na společném open-air koncertu na Moravském náměstí. Vystoupení v tramvajích se konají od 9:00 do 14:00 hodin a mezi 17:00 a 18:00 hodinami. Na večerních koncertech od 19:00 hodin vystoupí: Cimbálová muzika Milana Horvátha / Josef Krajčovič / Horňácká cimbálová muzika Kubíci / TBee Girls / Tomáš Vtípil / Petr Váša / Inženýr Vladimír / Martin E. Kyšperský a Květy / Cimbálová muzika Pajtáš / Mário Bihári a Adam Pospíšil / Julie Anastassiou, Mieze Medusa a Christian Recklies / Doreen Kutzke a další čeští i zahraniční interpreti  Šalina Music Tour se uskutečňuje ve spolupráci festivalu Meeting Brno a Dopravního podniku města Brna. Mediálním partnerem je časopis ŠALINA.

        24.05.2017

        16:00
        Meeting Brno 2017


        KABINET BRNĚNSKÉ KAVÁRNY: Nový život Arnoldovy vily


        Krásná secesní vila manželů Arnoldových byla postavena v roce 1862. Přestože se nedochovalo její původní interiérové vybavení, je z architektonického a kunsthistorického hlediska hodnotnou stavbou. V roce 2010 byla vyhlášena kulturní památkou a v roce 2012 zapsána na seznam nejohroženějších nemovitých památek ČR. Po zrušení mateřské školy, která v ní sídlila naposledy, dnes vila tiše chátrá. Její budoucnosti, například zřízení instituce, která by tematizovala etnickou a náboženskou rozmanitost Brna a potažmo celé Moravy, se věnuje tato diskuse.   Diskutují: Martin Maleček – starosta MČ Brno-sever, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ondřej Jakubec – vedoucí Semináře dějin umění Masarykovy univerzity Iveta Černá – ředitelka vily Tugendhat Petra Svobodová – ředitelka vily Löw-Beer Moderuje Miriam Kolářová, místostarostka MČ Brno-sever

        24.05.2017

        16:30
        Meeting Brno 2017


        Kouzelné housličky


        24.05.2017

        17:00
        Meeting Brno 2017


        Umění integrace aneb Kulturní tvorba jako cesta k přijetí


        Setkání moderuje David Macek (Meeting Brno) a pořad je tlumočen do češtiny i němčiny.

        24.05.2017

        17:00
        Meeting Brno 2017


        KABINET HAVEL: My a oni


        Diskusní fórum se zabývá problematikou, proč je společnost v mnoha státech světa v důležitých otázkách rozdělena na dva takřka stejně velké, nesmiřitelné tábory? Jde o rys dnešní politiky? Jaká má taková patová situace demokratická východiska? A lze zanedbat názor poloviny občanů? Společně se zamyslíme nad tím, jak je možné polarizačním tendencím ve společnosti předcházet.  Diskutují:  Michael Kocáb – hudebník a bývalý ministr pro lidská práva a národnostní menšiny (CZ) Iveta Radičová – socioložka a bývalá předsedkyně vlády Slovenské republiky (SR) Magda Vašáryová – herečka a bývalá velvyslankyně v Rakousku a Polsku (SR) Moderuje kněz a dokumentarista Jan Hanák (CZ)

        24.05.2017

        18:00
        Meeting Brno 2017


        Happening v Havlově uličce – Když jde o čest, jde o hodně


        Na stěny Havlovy uličky čas od času někdo křídou napíše věty, co je dobré říkat si, většinou citáty z Havlova díla, ale už tam někdo napsal i dvanáctistránkovou báseň o rybolovu na Svitavsku – někdy píše deset lidí, někdy Morávek, někdy celý Provázek. Katedrála v dáli tyčí se monumentálně, zvony bijí, turisté korzují. Nejde přitom o to účinkovat. Jde o to napsat na stěnu něco, aby to mělo cenu. Než pak křída vybledne, než přijde déšť, než si někdo dá přes noc práci a smaže všechno šůrkýblem.

        24.05.2017

        18:45
        Meeting Brno 2017


        Vousy a Vojtěch Peštuka


        Seskupení Brněnská kavárna pozvalo k příležitosti festivalu kapelu, která hraje židovskou hudbu v jejích různých podobách – od tradičně pojatých starých klezmerů či židovských čardášů z horských oblastí Rumunska, přes sionistické i antisionistické písně ruských a ukrajinských Židů z dvacátých let 20. století až po předválečné polské jidiš písně směřující k swingu. Kapelu Vousy doplní host Vojtěch Peštuka z Létajícího rabína. Koncert se koná ve spolupráci s Brněnskou kavárnou a za laskavé podpory Hanns Seidel Stiftung a Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku.

        24.05.2017

        20:00
        Meeting Brno 2017


        Kabinett Baťa: Wir schaffen das! Schaffen wir das? Rozmanitost, práce, bohatství


        Oud – arabská loutna: Ahmad Almir (SY)

        24.05.2017

        20:30
        Meeting Brno 2017


        KINO: Toni Erdmann


        Být jiným je podezřelé, je to také nevýhoda. Zejména, pokud chcete mít úspěch, úctu kolegů a vše co souvisí se zářnou korporátní budoucností. Ines je žralokem ve svém oboru, který spočívá v přesouvání peněz, nakupování a prodávání společností a vůbec hromady věcí, kterým bude asi většina z vás rozumět jak Julia Roberts věcem byznysu v Pretty Woman (až na to, že Ines je Richardem Gerem). Také je žena, takže vedle toho, že je podezřelá z produkce krve, mléka a dalších čarodějných praktik, kolegové od ní nutně nečekají, že si umí na prezentaci sama zavázat tkaničky. A nakonec má praštěného otce, který je mistr hackování reality a snaží se dceři pomoci z její zářné korporátní selanky. Někdy člověk potřebuje dávku punku, ať chce nebo ne. Film nebyl zamýšlený jako komedie, ale lidé se u něj smějí.      Toni Erdmann. Režie Maren Ade, 2016, Německo / Rakousko / Rumunsko, 162 min  Vstupné 120 Kč, studeti a senioři 30 Kč

        24.05.2017

        17:30
        Toni Erdmann        Toni Erdmann, 2016, Maren Ade, Německo / Rakousko / Rumunsko, 162 min Být jiným je podezřelé, je to také nevýhoda. Zejména, pokud chcete mít úspěch, úctu kolegů a vše co souvisí se zářnou korporátní budoucností. Ines je žralokem ve svém oboru, který spočívá v přesouvání peněz, nakupování a prodávání společností a vůbec hromady věcí, kterým bude asi většina z vás rozumět jak Julia Roberts věcem byznysu v Pretty Woman (až na to, že Ines je Richardem Gerem). Také je žena, takže vedle toho, že je podezřelá z produkce krve, mléka a dalších čarodějných praktik, kolegové od ní nutně nečekají, že si umí na prezentaci sama zavázat tkaničky. A nakonec má praštěného otce, který je mistr hackování reality a snaží se dceři pomoci z její zářné korporátní selanky. Někdy člověk potřebuje dávku punku, ať chce nebo ne. Film nebyl zamýšlený jako komedie, ale lidé se u něj smějí. Pořádá Majáles České Budějovice.

        24.05.2017

         

        25.05.2017

        08:06
        Cesta za současným německým uměním


        Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


        Od 20. 05. do 07. 06. 2017 vás svezou vlaky Českých drah a autobusy na výstavu Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, kterou doprovodí výstava Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum a umělecká intervence v Goethe-Institutu. Vydejte se na bezplatnou cestu z níže uvedených měst na komentované prohlídky současného německého umění a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze. Cesty jsou organizovány ve spolupráci s Českými drahami, Národní galerií v Praze a Galerií Rudolfinum. Rezervace: DEPO2015 / Plzeň 2015

        25.05.2017

        17:00
        Meeting Brno 2017


        Brněnské divadlo 1939 – 1944


        Tématem semináře jsou osudy brněnského profesionálního divadla ve třicátých letech minulého století a v době protektorátu, s důrazem na činnost německého divadla. Nelehký pokus ukázat peripetie života v tzv. Protektorátu na příkladu kulturní instituce, tradičně chápané jako jeden z klíčových pilířů německé existence uprostřed českého prostředí, se opírá o důkladnou rešerši dobového tisku a archivních materiálů. Jména jako Guido Glück nebo Karl Norbert Mrasek zrcadlí rozmanité tendence doby. Rádi bychom vzbudili zájem o živé svědectví dosud žijících pamětníků a přispěli i k záchraně dokumentů týkajících se osudů brněnského německého divadla v daném období .  Účastníci přednášky budou mít také možnost seznámit se s prostory aktivit brněnské německé menšiny.     Přednášejí:     PhDr. Vojen Drlík - absolvent Filosofické fakulty brněnské univerzity. Vystudoval filozofii, bohemistiku a dějiny umění. Byl dlouholetým pracovníkem brněnského rozhlasu, v letech 1989 – 2004 dramaturgem operetního souboru Národního divadla v Brně a vedoucím Památníku písemnictví na Moravě. Hudbě zůstává věrný jako předseda České společnosti Johann Strauss. M.j. je členem vedení Německého kulturního spolku region Brno.     PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. - absolvent germanistiky a češtiny na FF MU (tehdy UJEP). Studium ukončil 1981 diplomovou prací o Friedrichu Hölderlinovi, 2006 obhájil disertaci o Emilu Hadinovi. 1994–1997 lektor češtiny na vídeňské univerzitě.  Dnes odborným asistentem Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Masarykovy univerzity. Věnuje se německy psané moravské literatuře. Je členem Internationale Robert Musil Gesellschaft a mj. také vedení Německého kulturního spolku region Brno.     Mgr. Jiří Skoupý - absolvoval germanistiku na  FF MU, dnes je PR manažerem významného brněnského podniku. Autor diplomové práce o Guido Glückovi, příspěvku o tomto brněnském autorovi a divadelním režisérovi v ročence Městského archivu Brno a kapitoly "Mlčící múzy" v publikaci Fenomén Kraví hora (Brno 2008.) Pořádá přednášky a dokumentuje regionální historii česko-německého soužití první poloviny 20. století.

