Českýma očima

Jiří Peňás © Lidové noviny

Moje setkání s německou literaturou

Jiří Peňás: Pro současnou německou literaturu je nejpříznačnějším rysem pluralita stylů, žánrů, literárních prostředků.více ...
Bücher, über die man spricht

Deset let s dobrým rádcem

Když mi poprvé poštou přišel magazín Knihy, o kterých se mluví, měl jsem radost, že si oficiální německé instituce konečně všimly, kdo jsou čtenáři německých knih. Do té doby jsem asi jako většina germanistů mimo jiné sledoval anglický časopis New Books in German, který kromě tipů na nejnovější tituly a jejich recenze pojednávaných titulů upozorňoval i na možnost získat u vybraných knih podporu na jejich vydání.více ...

Česká literatura v lůně evropském

Česká literatura se ještě v na konci 19. století, kdy její moderní vývojová fáze už završila emancipační proces a kdy se literatura stala „sama sebou“, vyznačovala ambivalentním vztahem k evropskému kontextu.více ...
Tomáš Dimter, Prag © Tomáš Dimter

V Čechách jako doma. Pár poznamek k recepci německé literatury

Německá literatura v České republice zažívá své nejlepší roky. Již několik let je totiž čeština jedním ze tří jazyků, do kterých se německy psané texty nejvíce překládají a hravě překonává angličtinu i francouzštinu jako globální jazyky.více ...