DE_TSCH 17 Kulturfrühling

  Česko-německé kulturní jaro 2017

  Milí přátelé v České republice a Německu, ať už jde o oblast hospodářskou, vědeckou, kulturní nebo politickou – vztahy mezi Německem a Českem jsou lepší než kdy dřív. A to přesto (nebo právě proto), že nezapomínáme na minulost. Dne 21. ledna jsme si společně připomněli Česko-německou deklaraci z roku 1997, která umožnila mnoho nového – mimo jiné i bezpočet mezilidských kontaktů a projektů vzešlých z občanské společnosti, které na obou stranách odbourávaly předsudky a podporovaly náš zájem jeden o druhého. více ...

  Česko-německé kulturní jaro 2017


  Milí přátelé v České republice a Německu, ať už jde o oblast hospodářskou, vědeckou, kulturní nebo politickou – vztahy mezi Německem a Českem jsou lepší než kdy dřív. A to přesto (nebo právě proto), že nezapomínáme na minulost. Dne 21. ledna jsme si společně připomněli Česko-německou deklaraci z roku 1997, která umožnila mnoho nového – mimo jiné i bezpočet mezilidských kontaktů a projektů vzešlých z občanské společnosti, které na obou stranách odbourávaly předsudky a podporovaly náš zájem jeden o druhého.

  Po vzpomínání chceme slavit. Těší nás, že vás můžeme pozvat na Česko-německé kulturní jaro 2017 – celou sezónu plnou vrcholných přeshraničních kulturních událostí. Více než 100 akcí v Německu a Česku ve spolupráci s více než 50 partnery z oblasti kultury přispěje ke zviditelnění a prožití rozmanitosti a kvality našich kulturních vztahů. Společně s Česko-německým fondem budoucnosti chceme zcela vědomě realizovat nejen v Praze, ale i v dalších regionech České republiky, abychom dostáli zásadě rozmanitosti a podpořili vzájemné vztahy mezi různými českými a německými regiony. Náš celoplošně koncipovaný kulturní program staví do popředí témata umění a kultura, mládež, inovace a rozmanitost. Vznikla tak kreativní směs vysokého umění a všednodenní kultury – přesvědčte se o tom sami! Za přispění lokálních partnerů nabízíme atraktivní program pro všechny generace – to jsme si zcela jistí. Přijďte se podívat a objevte pro sebe něco nového a možná i neobvyklého!

  Ale jaro se samozřejmě neobejde ani bez Prahy. Zde nabídneme jeden z vrcholů našeho programu – velkou výstavu děl výjimečného německého malíře Gerharda Richtera v pražské Národní galerii. Gerhard Richter ovlivnil svou tvorbou celé generace mladších umělců a jednomu z nich, drážďanskému malíři Eberhardu Havekostovi, bude ve stejný čas věnována retrospektiva v pražské Galerii Rudolfinum. V rámci celostátní Muzejní noci pořádáme speciální akci pro zájemce z deseti českých měst, které zveme do Prahy na výlet za uměním, spojený s návštěvou obou výstav. Fotbal je v Česku i Německu nesmírně populární. Masové obliby tohoto sportu chceme využít a nadchnout české a německé děti a mládež pro sousední zemi, její jazyk a kulturu. K tomuto účelu uspořádáme v česko-německém pohraničí společně s Česko-německou fotbalovou školou a za účasti špičkových profesionálních fotbalových klubů z obou zemí celkem 22 fotbalových turnajů s více než 350 mladými týmy a více než 4000 účastníky a účastnicemi. A aby tato vzájemná setkání neprobíhala beze slov, nabídneme účastníkům také jazykový trénink, který speciálně pro tento účel vyvinulo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Hustá síť česko-německých kulturních vztahů je výsledkem práce a angažovanosti mnoha lidí a institucí. Česko-německé kulturní jaro a jeho bohatý program jsou věnovány jim všem.

  Chtěli bychom vás na tuto akci srdečně pozvat. Využijte rozmanité nabídky ve vašich městech a obcích a zapojte se aktivně do programu. Seznamte se s kulturními tvůrci z obou zemí, zažijte inspirativní momenty a podílejte se na nových iniciativách, které na letošním kulturním jaru vzniknou. Náš dík patří všem partnerům a podporovatelům, kteří přispěli ke zdaru Česko-německého kulturního jara 2017.

  Hansjörg Haber, chargé d'affaires ad interim, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
  Berthold Franke, ředitel pro region střední a východní Evropa, Goethe-Institut

  Místa a události

     již brzy zde naleznete všechny akce

     Es wurden keine Veranstaltungen gefunden

     17.02.2017


     Odneseno – Domov ve věcech     Výstava vypráví příběhy věcí, které si při nuceném odchodu ze svých domů s sebou vzali Němci žijící do 2. světové války ve východní a střední Evropě. Autorem výstavy je Dům německého východu v Mnichově. Prezentace v Ústí nad Labem se koná za spolupráce Muzea města Ústí nad Labem a Collegia Bohemica, o.p.s.

     17.02.2017

     - 14.05.2017

     26.02.2017


     RespondART     Čeští a němečtí tvůrci různých generací a zkušeností ohledávají v představeních hranice osobního a veřejného. Může tanec či divadlo pohnout světem za zdmi divadla? Má být umělec angažovaný? Niterné prožitky staví jako kontrapunkt k třesoucímu se světu. RespondART se snaží nalézt ve spolupráci s umělci i diváky odpověď na otázky, do jaké míry dokáže současné živé umění vyjádřit podstatu dnešního světa a aktivně řešit jeho aktuální i nadčasové výzvy. Cílem projektu je přivést diváky k aktivní recepci uměleckého díla, lepšímu pochopení světa kolem nás a vlastnímu kritickému myšlení. Pořádá ALT@RT, z.ú, a LOFFT.

     26.02.2017

     - 14.05.2017

     27.02.2017

     20:00
     The Trial     Mezinárodní divadelní projekt je inspirovaný románem Franze Kafky a současnou ruskou realitou. Šestice performerů v režii oceňovaného petrohradského režiséra Maxima Didenka vytvořila jedinečné pohybové představení speciálně pro probouzející se polyfunkční prostor legendárního Kina 64 U Hradeb v Mostecké ulici na pražské Malé Straně. Maxim Didenko se inspiroval mimo jiné autentickými přepisy výslechů současných politických vězňů, jejich korespondencí a výpověďmi u soudů. Inscenace reflektuje projevy sovětských trestanců obžalovaných v období stalinismu i odsouzených nacistů v rámci Norimberského procesu. Pořádá ProFitArt.

     27.02.2017

     - 28.02.2017

     01.03.2017


     Já a můj film na návštěvě     Projekt propojuje české a německé příhraničí projekcemi filmů s tématikou vycházející ze společné historické kulturní zkušenosti. Projekce filmů „Kočár do Vídně“, „Das Bad auf der Tenne“ a „Trabantem napříč Afrikou“ se konají na obou stranách hranice, v libereckém kině Varšava a v německém Mittelherwigsdorfu nedaleko Zittau. Promítání se zúčastní význační hosté a filmoví tvůrci – Iva Janžurová, Ervin Scholz, Dan Přibáň a Dana Zlatohlávková. Pořádá kino Varšava v Liberci a Kulturfabrik Meda v Mittelherwigsdorfu.

     30.03.2017

     18:00
     Zahájení


     Ostrava


     Zahájení Česko-německého kulturního jara se bude konat v Ostravě. Zde dojde k proměně ve velkém měřítku: na bývalých industriálních místech vzniknou nové prostory pro umění a kulturu. Zažijte výstavy, festivaly a architektonické intervence v nečekaných lokalitách. Ochutnávky se vám dostane v takzvaném Gastro-Rixboxu, který zakotví na místě bývalého Německého domu na náměstí Dr. Edvarda Beneše.

     30.03.2017

      

     30.03.2017


     Rixbox


     Ostrava


     30.03.2017

     - 05.04.2017

     30.03.2017


     Kulturpunkt     S podporou statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a firmy Siemens, ve spolupráci s katedrou germanistiky Ostravské univerzity, Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava, DAAD, ÖAD a Goethe-Institutem Praha, pořádá Klub Atlantik.

     30.03.2017

     - 30.04.2017

     30.03.2017

     17:30
     Kulturpunkt


     Zahájení


     Zahajovací večer uvede primátor města Ostravy a představitelé české a německé vlády. Součástí zahajovacího večera bude vizuální divadelní představení s živou hudbou „Někam jinam. Český Rixdorf“.

     30.03.2017


     Kulturpunkt


     Literatura na pochodu a POEZIOMAT


     Hodinový literární happening studentů katedry germanistiky FF OU pod vedením Dr. Ireny Šebestové. Zažijte prostor před Filozofickou fakultou a Klubem Atlantik plné německé literatury a zahajte spolu s námi provoz Poeziomatu! Poeziomat je v Ostravě instalován ve spolupráci s Café Neustadt a Haus für Poesie Berlin

     31.03.2017


     Myslet město jinak


     Festival pro náměstí


     Jedním ze stěžejních projektů Česko-německého kulturního jara 2017 jsou architektonické intervence a participace ve veřejném prostoru. V Ostravě se zaměří na samotné centrum města – Náměstí Dr. E. Beneše. Na místě bývalého Německého domu vznikne intervence studia MAK! ve spolupráci s Antikvariátem Fiducia a centrem PANT. Místo oživí kulturní festival, Festival pro náměstí. Pořádá Goethe-Institut Praha ve spolupráci s Antikvariátem a klubem Fiducia, Centrem PANT a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. Za poskytnutí výstavních vitrín a prostor děkujeme Lukáši Klebercovi a městské galerii PLATO.

     31.03.2017

     18:00
     Festival pro náměstí


     Slavnostní otevření architektonické intervence


     Zastavte se u diskuzní a pobytové platformy v parku, která nabídne prostor vyjádřit své názory, obavy, ale i radosti. Součástí slavnostního otevření bude divadelní výstup inspirovaný historií Německého domu v podání herců Jana Fišara a Tomáše Jirmana, pojízdný gastro-karavan Rixbox a malé občerstvení.

     01.04.2017


     Streetart bez hranic


     Festival streetartu


     ČESKO-NĚMECKÉ DUO WRITERŮ PAUSER A HRVB VYTVOŘÍ NOVÉ DÍLO PRO LOMENOU GALERII. Pauser alias Tomáš Junker je olomoucký rodák, graffiti umělec a pořadatel festivalu, který v rámci česko-německé spolupráce pozval do Olomouce jednu ze špiček současného streetartu, berlínského ilustrátora a graffiti umělce tvořícího pod pseudonymem HRVB. Umělci by rádi svoji tvorbou volně navázali na dílo a výstavu umělce Adolfa Hölzla, jehož výstava proběhne vzápětí, 6. dubna v Muzeu umění Olomouc.

     03.04.2017

     17:00
     Kulturtage


     Autorské čtení: Valerie Fritsch


     Rakouská autorka Valerie Fritsch (*1989) představí svůj román Winters Garten, díky němuž se dostala mezi „nejzajímavější mladé německy píšící autorky současnosti“.

     05.04.2017


     Eberhard Havekos: Obsah     Výstava Eberharda Havekosta představuje zásadní přehlídku práce jednoho z čelních představitelů nové generace malířů. Jeho tvorba je založena na práci se zdroji jako jsou televizní či tištěné reklamy nebo vlastní fotografie, které umělec digitálně upravuje téměř až do abstraktní podoby před tím, než je převede na malířské plátno. Havekost tak otevírá otázky spojené s tématem malby a jejího postavení v současném vizuálním světě. Pořádá Galerie Rudolfinum a Centrum současného umění KINDL v Berlíně.

     05.04.2017

     - 02.07.2017

     06.04.2017

     17:00
     Zahájení


     Olomouc


     Osvícení a poznání. Barokní univerzitní město tvoří perfektní kulisu pro umění, kulturu a vědu. Dny německé kultury, divadelní a filmový festival, street art a četné další pořady lákají v dubnu a květnu na Česko-německé kulturní jaro, které přináší nový život do prázdných míst. Přijďte nás navštívit do obchodu přímo na Horním náměstí.