        25.05.2017

        18:00
        ENERGIE - díla ze sbírky EnBW


        Zahájení výstavy v Praze


        Výběr z uměleckých sbírek společnosti EnBW Energie Baden-Württemberg AG vystavujeme u příležitosti konání Česko-německého kulturního jara. Zároveň si v tomto roce připomínáme 120 let od založení právního předchůdce PRE. Výstava představuje 14 tvůrců a jejich 25 prací ze sbírky EnBW, která čítá okolo 1 000 uměleckých děl. Vybraná díla reprezentují širokou škálu stylů, technik a použitých materiálů současné umělecké tvorby v Německu. Výstava probíhá pod záštitou Německého velvyslanectví v Praze.

        25.05.2017


        Amadeo Kraupa        Amadeo Kraupa-Tuskany je spoluzakladatel galerie Kraupa-Tuskany Zeidler v Berlíně. Galerii založil v roce 2011 společně s jeho partnerkou Nadine Zeidlerovou. Kraupa-Tuskany Zeidler se zajímá o umění, které funguje mimo lineární představy myšlení a věnuje se subverzivním, nehierarchickým a hybridním formám umělecké tvorby. Pro člověka, chápaného jako součást globálně propojené a technologicky zprostředkované společnosti, je umění zásadním kulturním postupem jak se vypořádat s potřebou neustále přehodnocovat naše činy a také při hledání smyslu pro naše flexibilní a mnohočetné identity. Galerie zastupuje umělce jako jsou Slavs and Tatars, Avery K Singer nebo Daniel Keller. Akce probíhá v anglickém jazyce. Ve spolupráci s Hope Recykling Station.

        25.05.2017

         

        25.05.2017


        Rixbox – Espresso & Food


        Den gastrokaravanu Rixbox


        Uprostřed berlínského obvodu Neukölln servíruje Hossein Eggebrecht a jeho tým vybrané nápoje a jídlo ze své pouliční kuchyně. Zcela na berlínský způsob si v klidu a pohodě můžete přímo na místě pochutnat na sendviči, anebo si oběd odnést s sebou. Ať už dáváte přednost klábosení při kávě na terase či jen loku espresa vypitého spěšně za chůze, zde naleznete rychlé občerstvení, které má styl a ctí kulturu kávy, to vše za dostupnou cenu – to je Hosseinova obchodní strategie. On sám přišel do Rixdorfu jako dítě se svými rodiči, kteří uprchli z Íránu – a dnes i on spoluutváří charakter této multikulturní čtvrti, kterou si oblíbili především hipsteři a lidé vyznávající různé módní trendy. Jeho koncept „gurmetského streetfooodu“ je založen na lokálních produktech a stravovacích zvyklostech, ve kterém se prolínají prvky orientální kuchyně i kuchyně dalších oblastí.

        26.05.2017

        14:00
        Meeting Brno 2017


        Brno šprechtí rakousky


        Basová kytara: Niels Ott (DE)

        26.05.2017

        16:00
        Meeting Brno 2017


        Brněnský Deutsches Haus – jeho vybavení, funkce a měnící se význam


        26.05.2017 - 21.07.2017


        ENERGIE - díla ze sbírky EnBW        Výstava u příležitosti konání Česko-německého kulturního jara a 120. výročí založení právního předchůdce PRE

        26.05.2017

        - 21.07.2017

        26.05.2017

        19:00
        KABINET MĚSTO: Perspektivy a strategie rozvoje druhých měst        Diskusní setkání zástupců a aktérů dvou významných veletržních měst, Brna a Lipska, která hledají nové příležitosti pro svůj rozvoj v dnešním globalizovaném světě. Jak navázat na to nejlepší ze své historie a nabídnout to světu? Jak zajistit dlouhodobou spokojenost svých obyvatel a jak podpořit jejich nové iniciativy? Diskutují: Źastupce měst a občanské společnosti Brna a Lipska společně s moderátorem a garantem Osamu Okamura (re-SITE). Pořad se koná jako součást oslav Česko-německého jara ve spolupráci institucí Meeting Brno, reSITE a projektu Shared Cities: Creative Momentum.

        27.05.2017

        07:21
        Cesta za současným německým uměním


        Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


        Od 20. 05. do 07. 06. 2017 vás svezou vlaky Českých drah a autobusy na výstavu Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, kterou doprovodí výstava Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum a umělecká intervence v Goethe-Institutu. Vydejte se na bezplatnou cestu z níže uvedených měst na komentované prohlídky současného německého umění a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze. Cesty jsou organizovány ve spolupráci s Českými drahami, Národní galerií v Praze a Galerií Rudolfinum. Rezervace: Muzeum umění Olomouc

        27.05.2017

        18:00
        Festival pro náměstí


        Němci a vyrovnávání se s minulostí


        Přednáška o opomíjené německé koloniální minulosti v Jihozápadní Africe. Jak se německá společnost vyrovnává se svou minulostí? Může být v něčem inspirací pro nás i další státy?

        27.05.2017


        Fotbalové jaro


        Fotbalová a jazyková výměna


        V projektu Fotbalové jaro nepůjde jen o poměřování ve sportu. Hlavní důraz je kladen na porozumění mezi národy. Proto bude při turnajích uspořádán také jazykový a mezikulturní rámcový program, organizovaný Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Koordinační centrum Tandem, které bude turnaje doprovázet, připravilo pro účastníky a diváky hravé česko-německé jazykové animace. Jako zvláštní formáty se mimo jiné chystají animace tribun, ale také krátké večerní programy s týmy v jejich ubytovacích zařízeních.

        28.05.2017

        10:00
        Festival pro náměstí


        Dětský ateliér


        Dětský ateliér na motivy dějin módního domu Ostravica-Textilia povedou výtvarníci Marcela Lysáčková a Max Lysáček.

        28.05.2017

        10:00
        Festival pro náměstí


        Výrobní workshop městského mobiliáře


        Z předpřipraveného materiálu a za odborné asistence si můžete postavit kus městského mobiliáře, který bude sloužit všem kolemjdoucím a nabídne prostor k pobytu a lepšímu vnímání místa. Akce je určena nejširší veřejnosti.

        28.05.2017

        19:30
        HaDivadlo


        Mučedník


        Bubny: Roman Kobiela (CZ)

        28.05.2017 - 03.06.2017


        Světový romský festival Khamoro 2017        Největší profesionální přehlídka romské kultury na světě se koná v Praze již od roku 1999. Khamoro nabízí nejen hudební koncerty, ale představuje svému mezinárodnímu publiku také výstavy, projekce, open-air performance, umělecké workshopy, odborné semináře, školení a konference. Pro rok 2017 se část programu zaměřuje na prezentaci romské kultury z Německa a na rozvoj spolupráce českých a německých hudebních antropologů. Pořádá SLOVO 21, z.s, ve spolupráci s Europäisches Zentrum für Jüdische Musik (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover).

        28.05.2017


        Fotbalové jaro


        Fotbalová a jazyková výměna


        V projektu Fotbalové jaro nepůjde jen o poměřování ve sportu. Hlavní důraz je kladen na porozumění mezi národy. Proto bude při turnajích uspořádán také jazykový a mezikulturní rámcový program, organizovaný Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Koordinační centrum Tandem, které bude turnaje doprovázet, připravilo pro účastníky a diváky hravé česko-německé jazykové animace. Jako zvláštní formáty se mimo jiné chystají animace tribun, ale také krátké večerní programy s týmy v jejich ubytovacích zařízeních.

