Frisch, Max

Frisch, Max
Z berlínského diáře. Z němčiny přel.: Magdalena Štulcová
Zlín : Archa, 2015. – 214 str.
Název originálu: Aus dem Berliner Journal
ISBN: 978-80-87545-35-5