     06.04.2017

      

     06.04.2017


     Kulturtage


     Festival Olmützer Kulturtage


     Multižánrový festival na podporu německého jazyka a německojazyčné kultury nabídne filmy, literaturu, divadlo, hudbu, přednášky a semináře, soutěže, chybět nebude ani PechaKucha Night, která se ponese na módní vlně. V prostorách, které jsou s tímto oborem historicky spjaté, se představí jak čeští, tak i němečtí módní tvůrci, fotografové nebo šperkaři. Festival pořádá Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci s Goethe-Institutem, Rakouským centrem Univerzity Palackého, katedrou germanistky FF UP a katedrou německého jazyka PdF UP.

     06.04.2017

     10:00
     Kulturtage


     Přednáška pro SŠ: Proč je důležitá němčina?


     Přednáška Oldřicha Břenka pro studenty SŠ se zabývá dřívějším a současným postavením němčiny v Evropě. Na příkladech z praxe bude poukázáno na výhody znalosti němčiny ve vybraných oborech.

     06.04.2017

     11:00
     Kulturtage


     Film pro SŠ: Who am I – Kein System ist sicher


     Režie: Baran bo Odar, Německo 2014, 105 min., německy s anglickými titulky; Benjamin je v reálném životě neviditelný outsider. To se změní poté, co se setká s Maxem a jeho přáteli a založí spolu subversivní hackerskou skupinu Clay.

     06.04.2017


     Kulturtage


     Adolf Hölzel – Kresby


     Malíř a teoretik umění Adolf Hölzel (*1853 Olomouc – 1934 Stuttgart) patří mezi důležité průkopníky moderního abstraktního projevu. Jeho díla jsou srovnatelná s díly autorů skupiny Der Blaue Reiter v Mnichově a především s dílem Wassily Kandinského.

     06.04.2017


     Kulturtage


     Blanka Lamrová – Zlom epochy 1989


     Fotografický pohled na události z léta roku 1989, kdy se pražské velvyslanectví Spolkové republiky Německo stalo útočištěm pro tisíce východních Němců při jejich cestě na Západ.

     06.04.2017


     Rozsvítit maják     Festivalový projekt spojuje mladé i renomované divadelní a výtvarné umělce z Česka a Německa. „Rozsvítit maják - divadelní instalace na horizontu událostí“ je specifický umělecký tvar vycházející z divadelních principů, ovšem pohybující se až na samotném pomezí divadelního a výtvarného umění. Veřejnosti se představí během tří dubnových dní, na které plynule naváží až do června trvající výstavy Vladimíra Murtina, Herberta Ristla, Ute Deutz a Vladimíra Kovaříka. Pořádá SKUS a Lahn Artists e.V.

     06.04.2017

     - 05.06.2017

     07.04.2017


     Myslet město jinak     Prezentace se zaměří na architektonické řešení otázek urbanismu a městského života na míru šitým přístupem v měřítku 1:1. Jedním z diskutovaných témat bude zapojování komunit do participativních procesů od prvních fází příprav. Součástí projektu jsou veřejné diskuze, workshopy a finální dílo ve fyzickém prostoru. Olomouc bude dějištěm proměny prázdných obchodů v centra. Téma odlivu lidí z centra měst do nákupních center zde ožívá a budeme ho tématizovat doprovodnými programy k urbánní problematice. Pořádá MAK! s Joanne Pouzenc a Alexandrem Römerem.

     07.04.2017

     - 09.04.2017

     07.04.2017

     17:00-17:30
     Víkend v centru


     Slavnostní zahájení festivalu a otevření zbudovaného baru a kavárny


     úvodní slova, přivítání v prostoru

     07.04.2017

     17.15-18.00
     Víkend v centru


     Vize pro Dolní náměstí


     zahájení crowdfungingové kampaně Dolní vám. Otevřete centrum kultuře!

     07.04.2017

     18.15-19.30
     Víkend v centru


     Kreativní modely spolupráce


     Diskuzní panel na téma spolupráce neziskového a komerčního sektoru moderuje – Jan Žůrek panelisté: Josef Kvapil, Guerilla Architects a další

     07.04.2017

     19.30-21.00
     Víkend v centru


     Chillout DJ


     procházka po otevřených obchodech v centru

     07.04.2017

     10:00
     Kulturtage


     Soutěž pro ZŠ: Zažij Olomouc!


     Objevte hravě pamětihodnosti Olomouce! Studenti německé sekce ÚCJ PdF UP připravili zábavnou Stadtrallye pro žáky ZŠ o ceny. Na čtyřech stanovištích poznají památky města a zároveň si osvojí související témata v němčině.

     07.04.2017

     11:00
     Kulturtage


     Seminář pro učitele: Hry a jiné aktivity ve dvojicích


     Chcete oživit své hodiny němčiny a zároveň docílit toho, aby Vaši žáci či studenti více mluvili? Pak zařaďte do výuky hry ve dvojicích. Ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber Verlag.

     07.04.2017

     20:20
     Kulturtage


     PechaKucha Night


     14. vydání Olomoucké PechaKucha Night se ponese na módní vlně. V prostorách, které jsou s tímto oborem historicky spjaté, se představí jak čeští, tak i němečtí módní tvůrci, fotografové nebo šperkaři.

     07.04.2017

     17:00
     Kulturtage


     Vernisáž výstavy: abcdef & Sebastian Wolf / real twenty – paper works


     Dva umělci původem z Nördlinger Ries na společné výstavě představí výběr prací na papíře, speciálně vytvořených pro olomouckou Coffee Library.

     08.04.2017


     Kulturpunkt


     Berlín – od východu na západ: třídenní poznávací cesta


     V rámci třídenní poznávací cesty do Německa zavítáme do hlavního města, abychom si prohlédli významné památky Berlína, jako je čtvrt Nikolaiviertel, náměstí Alexanderplatz, světoznámá třída Unter den Linden, Říšský sněm, nový komplex na Postupimském náměstí a spoustu dalších. Připomeneme si také místo, kde se po bitvě na Bílé hoře usadili čeští exulanti. Závěr cesty bude patřit městu Postupim a zámečku Sanssouci. Odjezd 8. 4. od klubu Atlantik v 3. 30 hod. Průvodce cesty: dr. Š. Sladovníková

     08.04.2017

     11:00
     Víkend v centru


     Film: Taste the Waste / Z popelnice do lednice


     Dokument, režie: Valentin Thurn, D 2010, 88 min, německy s českými titulky Více než polovina vyprodukovaného jídla skončí na skládkách a v popelnicích. Jak je to možné a co s tím? Po filmu následuje diskuze.

     08.04.2017

     15:00
     Víkend v centru


     Film: 10 Milliarden – Wie werden wir alle satt?


     Dokument, režie: Valentin Thurn, D 2015, 107 min, německy s českými titulky V roce 2050 bude mít Země asi 10 miliard obyvatel. Je možné je všechny nasytit? A jak na to? Po filmu následuje diskuze.

     08.04.2017

     18:00-24:00
     Kulturtage


     Večer se Stefanem Goldmannem


     Stefan Goldmann (*1978) je berlínský hudební skladatel, producent a autor knih o současné hudební scéně. Těšte se na autorské čtení, besedu o historii elektronické hudební scény v Německu a afterparty.

     09.04.2017

     15:00
     Víkend v centru


     Film: Kebab Connection


     R. Anno Saul, D 2004, 96 min, německy s českými titulky Originální dynamická komedie z prostředí imigrantské čtvrti v Hamburku

     09.04.2017

     14:00
     Kulturtage


     Rodinné filmy: Velký sen


     režie: Sebastian Grobler, Německo 2011, 109 min., německy s českými titulky; V roce 1874 je mladý učitel Konrad Koch přijat jako učitel angličtiny na výhradně německou školu pro chlapce, aby vnesl do zatuchlé instituce nový vítr. A on se rozhodne přivést své žáky k podivnému britskému sportu – fotbalu.

     09.04.2017

     16:00
     Kulturtage


     Rodinné filmy: Almanya


     režie: Yasemin Samdereli, Německo, 2011, 101 min., německy s českými titulky; Svižná komedie o turecké rodině usazené po několik generací v Německu. Svým univerzálně srozumitelným humorem popisuje nedorozumění způsobené kulturními odlišnostmi.

     10.04.2017


     Archikultura 2017


     Reinhard Roy - RASTR a PROSTOR


     Současný německý malíř a sochař (nar. 1948) je významnou tvůrčí osobnosti v oblasti geometrické abstrakce. Základem jeho výtvarného jazyka je bod, anebo tečka, jako výchozí prvek jeho uvažování o dvourozměrné kompozici, anebo o prostorovém objektu. Umělec spolupracoval s brazilským architektem Oskarem Niemayerem. Ostravské výstavy prací Reinharda Roye budou premiérovou prezentací jeho prací v České republice.

     10.04.2017

     17:00
     Archikultura 2017


     Vernisáž: Reinhard Roy - RASTR a PROSTOR


     Současný německý malíř a sochař (nar. 1948) je významnou tvůrčí osobnosti v oblasti geometrické abstrakce. Základem jeho výtvarného jazyka je bod, anebo tečka, jako výchozí prvek jeho uvažování o dvourozměrné kompozici, anebo o prostorovém objektu. Umělec spolupracoval s brazilským architektem Oskarem Niemayerem. Ostravské výstavy prací Reinharda Roye budou premiérovou prezentací jeho prací v České republice.

     10.04.2017


     Archikultura 2017


     Reinhard Roy - RASTR a PROSTOR


     Současný německý malíř a sochař (nar. 1948) je významnou tvůrčí osobnosti v oblasti geometrické abstrakce. Základem jeho výtvarného jazyka je bod, anebo tečka, jako výchozí prvek jeho uvažování o dvourozměrné kompozici, anebo o prostorovém objektu. Umělec spolupracoval s brazilským architektem Oskarem Niemayerem. Ostravské výstavy prací Reinharda Roye budou premiérovou prezentací jeho prací v České republice.

     10.04.2017

     18:00
     Archikultura 2017


     Vernisáž: Reinhard Roy - RASTR a PROSTOR


     Současný německý malíř a sochař (nar. 1948) je významnou tvůrčí osobnosti v oblasti geometrické abstrakce. Základem jeho výtvarného jazyka je bod, anebo tečka, jako výchozí prvek jeho uvažování o dvourozměrné kompozici, anebo o prostorovém objektu. Umělec spolupracoval s brazilským architektem Oskarem Niemayerem. Ostravské výstavy prací Reinharda Roye budou premiérovou prezentací jeho prací v České republice.

     10.04.2017

     9:00
     Kulturtage


     Film pro ZŠ: Popelka


     režie: Uwe Janson, Německo 2011, 60 min., německy s českými titulky; Nová adaptace pohádky Popelka bratří Grimmů.

     10.04.2017

     10:30
     Kulturtage


     Zážitková hodina němčiny pro ZŠ: Spielort Bibliothek


     Učit se německy s kolekcí her naší knihovny není ani trochu nuda. Rozšíříte si slovní zásobu, procvičíte gramatiku a dovíte se spoustu zajímavostí o německy mluvících zemích.

     10.04.2017

     17:00
     Kulturtage


     Vernisáž výstavy: Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?


     Dvojjazyčná výstava prezentuje dvanáct významných osobností 19. a 20. století, které, ač narozeny na území dnešní České republiky, jsou mnohými z nás považovány za Němce nebo Rakušany. Úvod pronese Dr. Wolfgang Schwarz z Adalbert Stifter Verein

     10.04.2017


     Kulturtage


     Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?


     Dvojjazyčná výstava prezentuje dvanáct významných osobností 19. a 20. století, které, ač narozeny na území dnešní České republiky, jsou mnohými z nás považovány za Němce nebo Rakušany. Ve spolupráci s Adalbert Stifter Verein.

     10.04.2017

     18.00
     Kulturtage


     Přednáška Martina Jirouška: Olomouc jako mystická křižovatka


     Erich Hanussen – jasnovidec, Edgar G. Ulmer – filmař, Franz Spunda – spisovatel, trojici velmi pozoruhodných osobností spjatých s mystickou Olomoucí představí publicista Martin Jiroušek.