        30.05.2017

        08:05
        Cesta za současným německým uměním


        Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


        Od 20. 05. do 07. 06. 2017 vás svezou vlaky Českých drah a autobusy na výstavu Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, kterou doprovodí výstava Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum a umělecká intervence v Goethe-Institutu. Vydejte se na bezplatnou cestu z níže uvedených měst na komentované prohlídky současného německého umění a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze. Cesty jsou organizovány ve spolupráci s Českými drahami, Národní galerií v Praze a Galerií Rudolfinum. Rezervace: Galerie současného umění a architektury - Dům umění města České Budějovice

        30.05.2017


        Hledání identity česko-německé mládeže


        Vernisáž výstavy fotografií a žákovských prací


        Společné setkání české a německé mládeže se odehraje u pramene Labe jako symbolického místa pro oba národy. Cílem setkání je podnítit české žáky k rozvoji komunikace, navázat přátelství s německými sousedy a spolupracovat na projektu „Hledání vlastní identity v kontextu migrace a integrace“, jehož výsledky se představí v olomoucké Vědecké knihovně. Pořádá Obchodní akademie Olomouc a Staatliche Wirtschaftsschule Nördlingen.

        31.05.2017 - 15.06.2017


        Reformace ve střední a vychodní Evropě – České země        U příležitosti 500. výročí reformace připravilo Německé kulturní fórum pro východní Evropu (Deutsches Kulturforum östliches Europa) putovní výstavu k dějinám protestantismu ve východní a střední Evropě. Českým zemím je věnováno deset výstavních panelů s tématy Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Hus a Luther, Čeští bratři, Centra lutheránství, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, 20. století a dnešek. Již sto let před Lutherem byl Jan Hus za svou kritiku katolické církve po kostnickém koncilu v roce 1415 upálen na hranici. Na Jana Husa se odvolávají utrakvisté a čeští bratři, kteří se později zabývali i Lutherem. Jeho učení se rozšířilo zejména v severních a západních Čechách a částečně i na Moravě. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 nastoupila protireformace. Až přijetí tolerančního patentu v roce 1781 ukončilo tajný protestantismus. Po vzniku Československa v roce 1918 byla založena Českobratrská církev evangelická – tato církev se podílela na vzniku výstavy Německého kulturního fóra jako kooperační partner.

        31.05.2017

        18:00
        Gerhard Richter


        Projekce filmů Painting a In der Werkstatt


        PAINTING Gerhard Richter otevřel během práce na sérii velkých abstraktních obrazů na jaře a v létě roku 2009 dveře svého ateliéru režisérce Corinně Belz. Ve vysoce koncentrovaných záběrech nás snímek vtáhne do velmi osobního a napětím jiskřícího tvůrčího procesu. Vidíme, jak G. Richter maluje, jak své obrazy pozoruje a posuzuje, jak přemýšlí, vyčkává, zavrhuje, přepracovává a také někdy ničí a začíná od začátku. IN DER WERKSTATT Pro vysílací řadu Prisma doprovázel režisér Hannes Reinhardt v roce 1969 Gerharda Richtera při práci na malbě krajiny s názvem „Ruhrtalbrücke (228)“. Richterovi je 37 let. Pro dokument zachytil režisér proces vzniku od fotografie až po dokončení díla v ateliéru v časovém sledu. Hannes Reinhard dává filmu dramatický rámec, který připomíná žánr westernu.

        01.06.2017 - 03.06.2017


        V centru/Im Zentrum – Jeseníky/Altvater Festival umění, literatury a hudby        U zrodu tohoto festivalu stála Česko-německá iniciativa za umění a kulturu. Umělci a umělkyně z různých uměleckých oborů vytvořili společně s místním obyvatelstvem a svědky minulých dob prostor pro setkávání a vzpomínání v regionu Jeseníků (Altvatergebirge). Program zahrnuje přednášky, čtení, koncerty, výstavy, performance vztahující se k tomuto regionu a interakce ve veřejném prostoru. Tyto akce, které jsou určeny pro všechny generace, se pokusí přiblížit vytěsněnou historii pohraničního regionu, spojenou s vyhnáním německy hovořícího obyvatelstva.

        01.06.2017

        17:00
        Reformace ve střední a vychodní Evropě – České země


        Záznamy z cest Davida Vávry - Beseda s výstavou


        U příležitosti 500. výročí reformace připravilo Německé kulturní fórum pro východní Evropu (Deutsches Kulturforum östliches Europa) putovní výstavu k dějinám protestantismu ve východní a střední Evropě. Českým zemím je věnováno deset výstavních panelů s tématy Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Hus a Luther, Čeští bratři, Centra lutheránství, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, 20. století a dnešek. Již sto let před Lutherem byl Jan Hus za svou kritiku katolické církve po kostnickém koncilu v roce 1415 upálen na hranici. Na Jana Husa se odvolávají utrakvisté a čeští bratři, kteří se později zabývali i Lutherem. Jeho učení se rozšířilo zejména v severních a západních Čechách a částečně i na Moravě. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 nastoupila protireformace. Až přijetí tolerančního patentu v roce 1781 ukončilo tajný protestantismus. Po vzniku Československa v roce 1918 byla založena Českobratrská církev evangelická – tato církev se podílela na vzniku výstavy Německého kulturního fóra jako kooperační partner.

        02.06.2017

        08:00-13:00
        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ


        Brose CZ spol. s.r.o.


        V rámci Česko-německého kulturního jara se otevřou brány německých firem v Česku. Pro koho je akce určena? Zejména pro odborné síly zítřka: děti a mládež.

        02.06.2017

        08:00-13:00
        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ


        SWA, s.r.o.


        V rámci Česko-německého kulturního jara se otevřou brány německých firem v Česku. Pro koho je akce určena? Zejména pro odborné síly zítřka: děti a mládež.

        03.06.2017


        Cesta za současným německým uměním


        Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


        Od 20. 05. do 07. 06. 2017 vás svezou vlaky Českých drah a autobusy na výstavu Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, kterou doprovodí výstava Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum a umělecká intervence v Goethe-Institutu. Vydejte se na bezplatnou cestu z níže uvedených měst na komentované prohlídky současného německého umění a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze. Cesty jsou organizovány ve spolupráci s Českými drahami, Národní galerií v Praze a Galerií Rudolfinum. Rezervace: Interaktivní galerie Becherova vila

        03.06.2017


        Cesta za současným německým uměním


        Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


        Od 20. 05. do 07. 06. 2017 vás svezou vlaky Českých drah a autobusy na výstavu Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, kterou doprovodí výstava Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum a umělecká intervence v Goethe-Institutu. Vydejte se na bezplatnou cestu z níže uvedených měst na komentované prohlídky současného německého umění a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze. Cesty jsou organizovány ve spolupráci s Českými drahami, Národní galerií v Praze a Galerií Rudolfinum. Rezervace: Galerie výtvarného umění v Chebu

        03.06.2017

        19:00
        Festival Úštěk        Zahajovací koncert Festivalu Úštěk přivádí pod jednu střechu Pěvecký sbor Úštěk a Dresdner Barockorchester, který je jedním z nejlepších ansámblů v Evropě, jenž se zabývá interpretací historické hudby na dobových nástrojích. Společné uvedení Haydnovy „Nelsonmesse“ se tak maximálně přiblíží svému originálu. Význam projektu spočívá v podpoře česko-německých vztahů v oblasti bývalých Sudet (Úštěcka). Pořádá Hudební společnost Úštěk – Musikgesellschaft Auscha spolu s Dresdner Barockorcherster.

        03.06.2017

         

        03.06.2017 - 04.06.2017


        Fotbalové jaro


        Fotbalová a jazyková výměna


        V projektu Fotbalové jaro nepůjde jen o poměřování ve sportu. Hlavní důraz je kladen na porozumění mezi národy. Proto bude při turnajích uspořádán také jazykový a mezikulturní rámcový program, organizovaný Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Koordinační centrum Tandem, které bude turnaje doprovázet, připravilo pro účastníky a diváky hravé česko-německé jazykové animace. Jako zvláštní formáty se mimo jiné chystají animace tribun, ale také krátké večerní programy s týmy v jejich ubytovacích zařízeních.

        04.06.2017


        Cesta za současným německým uměním


        Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


        Od 20. 05. do 07. 06. 2017 vás svezou vlaky Českých drah a autobusy na výstavu Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, kterou doprovodí výstava Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum a umělecká intervence v Goethe-Institutu. Vydejte se na bezplatnou cestu z níže uvedených měst na komentované prohlídky současného německého umění a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze. Cesty jsou organizovány ve spolupráci s Českými drahami, Národní galerií v Praze a Galerií Rudolfinum. Rezervace: Městské informační centrum Liberec

        04.06.2017

        19:00
        Festival Úštěk        Zahajovací koncert Festivalu Úštěk přivádí pod jednu střechu Pěvecký sbor Úštěk a Dresdner Barockorchester, který je jedním z nejlepších ansámblů v Evropě, jenž se zabývá interpretací historické hudby na dobových nástrojích. Společné uvedení Haydnovy „Nelsonmesse“ se tak maximálně přiblíží svému originálu. Význam projektu spočívá v podpoře česko-německých vztahů v oblasti bývalých Sudet (Úštěcka). Pořádá Hudební společnost Úštěk – Musikgesellschaft Auscha spolu s Dresdner Barockorcherster.

