Články o literatuře

V levém sloupci najdete články ohledně dění na německojazyčné literární scéně: od rozhovorů se současnými německy píšícími autory přes dění na knižním trhu až po portréty překladatelů.Aktuálně

Německou knižní cenu 2017

získal Robert Menasse

Cena Georga Büchnera 2017

byla udělena Janu Wagnerovi

Abbas Khider

získal Cenu Adelberta von Chamisso 2017

Das Buch 11

© Denemarková Radka, cena ML Městská knihovna
Německy psaná literatura na pražském veletrhu „Svět knihy“ 2017