     10.04.2017

     19.30
     Kulturtage


     Toni Erdmann


     režie: Maren Ade, Německo / Rakousko / Rumunsko 2016, 162 min., německy s anglickými titulky; Komediální senzace z festivalu v Cannes o vztahu výstředního otce a ambiciózní dcery, která ohromuje kritiku i diváky.

     11.04.2017

     11:00
     Kulturtage


     Zážitkovým učením proti pravicovému extremismu


     Beseda s pamětnicí nacistického pronásledování za 2. světové války p. Doris Grozdaničovou, nar. 1926 v Jihlavě. Ve spolupráci s o.p.s. Živá paměť.

     11.04.2017

     18.00
     Kulturtage


     Jaroslav Rudiš a Martin Becker: O vlacích, kufrech a hospodách


     Oba autoři se znají více než deset let. Během čtení budou mluvit o nejdůležitějších zastávkách svého česko-německého přátelství a vyprávět o zážitcích z cest v různých jídelních vozech evropských dálkových vlaků. Přečtou také své nové, doposud nezveřejněné historky. Martin Becker kromě toho představí úryvky ze své knihy „Gebrauchsansweisung für Prag und Tschechien“ a podá zprávu o ztraceném kufru mezi Slovenskem a Německem, zatímco s Jaroslavem Rudišem se vydáme do sauny a samozřejmě také do hospody. Na závěr se můžeme těšit na exkluzivní česko-německé překvapení.

     11.04.2017

     19.30
     Kulturtage


     Was hat uns bloß so ruiniert


     Režie: Marie Kreutzer, Rakousko 2016, 100 min., německy s anglickými titulky; Komedie o mladých párech a jejich snaze založit rodiny okořeněná suchým rakouským humorem.

     11.04.2017


     Z(a)traceni v čase     Projekt si klade za cíl seznámit veřejnost s poválečnými dějinami města Bílovce. Ty byly poznamenány mimo jiné odsunem německého obyvatelstva, které bylo po staletí součástí historie města. Páteří projektu je zachycení autentických vzpomínek posledních pamětníků na toto období a spolupráce s institucemi, které se věnují práci s pamětí. Studenti si vyzkoušejí vědecký výzkum a díky mezigenerační spolupráci i jedinečný moment autentické retrospekce přímých svědků dějinných událostí.

     11.04.2017

      

     12.04.2017

     18:00
     Kulturpunkt


     O vlacích, kufrech a hospodách. Čte Jaroslav Rudiš a Martin Becker


     Oba autoři se znají více než deset let. Během čtení budou mluvit o nejdůležitějších zastávkách svého česko-německého přátelství a vyprávět o zážitcích z cest v různých jídelních vozech evropských dálkových vlaků. Přečtou také své nové, doposud nezveřejněné historky. Martin Becker kromě toho představí úryvky ze své knihy “Gebrauchsansweisung für Prag und Tschechien“ a podá zprávu o ztraceném kufru mezi Slovenskem a Německem, zatímco se s Jaroslavem Rudišem vydáme do sauny a samozřejmě také do hospody. Na závěr se můžeme těšit na exkluzivní česko-německé překvapení.

     12.04.2017

     11:00
     Kulturtage


     Do Německa / do Rakouska na zkušenou


     Máte v plánu studovat, pracovat, anebo absolvovat stáž či jazykový kurz v Německu či Rakousku? Přijďte se podívat na informační setkání plánovaných projektů.

     12.04.2017

     19.30
     Kulturtage


     B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979–1989


     režie: Jörg A. Hoppe, Heiko Lange, Klaus Maeck, Německo 2015, 92 min, německy s anglickými titulky; Snímek je obsáhlým dokumentem a zároveň esejistickým vyjádřením lásky k době, ze které genius loci Berlína těží dodnes. Od 21:00 Afterparty v klubu Vertigo.

     12.04.2017

     19:30
     Kulturtage


     Schatulle


     Koncert mladé německé kapely z Bielefeldu a Münsteru. Axana Derksen, Gele Niediek, Milan Böse a Peter Schäfferling vás příjemně naladí tóny jazzu a folku.

     12.04.2017


     Rozděleni pohořím / Spojeni minulými životy


     Vernisáž – Ulrike Grossarth: Projekt Lublin


     Autorka náleží k výrazným osobnostem německé výtvarné scény. Působí jako profesorka na Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech. V roce 1997 se účastnila documenty X v Kasselu. Roku 2013 iniciovala založení Lublinské školy – Institutu pro studium židovské tematiky a kultury jihovýchodního Polska. Výstava představí výběr autorčiných lublinských aktivit, které tematizují místní ztracené kulturní tradice a specifickou společenskou atmosféru. Ulrike Grossarth pracuje s obrazovým archivem, který shromáždila v průběhu uplynulých deseti let.

     13.04.2017

     16:00
     Kulturtage


     Studio na cucky – Dolní k vám promluví německou poezií


     Performance členů Studia na cucky oživí Dolní náměstí současnou německou poezií. Vdechneme život centru! Vdechneme jej poeticky… režie: Jan Žůrek, dramaturgie: Petra Ševců

     13.04.2017

     19.00
     Kulturtage


     Dlouhý večer krátkých textů


     Hrajete si rádi s němčinou, píšete nebo překládáte? Každý zájemce může přednést vlastní nebo cizí text, inspirovaný německy píšícím autorem. Přednes v max. délce 5 min. možný v češtině i němčině.

     13.04.2017


     Rozděleni pohořím / Spojeni minulými životy


     Ulrike Grossarth – Projekt Lublin


     Autorka náleží k výrazným osobnostem německé výtvarné scény. Působí jako profesorka na Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech. V roce 1997 se účastnila documenty X v Kasselu. Roku 2013 iniciovala založení Lublinské školy – Institutu pro studium židovské tematiky a kultury jihovýchodního Polska. Výstava představí výběr autorčiných lublinských aktivit, které tematizují místní ztracené kulturní tradice a specifickou společenskou atmosféru. Ulrike Grossarth pracuje s obrazovým archivem, který shromáždila v průběhu uplynulých deseti let.

     18.04.2017

     14:00
     Kulturpunkt


     Hledání německých stop v centru Ostravy – Schnitzeljagd


     Lektoři DAAD Marco Winkler, M.A a Marion Zagst připravili pro studenty i veřejnost hru "Schnitzeljagd", ve které se seznámíte s nejvýraznějšími stopami německé kultury, architektury a historie v centru Ostravy. Start: před Klubem Atlantik

     18.04.2017

     9:00–13:00
     Kulturpunkt


     Germanistický workshop pro střední školy


     Workshop s vyučujícími katedry germanistiky Ostravské univerzity a jejich hostů. Analýzy vybraných překladů a příspěvky pozvaných překladatelů a tlumočníků. Ocenění nejlepších studentských překladů. Literární happening studentů katedry germanistiky Literatura na pochodu. Prezentace výzkumného projektu o Hlučínsku Dr. Ireny Šebestové.

     18.04.2017


     Kulturpunkt


     Filmová sekce Kulturpunkt 2017


     Všechny filmy budou uvedeny v originálním německém znění s českými titulky.

     18.04.2017

     17:00
     Kulturpunkt


     Die innere Sicherheit


     režie: Christian Petzold, 2001, Německo, 106 min. Mladičká Jeanne se s rodiči stěhuje z místa na místo, ale k žádnému nemůže přirůst. Hovoří několika jazyky, ale smí jen mlčet. Jeanne a její rodina jsou totiž už roky pronásledováni. Jakmile si Jeanne najde úzkou cestičku z naprosté izolace, nastávají problémy.

     18.04.2017

     19:30
     Kulturpunkt


     Stát vs. Fritz Bauer


     režie: Lars Kraume, 2016, Německo, 105 min. Německo, 1957. Vrchní prokurátor Fritz Bauer získá informace o místě pobytu Adolfa Eichmanna, hlavního „architekta holocaustu". Německo ale prožívá hospodářský boom, válka jako by byla zapomenuta a v klíčových funkcích stále sedí množství osob úzce spojených s nacistickým režimem.

     19.04.2017

     19:00
     Zahájení


     Plzeň


     Plzeň, evropské hlavní město kultury 2015, oslaví německo-české kulturní vztahy i v této sezoně. Ve středu pozornosti bude německý film na festivalu Finále Plzeň nebo město Norimberk a jeho umělkyně a umělci v Městské galerii. Náš Gastro-Rixbox můžete navštívit na dvou místech, na Náměstí Republiky a v DEPU2015 společně s dalšími karavany se změněným využitím.

     19.04.2017

      

     19.04.2017

     19:00
     Kulturpunkt


     Stammtisch


     Katedra germanistiky se tradičně ve středu setkává na pivu a všichni zájemci jsou srdečně zváni. Bližší informace najdete na Facebooku katedry germanistiky FF OU.

     19.04.2017

     17:00
     Kulturpunkt


     Victoria


     Sebastian Schipper, 2015, Německo, 140 min. Victoria je mladá číšnice z Madridu, která do Berlína přijíždí pracovat a užívat si noční život. Na konci jedné party potká mile vypadajícího Sonneho a trojlístek jeho kamarádů. Namísto mátožného opileckého rána ale mladou Španělku čeká adrenalinová jízda německou metropolí. Sonne a jeho parta provedou totiž narychlo bankovní loupež. A Victoria se ocitne za volantem auta, kterým prchají.

     19.04.2017

     19:30
     Kulturpunkt


     Good Bye, Lenin!


     režie: Wolfgang Becker, 2003, Německo, 121 min. Originálním a velmi humorným způsobem se k nedávné historii bývalého Východního Německa vrátil režisér Wolfgang Becker. Příběh začíná v roce 1989, kdy nadšeně socialistická paní Kernerová upadne do kómatu, když uvidí v televizi svého syna, jak se účastní protistátní demonstrace. V kómatu zaspí pád berlínské zdi, sjednocení Německa i konečné vítězství kapitalismu. Aby nedošlo k šoku, začne se v panelákovém bytě rozehrávat velkolepá mystifikace.

     19.04.2017


     Dlouhá noc krátkých textů     Dlouhá noc krátkých textů je nejstarší a jedna z největších pravidelně se konajících německy mluvených akcí na brněnské kulturní scéně. Koná se s půlročním odstupem dvakrát do roka na Österreich Institutu Brno, v dubnu se můžete těšit na jubilejní 30. reprízu. Pořádá Österreich Institut Brno spolu s Institutem germanistiky Masarykovy univerzity, věrnými partnery akce jsou DAAD, RKF Praha a Moravská zemská knihovna.

     19.04.2017


     30. Dlouhá noc krátkých textů     Dlouhá noc je noc, během které fanoušci a přátelé německého jazyka v Brně a okolí prozaickou, lyrickou, dramatickou nebo hudební formou prezentují vlastní nebo i cizí texty na stanovené téma. Pravidelnými přispěvateli jsou mj. brněnští studenti a studentky, divadelní skupiny, sbory a ostatní volně tvořící amatéři. Akce se koná každého půl roku v prostorách Österreich Institutu Brno, který ji pořádá ve spolupráci s Ústavem germanistiky FF MU. Stálými partnery projektu jsou DAAD, Österreichisches Kulturforum Prag a Moravská zemská knihovna.

     20.04.2017

     18:00
     Festival pro náměstí


     Literární večer s revue Protimluv


     Večer začneme v Domě umění a poté se přesuneme na náměstí E. Beneše. Vystoupí mimo jiné literáti Václav Maxmilián, Jan Němeček a Oskar Mainx.

     20.04.2017

     09:00-11:00
     Kulturpunkt


     Translatologický workshop


     Vyučující katedry germanistiky připravili program z oblasti překladu a tlumočení. Dozvíte se o praktických zkušenostech s projektem, v němž vznikly veřejně přístupné audio a video nahrávky pro výuku tlumočení a také pro tlumočnický trénink. Nebo vás zajímá komiks a chcete se dozvědět, jak se liší český a německý komiks a jaká úskalí se mohou vyskytnout při jeho překladu?