        04.06.2017

         

        04.06.2017

        19:30
        Reformace ve střední a vychodní Evropě – České země


        Hudební nešpory - Varhanní koncert


        U příležitosti 500. výročí reformace připravilo Německé kulturní fórum pro východní Evropu (Deutsches Kulturforum östliches Europa) putovní výstavu k dějinám protestantismu ve východní a střední Evropě. Českým zemím je věnováno deset výstavních panelů s tématy Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Hus a Luther, Čeští bratři, Centra lutheránství, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, 20. století a dnešek. Již sto let před Lutherem byl Jan Hus za svou kritiku katolické církve po kostnickém koncilu v roce 1415 upálen na hranici. Na Jana Husa se odvolávají utrakvisté a čeští bratři, kteří se později zabývali i Lutherem. Jeho učení se rozšířilo zejména v severních a západních Čechách a částečně i na Moravě. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 nastoupila protireformace. Až přijetí tolerančního patentu v roce 1781 ukončilo tajný protestantismus. Po vzniku Československa v roce 1918 byla založena Českobratrská církev evangelická – tato církev se podílela na vzniku výstavy Německého kulturního fóra jako kooperační partner.

        05.06.2017

        18:00
        Rozsvítit maják


        vernisáž výstavy Ute Deutz a Vladimír Kovařík - UV FILT(E)R?


        „Obrázkový ping – pokračující dialog po setkání na mezinárodním výtvarném sympoziu. Emaily, které si psali, byly jakýmsi ping-pingem – tu odkaz na zajímavou výstavu, tu článek nebo fotka něčeho co jednoho z nich zaujalo. Po nějaké době, kdy se “TO” objevilo, si všimli, že se více méně vždy objevuje v příloze emailu fotka z mobilu buď jako ilustrace textu nebo prostě jen tak. Tak se, jaksi mimochodem, zjevil společný projekt – UV filt(e)r. UV filtr je také spojením se světem fotografie – byť ani jeden z výtvarníků není fotograf a ani nemá ambince

        06.06.2017

        09:15
        Cesta za současným německým uměním


        Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


        Od 20. 05. do 07. 06. 2017 vás svezou vlaky Českých drah a autobusy na výstavu Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, kterou doprovodí výstava Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum a umělecká intervence v Goethe-Institutu. Vydejte se na bezplatnou cestu z níže uvedených měst na komentované prohlídky současného německého umění a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze. Cesty jsou organizovány ve spolupráci s Českými drahami, Národní galerií v Praze a Galerií Rudolfinum. Rezervace: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Dům umění Ústí nad Labem

        07.06.2017

        08:00
        Cesta za současným německým uměním


        Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


        Festival Meeting Brno je partnerem oslav Česko-německého kulturního jara, jehož organizátoři pro brněnské publikum připravili jedinečný dárek: zájezd na komentovanou prohlídku velké retrospektivní výstavy Gerharda Richtera do Národní galerie v Praze. Tuto expozici je možno navštívit spolu s výstavou dalšího německého umělce, Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum, během níž zažijete uměleckou intervenci a na závěr přípitek v Goethe-Institutu. Naladit se k výletu můžete ale ještě v Brně – Dům umění města Brna pro vás na středu 31. května 2017 připravil promítání dokumentu o životě a díle Gerharda Richtera. Projekce se uskuteční v DUMB na Malinovského nám. 2 od 18 hodin, více informací naleznete na www.dum-umeni.cz    Ve středu 7. 6. 2017 vás speciálně potištěný vagon Česko-německého kulturního jara zdarma odveze na výstavu do Prahy i zpět do Brna. Odjezdy vlaků jsou následující: Harmonogram cesty: Brno – Praha / Vlak EX 572 Odjezd z Brna, hl.n. v 8:09 hod Příjezd do Prahy, hl.n. v 10:42 hod  Praha – Brno / Vlak EX 575573  Odjezd z Prahy, hl.n. v 16:19 hod Příjezd do Brna, hl.n. v 18:51 hod    Kapacita vagonu je omezena. Přihlásit se je možné zasláním e-mailu (s uvedením jména, telefonu a emailové adresy) na adresu: meetingbrnofestival@gmail.com Případné dotazy zodpoví Jana Lukšová (Tel: 737 141 469). Na místě odjezdu je pak třeba být kvůli kontrole přihlášek s desetiminutovým předstihem. Výlet je organizován Goethe-Institutem v Praze ve spolupráci s Českými drahami, Národní Galerií v Praze, Galerií Rudolfinum, Domem umění města Brna a festivalem Meeting Brno.

        08.06.2017 - 03.09.2017


        Kulturní jaro v Oblastní galerii Liberec 2017        Prezentace fotografií Jürgena Grosse navazuje na jeho předchozí výstavy, v nichž autor ukázal široké spektrum své práce zaměřené na estetiku neobvyklých, zejména berlínských, městských scén. Druhým projektem je výstava malířky Birgitt Fischer, jež se ve svém díle věnuje tématu rozdílnosti a podobnosti Čechů a Němců, české a německé kultury i jazyka a stereotypům, jež jsou s nimi spojené. Třetí partner – berlínské duo Wermke / Leinkauf – vytvoří ve veřejném prostoru street artové dílo. Pořádá Oblastní galerie Liberec ve spolupráci s urban art info, Wermke / Leinkauf (+ liberecký SAON) a Birgitt Fischer.

        08.06.2017 - 22.06.2017


        Česko-německé dětské dny        V Hlučíně, Trutnově a Jablonci se připravují tři česko-německé dětské dny pro děti v předškolním věku. Projekt je zaměřený na podporu výuky německého jazyka a má motivovat rodiče k výuce němčiny u svých dětí a poukázat na možné výhody znalosti německého jazyka. Součástí dětských dnů je vystoupení klauna, doprovodné atrakce pro děti a představení německé menšiny v daných regionech. Pořádá Shromáždění německých spolků v České republice ve spolupráci s Institutem pro mezinárodní spolupráci IFA ve Stuttgartu.

        08.06.2017

        - 22.06.2017

        08.06.2017


        Lohengrin - Richard Wagner        Wagnerova velkolepá romantická opera o souboji dobra se zlem se vrací na jeviště Národního divadla v Praze. Nové nastudování Lohengrina je už pro dílo samotné příslibem povznášejícího zážitku. Režie se ujme Katharina Wagner, intendantka Bayreuthského festivalu a pravnučka Richarda Wagnera, která se rozhodla pro revival inscenace Lohengrina z roku 1967. Součástí projektu bude výstava velkoformátových fotografií z Bayreuthského archivu na piazzetě Národního divadlo.

        08.06.2017

        19:00
        Děti zpívají Praze a Mnichovu


        Společný česko-německý koncert dětských operních sborů


        Dvě prvořadá dětská sborová tělesa z Prahy a z Mnichova – Dětská opera Praha a Dětský sbor Bavorské státní opery – spolu s mnichovským Mládežnickým orchestrem BSO ATTACCA  společně nastudují a v obou městech provedou náročný hudební program -  „terezínskou“ dětskou operu Brundibár Hanse Krásy, monumentální vokálně instrumentální dílo Giacoma Pucciniho Messa di Gloria a 5. Symfonii Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Pro tuto nejmladší uměleckou generaci se společné koncertování stane jedinečnou příležitostí k vzájemnému poznání a navázání – možná celoživotních – přátelství.   Program: Giacomo Puccini: Messa di Gloria Felix Mendelssohn-Bartholdy:  Symphonie Nr. 5 Účinkují: Dětská opera Praha, Dětský sbor, Bavorské státní opery, Mládežnický orchestr Bavorského státního orchestru Attacca Pořadatelé: Národní divadlo Praha, Bavorská státní opera Mnichov Spolupořadatelé: České centrum Mnichov, Noemi Arts&Media, agentura pro mezinárodní komunikaci

        08.06.2017

        20:00
        Kulturtipp


        Einstürzende Neubauten


        Německá postindustriální kapela Einstürzende Neubauten (česky „bortící se novostavby“), založená v 80. letech, má ve svém názvu minulost i budoucnost jako všudypřítomné spojení – „bortící se novostavby“ totiž budou existovat vždycky. Směs starého i nového přivezou Einstürzende Neubauten do Prahy, kde 8. června vystoupí ve Foru Karlín. V Západním Berlíně 80. let vnímalo mnoho mladých kreativních lidí výjimečný stav jako normalitu, a proto se jim všechno zdálo být možné. Tak to bylo i s kapelou Einstürzende Neubauten, jejíž vznik byl značně spontánní. Podobně jako mnoho jiných věcí v životě bývají spontánní rozhodnutí ta nejlepší. Novostavby vznikaly a zase zanikaly, ale kapela, která má „bortící se novostavby“ v názvu, zatím nezanikla. Čirou náhodou byla kapela založena 1. dubna 1980 – mohlo se tedy jednat i o aprílový žert. A navíc je v názvu kapely obsažena i určitá dávka nechtěné ironie, protože tento název se symbolicky hodí k bortícím se produktům studené války. Hudba kapely šla s dobou. Čím klidnější byla doba, tím více opouštěli muzikanti svou komfortní zónu hlučného punku a přecházeli k umírněně poetickému způsobu hraní. Kapela Einstürzende Neubauten bude 8. června otřásat stěnami pražského Fora Karlín a – kdo ví – možná je dokonce i zboří.

