Články o literatuře

V levém sloupci najdete články ohledně dění na německojazyčné literární scéně: od rozhovorů se současnými německy píšícími autory přes dění na knižním trhu až po portréty překladatelů.