     20.04.2017

     18:00
     Kulturpunkt


     Mapa Stolpersteinů


     Po stopách “kamenů zmizelých” se vydává ostravská výtvarnice Lenka Kocierzová, která zmapovala památníky a pomníky ostravských Židů. V rámci komentované procházky proběhne křest mapy Stolpersteinů.

     20.04.2017

     17:00
     Kulturpunkt


     Lola běží o život


     režie: Tom Tykwer, 1998, Německo, 81 min. Berlín. Současnost. Letní den, v němž minuty rozhodují o lásce, životě a smrti. Lole a Mannimu je něco přes dvacet a jsou milenci. Manni pracuje jako kurýr pro pochybného překupníka, poslední akce však nedopadne podle plánu. Zoufalý Manni volá Lole. Co si počít? Lola má dvacet minut na to, aby zachránila Manniho život. Lola běží ne jako, ale o život.

     20.04.2017

     19:30
     Kulturpunkt


     Sakra, kluku!


     režie: Jan Ole Gerster, 2012, Německo 2012, 85 min. Niko se vymlouvá z dalšího setkání s pohlednou dívkou, jako by o něj vůbec neměl zájem. Do toho přijde o řidičák, nemá ani na kafe a zůstatek na bankovním účtu neslibuje o moc víc. Možná že Niko právě zažívá svůj „den blbec“, pravděpodobnější ale je, že právě takto vypadá jeho každodenní realita. Přestože se snímek odehrává v současném Berlíně, styl filmu i vybraná hudba stojí v opozici proti živelnosti moderního velkoměsta a navádějí pozornost publika na introvertního hrdinu, který chodí ulicemi, aniž by zvedl oči od chodníku.

     20.04.2017


     Německé kino na Finále Plzeň     Německé kino@Finále Plzeň představí české odborné, ale i laické veřejnosti vybrané německé filmy a německé filmaře. V sekci Německé kino budou v rámci Finále Plzeň 2017 uvedeny celovečerní i krátkometrážní německé filmy různých žánrů, které přijedou představit jejich tvůrci. Němečtí filmoví profesionálové se zde setkají s českým publikem, ale také se svými českými kolegy, s nimiž budou mít šanci hovořit o českých filmech a zúčastnit se profesionálních aktivit v rámci festivalových Industry Days. Pořádá Film Servis Plzeň s.r.o. a Film Festival Cottbus.

     20.04.2017

     - 26.04.2017

     21.04.2017

     17:00
     Kulturpunkt


     Fakjů pane učiteli


     režie: Bora Dagtekin, 2014, Německo, 112 min. Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo totiž postavil školní tělocvičnu přímo nad místem, kam ukryl ukradené peníze. A tak, aby se dostal ke své kořisti, musí se vydávat za suplujícího učitele na Götheho gymnáziu, čímž vznikne už tak sužovanému vzdělávacímu systému další problém, protože od toho okamžiku zaměstnává nejbláznivějšího učitele všech dob. V noci se Zeki snaží tajně prokopat ke své uloupené kořisti a během dne používá sice drastické, ale účinné metody, aby zkrotil neukázněné teenagery.

     21.04.2017

     19:30
     Kulturpunkt


     Toni Erdmann


     režie: Maren Ade, 2016, Německo, 162 min. Život zestárlého učitele Winfrieda plyne v naprosté rutině, kterou jen občas naruší svou pubertální vášní – drobným žertovným převlekem. Rozhodne se investovat veškerou pozornost do své odcizené dcery Ines, která dělá kariéru v nadnárodní firmě a nemá na nic a na nikoho čas. Po naprostém fiasku první návštěvy mění Winfried strategii – čeho nemůže dosáhnout jako neúspěšný otec, toho může docílit jeho neforemné alter-ego. A tak se rodí životní kouč – tragikomická figura s absurdní parukou a umělými zuby, která se Ines začne plést do života v těch nejméně vhodných momentech.

      21.04.2017


      Festival Barevná Dvacítka      V Liberci a Opavě, dříve německých oblastech, se bude konat jednodenní multižánrový česko-německý putovní festival Barevná Dvacítka, který nabídne den plný chutí, vůní, rytmů a umění. Představí malé pěvce, tanečníky, amatérské divadelníky, německé filmové pohádky, workshopy pro děti, výstavu o architektovi Josefu Hoffmannovi a knihovna se také pochlubí pokračováním digitalizace tzv. Sudetik. Zapojí se Krajská vědecká knihovna v Liberci, Technická univerzita v Liberci, střední, základní a mateřské školy. Zprostředkování každodenních kontaktů občanů chce položit základ společného soužití na obou stranách hranice. Pořádá Shromáždění německých spolků v České republice, z.s. a Institut für Auslandsbeziehungen (IfA).

      22.04.2017

      10:00
      Festival pro náměstí


      Dětský ateliér


      Dětský ateliér na motivy dějin módního domu Ostravica-Textilia povedou výtvarníci Marcela Lysáčková a Max Lysáček.

      22.04.2017

      10:00
      Festival pro náměstí


      Výrobní workshop městského mobiliáře


      Z předpřipraveného materiálu a za odborné asistence si můžete postavit kus městského mobiliáře, který bude sloužit všem kolemjdoucím a nabídne prostor k pobytu a lepšímu vnímání místa. Akce je určena nejširší veřejnosti.

      23.04.2017

      14:00-18:00
      Festival pro náměstí


      Plánovací workshop o budoucnosti vol. I


      Náměstí Dr. E. Beneše se nachází v tristním stavu. Pojďme společně během plánovacího a diskuzního setkání hledat možná řešení. Dílna bude vedena Ilonou Vybíralovou, Markem Sivákem a Adamem Wlazelem. Akce je pořádána ve spolupráci s primátorem města Ostravy Tomášem Macurou a určena pro odbornou veřejnost.

      23.04.2017


      Hledání identity česko-německé mládeže


      Česko-německé setkání u pramene Labe


      Společné setkání české a německé mládeže se odehraje u pramene Labe jako symbolického místa pro oba národy. Cílem setkání je podnítit české žáky k rozvoji komunikace, navázat přátelství s německými sousedy a spolupracovat na projektu „Hledání vlastní identity v kontextu migrace a integrace“, jehož výsledky se představí v olomoucké Vědecké knihovně. Pořádá Obchodní akademie Olomouc a Staatliche Wirtschaftsschule Nördlingen.

      24.04.2017

      17:00
      Kulturpunkt


      Proti zdi


      režie: Fatih Akin, 2004, Německo / Turecko, 121 min. Film Fatiha Akina, který má osobní zkušenost potomka tureckých rodičů, vyrůstajícího v Německu, rozvíjí trpký milostný příběh turecké dívky Sibel. Její rodina se řídí těmi nejortodoxnějšími představami o postavení ženy ve společnosti, ale ona zoufale touží po volnosti, kterou Evropanky považují za samozřejmost. Jenže vymknout se z rodinných pout není tak snadné, jak si dívka představuje, protože nikdo se nedokáže zcela vytrhnout z kořenů, z nichž vyrostl.

      24.04.2017

      19:30
      Kulturpunkt


      Životy těch druhých


      režie: Florian Henckel von Donnersmarck, 2006, Německo, 137 min. Rok 1984. Do pádu režimu ve Východním Německu zbývá necelých šest let. Vládnoucí Jednotná socialistická strana upevňuje svou pozici pomocí nemilosrdného systému monitorování a manipulace, k čemuž využívá tajnou policii Stasi. Věrný stoupenec režimu, kapitán Gerd shromažďuje kompromitující důkazy proti známému divadelnímu dramatikovi a jeho atraktivní přítelkyni. Jakmile se však do světa divadelních hvězd ponoří, začne být jejich životy fascinován a uvědomí si omezenost své vlastní existence.

      25.04.2017

      18:00
      Kulturpunkt


      Německý horor: Alptraum vs Schatten I.


      Díl první: Po stopách Upíra Nosferatu. Přednáška o vzniku klíčového díla moderního hororu Upír Nosferatu (1922), který natočili němečtí tvůrci v raném Československu. Film, který je obvykle uváděn jako volná adaptace románu Brama Stokera, byl ve skutečnosti ovlivněn tajnými magickými řády a za komunismu se o něm nesmělo publikovat. Součástí přednášky Martina Jirouška bude i projekce dokumentárního materiálu a ukázek z jiných klíčových německých hororů. Předpokládaná délka 90 minut.

      25.04.2017

      18:00
      Německý film v knihovně


      Velký sen


      režie: Sebastian Grobler, Německo 2011, 109 min., německy s českými titulky; V roce 1874 je mladý učitel Konrad Koch přijat jako učitel angličtiny na výhradně německou školu pro chlapce, aby vnesl do zatuchlé instituce nový vítr. A on se rozhodne přivést své žáky k podivnému britskému sportu – fotbalu.

      27.04.2017

      14:00
      Festival pro náměstí


      Plánovací workshop o budoucnosti vol. II


      Na nově vzniklém městském mobiliáři proběhne pokračování plánovacího workshopu. Nejširší veřejnost se bude mít možnost vyjádřit k závěrům z odborného workshopu.

      28.04.2017

      14:00
      Festival pro náměstí


      Komorní scéna Aréna: čtení z nové hry Tomáše Vůjtka Smíření


      Hra Smíření – ohlasová hra se zpěvy, jak zní její podtitul – navazuje na hry S nadějí, i bez ní a Slyšení, čímž završuje volnou trilogii. Zobrazuje skutečné, úředně zdokumentované excesy z odsunu / vyhnání Němců z poválečného Československa. V režii Ivana Krejčího tak budete moci sledovat celosouborový pokus o smíření s tím, s čímž se smířit snad ani nelze.

      02.05.2017

      18:00
      Německý film v knihovně


      Kebab Connection


      režie: Fatih Akin, Německo 2004, 95 min., německy s českými titulky Interkulturní komedie z prostředí hamburské imigrantské čtvrti: Mladý německý Turek Ibo sní o natáčení akčních filmů o kung-fu. Zatím se však musí spokojit s reklamními spoty na restauraci svého strýce. A vyrovnat se s tím, že z něj brzy bude otec.

      03.05.2017


      Já a můj film na návštěvě      Projekt propojuje české a německé příhraničí projekcemi filmů s tématikou vycházející ze společné historické kulturní zkušenosti. Projekce filmů „Kočár do Vídně“, „Das Bad auf der Tenne“ a „Trabantem napříč Afrikou“ se konají na obou stranách hranice, v libereckém kině Varšava a v německém Mittelherwigsdorfu nedaleko Zittau. Promítání se zúčastní význační hosté a filmoví tvůrci – Iva Janžurová, Ervin Scholz, Dan Přibáň a Dana Zlatohlávková. Pořádá kino Varšava v Liberci a Kulturfabrik Meda v Mittelherwigsdorfu.

      03.05.2017


      Já a můj film na návštěvě      Projekt propojuje české a německé příhraničí projekcemi filmů s tématikou vycházející ze společné historické kulturní zkušenosti. Projekce filmů „Kočár do Vídně“, „Das Bad auf der Tenne“ a „Trabantem napříč Afrikou“ se konají na obou stranách hranice, v libereckém kině Varšava a v německém Mittelherwigsdorfu nedaleko Zittau. Promítání se zúčastní význační hosté a filmoví tvůrci – Iva Janžurová, Ervin Scholz, Dan Přibáň a Dana Zlatohlávková. Pořádá kino Varšava v Liberci a Kulturfabrik Meda v Mittelherwigsdorfu.

      04.05.2017

      19:00 – 22:00
      Rozděleni pohořím / Spojeni minulými životy


      Vernisáž – Jan C. Löbl: In the grandpa´s coat


      Jan C. Löbl se snaží oživit tradice a vnímat středoevropský prostor v intencích odpovědnosti vůči ojedinělému kulturnímu odkazu, z něhož před druhou světovou válkou utvářel svůj charakter i severočeský region. V projektu na pomezí výtvarného umění a designu zpracovává téma krušnohorské textilní výroby sudetské provenience. Na jejím základě vytváří desény, kolekce i instalace. Jan C. Löbl je výtvarným umělcem, designérem oděvů a divadelních kostýmů. Spolupracuje s Činoherním studiem v Ústí nad Labem, Divadlem v Celetné v Praze, Divadlem Petra Bezruče v Ostravě, Divadlem ABC v Praze nebo Divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni.