        09.06.2017

        18:30
        Reformace ve střední a vychodní Evropě – České země


        Vernisáž


        U příležitosti 500. výročí reformace připravilo Německé kulturní fórum pro východní Evropu (Deutsches Kulturforum östliches Europa) putovní výstavu k dějinám protestantismu ve východní a střední Evropě. Českým zemím je věnováno deset výstavních panelů s tématy Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Hus a Luther, Čeští bratři, Centra lutheránství, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, 20. století a dnešek. Již sto let před Lutherem byl Jan Hus za svou kritiku katolické církve po kostnickém koncilu v roce 1415 upálen na hranici. Na Jana Husa se odvolávají utrakvisté a čeští bratři, kteří se později zabývali i Lutherem. Jeho učení se rozšířilo zejména v severních a západních Čechách a částečně i na Moravě. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 nastoupila protireformace. Až přijetí tolerančního patentu v roce 1781 ukončilo tajný protestantismus. Po vzniku Československa v roce 1918 byla založena Českobratrská církev evangelická – tato církev se podílela na vzniku výstavy Německého kulturního fóra jako kooperační partner.

        09.06.2017

        18:00
        Reformace ve střední a vychodní Evropě – České země


        Noc kostelů - Spirituály, varhanní koncert


        U příležitosti 500. výročí reformace připravilo Německé kulturní fórum pro východní Evropu (Deutsches Kulturforum östliches Europa) putovní výstavu k dějinám protestantismu ve východní a střední Evropě. Českým zemím je věnováno deset výstavních panelů s tématy Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Hus a Luther, Čeští bratři, Centra lutheránství, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, 20. století a dnešek. Již sto let před Lutherem byl Jan Hus za svou kritiku katolické církve po kostnickém koncilu v roce 1415 upálen na hranici. Na Jana Husa se odvolávají utrakvisté a čeští bratři, kteří se později zabývali i Lutherem. Jeho učení se rozšířilo zejména v severních a západních Čechách a částečně i na Moravě. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 nastoupila protireformace. Až přijetí tolerančního patentu v roce 1781 ukončilo tajný protestantismus. Po vzniku Československa v roce 1918 byla založena Českobratrská církev evangelická – tato církev se podílela na vzniku výstavy Německého kulturního fóra jako kooperační partner.

        09.06.2017

        14:00-19:00
        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ


        STREICHER spol. s.r.o. Plzeň


        V rámci Česko-německého kulturního jara se otevřou brány německých firem v Česku. Jednou z nich bude i společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, která se zabývá strojírenskou a stavební výrobou. Na jejím Rodinném dnu se formou exkurze seznámíte s provozem moderního výrobního podniku. V rámci představení firmy se dozvíte, jaké výhody s sebou nese zaměstnání ve společnosti tohoto zaměření a jak firma pečuje o své zaměstnance. STREICHER již od roku 1996 provozuje odborné středisko praktické výuky, za dobu jeho existence jím prošly desítky žáků. Během odpoledne si budete moci prohlédnout výrobní prostory, stavební techniku. Nebudouchybět ani další atrakce pro děti i dospělé! Zváni jsou všichni od 0 do 100 let. Samozřejmostí je možnost občerstvení.

        09.06.2017

        17:00-21:00
        Remember Lidice


        Cesta na vernisáž


        Sbírka umění v Lidicích byla založena v roce 1967, dvacet pět let po skončení druhé světové války, a v letošním roce slaví padesáté výročí svého vzniku. Sbírka vděčí za mnohé berlínskému galeristovi René Blockovi. V roce 1967 zorganizoval Hommage à Lidice, výstavu 21 umělců, aby připomenul zničení české vesnice nacisty v roce 1942. O tři desetiletí později přivezl další soubor, 31 uměleckých děl, tentokrát pocházejících již ze sjednoceného Německa. Nazval jej Pro Lidice. V letošním roce budou tyto dva soubory prezentovány společně s novou donací Remember Lidice, tentokrát 44 děl světových umělců – opět shromážděných a darovaných René Blockem. K nejslavnějším dílům sbírky od autorů jako je Gerhard Richter, Joseph Beuys, Wolf Vostell, KP Brehmer, Konrad Lueg nebo Sigmar Polke, Dagmar Demming, Rosemarie Trockel, Thomas Ruff nebo Imi Knoebel, se letos připojují Lawrence Weiner, Rosa Barba, Sunah Choi, VALIE EXPORT, Alfredo Jaar, Sarkis a mnozí další. Nová stálá expozice bude otevřena 9. června v 18:00 v Lidické galerii, Tokajická 152, Lidice. Goethe-Institut nabízí v rámci právě probíhající výstavy Gerharda Richtera v Národní galerii kyvadlovou dopravu z Prahy do Lidic a zpátky. Odjezd v 17 hodin z Vítězné ulice (roh ostrova Kampa). Předpokládaný návart ve 21 hodin. Doprava autobusem tam i zpátky je zdarma. Přihlášky: rsvp@prag.goethe.org.

        10.06.2017

        08:00-13:00
        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ


        Busch Výroba CZ s.r.o.


        V rámci Česko-německého kulturního jara se otevřou brány německých firem v Česku. Pro koho je akce určena? Zejména pro odborné síly zítřka: děti a mládež.

        10.06.2017

        09:00-15:00
        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ


        Provodínské písky a.s.


        V rámci Česko-německého kulturního jara se otevřou brány německých firem v Česku. Pro koho je akce určena? Zejména pro odborné síly zítřka: děti a mládež. Firma Provodínské písky a.s. je významný evropský výrobce nerostných surovin v rámci německé skupiny Quarzwerke. Během Dne otevřených dveří se o jejích aktivitách dozvíte více: seznámíte se s tím, jaké profese jsou ve firmě potřeba a co je jejich pracovní náplní. Zjistíte rovněž, jaké výrobky v Provodíně vznikají. Spolu s průvodcem si projdete závod a díky přistaveným mikrobusům navštívíte firemní lomy. Také prozkoumáte tahače s cisternou a nakladače. Děti si dále v rámci kulturního programu budou mocivyzkoušet jízdu na segway nebo si zahrát minigolf. Samozřejmostí je možnost občerstvení.

        10.06.2017

        09:00-12:00
        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ


        BREBECK Composite s.r.o.


        V rámci Česko-německého kulturního jara se otevřou brány německých firem v Česku. Pro koho je akce určena? Zejména pro odborné síly zítřka: děti a mládež. Firma Brebeck Composite je výrobcem produktů z karbonových, skelných a aramidových vláken pro automobilový a letecký průmysl a motorsport. Během tříhodinové prohlídky firmy se seznámíte se způsobem výroby produktů z karbonu po jednotlivých krocích, prohlédnete si jednotlivá oddělení a budete mít možnost přímo se účastnit výroby a vlastnoručně si zhotovit jednoduchý výrobek na památku. V rámci prohlídky Vám také předvedeme vůz KTM X Bow s možností krátké zkušební jízdy na místě spolujezdce. Možnost občerstvení na místě zajištěna. Minimální věk účastníků: 10 let Maximální počet účastníků: 25 Z důvodu omezené kapacity se prosím registrujte.

        10.06.2017

        10:00-13:00
        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ


        ZF Engineering Plzeň s.r.o.


        Firma ZF Engineering je součástí koncernu ZF Group, který se specializuje na technologie v oblasti podvozků a hnacích souprav. Plzeňské vývojové centrum nabízí svým zákazníkům služby v oblasti vývoje i testování softwaru a hardwaru, dále v oblasti konstrukce, výpočtů, mechatroniky a metrologie. Co zažijete během našeho dne otevřených dveří? • Poznáte možnosti 3D-tisku a odnesete si vytištěný suvenýr • Vyzkoušíte si zajímavé softwarové funkce automobilové budoucnosti na modelových autech • Zjistíte, jak funguje moderní automatická převodovka u osobních aut • Zkusíte si sami sestavit kapesní svítilnu • Uvidíte, jak vypadá vývojové centrum zevnitř • A také se můžete těšit na něco na zub Pro koho je akce určena: Děti ve věku 10 - 14 let Maximální počet účastníků: 50 dětí (prvních 50 přihlášených) Účast je možná pouze po předchozím přihlášení (plz-deti@zf.com. Pokud se přihlásí méně než 20 účastníků, akce se nebude konat. Každé dítě si s sebou může vzít doprovod maximálně dvou rodinných příslušníků.

        10.06.2017

        08:00-13:00
        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ


        Konplan s.r.o.


        V rámci Česko-německého kulturního jara se otevřou brány německých firem v Česku. Pro koho je akce určena? Zejména pro odborné síly zítřka: děti a mládež.

        10.06.2017

        10:30-11:30
        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ


        MBtech Bohemia s.r.o.


