Biografické údaje


Narozen 11. listopadu 1929 v Kaufbeurenu


1931 - 1942 Dětství v Norimberku

1942 - 1945 evakuace do středofranského maloměsta; střední škola v Gunzenhausenu a v Oettingenu

1945 Člen "Volkssturm"; poté překladatel a barman u Královského letectva (RAF); živí se na černém trhu; první literární pokusy

1946 - 1949 Střední škola v Nördlingenu; maturita

1949 - 1954 Studium literární vědy, jazyka a filozofie v Erlangenu, Freiburg im Breisgau, Hamburku a v Paříži na Sorboně

1955 Promoce (tématem je poetika Clemense Brentana

1955 - 1957 Rozhlasový redaktor ve Stuttgartu; hostující docent na Vysoké grafické škole v Ulmu

1957 - 1960 Zahraniční pobyty v USA, Mexiku, Norsku a Itálii

1960 - 1961 Redaktor v nakladatelství Suhrkamp

1963 Cena Georga Büchnera

1964 - 1965 Hostující docent pro poezii na Frankfurtské univerzitě

1965 První cesta do Jižní Ameriky; přestěhování do Západního Berlína; založení časopisu Kursbuch v nakladatelství Suhrkamp

1968 Rezignace na odbornou asistenturu v USA jako protest proti tamější zahraniční politice; cesta na Dálný východ

1968 - 1969 Pobyt na Kubě

1979 Přestěhování do Mnichova

1980 Mezinárodní cena za poezii (Struga, Jugoslávie)

1985 Cena Heinricha Bölla města Kolín

1987 Velká cena za literaturu Bavorské akademie krásných umění v Mnichově

1994 Čestná cena za kulturu města Mnichov

1997 Cena Ernsta Roberta Curtiuse za esejistiku

1998 Cena Heinricha Heineho města Düsseldorfu

2000 Členem řádu "Pour le mérite"

2001 Cena "Premio Bollati", Itálie

2002 Cena Ludwiga Börneho; Cena prince Asturského, Španělsko

2006 Enzensbergerova hvězda

2009

Sonningova cena

Žije v Mnichově