      05.05.2017


      Rozděleni pohořím / Spojeni minulými životy


      Jan C. Löbl: In the grandpa´s coat


      Jan C. Löbl se snaží oživit tradice a vnímat středoevropský prostor v intencích odpovědnosti vůči ojedinělému kulturnímu odkazu, z něhož před druhou světovou válkou utvářel svůj charakter i severočeský region. V projektu na pomezí výtvarného umění a designu zpracovává téma krušnohorské textilní výroby sudetské provenience. Na jejím základě vytváří desény, kolekce i instalace. Jan C. Löbl je výtvarným umělcem, designérem oděvů a divadelních kostýmů. Spolupracuje s Činoherním studiem v Ústí nad Labem, Divadlem v Celetné v Praze, Divadlem Petra Bezruče v Ostravě, Divadlem ABC v Praze nebo Divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni.

      09.05.2017

      18:00
      Německý film v knihovně


      Létající třída


      Režie: Tomy Wigand, Německo 2003, 110 min., německy s českými titulky Problémový Jonathan byl ve svých dvanácti letech vyhozen už z osmi internátů. Devátým z nich je internát v Lipsku, při sboru v kostele sv. Tomáše (Thomanerchor). Tam najde nejenom nové kamarády, ale i rukopis hry „Létající třída“. Když ji parta kamarádů začne zkoušet na vánoční představení, netuší ani, že tím otevírají staré rány, ani jak bouřlivý řetěz událostí tím vyvolají. Nová filmová adaptace knihy Ericha Kästnera, která v roce 2003 získala Německou filmovou cenu za nejlepší film pro děti.

      11.05.2017


      Zahájení


      Ústí nad Labem


      Česko-německé kulturní jaro probudí po dlouhé zimě Ústí nad Labem jarním polibkem. Uprostřed města vznikne za spoluúčasti tamějších obyvatel nové místo určené všem generacím. Hned několik festivalů a pořadů zve na filmy, přednášky, výstavy, koncerty a workshopy – týkající se například zkrášlování starých pomníků. Určitě tam najdete i něco pro sebe.

      12.05.2017


      Divadelní Flora      Tekutá Evropa je hlavní programovou linií 21. ročníku mezinárodního festivalu DIVADELNÍ FLORA. V rámci respektované přehlídky nabídne na dvou hlavních festivalových scénách sedm titulů české a německé provenience a také besedy s tvůrci a herci berlínského Maxim Gorki Theater, mnichovského Residenztheater či pražského Studia Hrdinů. Leitmotivem inscenací je autorská reflexe událostí, osobních postojů a myšlenek, jež v moderních dějinách formovaly (a formují) tvář současné Evropy. Pořádá DW7, o.p.s., ve spolupráci s Maxim Gorki Theater.

      12.05.2017

      - 21.05.2017

      12.05.2017


      Útulek Fest 2017      16. ročník benefičního open air festivalu na podporu útulků na Ústecku, jehož součástí je ÚSTÍ BEATS Open Air IV. Na dvou scénách vystoupí kromě českých také němečtí hudebníci: drážďanští Die Ukrainiens (balkánská a východoevropská hudba), Carlos De Nicaragua & Familia (reggae/salsa) a písničkář Pierre Dominik Bogaschowsky. Pořádá Útulek fest, z.s. ve spolupráci s Collegiem Bohemicem o.p.s.

      12.05.2017

      - 13.05.2017

      13.05.2017

      10:30
      Tekutá Evropa


      Olga (Horrory z Hrádečku)


      Anna Saavedra, Divadlo Letí: Nesentimentální „obrazy ze života“ impozantní osobnosti – sebeironické a neokázalé první dámy českého disentu i polistopadové společenské scény. Inscenace roku 2016 v režii Martiny Schlegelové.

      13.05.2017

      16:15
      Tekutá Evropa


      Olga (Horrory z Hrádečku)


      Anna Saavedra, Divadlo Letí; Nesentimentální „obrazy ze života“ impozantní osobnosti – sebeironické a neokázalé první dámy českého disentu i polistopadové společenské scény. Inscenace roku 2016 v režii Martiny Schlegelové.

      14.05.2017

      19:00
      Tekutá Evropa


      The Situation


      Yael Ronen & Ensemble, Maxim Gorki Theater Berlín; Ozvuky blízkovýchodního konfliktu, zasazené do reálií současného Berlína, pobaví vybroušeným slovním vtipem a osloví výjimečnými příběhy autentických protagonistů. Německojazyčná Hra roku 2016 izraelské režisérky Yael Ronen je aktuálně ozdobou prestižních evropských festivalů!

      15.05.2017

      16:30
      Tekutá Evropa


      Pan Theodor Mundstock


      Ladislav Fuks – Miloš Horanský, Studio Hrdinů Praha; Sugestivní Vojtěch Dyk ve výtvarně minimalistické jevištní meditaci na pozadí největší tragédie minulého století. Polemické i dojemné uchopení Fuksovy románové prvotiny v autorské variaci režiséra Miloše Horanského.

      15.05.2017

      19:30
      Tekutá Evropa


      Elity


      režie: Jiří Havelka; Kriminální příběh s politickým pozadím. Slovenské národné divadlo Bratislava. Volná součást programové linie 21. Divadelní Flory TEKUTÁ EVROPA.

      16.05.2017

      20:00
      Tekutá Evropa


      Balkan macht frei


      Oliver Frljić, Residenztheater Mnichov; Nekompromisní politická inscenace se stala jednou z nejzásadnějších událostí loňské německé divadelní sezony. Grandiózně zuřivé spílání publiku v expresivní interpretaci vycházející hvězdy evropského divadla – Franze Pätzolda, nominovaného za ztvárnění alter ega režiséra Olivera Frljiće na Herce roku 2016!

      16.05.2017

      16:30
      Tekutá Evropa


      Pan Theodor Mundstock


      Ladislav Fuks – Miloš Horanský, Studio Hrdinů Praha; Sugestivní Vojtěch Dyk ve výtvarně minimalistické jevištní meditaci na pozadí největší tragédie minulého století. Polemické i dojemné uchopení Fuksovy románové prvotiny v autorské variaci režiséra Miloše Horanského.

      16.05.2017

      18:00
      Německý film v knihovně


      Almanya


      režie: Yasemin Samdereli, Německo, 2011, 101 min., německy s českými titulky; Svižná komedie o turecké rodině usazené po několik generací v Německu. Svým univerzálně srozumitelným humorem popisuje nedorozumění způsobené kulturními odlišnostmi.

      16.05.2017

      19:00
      Tandem


      Proti zdi


      režie: Fatih Akin, 2004, Německo / Turecko, 121 min. Film Fatiha Akina, který má osobní zkušenost potomka tureckých rodičů, vyrůstajícího v Německu, rozvíjí trpký milostný příběh turecké dívky Sibel. Její rodina se řídí těmi nejortodoxnějšími představami o postavení ženy ve společnosti, ale ona zoufale touží po volnosti, kterou Evropanky považují za samozřejmost. Jenže vymknout se z rodinných pout není tak snadné, jak si dívka představuje, protože nikdo se nedokáže zcela vytrhnout z kořenů, z nichž vyrostl. Pořádá Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem

      16.05.2017

       

      17.05.2017

      20:00
      Tekutá Evropa


      Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny


      David Zábranský, Studio Hrdinů Praha; Co je Česko, kde začíná a končí? Kdo chce v Česku žít a proč? Kdo nese vinu za současnou nechuť Majera a jemu podobných k Česku? – Současný prezident…? Provokativní zamyšlení spisovatele Davida Zábranského, režisérky Kamily Polívkové a herce Stanislava Majera nad smyslem české národní identity v éře globalizace.

      17.05.2017

      TBD
      Tekutá Evropa


      Síla zvyku


      Thomas Bernhard, režie: Jan Horák, HaDivadlo Brno; Volná součást programové linie 21. Divadelní Flory TEKUTÁ EVROPA.

      17.05.2017

      19:00
      Tandem


      Sakra, kluku!


      režie: Jan Ole Gerster, 2012, Německo 2012, 85 min. Niko se vymlouvá z dalšího setkání s pohlednou dívkou, jako by o něj vůbec neměl zájem. Do toho přijde o řidičák, nemá ani na kafe a zůstatek na bankovním účtu neslibuje o moc víc. Možná že Niko právě zažívá svůj „den blbec“, pravděpodobnější ale je, že právě takto vypadá jeho každodenní realita. Přestože se snímek odehrává v současném Berlíně, styl filmu i vybraná hudba stojí v opozici proti živelnosti moderního velkoměsta a navádějí pozornost publika na introvertního hrdinu, který chodí ulicemi, aniž by zvedl oči od chodníku. Pořádá Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem

      17.05.2017


      Slam Poetry Show 2017      Pod vedením Vaška Formánka proběhne dětský slamerský workshop, který vyústí vystoupením účastníků na show. Workshop se uskuteční ve spolupráci se ZUŠ Evy Randové a ZŠ Stříbrnická, kde proběhne v rámci výuky německého jazyka. Na show vystoupí i špičky česko-německého slamu jako Anatol Svahilec, Petr Váša atd. Exhibice bude doplněna o hudebně divadelní představení s názvem Kosmický Žirafáč. Pořádá Collegium Bohemicum o.p.s.

      18.05.2017


      Zahájení


      České Budějovice


      České Budějovice na to jdou sportovně – i v Česko-německém kulturním jaru. Studentský festival se postará společně s kolegy z Pasova a Bamberka o rozpustilost. Dobré vztahy záleží na komunikaci a aby běžela dobře i v němčině, bude se konat „Jeden den s němčinou“. Občerstvení a další programové tipy najdete jako vždy v Rixboxu.

      18.05.2017

      TBD
      Tekutá Evropa


      Dílo


      Elfriede Jelinek, režie: Miroslav Bambušek, Studio Hrdinů Praha & Mezery, o.s.; Volná součást programové linie 21. Divadelní Flory TEKUTÁ EVROPA.

      19.05.2017


      Zahájení


      Brno


      Letošní ročník festivalu Meeting Brno a zároveň i oslavy Česko-německého jara zahájí orchestrální koncert brněnského rodáka Ericha Wolfganga Korngolda (29. 5. 1897 Brno – 29. 11. 1957 Los Angeles), jehož dvojí výročí i výjimečný osud tímto večerem chceme připomenout. E. W. Korngold se narodil v brněnské židovské, německojazyčné rodině, od čtyř let vyrůstal ve Vídni a v roce 1938 emigroval do Spojených států, kde si vydobyl světovou proslulost jako tvůrce filmové hudby. Ukázku z jeho díla doplní Reformační symfonie od Felixe Mendelssona Bartholdy, která zase připomene letošní pětisté výročí reformace. Program: E. W. Korngold – Houslový koncert D dur op. 35 F. Mendelsson Bartholdy – Symfonie č. 5 d moll op. 107 "Reformační" Filharmonie Brno dirigent Petr Altrichter (CZ) housle Sophia Jaffé (DE) Lístky je možné zakoupit v předprodeji na www.filharmonie-brno.cz. Zahajovací večer se koná v rámci Česko-německého jara s podporou Česko-německého fondu budoucnosti a statutárního města Brna.

      19.05.2017

       

      19.05.2017

      20:00
      Tekutá Evropa


      Kauza Schwejk


      Jaroslav Hašek – Dušan D. Pařízek, Studio Hrdinů Praha & Theater Bremen; Originální výklad arcidíla české literatury. Důsledně demytizující pohled na neodvratnou demontáž mnohonárodnostního mocnářství s typicky středoevropským intermezzem. Kolosální „zmatení jazyků“ v mrazivé i hravé adaptaci Dušana D. Pařízka!

      19.05.2017

      16:30
      Tekutá Evropa


      Náměsíčníci (Imitace a tušení)


      Hermann Broch – Ivan Buraj, HaDivadlo Brno; Éterická expozice „rozpadu hodnot a zániku starého světa“ na přelomu 19. a 20. století. Mnohovrstevnatá románová trilogie předního evropského modernisty v radikální úpravě uměleckého šéfa brněnského souboru Ivana Buraje.