        V rámci Česko-německého kulturního jara se otevřou brány německých firem v Česku. Pro koho je akce určena? Zejména pro odborné síly zítřka: děti a mládež. Den otevřených dveří ve firmě MBtech Bohemia je zaměřený zejména na žáky středních technických škol a žáky 8. – 9. třídy základních škol a jejich doprovod. MBtech Bohemia se zabývá vývojem v automobilovém, železničním a leteckém průmyslu. V Prototypovém centru v Plzni můžete vidět, jak se vyrábí prototypové nástroje, díly a přípravky třeba do aut, která budou na silnici jezdit až za pár let. A co takhle nahlédnout do dílny, kde se testují nejnovější modely vozů zejména značky Mercedes-Benz? Těšíme se na vás. Maximální počet účastníků:  20 (v případě velkého zájmu budou exkurze dvě) Z důvodu omezené kapacity se prosím registrujte. Kontaktní osoba pro přihlášky: Jana Kupková, marketingcz@mbtech-group.com. Přihlášky přijímáme nejpozději do 2. 6. 2017

        10.06.2017

        08:00-13:00
        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ


        TRW Autoelektronika, s.r.o.


        V rámci Česko-německého kulturního jara se otevřou brány německých firem v Česku. Pro koho je akce určena? Zejména pro odborné síly zítřka: děti a mládež.

        10.06.2017

        08:00-13:00
        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ


        Selectrona s.r.o.


        V rámci Česko-německého kulturního jara se otevřou brány německých firem v Česku. Pro koho je akce určena? Zejména pro odborné síly zítřka: děti a mládež.

        10.06.2017

        09:00-15:00
        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ


        Greiner Perfoam s.r.o.


        Greiner Perfoam s.r.o. se sídlem v Táboře patří do skupiny Greiner Perfoam GmbH, která má pobočky v Evropě, Asii a expanduje i do střední Ameriky. Výrobní závod v Táboře si postupně od roku 1996 vybudoval pozici významného dodavatele pro automobilový průmysl. Specializuje se na výrobu zadních odkládacích plat a podlah do zavazadlového prostoru a dodává automobilkám BMW, Daimler Benz, AUDI, Jaguar & Landrover, Bentley a v zámoří výrobci elektromobilů TESLA. Během jednotlivých prohlídek uvidíte přímo výrobu našich produktů, dozvíte se vše o výrobě i o jejích jednotlivých procesech. Provázet Vás budou naši kolegové, kteří rádi odpovědí na vaše otázky. Na exkurzi je nutné vhodné oblečení a obuv (pevná špička a pata). Těšíme se na vás! Maximální počet účastníků v jedné skupině: 20. Z důvodu omezené kapacity se prosím registrujte. Kontaktní osoba pro přihlášky: Kristýna Plánská, mobil +420 725 398 121, email: kristyna.planska@greiner-perfoam.com. Přihlášky přijímáme nejpozději 30. 5. 2017.

        10.06.2017


        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ


        KEMPER spol. s r.o.


        V rámci Česko-německého kulturního jara se otevřou brány německých firem v Česku. Pro koho je akce určena? Zejména pro odborné síly zítřka: děti a mládež.

        10.06.2017


        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ


        Carl Zeiss spol. s r.o.


        V rámci Česko-německého kulturního jara se otevřou brány německých firem v Česku. Pro koho je akce určena? Zejména pro odborné síly zítřka: děti a mládež.

        10.06.2017

        17:00
        Gerhard Richter


        Projekce filmů Painting a In der Werkstatt


        17:00 IN DER WERKSTATT Pro vysílací řadu Prisma doprovázel režisér Hannes Reinhardt v roce 1969 Gerharda Richtera při práci na malbě krajiny s názvem „Ruhrtalbrücke (228)“. Richterovi je 37 let. Pro dokument zachytil režisér proces vzniku od fotografie až po dokončení díla v ateliéru v časovém sledu. Hannes Reinhard dává filmu dramatický rámec, který připomíná žánr westernu. 22:00 PAINTING Gerhard Richter otevřel během práce na sérii velkých abstraktních obrazů na jaře a v létě roku 2009 dveře svého ateliéru režisérce Corinně Belz. Ve vysoce koncentrovaných záběrech nás snímek vtáhne do velmi osobního a napětím jiskřícího tvůrčího procesu. Vidíme, jak G. Richter maluje, jak své obrazy pozoruje a posuzuje, jak přemýšlí, vyčkává, zavrhuje, přepracovává a také někdy ničí a začíná od začátku.

        12.06.2017

        19:00
        Děti zpívají Praze a Mnichovu


        Společný česko-německý koncert dětských operních sborů


        Dvě prvořadá dětská sborová tělesa z Prahy a z Mnichova – Dětská opera Praha a Dětský sbor Bavorské státní opery – spolu s mnichovským Mládežnickým orchestrem BSO ATTACCA  společně nastudují a v obou městech provedou náročný hudební program -  „terezínskou“ dětskou operu Brundibár Hanse Krásy, monumentální vokálně instrumentální dílo Giacoma Pucciniho Messa di Gloria a 5. Symfonii Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Pro tuto nejmladší uměleckou generaci se společné koncertování stane jedinečnou příležitostí k vzájemnému poznání a navázání – možná celoživotních – přátelství.   Program: Hans Krása : Brundibar Giacomo  Puccini: Messa di Gloria  Účinkují: Dětská opera Praha, Dětský sbor, Bavorské státní opery, Mládežnický orchestr Bavorského státního orchestru Attacca Pořadatelé: Národní divadlo Praha, Bavorská státní opera Mnichov Spolupořadatelé: České centrum Mnichov, Noemi Arts&Media, agentura pro mezinárodní komunikaci

        15.06.2017 - 30.06.2017


        OstravaPhoto 2017


        Mezinárodní fotografický festival


        Mezinárodní fotografický festival OstravaPhoto se vrací do centra Ostravy. Médium fotografie znovu sblíží své autory i obdivovatele v letních červnových dnech na různých místech v Ostravě. Druhý ročník a zároveň bienále festivalu se uskuteční 15-30ǀ06ǀ2017. Tentokrát budou fotografické výstavy doplněny i o filozofické a sociologické přednášky na společné festivalové téma, které letos zní "Jinýma očima - mezi jistotou a nejistotou". Festival nabídne také workshopy, portfolio review a promítání. Pořádá photo nophoto, z.s., a Thomas Schneider, DAAD-Lektor, Univerzita Karlova.

        17.06.2017 - 24.06.2017


        Myslet město jinak        Prezentace se zaměří na architektonické řešení otázek urbanismu a městského života na míru šitým přístupem v měřítku 1:1. Jedním z diskutovaných témat bude zapojování komunit do participativních procesů od prvních fází příprav. Součástí projektu jsou veřejné diskuze, workshopy a finální dílo ve fyzickém prostoru. V Liberci bude proluka mezi domy v centru města přestavena na letní kino a místo setkávání. Místo, které již dávno mělo tepat letním životem, společnou prací zpřístupníme všem. Workshop studentů, architektů a dobrovolníků za sebou zanechá rozličné stopy vybízející k pobytu. V prostorách intervencí se budou odehrávat diskusní, filmové a sousedské akce. Pořádá MAK! s Joanne Pouzenc a Alexandrem Römerem.

        17.06.2017

        - 24.06.2017

        17.06.2017 - 18.06.2017


        Fotbalové jaro


        Fotbalová a jazyková výměna


        V projektu Fotbalové jaro nepůjde jen o poměřování ve sportu. Hlavní důraz je kladen na porozumění mezi národy. Proto bude při turnajích uspořádán také jazykový a mezikulturní rámcový program, organizovaný Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Koordinační centrum Tandem, které bude turnaje doprovázet, připravilo pro účastníky a diváky hravé česko-německé jazykové animace. Jako zvláštní formáty se mimo jiné chystají animace tribun, ale také krátké večerní programy s týmy v jejich ubytovacích zařízeních.

        17.06.2017

        16:00
        Reformace ve střední a vychodní Evropě – České země


        Vernisáž


        U příležitosti 500. výročí reformace připravilo Německé kulturní fórum pro východní Evropu (Deutsches Kulturforum östliches Europa) putovní výstavu k dějinám protestantismu ve východní a střední Evropě. Českým zemím je věnováno deset výstavních panelů s tématy Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Hus a Luther, Čeští bratři, Centra lutheránství, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, 20. století a dnešek. Již sto let před Lutherem byl Jan Hus za svou kritiku katolické církve po kostnickém koncilu v roce 1415 upálen na hranici. Na Jana Husa se odvolávají utrakvisté a čeští bratři, kteří se později zabývali i Lutherem. Jeho učení se rozšířilo zejména v severních a západních Čechách a částečně i na Moravě. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 nastoupila protireformace. Až přijetí tolerančního patentu v roce 1781 ukončilo tajný protestantismus. Po vzniku Československa v roce 1918 byla založena Českobratrská církev evangelická – tato církev se podílela na vzniku výstavy Německého kulturního fóra jako kooperační partner.

