Ball, Hugo

Ball, Hugo
Flametti aneb o dandysmu chudých.
Praha : Rubato, 2016.
Název originálu: Flametti oder vom Dandysmus der Armen.
Z němčiny přel. Věra Koubová.
ISBN 978-80-87705-49-0
Ball, Hugo
Útěk z doby.
Praha : Rubato, 2016.
Název originálu: Die Flucht aus der Zeit.
Z němčiny přel. Nikola Mizerová.
ISBN 978-80-87705-50-6
Ball, Hugo
Tenderenda fantasta.
Praha : Rubato, 2016.
Název originálu: Tendera der Phantast.
Z němčiny přel. Věra Koubová.
ISBN 978-80-87705-48-3