      19.05.2017


      Meeting Brno 2017      Program multižánrového kulturního festivalu nabízí řadu uměleckých vystoupení a diskusních fór. V rámci motta „jednota v rozmanitosti“ se festival dlouhodobě věnuje mechanismům radikalizace, potažmo odmítání či tolerance odlišnosti. Důraz je kladen na multikulturní historii města Brna, a proto je jeho důležitou součástí připomínka kultur, které toto město napomohly zbudovat. Pořádá MEETING BRNO, z.s. ve spolupráci se statutárním městem Brnem, Turistickým a informačním centrem Brno, Ackermann-Gemeinde a Adalbert Stifter Verein. Festival Meeting Brno je součástí oslav dvaceti let od podepsání Česko-německé deklarace a tím také Česko-německého jara 2017. Česko-německé jaro je přeshraniční iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu Praha, Česko-německého Fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

      19.05.2017

      - 28.05.2017

      19.05.2017

      19:00
      Meeting Brno 2017


      Zahájení


      Letošní ročník festivalu Meeting Brno a zároveň i oslavy Česko-německého jara zahájí orchestrální koncert brněnského rodáka Ericha Wolfganga Korngolda (29. 5. 1897 Brno – 29. 11. 1957 Los Angeles), jehož dvojí výročí i výjimečný osud tímto večerem chceme připomenout. E. W. Korngold se narodil v brněnské židovské, německojazyčné rodině, od čtyř let vyrůstal ve Vídni a v roce 1938 emigroval do Spojených států, kde si vydobyl světovou proslulost jako Oscarem oceněný tvůrce filmové hudby. Ukázku z jeho díla doplní Reformační symfonie od Felixe Mendelssona Bartholdy, která zase připomene letošní pětisté výročí reformace. Program: E. W. Korngold – Houslový koncert D dur op. 35, F. Mendelsson Bartholdy – Symfonie č. 5 d moll op. 107 "Reformační" Filharmonie Brno, Petr Altrichter (dirigent), Sophia Jaffé (housle) Lístky je možné zakoupit v předprodeji na www.filharmonie-brno.cz. Zahajovací večer se koná díky podpoře statutárního města Brna a Česko-německého fondu budoucnosti.

      20.05.2017

      06:07
      Cesta za současným německým uměním


      Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


      Z Ostravy vás sveze speciálně potištěný vagon Česko-německého kulturního jara na výstavu Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, kterou doprovodí výstava Richterova kolegy Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum, umělecká intervence a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze. Přeprava a komentované prohlídky jsou pro zájemce zdarma, kapacita vagonu je omezena. Organizováno ve spolupráci s Českými drahami, Národní galerií v Praze a Galerií Rudolfinum. Na cestu se můžete přihlašovat u našeho partnera, jímž je klub Atlantik. Kapacita vagonu je omezena. Cesta do Prahy Vlak: Odjezd (Ostrava hl. n.): 06:07 hod. Příjezd (Praha hl.n.): 09:39 hod. Cesta z Prahy Vlak: Odjezd (Praha hl.n.): 18:22 hod. Příjezd (Ostrava hl.n.):

      20.05.2017

      10:30
      Tekutá Evropa


      Náměsíčníci (Imitace a tušení)


      Hermann Broch – Ivan Buraj, HaDivadlo Brno; Éterická expozice „rozpadu hodnot a zániku starého světa“ na přelomu 19. a 20. století. Mnohovrstevnatá románová trilogie předního evropského modernisty v radikální úpravě uměleckého šéfa brněnského souboru Ivana Buraje.

      20.05.2017

      08:00
      Meeting Brno 2017


      Pouť smíření


      Již jedenáctá akce svého druhu připomíná násilné vyvedení německojazyčných obyvatel Brna na konci května 1945. Z více než dvaceti tisíc vyháněných namáhavou cestu nepřežilo na 1700 osob, především žen, dětí a starých lidí. Od roku 2015 jdeme dřívější Pietní pochody v opačném směru, v symbolickém gestu smíření od pohořelického hromadného hrobu zpět do města Brna. I v roce 2017 bude Pouť zakončena slavnostními proslovy a doprovodným kulturním programem na Mendlově náměstí (18:00 – 22:00 hod), a to za účasti primátora města Brna Petra Vokřála, velvyslance Německé spolkové republiky a dalších osobností včetně pamětníků. Kde je to možné, vede 32 kilometrů dlouhá trasa po staré státní silnici, kterou šel průvod vyháněných před téměř tři čtvrtě stoletím. Poutníci se budou moci k průvodu libovolně přidat či se od něj odpojit díky zvláštním autobusovým linkám, které budou jezdit obousměrně. Na několika zastávkách během Pouti budou k dispozici stánky s informacemi a občerstvením. Stejně jako v ročníku 2016 bude součástí Pouti také workshop pro žáky středních škol z České republiky, Německa a Rakouska, kteří společně vytvoří dvojjazyčný časopis tematizující současnou akci i její historické souvislosti.

      21.05.2017

      19:00
      Meeting Brno 2017


      Anne Hahn - setkání s rezidentní spisovatelkou


      Německá spisovatelka a publicistka se narodila v roce 1966 v Magdeburgu, dnes žije v Berlíně. V roce 1989 uprchla z tehdejšího východního Německa, byla však zadržena na ázerbajdžánsko-íránské hranici a posléze strávila šest měsíců ve vězení jako politická vězeňkyně. Později vystudovala historii umění, dějiny a germanistiku na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Je autorkou řady knih, z nichž se největší popularity dostalo románu „Dreizehn Sommer“ (Schirmer Graf, München, 2005), v němž zpracovala svou totalitní i migrantskou zkušenost. Rozšířený román vyšel v roce 2014 pod názvem „Gegenüber von China“ (Ventil Verlag, Mainz, 2014). Ve své další knize „Drei Tagebuch“ (Ventil Verlag, Mainz, 2014), za niž získala literární cenu Sudetoněmeckého krajanského sdružení, zkoumá své české kořeny. Letos v březnu vyšla zatím její poslední kniha „Das Herz des Aals“ (Ventil Verlag, Mainz, 2017). Společně s Frankem Willmannem je autorkou knihy o východoněmecké punkové hvězdě „Satan, kannst du mir nochmal verzeihen“ (Ventil Verlag, Mainz, 2008) a nyní připravuje text o pravicově populistických tendencích ve světě fanoušků fotbalu. Při rezidenčním pobytu v Brně bude pracovat na své nové próze „Winterhafen“ a hodlá kvůli ní navštívit brněnské podzemí, zaslechnout hantec, zabývat se odkazem brněnských Němců a navštívit městský stadion, neboť ji jako velkou fotbalovou fanynku zajímá FC Zbrojovka Brno. Setkání s autorkou, během něhož bude číst ze svých textů a diskutovat s publikem, moderuje „Wolfgang Schwarz“ (Adalbert Stifter Verein München) a „Kateřina Tučková“ (Meeting Brno). Rezidentní pobyt autorky podpořil Česko-německý fond budoucnosti a pořad je součástí oslav Česko-německého jara.

      22.05.2017

      16:00
      Meeting Brno 2017


      Čtení Sabine Dittrich


      Německá spisovatelka Sabine Dittrich (1962) je autorkou knihy o mimořádném českém křesťanském humanistovi a vychovateli Přemyslu Pitterovi (1895–1976), který se v květnu 1945 ujal židovských dětí, jež přežily koncentrační tábor, avšak přišly v něm o své rodiče. Ubytoval je ve čtyřech zámcích v okolí Prahy a následně zde poskytl útočiště i stovkám německých dětí zachráněných z českých internačních táborů. Jeho neobyčejný a v dané době odvážný čin, stejně jako měsíce soužití židovských a německých dětí, se staly konkrétním důkazem milosrdenství, tolerance a smíření, jež lze i v těch nejtěžších podmínkách žít společně. Sabine Dittrich bude číst z autobiografie Přemysla Pittera "Unter dem Rad der Geschichte" (Nad vřavou nenávisti, Neufeld Verlag, nové vydání 2017) a v následující besedě představí audiovizuální rozhovory s židovskými a německými „Pitterovými dětmi.“ Čtení uvede Matthias Dörr (Ackermann-Gemeinde), moderuje Ondřej Liška. Pořad se koná ve spolupráci se sdružením Ackermann-Gemeinde, je součástí oslav Česko-německého jara a podporován Česko-německým fondem budoucnosti. Čtení je tlumočeno do češtiny i němčiny.

      22.05.2017

      17:00
      Meeting Brno 2017


      Jan Krčmář: Favoriten


      Výstava v prostorách Turistického informačního centra města Brna by mohla mít podtitul „Turci jsou dnešní Češi“ - ukazuje totiž kdysi českou čtvrť, která jako za císařpána zůstává místem, kde imigranti z celého světa začínají svůj nový život ve Vídni. Co zbylo z „Ziegelbehm“ a jak se tam žije dnes? 25 maloformátových fotografií s doprovodnými texty otevře vernisáž s živou hudbou.

      22.05.2017

      18:00
      Meeting Brno 2017


      Tři vily, tři rodiny, tři osudy


      Diskusní setkání se zástupci židovských rodin Löw-Beer, Tugendhat a Stiassni, které do roku 1945 významně spoluutvářely industriální a kulturní tvář města Brna. Jak se vypořádali s dramatickými událostmi válečných let, jak vnímají svou rodinnou minulost z odstupu a jak se jim žije v nových domovech? Jaký je návrat do místa původu, které jim v době poválečných konfiskací ukázalo záda? A je možné odpustit? Diskutují: Dcery budovatelů a majitelů vily Tugendhat, Fritze a Grete Tugendhatových (rozené Löw-Beer), Ruth Guggenheim-Tugendhat (CH) a Daniela Hammer Tugendhat (A), z rodiny Stiassni paní Yenni Martin (USA). Další účastníci diskuze jsou v současné době v jednání. Moderuje Mojmír Jeřábek (Odbor zahraničních vztahů města Brna) Pořad se koná pod záštitou statutárního města Brna a je součástí Česko-německého jara. Je tlumočen do češtiny i němčiny.

      23.05.2017

      09:58
      Cesta za současným německým uměním


      Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


      Z Pardubic vás sveze speciálně potištěný vagon Česko-německého kulturního jara na výstavu Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, kterou doprovodí výstava Richterova kolegy Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum, umělecká intervence a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze. Přeprava a komentované prohlídky jsou pro zájemce zdarma, kapacita vagonu je omezena. Organizováno ve spolupráci s Českými drahami, Národní galerií v Praze a Galerií Rudolfinum. Na cestu se můžete přihlašovat u našeho partnera, jímž je Galerie města Pardubice. Kapacita vagonu je omezena. Cesta do Prahy Vlak: Odjezd (Pardubice): 9:58 hod. Příjezd (Praha hl.n.): 11:03 hod. Cesta z Prahy Vlak: Odjezd (Praha hl.n.): 18:55 hod. Příjezd (Pardubice):

      23.05.2017

      07:56
      Cesta za současným německým uměním


      Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


      Z Otrokovic vás sveze speciálně potištěný vagon Česko-německého kulturního jara na výstavu Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, kterou doprovodí výstava Richterova kolegy Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum, umělecká intervence a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze. Přeprava a komentované prohlídky jsou pro zájemce zdarma, kapacita vagonu je omezena. Organizováno ve spolupráci s Českými drahami, Národní galerií v Praze a Galerií Rudolfinum. Na cestu se můžete přihlašovat u našeho partnera, jímž je Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. Kapacita vagonu je omezena. Cesta do Prahy Vlak: Odjezd (Otrokovice): 7:56 hod. Příjezd (Praha hl.n.): 11:03 hod. Cesta z Prahy Vlak: Odjezd (Praha hl.n.): 18:55 hod. Příjezd (Otrokovice): 22:05 hod.

      23.05.2017

      18:00
      Německý film v knihovně


      Dárek bohů


      režie: Oliver Haffner, Německo 2014, 102 min., německy s českými titulky Herečka Anna ztrácí práci u divadla a ocitá se ve vzduchoprázdnu. Úřad práce ji přidělí úkol: Anna má se skupinou dlouhodobě nezaměstnaných nastudovat Antigonu – jako povinné vzdělávací opatření. Anina skepse není o nic menší, než nezájem budoucích herců. Již po krátké době se ale zdá, že umění opravdu dokáže přinášet novou motivaci do života...