        18.06.2017 - 29.06.2017


        Reformace ve střední a vychodní Evropě – České země        U příležitosti 500. výročí reformace připravilo Německé kulturní fórum pro východní Evropu (Deutsches Kulturforum östliches Europa) putovní výstavu k dějinám protestantismu ve východní a střední Evropě. Českým zemím je věnováno deset výstavních panelů s tématy Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Hus a Luther, Čeští bratři, Centra lutheránství, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, 20. století a dnešek. Již sto let před Lutherem byl Jan Hus za svou kritiku katolické církve po kostnickém koncilu v roce 1415 upálen na hranici. Na Jana Husa se odvolávají utrakvisté a čeští bratři, kteří se později zabývali i Lutherem. Jeho učení se rozšířilo zejména v severních a západních Čechách a částečně i na Moravě. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 nastoupila protireformace. Až přijetí tolerančního patentu v roce 1781 ukončilo tajný protestantismus. Po vzniku Československa v roce 1918 byla založena Českobratrská církev evangelická – tato církev se podílela na vzniku výstavy Německého kulturního fóra jako kooperační partner.

        22.06.2017


        Zahájení


        Liberec


        Jaro v létě – Liberec láká na kultury napříč generacemi. Kde jinde je možné vidět berlínské pouliční umění a tradiční podmalby na jednom místě? Jediné, co zde chybělo, byla klasická „Biergarten” – postavíme ji, a s ní I letní kino. Divit se bude i partnerské město Aušpurk… Součástí zahájení je multimediální představení divadla Tineola NĚKAM jinam – performance kreslená na iPadu Pro přímo na scéně, doprovázená živou hudbou Zabelov Group. Inspirací je drsná cesta českých a moravských emigrantů do Rixdorfu.

        22.06.2017

         

        22.06.2017


        NĚKAM JINAM. ČESKÝ RIXDORF        Volnou inspirací pro tuto hru se stala historická situace kolem roku 1737 a drsná cesta exulantů z Moravy a Čech do Berlína - Rixdorfu. Ústředním motivem se stává touha svobodně žít, pracovat a něčemu věřit. Bylo to období konce feudalismu a přechodu k novým sociálním pořádkům. Tento základní vzorec se opakuje v dějinách Evropy a celého světa a vrací se i dnes. O tom beze slov vypráví představení Divadla Tineola. Originální hudba Zabelov Group živě doprovází abstraktní obrazy, které Michaela Bartoňová před zraky diváků překresluje na iPadu, maže je a znovu tvoří. Znovu a znovu, tak jak budujeme, tak jak přichází destrukce, tak jak znovu tvořivě obnovujeme zničené objekty na scéně života nebo národa. Pořádá Divadlo Tineola

        22.06.2017 - 10.09.2017


        Vincenz Janke – Podmalby na skle        První komplexní výstava se zaměří na dosud málo zkoumané podmalby malíře Vincenze Jankeho (1769–1838), jehož dílo bylo výrazně ovlivněno severočeskými podmalbami. Výstava představí výběr těchto prací, bude sledovat profesní vývoj autora a s ním související růst jeho uměleckého významu. Jankeho podmalby, barevné i se zrcadlovým pozadím, s náboženskými i světskými motivy, budou na výstavu zapůjčeny z českých a německých muzeí a soukromých sbírek. Pořádá Severočeské muzeum v Liberci ve spolupráci s Kunstsammlungen und Museen Augsburg.

        22.06.2017

        - 10.09.2017

        22.06.2017


        Vincenz Janke (1769–1838) – podmalby na skle        První komplexní výstava se zaměří na dosud málo zkoumané podmalby malíře Vincenze Jankeho (1769–1838), jehož dílo bylo výrazně ovlivněno severočeskými podmalbami. Výstava představí výběr těchto prací, bude sledovat profesní vývoj autora a s ním související růst jeho uměleckého významu. Jankeho podmalby, barevné i se zrcadlovým pozadím, s náboženskými i světskými motivy, budou na výstavu zapůjčeny z českých a německých muzeí a soukromých sbírek. Pořádá Severočeské muzeum v Liberci ve spolupráci s Kunstsammlungen und Museen Augsburg.

        23.06.2017


        Čechy leží u moře        Zavřete oči. Slyšíte, jak šumí? Nadechněte se té vůně. Zašeptejte: Čechy leží u moře. Těmito verši končí kniha Moře slané vody výtečného českého básníka a překladatele z němčiny, Radka Malého. A právě tato báseň stojí v základech inscenace plné mořské vody a současné poezie pro děti. Inscenace režisérky Michaely Homolové obdržela krátce po svém vzniku řadu prestižních divadelních ocenění (Cena Divadelních novin). Hraje se v německé verzi. Pořádá Naivní divadlo Liberec.

        24.06.2017 - 30.06.2017


        Objekt Liberec - Sochy ve veřejném prostoru        V parku naproti Grandhotelu Zlatý Lev se bude konat sochařské sympozium, kde vznikne a bude posléze vystaveno přibližně sedm sochařských děl německých a českých autorů. Na nedělní komentované prohlídce s kurátorkou výstavy budou mít návštěvníci příležitost dozvědět se o sochařských dílech více. Vrcholem sympozia bude umístění sochy na náměstí Dr. E. Beneše. V rámci akce se uskuteční též umělecký festival ART WEEK LIBEREC. Pořádá Statutární město Liberec a město Žitava.

        24.06.2017


        Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých        Experimentální inscenace vznikla na motivy knihy německé autorky Judith Schalansky, Atlas odlehlých ostrovů. Autorka čtenáře ve své knize zavádí na padesát ostrovů, roztroušených ve všech oceánech světa. Každý z nich přináší krátký příběh s daným místem se pojící, který vzešel buď z tradovaných mýtů nebo z konkrétní, nezřídka historické události. Divadelní instalaci inspirované některými z nich dominuje scéna obrovského dřevěného stolu - ostrovu, kolem kterého diváci během představení sedí. Pořádá Naivní divadlo Liberec.

        25.06.2017


        Myslet město jinak        Zakončení workshopu s hostinou a diskusí

        25.06.2017

         

        25.06.2017 - 30.06.2017


        Ztvárni neviditelné        Projekt "Ztvárni neviditelné" chce objevovat Krkonoše jako literární krajinu a zanechat v ní výtvarný otisk literárních děl českých a německých spisovatelů, kteří se sami inspirovali oblastí Krkonoš. Jádrem projektu je česko-německý týden, během nějž mladí lidé z Česka a Německa vytvoří hmotné reprezentace doposud neviditelného. Hotové objekty budou instalovány pod širým nebem v Hořejších Herlíkovicích. Týdnu předcházejí dvě přednášky o českých a německých autorech spojených s tímto regionem. Pořádá občanské sdružení SEM Přátelé Herlíkovic. Hlavním partnerem projektu je Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF e.V.), dalšími pak Českobratrská církev evangelická Vrchlabí, evangelické rekreační středisko Horský domov a Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e.V.

        25.06.2017

        - 30.06.2017

        25.06.2017


        Mezinárodní setkání členů Spolku tří zemí jižní Čechy, Bavorsko, Rakousko        Mezinárodní setkání členů Spolku tří zemí jižní Čechy, Bavorsko, Rakousko a Bayerisch-Böhmische Gesellschaft, Freundeskreis Passau - Budweis se sídlem v Pasově se uskuteční 25. června 2017. Jedná se o již jedenáctý ročník této vždy velmi úspěšné česko-německé společenské akce. Pořadatel Spolek tří zemí jižní Čechy, Bavorsko, Rakousko se sídlem v Českých Budějovicích připraví v krásném prostředí přírodního lomu Kosov u Českých Budějovic příjemné setkání členů obou sdružení s jihočeskou hudbou a typickým místním občerstvením. Pořádá Spolek tří zemí jižní Čechy, Bavorsko, Rakousko.

        26.06.2017


        Jan Václav Stamic v Čechách        Prezentace nové publikace Kořeny Jana Václava Stamice v Čechách Jitky Bastlové a vernisáž faksimilií archivních dokumentů o Janu Václavu Stamicovi v Jihlavě

        28.06.2017 - 30.06.2017


        The Trial        Mezinárodní divadelní projekt je inspirovaný románem Franze Kafky a současnou ruskou realitou. Šestice performerů v režii oceňovaného petrohradského režiséra Maxima Didenka vytvořila jedinečné pohybové představení speciálně pro probouzející se polyfunkční prostor legendárního Kina 64 U Hradeb v Mostecké ulici na pražské Malé Straně. Maxim Didenko se inspiroval mimo jiné autentickými přepisy výslechů současných politických vězňů, jejich korespondencí a výpověďmi u soudů. Inscenace reflektuje projevy sovětských trestanců obžalovaných v období stalinismu i odsouzených nacistů v rámci Norimberského procesu. Pořádá ProFitArt.

