Próza – Autoři A–Z

© Colourbox.com© Colourbox.com

Zde naleznete přehled současné německy psané literatury, která vyšla v českém překladu. Představeny jsou romány a povídky krásné literatury, které vyšly v originále po roce 1989. Dále jsou k dispozici hlavní životopisné údaje o jednotlivých autorech.

  Aktuálně

  Německou knižní cenu 2017

  získal Robert Menasse

  Cena Georga Büchnera 2017

  byla udělena Janu Wagnerovi

  Abbas Khider

  získal Cenu Adelberta von Chamisso 2017

  Das Buch 11

  © Denemarková Radka, cena ML Městská knihovna
  Německy psaná literatura na pražském veletrhu „Svět knihy“ 2017