      23.05.2017

      17:00
      Meeting Brno 2017


      Ve Vídni jsou doopravdy aneb Integrace v praxi


      Diskuze s představiteli městských institucí a iniciativ občanské společnosti o tom, jak se ve Vídni pracuje s uprchlíky dnešních dnů i migranty z předcházejících desetiletí, včetně imigrace z Českých zemí, zejména v roce 1968. Pro srovnání a tuzemský kontext nechybějí ani dva „domácí“ hosté. Pozvání z Rakouska přijali za město Vídeň Birgit Wachter-Wallner, projektová vedoucí programu UIA, šéfka centra Integrationshaus Wien Andrea Eraslan-Weninger a šéf vídeňské pobočky neziskové organizace Volkshilfe Otto Knapp. Dále vystoupí Monika Horáková za pražskou Iniciativu Hlavák a za město Brno přislíbil náměstek primátora Matěj Hollan.

      24.05.2017

      20:00
      Meeting Brno 2017


      Kabinett Baťa: Wir schaffen das! Schaffen wir das? Rozmanitost, práce, bohatství


      Diskusní fórum s předními středoevropskými ekonomy se zabývá žhavými otázkami těchto let – jaké přístupy k práci a podnikání je dnes třeba opustit a na co z minulosti se naopak dá kreativně navázat? Za jakých podmínek ohrožuje rozmanitost blahobyt a kdy se naopak stává s předpokladem bohatství? Vede dlouhodobě k rozvoji a prosperitě úzké sledování vlastního zájmu nebo se vyplácí otevřenost a sdílení? Diskutují: Bernhard Scholz - prezident podnikatelské asociace Compagnia delle Opere sdružující přes 36.000 firem a neziskových organizací z 19 zemí pěti kontinentů Milan Zelený – nejcitovanější český ekonom, emeritní profesor Fordham University v New Yorku, zakladatel ZET Foundation Moderuje Olga Girstlová – prezidentka České asociace podnikatelek a manažerek Pořad se koná v rámci Česko-německého jara s podporou Česko-německého Fondu budoucnosti a je tlumočen do češtiny i němčiny.

      25.05.2017

      08:06
      Cesta za současným německým uměním


      Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


      Z Plzně vás sveze speciálně potištěný vagon Česko-německého kulturního jara na výstavu Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, kterou doprovodí výstava Richterova kolegy Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum, umělecká intervence a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze. Přeprava a komentované prohlídky jsou pro zájemce zdarma, kapacita vagonu je omezena. Organizováno ve spolupráci s Českými drahami, Národní galerií v Praze a Galerií Rudolfinum. Na cestu se můžete přihlašovat u našeho partnera, jímž je kulturní prostor DEPO2015. Kapacita vagonu je omezena. Cesta do Prahy Vlak: R 755 Odjezd (Plzeň): 08:06 hod. Příjezd (Praha hl.n.): 09:41 hod. Cesta z Prahy Vlak: Ex 357 Odjezd (Praha hl.n.): 18:32 hod. Příjezd (Plzeň): 20:52 hod.

      25.05.2017

      17:00
      Meeting Brno 2017


      Umění integrace aneb Kulturní tvorba jako cesta k přijetí


      Klíčovou pro plnohodnotnou integraci přicházejícího do společnosti je jazyková a v širším smyslu kulturní kompetence. Zajímavými integračními iniciativami jsou proto ty, které jsou založeny na propojování světa, ze kterého příchozí pochází, s realitou cílové země pomocí kulturní tvorby – jedné straně pomáhají uchytit se v novém prostředí, a druhou stranu obohacují o nové podněty. Jak to funguje v praxi? Na příkladu Wiener Wortstaetten, literární a dramatické dílny pro migranty, to do Brna přijede představit jeden z obou zakladatelů a vedoucí projektu Hans Escher, který bude diskutovat s ředitelkou Muzea romské kultury Janou Horváthovou.

      26.05.2017

      14:00
      Meeting Brno 2017


      Brno šprechtí rakousky


      Ve spolupráci s Österreich Institutem Brno připravujeme bohatý odpolední a večerní program v plánované pivní zahrádce na Moravském náměstí. Prve si na místě, které kdysi bývalo středobodem německojazyčného života v Brně, zašprechtí a užijí všemožné jazykové hry žáci brněnských základních a středních škol. Od čtvrté hodiny je vystřídají dospělí, z nichž ti pokročilejší se vedle luštění kvízů budou moci účastnit literárního semináře, který povede ve Vídni žijící spisovatelka českého původu Rhea Krčmářová. Večer budou mít účastníci možnost si s autorkou povídat u sklenky vína a poslechnout si úryvky z její připravované knihy. V rámci akce se žákům i veřejnosti představí také iniciativa Do Rakouska na zkušenou.

      26.05.2017

      16:00
      Meeting Brno 2017


      Brněnský Deutsches Haus – jeho vybavení, funkce a měnící se význam


      Ve Francouzském salonu Grandhotelu Brno se koná přednáška o brněnském Německém domu (Deutsches Haus) v českém a německém jazyce. Hlavní příspěvek přednese Dr. Rudolf Landrock, předseda sdružení BRUNA zastupující vyhnané německojazyčné Brňany. Druhý referát připraví Ing. Vladimír Filip, autor knihy "Nĕmecký Dům - Deutsches Haus". Po přednáškách bude otevřena diskuze a následně se koná posezení u vína.

      27.05.2017

      07:21
      Cesta za současným německým uměním


      Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


      Z Olomouce vás sveze speciálně potištěný vagon Česko-německého kulturního jara na výstavu Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, kterou doprovodí výstava Richterova kolegy Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum, umělecká intervence a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze. Přeprava a komentované prohlídky jsou pro zájemce zdarma, kapacita vagonu je omezena. Organizováno ve spolupráci s Českými drahami, Národní galerií v Praze a Galerií Rudolfinum. Na cestu se můžete přihlašovat u našeho partnera, jímž je Muzeum umění Olomouc. Kapacita vagonu je omezena. Cesta do Prahy Vlak: EC 544 Odjezd (Olomouc): 07:21 hod. Příjezd (Praha hl.n.): 09:39 hod. Cesta z Prahy Vlak: EC 145 Odjezd (Praha hl.n.): 16:22 hod. Příjezd (Olomouc): 18:39 hod.

      27.05.2017

      18:00
      Festival pro náměstí


      Němci a vyrovnávání se s minulostí


      Přednáška o opomíjené německé koloniální minulosti v Jihozápadní Africe. Jak se německá společnost vyrovnává se svou minulostí? Může být v něčem inspirací pro nás i další státy?

      30.05.2017

      08:05
      Cesta za současným německým uměním


      Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


      Z Českých Budějovic vás sveze speciálně potištěný vagon Česko-německého kulturního jara na výstavu Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, kterou doprovodí výstava Richterova kolegy Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum, umělecká intervence a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze. Přeprava a komentované prohlídky jsou pro zájemce zdarma, kapacita vagonu je omezena. Organizováno ve spolupráci s Českými drahami, Národní galerií v Praze a Galerií Rudolfinum. Na cestu se můžete přihlašovat u našeho partnera, jímž je Galerie současného umění a architektury – Dům umění České Budějovice. Kapacita vagonu je omezena. Cesta do Prahy Vlak: R 720 Odjezd (České Budějovice): 08:05 hod. Příjezd (Praha hl.n.): 10:27 hod. Cesta z Prahy Vlak: EX 1547 Odjezd (Praha hl.n.): 18:32 hod. Příjezd: (České Budějovice): 20:52 hod.

      03.06.2017


      Cesta za současným německým uměním


      Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


      03.06.2017


      Cesta za současným německým uměním


      Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


      04.06.2017


      Cesta za současným německým uměním


      Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


      06.06.2017

      09:15
      Cesta za současným německým uměním


      Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


      Z Ústí nad Labem vás sveze speciálně potištěný vagon Česko-německého kulturního jara na výstavu Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, kterou doprovodí výstava Richterova kolegy Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum, umělecká intervence a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze. Přeprava a komentované prohlídky jsou pro zájemce zdarma, kapacita vagonu je omezena. Organizováno ve spolupráci s Českými drahami, Národní galerií v Praze a Galerií Rudolfinum. Na cestu se můžete přihlašovat u našich partnerů, jimiž jsou Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Dům umění Ústí nad Labem. Kapacita vagonu je omezena. Cesta do Prahy Vlak: R 605 Odjezd (Ústí n. Labem): 09:15 hod. Příjezd (Praha hl.n.): 10:27 hod. Cesta z Prahy Vlak: R 604 Odjezd (Praha hl.n.): 17:27 hod. Příjezd (Ústí n. Labem): 18:40 hod.

      07.06.2017

      08:00
      Cesta za současným německým uměním


      Gerhard Richter a Eberhard Havekost v Praze


      Festival Meeting Brno je partnerem oslav Česko-německého kulturního jara, jehož organizátoři pro brněnské publikum připravili jedinečný dárek: zájezd na komentovanou prohlídku velké retrospektivní výstavy Gerharda Richtera do Národní galerie v Praze. Tuto expozici je možno navštívit spolu s výstavou dalšího německého umělce, Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum, během níž zažijete uměleckou intervenci a na závěr přípitek v Goethe-Institutu. Naladit se k výletu můžete ale ještě v Brně – Dům umění města Brna pro vás na středu 31. května 2017 připravil promítání dokumentu o životě a díle Gerharda Richtera. Projekce se uskuteční v DUMB na Malinovského nám. 2 od 18 hodin, více informací naleznete na www.dum-umeni.cz Ve středu 7. 6. 2017 vás speciálně potištěný vagon Česko-německého kulturního jara zdarma odveze na výstavu do Prahy i zpět do Brna. Odjezdy vlaků jsou následující: Harmonogram cesty: Brno – Praha / Vlak EX 572 Odjezd z Brna, hl.n. v 8:09 hod Příjezd do Prahy, hl.n. v 10:42 hod Praha – Brno / Vlak EX 575573 Odjezd z Prahy, hl.n. v 16:19 hod Příjezd do Brna, hl.n. v 18:51 hod Kapacita vagonu je omezena. Přihlásit se je možné zasláním e-mailu (s uvedením jména, telefonu a emailové adresy) na adresu: meetingbrnofestival@gmail.com Případné dotazy zodpoví Jana Lukšová (Tel: 737 141 469). Na místě odjezdu je pak třeba být kvůli kontrole přihlášek s desetiminutovým předstihem. Výlet je organizován Goethe-Institutem v Praze ve spolupráci s Českými drahami, Národní Galerií v Praze, Galerií Rudolfinum, Domem umění města Brna a festivalem Meeting Brno.

      08.06.2017


      Kulturní jaro v Oblastní galerii Liberec 2017      Prezentace fotografií Jürgena Grosse navazuje na jeho předchozí výstavy, v nichž autor ukázal široké spektrum své práce zaměřené na estetiku neobvyklých, zejména berlínských, městských scén. Druhým projektem je výstava malířky Birgitt Fischer, jež se ve svém díle věnuje tématu rozdílnosti a podobnosti Čechů a Němců, české a německé kultury i jazyka a stereotypům, jež jsou s nimi spojené. Třetí partner – berlínské duo Wermke / Leinkauf – vytvoří ve veřejném prostoru street artové dílo. Pořádá Oblastní galerie Liberec ve spolupráci s urban art info, Wermke / Leinkauf (+ liberecký SAON) a Birgitt Fischer.

      15.06.2017


      OstravaPhoto 2017


      Mezinárodní fotografický festival


      Mezinárodní fotografický festival OstravaPhoto se vrací do centra Ostravy. Médium fotografie znovu sblíží své autory i obdivovatele v letních červnových dnech na různých místech v Ostravě. Druhý ročník a zároveň bienále festivalu se uskuteční 15-30ǀ06ǀ2017. Tentokrát budou fotografické výstavy doplněny i o filozofické a sociologické přednášky na společné festivalové téma, které letos zní "Jinýma očima - mezi jistotou a nejistotou". Festival nabídne také workshopy, portfolio review a promítání. Pořádá photo nophoto, z.s., a Thomas Schneider, DAAD-Lektor, Univerzita Karlova.