        28.06.2017

        - 30.06.2017

        29.06.2017


        Cena Otokara Fischera pro německé bohemisty        Cena Otokara Fischera si klade za cíl ocenit a zviditelnit nejvýznamnější německy psané odborné práce o české literatuře, hudbě, výtvarném umění, divadle, filmu, architektuře a české kultuře a kulturní historii v širším pojetí. Ocenění si klade za cíl posilovat dialog mezi českou a německou bohemistikou prostřednictvím zpřístupňování nejlepších výsledků německých bohemistických výzkumů v českém prostředí. Cena bude poprvé předána v červnu 2017 v Museu Kampa v Praze a to současně s renomovanou Cenou F. X. Šaldy. Pořádá Institut pro studium literatury a Slavisches Seminar der Universtität Tübingen.

        30.06.2017

        20:00
        ProART česko-německé taneční dny


        Wrinkle Maze / ProART Company + Phase-Zero Productions


        Wrinkle Maze je duet o životě a neodvratném běhu času. Představení vypráví nelineární příběh o úzkostech a přáních dvou lidí, kteří se rozhodnou pro společnou cestu životem. Strach ze ztráty našich blízkých i obava z konfrontace s naší vlastní smrtelností jsou možná nepřekonatelné. Ale nemůže nám jistota pomíjivosti možná pomoct, vidět náš život v současné chvíli z jiné perspektivy? Jak by ale mohl život zmítaný zmatky lásky vést k přijetí a naplnění? Cesta fantazií: zestárnout, doufat, milovat. Setkání strachu a otevřenosti. Taneční představení o životě a otázkách, kterým se nevyhneme. Choreografie/tanec: Tine Schmidt, Morgan Reid Hudba: David Maxim Micic, Morgan Reid a Tobias Leckel

        30.06.2017


        Mladí vyslanci - Dobrovolníci in residence        V Řehlovicích se odehraje setkání dobrovolníků z Německa. Tito mladí lidé pracují ve všech regionech České republiky v oboru historické a politické výchovy i v oblasti kulturní a společenské. Tak prožívají v zemi celý rok, učí se česky a uzavírají přátelství s českými vrstevníky. Zkušenosti, kterých zde nabývají, jsou k nezaplacení – poznají Českou republiku a zamilují si ji. Po návratu do Německa se z nich stávají vyslanci, kteří přinášejí kouzlo České republiky do své vlasti, chápou rozdíly mezi oběma zeměmi a mohou je zprostředkovat. Pořádá Kulturní centrum Řehlovice a riesa efau Dresden.

        01.07.2017


        ProART česko-německé taneční dny


        Workshops - Martin Dvořák, Tine Schmidt, Morgan Ried, Irene Bauer


        Festival ProArt připravil v jedinečném industriálním prostoru taneční workshopy. Fokus tanečních lekcí je zaměřen na klouby a na ekonomické využití pohybu skrz analýzu směru, uvědomění si sekvencování-rozkládání pohybu, impulzů a plynulosti. Součástí je rovněž využití centra těla a vnitřních svalů ve smyslu usnadnění práce s energií a silou. Přihlášky na workshop na emailu: proart@proart-festival.cz

        29.07.2017 - 30.07.2017


        Fotbalové jaro


        Fotbalová a jazyková výměna


        V projektu Fotbalové jaro nepůjde jen o poměřování ve sportu. Hlavní důraz je kladen na porozumění mezi národy. Proto bude při turnajích uspořádán také jazykový a mezikulturní rámcový program, organizovaný Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Koordinační centrum Tandem, které bude turnaje doprovázet, připravilo pro účastníky a diváky hravé česko-německé jazykové animace. Jako zvláštní formáty se mimo jiné chystají animace tribun, ale také krátké večerní programy s týmy v jejich ubytovacích zařízeních.
         • Foto: © René Stejskal a Zuzana Čermáková
         • Foto: © René Stejskal a Zuzana Čermáková
         • Foto: © René Stejskal a Zuzana Čermáková
         • Foto: © René Stejskal a Zuzana Čermáková
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Marek Šnyrch
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová
         • Foto: © Pavlína Jáchimová

          CHRISTIAN SCHMIDT


          politik, spolkový ministr zemědělství a předseda Rady Česko-německého diskusního fóra.

          „Nevidím žádné nebezpečí, právě v pohraničí je vzájemná výměna velmi intenzivní. Nic však nevzniká samo od sebe a je na nás, abychom se postarali, aby tento kulturní prostor byl zejména pro mladé lidi a příští generace stejně samozřejmý, jako tomu bylo za Karla IV.“

          KATHARINA SCHMITT


          režisérka a dramatička. Narodila se v Brémách, vystudovala režii v Praze, působí na předních německých a českých divadelních scénách.

          „Mám radost, že v uplynulých letech vznikla řada projektů, na nichž společně pracovali čeští a němečtí umělci, aniž by přitom musely být nutně reflektovány česko-německé vztahy. Evidentně nás víc věcí spojuje, než rozděluje a to je stále zřetelnější v pracovních kontextech, v nichž se pohybujeme. Kromě toho se těším na operu Žádný člověk, kterou právě zkoušíme v Národním divadle v Praze a která bude na podzim k vidění také v Brémách.“

          PETRA ERNSTBERGER


          spolková poslankyně za Sociálně-demokratickou stranu, předsedkyně Česko-německé parlamentární skupiny Bundestagu.

          „Největší radost mám ze spolupráce s mladými lidmi, kteří se velmi aktivně angažují v oblasti česko-německých vztahů. Zároveň bych si pro budoucnost přála, abychom mohli společně a na stejné úrovni pracovat dál na našem evropském domě.“

          VLADIMÍR DARIDA


          fotbalista, odchovanec Viktorky Plzeň, v současné době úspěšný středopolař bundesligového týmu Hertha Berlin.

          „Největší radost mi asi udělalo to, že spoustu českých hráčů si našlo cestu do Bundesligy a dostali příležitost tady hrát, včetně mě a do budoucna se těším, že nás tady bude ještě víc.“

          Tomáš Jamník


          violoncellista v současnosti žijící v Berlíně, spoluiniciátor Česko-německé Akademie komorní hudby.

          „Jelikož se pohybuji mezi mladou generací českou, včetně té nejmladší, všímám si, že se obraz Německa obecně hodně zlepšuje a já bych si přál, aby to pokračovalo a aby ten hezký obraz byl vzájemný.“

          Marta Jandová


          zpěvačka a muzikálová herečka žijící v Německu a v Čechách, frontmanka kapely Die Happy.

          Za posledních dvacet let mi udělalo nejvíc radost to, že mám pocit, že naše mládež se začíná učit víc němčinu. Těším se na to, že po vzoru Německa my Češi víc otevřeme naše srdce a staneme se tolerantnějšími vůči celému světu.“

          Kateřina Tučková


          spisovatelka, kurátorka a programová ředitelka festivalu Meeting Brno.

          „Když v roce 2009 vyšel můj román Vyhnání Gerty Schnirch, kniha o odsunu brněnských Němců, tak byť byly česko-německé vztahy na velmi dobré úrovni, věděla jsem, že pod povrchem stále přežívá celá řada averzí, takže má románová hrdinka by se nedočkala omluvy. A proto mi největší radost udělal Rok smíření 2015, kdy tato omluva byla oficiálně deklarována.“

          Karel Schwarzenberg


          šlechtic, politik, lesník a hospodský. Bývalý ministr zahraničí ČR, dlouholetý zastánce lidských práv v Evropě.

          „Největší radost do budoucna by mi udělala intenzivní spolupráce ve vědě a ve výzkumu.“

          Jitka Jílková


          překladatelka, dlouholetá ředitelka Pražského divadelního festivalu německého jazyka a nositelka Spolkového kříže za zásluhy.

          „Celých posledních dvacet let pořádáme divadelní festival, na který zveme převážně německá divadla a já mám obrovskou radost, že celých těch dvacet let si německé jeviště rozumí s českým hledištěm. Byla bych ráda, kdyby tomu tak bylo i dalších dvacet let.”

          Jiří Fajt


          historik umění žijící v Berlíně a Praze, od roku 2014 ředitel Národní galerie.

          „V poslední době mi asi udělalo největší radost vydání německého cestovního pasu. A na co se těším? Rozhodně na výstavu Gerharda Richtera, která bude vůbec poprvé v našich zemích otevřená v rámci německé kulturní sezony.”

          Danie Herman


          poslanec a ministr kultury České republiky.

          „V posledních dvaceti letech mi v oblasti česko-německých vztahů udělalo největší radost uzdravování jizev minulosti. A to, na co se do budoucna těším, je, že Češi a Němci budou opět dobrými sousedy a přáteli v srdci Evropy tak, jak tomu vždycky bývalo.“

          Henning Vierck


          politolog, zakladatel Komenského zahrady v Berlíně Neuköllnu, kterou vede již dvacet let v duchu pedagogických myšlenek Jana Amose Komenského.

          „Kulturní výměna mezi Čechy a Němci se zde odehrává od roku 1737. V uplynulých dvaceti letech jsme měli u nás mnohem víc návštěvníků než kdy předtím.“
          Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

          Partner

          nahorunahoru
          Hlavní stránka | 
          © 2017 Goethe-Institut | Disclaimer | Data privacy | Terms of use