Biografické údaje


Narodila se roku 1967 v Erfurtu (Duryňsko)


1989 Odchází z gymnazia a přes Maďarsko utíká do západního Německa

1992 Maturita V Erfurtu

1993 Studium na Humboldtově univerzitě v Berlíně: rusistika, italianistika a jihoasijská studia

1995 Studium na Lomonosově univeritě v Mosvě/Rusko

1997 Studium na Národní univerzitě Vietnamu v Ho Či Minově městě

1998 Šestiměsíční pobyt v Tel Avivu/Israel

1999 Magister Artium

2002 Společně s americkou překladatelkou Isabel Fargo Cole zakládá papirossa – muzeum jazyka na síti

2003 Společně se svým mužem Noam Braslavsky zakládá v Berlíně interdisciplinární umělecké sdružení GdK Galerie der Künste e.V.

seit 2004 Působí jako docentka pro mediavistiku na Vysoké škole pro design médií v Berlíně

2007 Ceny Uwe Johnsona a Cena Franze Tumlera za knihu "Aus dem Sinn"

2008 Stipendium Německého studijního centra Benátky

se svou rodinou žije v Berlíně