      16.06.2017


      Česko-německá škola diverzity      Třídenní vzdělávací akce k tématu diverzita. Příspěvek k rozšíření povědomí o konceptu diverzity v Česku a Německu, k jejímu využití ve formálním i neformálním vzdělávání a k výměně zkušeností v této oblasti. Na programu jsou odborné workshopy, diskuze i veřejná promítání tematických filmů. Určeno pro českou a německou veřejnost, pedagogy, pracovníky s mládeží i mládež samotnou. Organizují Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem.

      16.06.2017

      - 18.06.2017

      17.06.2017


      Myslet město jinak      Prezentace se zaměří na architektonické řešení otázek urbanismu a městského života na míru šitým přístupem v měřítku 1:1. Jedním z diskutovaných témat bude zapojování komunit do participativních procesů od prvních fází příprav. Součástí projektu jsou veřejné diskuze, workshopy a finální dílo ve fyzickém prostoru. V Liberci bude proluka mezi domy v centru města přestavena na letní kino a místo setkávání. Místo, které již dávno mělo tepat letním životem, společnou prací zpřístupníme všem. Workshop studentů, architektů a dobrovolníků za sebou zanechá rozličné stopy vybízející k pobytu. V prostorách intervencí se budou odehrávat diskusní, filmové a sousedské akce. Pořádá MAK! s Joanne Pouzenc a Alexandrem Römerem.

      17.06.2017

      - 24.06.2017

      22.06.2017


      Zahájení


      Liberec


      Jaro v létě – Liberec láká na kultury napříč generacemi. Kde jinde je možné vidět berlínské pouliční umění a tradiční podmalby na jednom místě? Jediné, co zde chybělo, byla klasická „Biergarten” – postavíme ji, a s ní I letní kino. Divit se bude i partnerské město Aušpurk…

      22.06.2017

       

      23.06.2017


      Čechy leží u moře      Zavřete oči. Slyšíte, jak šumí? Nadechněte se té vůně. Zašeptejte: Čechy leží u moře. Těmito verši končí kniha Moře slané vody výtečného českého básníka a překladatele z němčiny, Radka Malého. A právě tato báseň stojí v základech inscenace plné mořské vody a současné poezie pro děti. Inscenace režisérky Michaely Homolové obdržela krátce po svém vzniku řadu prestižních divadelních ocenění (Cena Divadelních novin). Hraje se v německé verzi. Pořádá Naivní divadlo Liberec.

      24.06.2017


      Objekt Liberec - Sochy ve veřejném prostoru      V parku naproti Grandhotelu Zlatý Lev se bude konat sochařské sympozium, kde vznikne a bude posléze vystaveno přibližně sedm sochařských děl německých a českých autorů. Na nedělní komentované prohlídce s kurátorkou výstavy budou mít návštěvníci příležitost dozvědět se o sochařských dílech více. Vrcholem sympozia bude umístění sochy na náměstí Dr. E. Beneše. V rámci akce se uskuteční též umělecký festival ART WEEK LIBEREC. Pořádá Statutární město Liberec a město Žitava.

      24.06.2017


      Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých      Experimentální inscenace vznikla na motivy knihy německé autorky Judith Schalansky, Atlas odlehlých ostrovů. Autorka čtenáře ve své knize zavádí na padesát ostrovů, roztroušených ve všech oceánech světa. Každý z nich přináší krátký příběh s daným místem se pojící, který vzešel buď z tradovaných mýtů nebo z konkrétní, nezřídka historické události. Divadelní instalaci inspirované některými z nich dominuje scéna obrovského dřevěného stolu - ostrovu, kolem kterého diváci během představení sedí. Pořádá Naivní divadlo Liberec.

      25.06.2017


      Myslet město jinak      Zakončení workshopu s hostinou a diskusí

      25.06.2017

       

      30.06.2017


      ProART česko-německé taneční dny      Česko-německé taneční dny sestávají ze čtveřice představení tanečně-divadelních večerů a tanečních dílen pro širokou veřejnost. Představení vycházejí z následujících choreografií: Baerbel Stenzenberger: Shall I compare thee to a summer‘s day? (Tanzkompanie bokomplex) Henrik Kaalund: Shall I compare thee to a summer‘s day? (ProART Company) Martin Dvořák: Když uvážím, že všechno co je živé, jednou povadne (ProART Company) Wrinkle Maze (Phase-Zero Productions) + New Creation (ProART Company). Pořádá ProArt Productions ve spolupráci s BOkomplex / Phase-Zero.

      druhá polovina května


      Archikultura 2017


      Vernisáž: BERNARD RUDOFSKY, INSIDE/OUTSIDE


      Představení osobnosti Bernarda Rudofského poskytuje příklad nezávislého a vysoce individuálního kritického přístupu k obklopující nás realitě. Poukazuje na mimořádnou osobnost, která univerzalitou svého hledání a působení byla a je inspirující. Bernard Rudofsky je příkladem neortodoxního humanisty, který stavěl lidi a jejich bezprostřední okolí do středu svého myšlení a díla. Jeho široké vnímaní a interpretace kulturních hodnot je nejen případem poukazujícím na časté a velmi pozoruhodné provazování česko-německých vztahů v nedávné minulosti, ale je i vhodným podnětem a důvodem pro hledání porozumění mezi různými kulturami vůbec. Pořádá Kabinet architektury.

      druhá polovina května


      Archikultura 2017


      BERNARD RUDOFSKY, INSIDE/OUTSIDE


      Představení osobnosti Bernarda Rudofského poskytuje příklad nezávislého a vysoce individuálního kritického přístupu k obklopující nás realitě. Poukazuje na mimořádnou osobnost, která univerzalitou svého hledání a působení byla a je inspirující. Bernard Rudofsky je příkladem neortodoxního humanisty, který stavěl lidi a jejich bezprostřední okolí do středu svého myšlení a díla. Jeho široké vnímaní a interpretace kulturních hodnot je nejen případem poukazujícím na časté a velmi pozoruhodné provazování česko-německých vztahů v nedávné minulosti, ale je i vhodným podnětem a důvodem pro hledání porozumění mezi různými kulturami vůbec. Pořádá Kabinet architektury.


      Rozděleni pohořím / Spojeni minulými životy      Prostřednictvím umělecké reflexe projekt zkoumá měnící se identitu středoevropských měst spojovaných s industrializací 19. a 20. století. Samostatné výstavy Ulrike Grossarth v Domě umění Ústí nad Labem a Jana C. Löbla v Galerii Runde Ecke v Drážďanech budou doplněny workshopy, komentovanými prohlídkami, performancemi a přednáškami. Grossarth je profesorkou na Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech, Löbl doktorandem na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pořádá Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, Dům umění Ústí nad Labem a riesa efau. Kultur Forum Dresden.

       CHRISTIAN SCHMIDT


       politik, spolkový ministr zemědělství a předseda Rady Česko-německého diskusního fóra.

       „Nevidím žádné nebezpečí, právě v pohraničí je vzájemná výměna velmi intenzivní. Nic však nevzniká samo od sebe a je na nás, abychom se postarali, aby tento kulturní prostor byl zejména pro mladé lidi a příští generace stejně samozřejmý, jako tomu bylo za Karla IV.“

       KATHARINA SCHMITT


       režisérka a dramatička. Narodila se v Brémách, vystudovala režii v Praze, působí na předních německých a českých divadelních scénách.

       „Mám radost, že v uplynulých letech vznikla řada projektů, na nichž společně pracovali čeští a němečtí umělci, aniž by přitom musely být nutně reflektovány česko-německé vztahy. Evidentně nás víc věcí spojuje, než rozděluje a to je stále zřetelnější v pracovních kontextech, v nichž se pohybujeme. Kromě toho se těším na operu Žádný člověk, kterou právě zkoušíme v Národním divadle v Praze a která bude na podzim k vidění také v Brémách.“

       PETRA ERNSTBERGER


       spolková poslankyně za Sociálně-demokratickou stranu, předsedkyně Česko-německé parlamentární skupiny Bundestagu.

       „Největší radost mám ze spolupráce s mladými lidmi, kteří se velmi aktivně angažují v oblasti česko-německých vztahů. Zároveň bych si pro budoucnost přála, abychom mohli společně a na stejné úrovni pracovat dál na našem evropském domě.“

       VLADIMÍR DARIDA


       fotbalista, odchovanec Viktorky Plzeň, v současné době úspěšný středopolař bundesligového týmu Hertha Berlin.

       „Největší radost mi asi udělalo to, že spoustu českých hráčů si našlo cestu do Bundesligy a dostali příležitost tady hrát, včetně mě a do budoucna se těším, že nás tady bude ještě víc.“

       Tomáš Jamník


       violoncellista v současnosti žijící v Berlíně, spoluiniciátor Česko-německé Akademie komorní hudby.

       „Jelikož se pohybuji mezi mladou generací českou, včetně té nejmladší, všímám si, že se obraz Německa obecně hodně zlepšuje a já bych si přál, aby to pokračovalo a aby ten hezký obraz byl vzájemný.“

       Marta Jandová


       zpěvačka a muzikálová herečka žijící v Německu a v Čechách, frontmanka kapely Die Happy.

       Za posledních dvacet let mi udělalo nejvíc radost to, že mám pocit, že naše mládež se začíná učit víc němčinu. Těším se na to, že po vzoru Německa my Češi víc otevřeme naše srdce a staneme se tolerantnějšími vůči celému světu.“

       Kateřina Tučková


       spisovatelka, kurátorka a programová ředitelka festivalu Meeting Brno.

       „Když v roce 2009 vyšel můj román Vyhnání Gerty Schnirch, kniha o odsunu brněnských Němců, tak byť byly česko-německé vztahy na velmi dobré úrovni, věděla jsem, že pod povrchem stále přežívá celá řada averzí, takže má románová hrdinka by se nedočkala omluvy. A proto mi největší radost udělal Rok smíření 2015, kdy tato omluva byla oficiálně deklarována.“

       Karel Schwarzenberg


       šlechtic, politik, lesník a hospodský. Bývalý ministr zahraničí ČR, dlouholetý zastánce lidských práv v Evropě.

       „Největší radost do budoucna by mi udělala intenzivní spolupráce ve vědě a ve výzkumu.“

       Jitka Jílková


       překladatelka, dlouholetá ředitelka Pražského divadelního festivalu německého jazyka a nositelka Spolkového kříže za zásluhy.

       „Celých posledních dvacet let pořádáme divadelní festival, na který zveme převážně německá divadla a já mám obrovskou radost, že celých těch dvacet let si německé jeviště rozumí s českým hledištěm. Byla bych ráda, kdyby tomu tak bylo i dalších dvacet let.”

       Jiří Fajt


       historik umění žijící v Berlíně a Praze, od roku 2014 ředitel Národní galerie.

       „V poslední době mi asi udělalo největší radost vydání německého cestovního pasu. A na co se těším? Rozhodně na výstavu Gerharda Richtera, která bude vůbec poprvé v našich zemích otevřená v rámci německé kulturní sezony.”

       Danie Herman


       poslanec a ministr kultury České republiky.

       „V posledních dvaceti letech mi v oblasti česko-německých vztahů udělalo největší radost uzdravování jizev minulosti. A to, na co se do budoucna těším, je, že Češi a Němci budou opět dobrými sousedy a přáteli v srdci Evropy tak, jak tomu vždycky bývalo.“

       Henning Vierck


       politolog, zakladatel Komenského zahrady v Berlíně Neuköllnu, kterou vede již dvacet let v duchu pedagogických myšlenek Jana Amose Komenského.

       „Kulturní výměna mezi Čechy a Němci se zde odehrává od roku 1737. V uplynulých dvaceti letech jsme měli u nás mnohem víc návštěvníků než kdy předtím.“
       Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

       Partner

       nahorunahoru
       Hlavní stránka | 
       © 2017 Goethe-Institut | Disclaimer | Data privacy | Terms of use